Financiën

Ingevolge een besluit van het 15e SP-congres in november 2007 publiceert de SP elk jaar haar financieel jaarverslag op deze website, na goedkeuring door de accountant en de Partijraad.

Jaarrekeningen en jaarverslagen

Giftenregelement

Het giftenregelement, zoals vastgesteld door de Partijraad van de SP op 22 juni 2013.

ANBI

De SP is een erkend goed doel (ANBI, algemeen nut beogende instelling), meer informatie daarover vind je op onze pagina ANBI-status.