nieuws

Verslag partijraad 3 februari 2018

Verslag partijraad 3 februari 2018

Besluiten:

 • Het verslag van de partijraad van 25 november 2017 wordt unaniem vastgesteld.
 • De partijraad bekrachtigt het door het congres vastgestelde congresstuk en de bijbehorende besluiten.
 • De partijraad neemt de voordracht voor het nieuwe partijbestuur over.
 • De partijraad neemt het voorstel voor de samenstelling van een nieuw dagelijks bestuur over: Ron Meyer (partijvoorzitter), Lieke Smits (algemeen secretaris), Thijs Coppus (penningmeester), Pim Siegers (scholingssecretaris), Vincent Mulder (coördinator partijbureau) en Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer).
 • De partijraad kiest Ron Meyer als voorzitter van de partijraad.
 • De partijraad stelt de procedure voor de evaluatie van het congres vast: in ieder regio-overleg wordt het congres geëvalueerd, de uitkomsten worden in het partijbestuur besproken. Tijdens de partijraad van maart 2018 worden de bevindingen hiervan besproken.
 • Het partijbestuur zal een groep partijgenoten vragen om het kiezen in de afdelingen te evalueren. Op een volgende partijraad zullen de conclusies en de eventuele aanbevelingen worden besproken.
 • De partijraad stemt in met het voorstel dat tijdens de partijraad van maart 2018 een plan voor de uitvoering van de congresbesluiten zal worden besproken.

Ron Meyer interviewt Bob Crébas

Voorzitter Ron Meyer opent de partijraad en stelt de eerste gast voor, oprichter van marktplaats.nl (en na verkoop van die website multimiljonair), activist en schrijver Bob Crébas.

Crébas: ‘We zijn begonnen als activist. Ik ben fabrieksarbeider, plantsoenarbeider, werkloos geweest. Dat heeft tot mijn 31e geduurd; toen ben ik een kringloopwinkel begonnen, samen met mijn partner. We hebben ons nooit druk gemaakt over geld. Niet toen we het niet hadden en niet nu we het wel hebben. Nu is het een keten van kringloopwinkels; er werken honderd mensen, waaronder kansarmen, en we hebben een miljoen klanten per jaar. Ik kom uit het hippietijdperk: toen was het idee dat werk voor de dommen is. We begonnen met kringloopwinkels voor een schoner milieu. Maar ik er daardoor kwam achter hoe belangrijk werk voor mensen is. Dat ze 's ochtends opstaan met een reden.

Als we kijken naar de 800.000 arbeidsongeschikten in Nederland; die schakelen we uit. Ik vind dat we die weer moeten inschakelen. Dus belastingen op lagere arbeid weg en hogere arbeid duurder maken. Uit onderzoek blijkt dat alles wat je meer verdient dan 70.000 euro je niet gelukkiger maakt. Dus flink belasten zeg ik dan. En maak het mogelijk om bij te verdienen als je een uitkering hebt.’

Meyer: ‘Je bent dus een multimiljonair die pleit voor belastingverhoging voor mensen die veel verdienen.’

Crébas: ‘Ik ben zelf ooit schoonmaker geweest. Dat is net zo belangrijk als andere schakels in de onderneming. We geven die mensen een volwaardige plek in onze bedrijven. Statushouders bijvoorbeeld; die beginnen daarmee, leren daardoor de taal en stromen door naar de keuken, of andere taken.

Werklozen in de jaren tachtig hoorden dat ze zelfredzaam moesten zijn. Ons lukte dat, maar heel veel mensen lukte dat niet. We worden geteisterd door de zelfredzaamheid. Terwijl toch bijvoorbeeld het riool in samenwerking is aangelegd, net als de snelweg enzovoort. De gezondheid van de samenleving wordt beter als we iedereen erbij betrekken. Nu heerst de waan dat we het alleen kunnen. Dat het leven om geld draait. De waan van het individualisme en de meritocratie, het belachelijke idee dat geluk een keuze is. Ik ben niet verder gekomen dan een middelbare opleiding. De handige handjes werden de afgelopen jaren ondergewaardeerd. In de ogen van mensen én financieel. De plek waar je geboren bepaalt heel veel voor je leven. Dat ik rijk ben geworden is een heel groot deel geluk.’

Meyer: ‘Waarom heb je je boek, Het land van goed naar beter, geschreven?’

