nieuws

Verslag Partijraad 30 maart 2019

Besluitenlijst:

 • Het verslag van de partijraad van 23 februari 2019 is vastgesteld.

 • Alle afdelingsvoorzitters evalueren de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen in hun afdeling.

 • De nieuwe financiële controlecommissie wordt ingesteld, bestaande uit: Ton Segers (Uden), Wilma Guldemond (Noordoostpolder), Simon Zandvliet (Zwolle), Wim Hoogervorst (West-Friesland Oost) en Michel Verschuren (Breda).

 • Alle afdelingen nemen contact op met de Vrienden voor Rechtvaardigheid in hun afdeling en organiseren een bijeenkomst waar zij voor uitgenodigd worden. Ook worden de nieuwe leden betrokken bij (speciale) afdelingsactiviteiten.

 

Opening door voorzitter Ron Meyer

Ron Meyer spreekt over de recent overleden partijgenoot Ami Gest. ‘Ami overleed op 15 maart – een enorm verlies. Hij maakte een onuitwisbare indruk op heel veel mensen. Een van die zeldzame mensen die anderen een brede lach met zijn warmte kon geven. Een ontwapenend mooi mens.’

De partijraad neemt een moment van stilte.

 

Mededelingen algemeen secretaris Lieke Smits

 • De partijraad stelt het verslag van de partijraad van 23 februari 2019 vast.

 • Er is op de partijraad alleen spreekrecht voor afgevaardigden.

 • Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld, voor alle actieve ROOD-leden en SP- leden. Het gaat om Nel Keus en Spencer Zeegers. Beide mensen met veel partijervaring en veel levenservaring. Op SPnet zal een uitleg komen. Een oproep aan de afdelingsvoorzitters: laat dit je actieve mensen weten.

 • Op een vorige partijraad is gesproken over het uitbreiden van de solidariteitsregeling en dat ging met name over burgemeesters. De vraag is gesteld: geldt dat ook voor commissarissen? Het antwoord is ja, en dit is ook terug te vinden in de regeling.

 

Ron Meyer over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen

Meyer vraagt applaus voor de mensen in de Provinciale Staten die voor ons gestreden hebben en niet meer terugkeren.

 

Meyer: ‘Geen vrolijke polonaise vandaag. Het is een teleurstellende uitslag. We moeten zelfkritisch zijn zonder navel te staren. Als je een klap krijgt, dan piep je niet, maar sta je weer op. Ik heb met veel mensen gesproken; ik vroeg hen: waarom is hier zo veel Forum of PVV gestemd? Waarom zo veel niet? Waarom niet op ons? Ik hoorde boosheid, teleurstelling en cynisme. We moeten Forum ontmaskeren op politieke punten. De inhoud was niet per se de reden dat mensen op hen stemden. Ene Joop op Radio 1 zei dat hij Forum stemde omdat hij het systeem kapot wil maken. Dat is wat onze rol zou moeten zijn. Niet een onsje meer of minder. Wij zijn de enige partij die het kapitalisme bestrijdt en wil vervangen. Dat doen we vanuit Heel de mens: het formuleren van kritiek en het aandragen van alternatieven.

De woede van veel mensen gaat over 40 jaar loonmatiging, flexibilisering en uitholling van de publieke sector. Pijnlijk dat die woede resulteerde in bijna de helft van de mensen die thuisbleef.

We zagen in het debat twee klimaatgroepen tegenover elkaar staan – maar ze hebben allebei een gezamenlijke vijand. Het kapitalisme. Het is onze taak om dat duidelijk te maken. De niet

mis te verstane boodschap van de kiezer was: wees onze zichtbare strijders voor rechtvaardigheid, met meer bravoure en branie.

 

Vandaag doen we een ophaalronde van eerste analyses. Dan spreken we erover in de afdelingen en dan gaan we in juni afsluiten.

 

Ophaalronde eerste analyse

Pim Siegers leidt het gesprek. Velen nemen het woord. Onder andere de volgende reacties kwamen uit de zaal:

 • Kijk naar de grote lijn. We moeten meer het grote verhaal vertellen.

 • Complimenten voor Ron en Lilian.

 • Stemwijzer Zuid-Holland hadden we beter kunnen invullen.

 • Houd discussies intern.

 • Uitslag hoort bij lange trend. Wij worden gezien als deel van links dat meegaat met marktdenken en oorlog.

 • Anderen waren zichtbaar met onze ideeën. De handrem moet eraf.

 • Wij horen dat de SP er te veel wil bijhoren, in het rijtje CDA, PvdA.

 • We zijn te genuanceerd, maar trappen naar Rutte helpt niet. We kunnen het zelf.

 • Waar we actievoerden hebben we toch gewonnen. Dus we moeten de stemmen stuk voor stuk verdienen.

 • Klaver deed het slim: reclames met systeemkritiek. We moeten de PVV aanvallen, niet de VVD. En nu Forum voor Democratie.

 • We zijn al een tijd een politieke factor, maar hebben nog nooit meegeregeerd.

 • Kijk naar organisatievormen die verder gaan dan petities en aanbellen. Weer nadenken aan permanente organisatie, sociale beweging, coöperaties en eigen media.

