nieuws

Verslag Partijraad 22 januari 2011

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen opent de partijraad.

  • Hij vraagt en krijgt applaus voor het ROOD-bestuur omdat zij goed werk geleverd hebben bij de organisatie van het massale studentenprotest
  • Het verslag van de partijraad van 27 november 2010 wordt vastgesteld.
  • Herman Beekers waarschuwt de partijraad dat er een nieuwe trend is op het gebied van auteursrechten: er wordt veel actiever gezocht naar schendingen. Ga je website nog eens na of je geen auteursrechten schendt; het gaat zowel om foto’s als om teksten. Ook het plaatsen van een dagbladartikel kan problemen opleveren. In sommige gevallen wordt de partij geconfronteerd met eisen tot schadevergoeding van duizenden euro’s. Vanaf nu zal vervelende post hierover direct naar de afdelingen gestuurd worden; zij zijn verantwoordelijkheid als zij zich niet aan de regels houden.

Kandidatenlijst Eerste Kamerverkiezingen

Ronald van Raak presenteert namens de kandidatencommissie (met Rosita van Gijlswijk, Tiny Kox en Tineke Slagter) de conceptlijst van kandidaten voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Hij begint met de SP-senatoren die ervoor gekozen hebben niet meer beschikbaar te zijn: Sineke ten Horn, Anja Meulenbelt, Paul Peters en Kees Slager. De partijraad dankt hen voor hun bijdrage met een warm applaus. Van Raak vertelt dat bij de selectie en volgorde van kandidaten rekening is gehouden met de mogelijkheid dat bij een minderheid in de Eerste Kamer voor de regering, die Eerste Kamer veel sterker dan nu in de schijnwerpers zal staan.

Het stembureau bestaat uit Paula van Dijnen (Amsterdam), Anke van Hest (Eindhoven), Bas Royen (Kampen), Jurgen van der Sloot (Capelle a/d IJssel) en Petroesjka Sterk (Middelburg). Er wordt schriftelijk en gewogen gestemd. De uitslag is in het kort dat er 803 gewogen stemmen zijn uitgebracht, en dat alle kandidaten minimaal de helft plus één van de stemmen hebben gekregen, zodat de conceptlijst in zijn geheel is aangenomen. Tiny Kox krijgt 803 stemmen, alle andere kandidaten krijgen 767 of meer stemmen, waaruit blijkt dat er een solide draagvlak is voor hun kandidatuur.

Toespraak Tiny Kox

Tiny Kox bedankt de partijraad voor het vertrouwen. De strijd om de Eerste Kamer wordt de komende weken gevoerd. Hoe groter de SP in de Eerste Kamer, hoe groter de kans dat de hardvochtige kabinetsplannen niet doorgaan. De afgelopen jaren heeft de SP-fractie getoond een relevante fractie te zijn. Dankzij Geert Reuten komt er geen ‘slimme meter’, dankzij Arjan Vliegenthart is er toch onderzoek naar Irak gekomen, Paul Peters kwam succesvol in het geweer tegen het fokken van nertsen en Tineke Slagter tegen het Elektronisch Patiëntendossier.
Binnenkort verschijnt van de hand van Ronald van Raak en Arjan Vliegenthart het boek ‘De Eerste Kamer, de andere kant van het Binnenhof’, met teksten over verleden en toekomst van dit orgaan. Op 18 februari is er een symposium in de Eerste Kamer over de toekomst van die Kamer. De SP wil de Eerste en Tweede Kamer verheffen tot één Kamer, met voldoende middelen om de stroom van Europese wetten zorgvuldig te kunnen toetsen.

ROOD

ROOD-voorzitter Leon Botter kijkt terug op de succesvolle studentendemonstratie. De jonge generatie heeft laten zien wel degelijk een vuist te kunnen maken. Op jongeren afstappen heeft zin: zij weten heel goed dat de SP hun bondgenoot is. Dat geldt ook binnen onze partij; overal zijn jongeren actief in de partij. Maar nog niet genoeg. We spreken daarom af dat afdelingsvoorzitters in het volgende afdelingsverslag melden hoe zij jongeren bereiken, wat er goed gaat en wat niet.

Ad Verbrugge

Filosoof Ad Verbrugge is universitair hoofddocent sociale en culturele filosofie en filosofie van de economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij voorzitter van Beter Onderwijs Nederland (BON).