Crébas: ‘Om mensen te overtuigen dat we een andere kant op moeten. Ik kom van huis uit het milieu van kosmopolitisch links; een Groenlinkser, de PPR. Kosmopolitisch links ziet niet wat er leeft aan de onderkant van de samenleving. Mijn advies aan de SP: sla op de trom, wees activistisch. Ik zie hoe moeilijk het is voor mensen om een stap vooruit te zetten. Mensen die zo veel geld verdienen dat ze met de rug naar de samenleving staan, zijn een probleem. Ik hoop dat ons soort mensen, de rijken, zich dat realiseren. Roep meer weerstand op tegen mensen met heel veel geld. Jullie zijn heel goed in staat dat te doen.’

Mededelingen door algemeen secretaris Lieke Smits

 • Als eerste een mededeling over het kiezen van het partijbestuur in de afdelingen. De partijraad heeft op 24 september 2017 ingestemd met het wijzigen van de statuten in verband met het kiezen van het nieuwe partijbestuur door de leden in de afdelingen. Na een intensieve discussie en overleg tussen en met de notaris en de advocaat is uiteindelijk geconcludeerd dat het aanpassen van het huishoudelijk reglement voldoende was. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd. Het mandaat van de partijraad was ruim voldoende om in plaats van de statuten, het huishoudelijk reglement aan te passen.
 • Er zijn veel nieuwe mensen: daarom nogmaals de oproep om zo veel als mogelijk in de parkeergarage aan de overkant te parkeren. Dan blijft er op de parkeerplaats hierachter ruimte voor mensen die slecht ter been zijn.
 • Dit is de eerste partijraad zonder Hans. Ik zet graag zijn traditie voort; namelijk het verzoek om alle koffiebekertjes op te ruimen.

Besluit: het verslag van de partijraad van 25 november 2017 wordt unaniem vastgesteld.

> Er wordt een filmpje met beelden van het afgelopen congres getoond.

Lieke Smits over congresbesluiten

Ten eerste: veel dank aan Hans van Leeuwen en Bram van Boven, die het congres zo geweldig hebben georganiseerd. De discussie over het congresstuk op het congres was de afsluiting van de discussie. Nu moeten de partijraad het congresstuk bekrachtigen. De afdeling Landsmeer heeft twee wijzigingsvoorstellen ingediend, maar we openen niet nogmaals de discussie.

Besluit: de partijraad bekrachtigt het door het congres vastgestelde congresstuk en de bijbehorende besluiten.

Hetzelfde geldt voor de keuze van het partijbestuur. Het dagelijks bestuur is gekozen vanuit het partijbestuur en dient ook bekrachtigd te worden door de partijraad.

Besluit: de partijraad neemt de voordracht voor het nieuwe partijbestuur over.

Besluit: De partijraad neemt het voorstel voor de samenstelling van een nieuw dagelijks bestuur over: Ron Meyer (partijvoorzitter), Lieke Smits (algemeen secretaris), Thijs Coppus (penningmeester), Pim Siegers (scholingssecretaris), Vincent Mulder (coördinator partijbureau) en Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer).

Ook de keuze van Ron Meyer als voorzitter van de partijraad, moet in stemming gebracht worden.

Besluit: de partijraad kiest Ron Meyer als voorzitter van de partijraad.

We gaan het congres evalueren. Via de regio-overleggen gaan we alles bespreken. We spreken met de congrescommissie, met de mensen van De Moed. Dan bespreken we de conclusies en aanbevelingen in het partijbestuur en dan naar de partijraad. Op de volgende partijraad komt dit aan de orde.

Besluit: de partijraad stelt de procedure voor de evaluatie van het congres vast: in ieder regio-overleg wordt het congres geëvalueerd, de uitkomsten worden in het partijbestuur besproken. Tijdens de partijraad van maart 2018 worden de bevindingen hiervan besproken.

Besluit: het partijbestuur zal een groep partijgenoten vragen om het kiezen in de afdelingen te evalueren. Op een volgende partijraad zullen de conclusies en de eventuele aanbevelingen worden besproken.

Dan de uitvoering van de congresbesluiten, zoals het kunst- en cultuurcollectief, het campagnelab, de vrienden van de SP. Het partijbestuur neemt het initiatief en komt op de partijraad van maart met een plan. Ook worden de afdelingen opgeroepen om de congresbesluiten te vertalen naar hun afdeling.