 • Deze campagne gingen we in met 'referendum over Rutte'. Dat is niet het grote verhaal.

 • Shit happens. En geef aandacht aan retoriek en taalgebruik.

 • Sinds jan 2019 32 nieuwe leden in onze afdeling. Er lopen ook leden weg. Daar moeten we niet luchtig over doen.

 • Waarom doen we niet mee aan de waterschapsverkiezingen?

 • We moeten controversieel zijn.

 • Op de website is het moeilijk om te navigeren. Berichten zijn meer advertenties dan dat ze inzicht geven in onze ideologische achtergrond. Als wij het zelf niet doen; de media doen het niet voor ons.

 • Geef de Staten meer campagnebudget. Vaar op eigen kracht.

 • Baudet baseert zich op angst. Wij moeten op de toekomst en hoop gericht zijn.

 • Onduidelijkheid bij mensen over klimaatwet en -akkoord.

 • Vanuit onze kernwaarden de verkiezingen ingaan.

 • Wij zijn de middelvinger niet meer. We vertolken de woede van veel mensen niet. We moeten bereid zijn weer een hoop shit over ons heen te krijgen. En daar dan doorheen te zwemmen.

 • Ik zou het niet luider en feller willen doen. Wel slimmer.

 • We moeten beter aansluiten bij de beeldcultuur.

 • Zetels zijn een middel en niet ons einddoel.

 • Elk thema is ons thema.

 • We hebben te veel woorden nodig aan de deur. Kom met een a4-tje.

 • Wie we zijn is belangrijk. We zijn bij demonstraties, hebben de afdrachtregeling. Zeg wat we willen, maar vertel ook over onszelf.

 • Het maakt niet uit of je bestuurd hebt of niet, of je met gestrekt been er in bent gegaan of constructief: we hebben overal verloren.

 

Twee breed gedragen conclusies onder de leden van de partijraad zijn:

De partij moet in alle geledingen ideologisch scherper en onderscheidender voor de dag komen, de handrem moet er vanaf zodat onze relevantie toeneemt. En een kritische houding is van groot belang, maar we uiten onze kritiek binnen de partij op de plaatsen die daarvoor bedoeld zijn, zoals de ledenvergaderingen, regioconferenties en partijraden. Partijgenoten die de partij via de (sociale) media aanvallen spreken we daarop aan.

 

Ron Meyer: ‘Bedankt voor alle bijdragen. Ik loop de verschillende punten zo goed mogelijk langs. We gaan te veel de controverses uit de weg. Mee eens. Moeten we stoppen met ons afzetten tegen de VVD? Dat vind ik wel moeilijk. Ideologisch gezien is de VVD onze grootste tegenstander. De interne verdeeldheid: als je dat steeds blijft noemen, dan is het niet raar dat anderen dat opschrijven. We hebben met 98% ingestemd met het verkiezingsprogramma. Er is dus brede steun in onze partij voor de keuzes die we met elkaar hebben gemaakt. Prima als er op een later congres opnieuw een felle discussie is. Maar als we besloten hebben, hebben we besloten.

Mensen structureel organiseren. Is dat makkelijk? Nee. Ik houd me aanbevolen jullie analyses hierop te krijgen. Ik zou eenieder willen oproepen: spreek hier eens over met de nieuwe leden. Want die zijn lid geworden in een tijd dat het electoraal niet gemakkelijk gaat.

Socialisme komt niet vanzelf. De partij zal niet voor de massa's uithollen. Dit geeft precies aan waarom we terug naar de mensen moeten, om te voelen hoe diep hun woede zit en wat ze er met ons aan willen doen. Want: mensen willen dat wij nog duidelijker hun strijder voor rechtvaardigheid zijn. Laten we het vuur en de passie voelen.’

 

Lieke Smits: ‘Waterschapsverkiezingen: de waterschappen zijn niet politiek. De politieke beslissingen horen in de provincie genomen te worden. Dus doen we niet mee aan deze verkiezingen.

In antwoord op ‘meer geld voor provinciale campagne’: dit waren landelijke verkiezingen. Dat wisten we van tevoren. Dus hebben we afgesproken de campagne gezamenlijk te regelen.

Dezelfde posters, dezelfde stijl, een sterke sociale mediacampagne. Dat betalen we gezamenlijk. En daarnaast is er in veel regio’s ook een bijdrage van de afdelingen gevraagd. Dat lijkt me heel logisch.’

 

Financiële controlecommissie

Lieke Smits bedankt de vorige financiële controlecommissie, namelijk Theo Coşkun (Rotterdam), Boris Stil (Gouda), Ronald van Hal (Venray), Ton Seegers (Uden) en Sonja Klaassens (Midden-Groningen).

De partijraad stemt in met de nieuwe financiële controlecommissie: Ton Segers (Uden), Wilma Guldemond (Noordoostpolder), Simon Zandvliet (Zwolle), Wim Hoogervorst (West-Friesland Oost) en Michel Verschuren (Breda).