De dag na de grote protestbijeenkomst tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs vraag ik me af hoe je dat beleid moet bekritiseren. Er wordt de nadruk gelegd op het geld, terwijl ik juist opgewonden ben over het feit dat de overheid de afgelopen jaren zo weinig regie heeft gehad: over dat het geld naar de verkeerde dingen gaat zoals panden, managers en fusies; over de uitholling van de didactiek.
De kern van het probleem is niet het geld of het tekort eraan. Het probleem is dat geld zo’n grote rol is gaan spelen. Het middenveld in de maatschappij wordt beheerst door de markt. De problematiek van de kwaliteit van het onderwijs is vooral veroorzaakt door de systematische fout in het middenveld. Er moet serieus worden nagedacht over welke rol de overheid wil spelen. En niet alleen hoeveel geld het mag kosten. De strijd moet gaan over wat er nu met het geld gebeurt. Er wordt met geld gestuurd. Door simpel te bezuinigen zal de bureaucratische laag niet verdwijnen.

En als we dan toch fundamenteel nadenken over het onderwijs, wil ik nog een element toevoegen. Als we het vak serieus nemen dan moeten we ook de student serieus nemen. En dat doe je door ook iets van ze te verwachten. Studenten hebben geen recht op een diploma.

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen

Jan Marijnissen vertelt de Partijraad dat de partij er goed voor staat aan het begin van de campagne. Het worden spannende verkiezingen: kan de partij haar weg omhoog vasthouden? Kunnen we dit keer de provinciale colleges in? Zijn we in staat te voorkomen dat het kabinet een meerderheid krijgt in de Eerste Kamer?
Een quick scan van de partij levert het beeld op dat alle seinen op groen staan. We hebben het beste politieke verhaal – zie ook de rubriek Vroeg of laat op de SP-website, met elke keer een voorbeeld van een analyse waarin we gelijk hebben gekregen. We zijn de meest actieve politieke partij van het land. We hebben een goed gevulde partijkas. Uitstekende volksvertegenwoordigers, waaronder de populairste fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Met de roze posters hebben we weer een onderscheidend campagnebeeld. Het wordt een fantastische campagne.

De campagne wordt besproken in de partijraad. Er wordt onder andere besloten een leegstand-actie te doen en te ageren tegen de leegstand van vooral kantoren. De vraag komt of de poster van de binnenkant van de ZO-krant groter ingezet kan worden. Ook een soort Eerste Kamer-programma, misschien met een visie op de Staten Generaal van Tiny, zou een goed idee zijn.

Toespraak Emile Roemer

Dit was een week van ontmaskering en van protest. De ontmaskering kwam van Wikileaks. Ministers en topambtenaren spelen politieke spelletjes en proberen voor baantjes de VS te vleien. En wat bleek: het was de PvdA die in 2006 niet met de SP in een regering wilde. Niet andersom, zoals zij altijd in de media geroepen hebben. De uitgelekte uitspraken van PvdA’er Frans Timmermans bij de ambassadeur laten er geen twijfel over bestaan.

Het was ook de week van het protest – dit keer van de studenten. De strijd is lekker op gang. VVD, CDA en PVV willen een boete voor studenten die iets langer studeren. De regering bezuinigt het onderwijs kapot, en dat met een premier die zeven jaar heeft gestudeerd en heel wat studiefinanciering in zijn zak heeft gestopt.

Jasper van Dijk leidt het protest tegen foute manager van InHolland, Renske Leijten dat tegen foute managers in de zorg, Nine Kooiman dat tegen bezuinigingen in de Jeugdzorg, Ronald van Raak dat tegen bonnenquota. Een paar voorbeelden die laten zien dat de SP elke dag werkt aan een beter Nederland. We laten dit land niet kapot maken – niet door een rechtse elite en niet door een linkse elite.

De SP wil samenwerken, maar blijft de SP: de partij van ‘dien het volk’, geen baantjesjagers en zakkenvullers. Opgericht om samen met mensen concrete problemen op te lossen, en dat blijft zo. Maar we kunnen het niet alleen. De samenwerking gaat steeds beter. In november waren Cohen en Jongerius bij ons op bezoek; deze maand was ik op bezoek bij de PvdA. We hebben een gezamenlijk doel: voorkomen dat rechts ons land kapot bezuinigt en Nederland in tweeën splitst. Mijn Nederland ziet er anders uit dan dat van Rutte. In mijn Nederland gaat het niet alleen om de centen. In mijn Nederland gaat het om de mensen.

De mouwen zijn opgestroopt. Ik roep jullie op om ook de handen uit de mouwen te steken. Rutte heeft gezegd dat deze verkiezingen een test voor zijn kabinet zijn. Die kan hij krijgen, maar dan wel een pro-test! Voor eerlijk delen van zorgkosten, voor toegankelijk onderwijs, voor Afghanistan maar tegen de oorlog. Jullie hulp is nodig om dat protest op 2 maart krachtig te laten klinken. Om de mensen te laten weten: thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel.

Ik feliciteer Rutte dat hij het record van de LPF heeft gebroken – zijn regering zit er nog. Maar het is wel welletjes geweest. Dit worden de verkiezingen van de gewone mensen.

De Partijraad wordt afgesloten met de kandidaat-Eerste Kamerleden op het podium met de bloemen en ons lijflied Een mens is meer.