Besluit: de partijraad stemt in met het voorstel dat tijdens de partijraad van maart 2018 een plan voor de uitvoering van de congresbesluiten zal worden besproken.

Afdelingen

De Partijraad verwelkomt de nieuwe afdelingen Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Terneuzen. Namens deze afdelingen nemen respectievelijk Annemiek Kamphuis, Ingeborg Boskamp en Ger van Unen de felicitaties in ontvangst. De afdeling Terneuzen gaat op de valreep nog meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorzitter Ron Meyer over de campagne


Meyer: ‘Nog zes weken te gaan. Er is veel energie in de partij, onder andere in de bijna 150 acties in de Voor Elkaar-campagne. In de peilingen is te zien dat onze Lilian fantastisch is gestart. Het telefoonteam kan de nieuwe aanmeldingen van mensen die mee willen doen amper bijhouden.’

> Er wordt een filmpje getoond met Lilian Marijnissen en Leo de Kleijn over sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Rotterdam.

Hilde Leeman, regiovertegenwoordiger in Zuid-Limburg, spreekt met Meyer over het SP-tandartsplan: ‘We gaan in Zuid-Limburg twee jaar eerder dood dan in Wassenaar. Je kunt aan het gebit zien waar kinderen wonen. Mensen hebben weinig geld, eten goedkoop voedsel en roken. Kinderen komen niet bij de tandarts omdat de ouders niet gaan. Die kunnen de aanvullende verzekering niet betalen. Wij willen kinderen weer in aanraking brengen met tandzorg via de school. Zodat er preventief naar hun gebit gekeken wordt, en er informatie naar de ouders gaat. Geen behandelingen, doe dat maar bij de eigen tandarts.’

Henk van Gerven: ‘In 1994 hield de SP haar eerste symposium, over sociaal-economische gezondheidsverschillen. Sindsdien zijn we geen meter opgeschoten, zo blijkt ook uit het onderzoek en het symposium Ineke Palm vorig jaar. In enkele plaatsen in Noord-Brabant is door schooltandartsen het niet-tandartsbezoek teruggebracht naar 10 procent. In Heerlen en Kerkrade is er een gevecht gaande met zorgverzekeraars die niet voor deze jeugdtandzorg wil betalen. Terwijl het in het pakket zit! Wat hebben we de afdelingen die hier wat mee willen, te bieden? We hebben een panklaar aanvalsplan. We hebben cijfers voor jullie. Stuur een mail naar mij: hvgerven@sp.nl. Dan gaan we aan de slag. Het kost geen geld, het moet alleen georganiseerd worden.’

Lieke Smits over het Nationaal ZorgFonds

‘We organiseren weer een aantal avonden de komende tijd. In januari hebben we een

fantastisch symposium georganiseerd over zorg in publieke handen, met nadruk op voorbeelden uit het buitenland. Bekijk het filmpje hierover op Facebook. Het is de komende tijd zaak dat we mensen blijven betrekken bij onze strijd voor goede zorg. We zien lokaal de gevolgen van de landelijke problemen. Tijdens de verkiezingen kun je het hebben over de marktwerking in de zorg; die kun je lokaal ook uit de zorg slopen. Wat ik nog weinig zie is dat die 300.000 mensen die het ZorgFonds steunen, ingezet worden. Organiseer dus avonden; wij helpen jullie met organiseren. Zorg ook dat je bovenop zit waar streekziekenhuizen sluiten, of waar thuishulpen in actie komen.

Van schimmel naar socialisme

> Er wordt een filmpje getoond over schimmelwoning-acties.

Jimmy Dijk uit Groningen: ‘Nadat we een actie gewonnen hadden - onder andere huurverlaging - werden we overspoeld door klachten; meer dan 1000 klachten uit 14, 15 buurten. De oorzaak is volgens mij is dat de woningbouwcorporaties de verhuurdersheffing betalen met minder onderhoud en hogere huren. Schimmel zit niet alleen in de huizen, maar ook in het systeem. We moeten beginnen met huurders organiseren. Ik kan persoonlijk niet elke avond een buurtavond houden, dus we zijn een soort kaderscholingsgroep begonnen. We geven de deelnemers een wijk en helpen ze stap voor stap die acties door.

