Verslagen van de SP partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die gemiddeld vijf maal per jaar bijeenkomt. De partijraad bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. (Zie de statuten van de SP.)

De voorzitters van de afdelingen, allen afgevaardigd naar de partijraad, brengen verslag uit van de partijraadsvergaderingen in hun afdelingen.

Bijeenkomsten

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007