 

Sadet Karabulut over de Vredesdag 2019

‘We leven in verwarrende tijden. Steeds weer wordt gekozen voor de politiek van haat en oorlog, waarmee ze de wereldvrede bedreigen. Rosa Luxemburg schreef meer dan 100 jaar geleden – zij werd vermoord door rechtse milities – “Wanneer de hele wereld uit haar voegen raakt, dan tracht ik alleen maar te begrijpen.” Na de aanslag op de Twin Towers verklaarde de

Amerikaanse president de oorlog aan terrorisme – 18 jaar later zien we dat de oorlog in Afghanistan permanent is geworden. Irak, Libië: niks mensenrechten, niks democratie. Meer onveiligheid daar en hier. De oorlogsindustrie heeft hier voordeel van. De verliezers zijn wij allemaal.

Het goede nieuws is dat overal in de wereld, net als hier, meer dan ooit strijd hiertegen gevoerd wordt. Ik ben trots dat wij als partij ook die strijd ondersteunen. Op de Vredesdag die de SP organiseert, zal onder anderen Nawal Aisa uit de Rif spreken. Ze strijden daar voor sociale rechtvaardigheid; dat gaat ook over zorg, onderwijs en te zijn wie je bent. Soortgelijke bewegingen zie je in Israël, Palestina en bij de Koerden. Al die mensen brengen we bij elkaar. Met topsprekers zoals journalist Bette Dam en Ludo de Brabander. Noam Chomsky draagt bij. We gaan een plan smeden hoe we die internationale solidariteit vorm kunnen geven. Schrijf je in op vredesdag.nl, nodig je kader uit. En teken de petitie om de oorlog in Jemen te stoppen, te vinden op SPnet. Ik hoop jullie op 13 april te zien, en in de strijd.

 

Lisa de Leeuw over het ROOD-jubileum

De Leeuw: ‘ROOD bestaat dit jaar 16 jaar. Op 18 mei is hier een groot feest. Dan vieren we dat ROOD al 16 jaar in actie komt met jongeren. Zorg dat je er zelf bij bent, en roep (oud) ROOD- leden uit je afdeling op om erbij te zijn.’

 

Arnout Hoekstra over de Europese verkiezingen

Hoekstra: ‘We gaan nu vooruitkijken naar de volgende verkiezingen – nog 7,5 week. Ik heb jullie allemaal nodig. We gaan campagne voeren om groot te worden. Ook Europese verkiezingen zullen gaan over de zaken die mensen bezighouden. Kunnen ze nog wel de energierekening betalen, krijgen ze nog wel voldoende pensioen? Maar ook over de Brexit en Nexit, hoewel het Europarlement daar helemaal niet over gaat. Wij gaan de verspilling en de elite aanpakken. Wij moeten ons bevrijden van die macht van Brussel. We gaan 50 openbare avonden in het land organiseren. Lilian geeft op 6 mei een lezing over de toekomst van de Europese Unie. We komen met de top 11 graag naar de campagneactiviteiten; nodig ons uit. Vanaf vandaag kunnen jullie op SPnet materiaal bestellen. Met ‘Brussel’ bedoelen we Timmermans en Juncker. Daar willen we vanaf. Een sociaal en rechtvaardig Europa is alleen mogelijk als we ons bevrijden van de klauwen van de elite in Brussel. We gaan er met gestrekt been in.’

 

Algemeen secretaris Lieke Smits over nieuwe leden

Er is ook goed nieuws. We krijgen veel nieuwe leden. Het is belangrijk te weten dat ze niet binnen kwamen rennen – we hebben er hard voor gewerkt. In Emmen was een nieuwe- ledenavond waar 25 nieuwe leden op af kwamen. Sinds het begin van de campagne hebben we meer dan 2000 nieuwe leden ingeschreven. Sinds september hebben zich meer dan

20.000 sympathisanten aangemeld. Welke afdeling heeft al z’n Vrienden voor Rechtvaardigheid al gebeld? En voor een bijeenkomst uitgenodigd? Wie heeft een nieuwe- ledenavond georganiseerd? We hebben een schillenmodel, lokaal passen we dat ook toe. Op het congres van anderhalf jaar geleden spraken we over proeflidmaatschap. We kunnen zeggen: ja, het is effectief. Vanuit het partijbureau lukt het aardig, het opbellen. Dan schrijven we er veel in als lid. Als ze eenmaal lid zijn, kunnen wij ze vanuit Amersfoort niet actief maken. Bespreek dit dus in je afdeling en bedenk hoe je nieuwe mensen goed betrekt. Het is onze plicht te zorgen dat ze een rol krijgen en dat we ze actief meenemen.

 

De partijraad besluit dat afdelingen contact opnemen met de Vrienden voor Rechtvaardigheid in hun afdeling en organiseren een bijeenkomst waar zij voor uitgenodigd worden. Ook worden de nieuwe leden betrokken bij (speciale) afdelingsactiviteiten.

 

Toespraak fractievoorzitter Lilian Marijnissen

Marijnissen geeft een toespraak en blikt daarin terug op de verkiezingsuitslag. Ook spreekt ze over de aankomende campagne, voor de Europese verkiezingen.