Erik Flentge uit Amsterdam: ‘Heel herkenbaar. Ook wij zijn al sinds jaar en dag bezig met woningen en schimmel. Ik merk dat mensen heel graag willen helpen organiseren. Als je in één wijk geweest bent, dan komen de klachten ook uit andere wijken. Het is een fantastische manier om de leefomstandigheden te verbeteren. Samen strijden met bewoners is de beste verkiezingscampagne. Inmiddels hebben we succes in een grote wijk in Zuid-Oost: het collectief georganiseerd, samen naar de huisbaas. We hadden bericht binnen twee weken: ze gaan de hele wijk renoveren, en dat zonder huurverhoging. We gaan dat succesje nog wel een keertje vieren met de bewoners. Als mensen eenmaal geproefd hebben dat ze kunnen winnen door gebundelde strijd in plaats van individuele strijd. Dat geeft binding en zelfvertrouwen. Er is nu een SP-handboek Aanpak Schimmelwoningen. Ze liggen bij de uitgang. Nabestellen kan via SPnet.’

Strijd om huishoudelijke zorg

> Er wordt een filmpje getoond over de strijd in Zutphen om de marktwerking uit de thuiszorg te halen

Mathijs ten Broeke uit Zutphen: ‘We hebben de boel behoorlijk op de kop gezet. Onze strijd begon 6 jaar geleden. Afgelopen maandag is ons plan in de gemeenteraad net niet aangenomen. Omdat nu ook de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen, kunnen we zeggen: stem dus SP. Wat wij willen is stoppen met aanbestedingen. Wij sturen de bedrijven de laan uit en zorgen voor een gemeentelijke stichting zodat thuiszorgers zekerheid en continuïteit krijgen. Dat hoeft niks méér te kosten. In deze strijd binden we veel meer mensen aan ons.’

Gas in Groningen

Frank Futselaar: ‘De strijd om het gasdossier in Groningen is een strijd om rechtvaardigheid. Deze maand is er veel gebeurd. Acties, Groningers in de Tweede Kamer. Zelfs als Sandra alleen maar binnenkomt, krijgt ze al applaus. Die druk is goed. Onder druk wordt alles vloeibaar. Ook gas. Houd de druk er dus op. Net zo lang tot we alles binnenhalen. Dus gaswinning omlaag, goede vergoedingen voor de schade en investeren in het gebied. En zorgen dat de Esso en Shell er niet mee wegkomen.

De Groningers putten hoop uit solidariteit. Het is belangrijk dat ze weten dat ze niet alleen staan.’

De campagne-tijdlijn

Ron Meyer: ‘De tijdlijn voor de landelijke campagne ziet er als volgt uit:

17/2 lijsttrekkersbijeenkomst

19/2 regionale avonden

Begin maart: huiskameravonden overal organiseren.

18/3 landelijke bijeenkomst

Op 19 februari gaan we de campagne aftrappen: dat is een maandagavond. Op vier plekken tegelijk, namelijk Haarlem, Breda, Nijmegen en Zwolle. Met overal een fantastisch programma: voorbeelden van actie, muziek, maar ook met Lilian. Die spreekt op vier podia tegelijk. Organiseer bussen ernaartoe, zorg dat er zo veel mogelijk mensen zijn. En houd de mail in de gaten.’

Campagnemateriaal

Lieke Smits:

 • De vier afdelingen van 19 februari hebben in de komende dagen het materiaal binnen. Laat mij weten als andere afdelingen ook flyers willen.
 • Op 14 februari komt het lokale campagnemateriaal binnen. Er zijn 20 afdelingen die niks hebben ingeleverd voor de lokale krant. Die deadline was al weken geleden. Laat het maandag weten, anders kan het niet meer. Hetzelfde geldt voor de flyers. Daarvoor moeten jullie wel dingen aanleveren. Als je dat niet doet, dan gaan we ervan uit dat jullie de flyers niet willen.
 • Onze plakkers staan te springen; jullie krijgen straks de eerste posters mee. Dat zijn de algemene posters. Later krijg je die met je eigen plaatsnaam.
 • Afdelingen die niet meedoen, of die wel meedoen maar toch landelijke thema's willen gebruiken kunnen een ZO-krant bestellen. Die is voor iedereen toepasbaar. Verzoek: laat uiterlijk maandag weten of je daar gebruik van wilt maken. Hij is via de bestellijst te bestellen.
 • Abri’s en driehoeksborden regelen we landelijk. Een paar afdelingen krijgen te horen waar het niet is gelukt.
 • De laatste dagkaart wordt een landelijke oproep om mensen naar de stembus te krijgen.
 • Door de webmasters is hard gewerkt zodat jullie mooi voor de dag komen op je website. Ga naar webmaster.sp.nl, daar kun je zien hoe het werkt. Vragen stel je aan webmaster@sp.nl. Op SPnet komen banners voor facebook en twitter. Bedankt aan de vormgevers, die keihard werken. Er komen ook weer kaarten met een oproep van Lilian om te gaan stemmen, met een magneetje voor de stemkaart.
 • Als je de campagnestream mist, is die nog een tijdlang terug te kijken op sp.nl/cstream

Het sleepwetreferendum

Ronald van Raak: ‘Stel Rob Bertholee, baas van de AIVD, belt je of je een microfoon wilt meenemen zodat hij je de hele dag kan afluisteren. Zou je dat doen? Er komt een referendum over de sleepwet. Als je een D66’er spreekt, dan wordt hij witheet als je spreekt over de sleepwet. Toch heeft Kees Verhoeven vorig jaar een uur lang boos staan doen over de sleepwet. En nu? Als je tegen de sleepwet bent, dan ben je voor aanslagen. Ik ga met al die D66’ers met alle plezier in debat. Maar zij kunnen zich beter in een hoekje gaan schamen.
Onlangs was er een grote onthulling: er was gehackt vanuit Zoetermeer in Moskou. Maar realiseer je: dat is allemaal gedaan zonder deze nieuwe wet. We hebben 3 a 4 aanslagen voorkomen: zonder de sleepwet.

Het sleepnet heet officieel 'Onderzoeksopdrachtgerichte interceptie' – en dat betekent dat je massaal burgers kunt afluisteren. Ik ben om drie redenen tegen. Eén: het helpt niet. Als je terroristen wilt vinden, moet je gericht zoeken. Met een hele grote hooiberg vind je de speld nooit. Dat zegt de FBI ook. Wat wij gaan doen met de sleepwet, dat heeft de NSA al gedaan. Uit FBI-onderzoek blijkt: nee dat werkt niet. De Raad van Europa maakte een dik rapport met als conclusie: het klopt wat de FBI zegt. De WRR, zegt: dit is niet de manier om aanslagen te voorkomen.

De tweede reden: het is techniek-onafhankelijk. Dat is handig, want als er een nieuwe techniek is, hoef je de wet niet aan te passen. Maar ze mogen nu dus álles gebruiken om te hacken, je pacemaker, je zelfrijdende auto. We weten niet wat voor ministers we in de toekomst we krijgen.

Derde reden: al die info die straks massaal wordt verzameld, kan gedeeld worden met andere geheime diensten, die van Turkije, de VS, terwijl we niet weten wat erin staat en niet weten wat die landen ermee gaan doen. De burgers zijn er niet voor de overheid. We moeten burgerrechten beschermen tegen de macht van de overheid. Je kunt de rechtstaat niet verdedigen door hem af te breken.

Over twee weken zullen we in de Tweede Kamer een wet behandelen om het referendum af te schaffen. We hebben er een keer gebruik van gemaakt. Het volk zei nee, de regering zei ja. GroenLinks, D66 en PvdA schrokken zo van de bevolking dat ze de bindend-referendumwet introkken.
Segers, Pechtold, Buma en Rutte zeggen: wat u ook stemt op 21 maart, wij gaan door met de sleepwet. Ik hoop dat het volk een dikke vinger terug naar de regering doet. Je mag wel worden afgeluisterd, maar je hebt niks te vertellen. Dit is ook een referendum over het referendum.’

Lieke Smits: ‘Er zijn in deze campagne twee doelgroepen. Enerzijds hebben we een goed inhoudelijk verhaal over de sleepwet. Anderzijds stellen we de vraag: bij wie ligt de zeggenschap? Hoe wordt er naar mensen geluisterd? Er komt materiaal:
– een inhoudelijke publicatie met onze argumenten, vooral scholend
– een goede flyer
– filmpjes
– vier grote avonden. Als je graag zo een avond in je afdeling wilt, laat het weten.

– ROOD speelt een grote rol in deze campagne

Lilian Marijnissen, geïnterviewd door Ron Meyer en volgers van de livestream

> Er wordt een filmpje getoond over de eerste anderhalve maand van Lilian als fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Daarna beantwoordt zij vragen die via Facebook aan haar worden gesteld. Ron Meyer leidt het gesprek.