Privacy

De SP vindt het van groot belang dat uw privacy op onze website gewaarborgd is en dat iedereen onze websites kan bezoeken.

Persoonsgegevens

Om politieke verandering af te dwingen moeten we mensen in beweging brengen. Om geïnteresseerden op de hoogte te kunnen houden, lokale en landelijke acties en bijeenkomsten te kunnen organiseren verzamelen we contactgegevens en andere informatie om dit mogelijk te maken.

Gegevens die tot een persoon te herleiden zijn verzamelen we alleen met medeweten en duidelijke toestemming van de persoon in kwestie. Gegevens die door middel van formulieren of op enige andere wijze worden verkregen, slaan we op in de contacten-administratie van de SP. Deze worden alleen gebruikt door de SP en niet aan derden verstrekt. Alle sites van de SP zijn voorzien van HTTPS, zodat gegevens op deze site versleuteld worden verzonden.

Cookies en tracking op sites van de SP.nl

Op de websites van de SP, en verschillende actiesites plaatsen we geanonimiseerde Google Analytics 'cookies' om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken, de duur en herkomst van het bezoek. Bij het opslaan van deze cookies wordt geen naar individuele personen te herleiden informatie meegezonden. Het IP-adres wordt geanonimiseerd opgeslagen. We respecteren hierbij ook de do-not-track instelling die de meeste moderne browsers aanbieden.

Wanneer wij grootschalig online adverteren, bijvoorbeeld tijdens verkiezingscampagnes, maken we (soms) gebruik van de cookies of scripts van de adverentie-diensten. Dit stelt ons in staat om meer te weten te komen over hoe onze advertenties presteren en om er voor te zorgen dat wij ons adverentie-budget zorgvuldig kunnen inzetten. We verzamelen daarbij de minimale hoeveelheid data die deze advertentie-diensten nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De cookies en scripts voor deze diensten plaatsen we enkel als u daar toestemming voor geeft op één van onze websites (www.sp.nl, doemee.sp.nl, afdelingswebsites zoals: amsterdam.sp.nl of oss.sp.nl).

De video's die wij soms invoegen in nieuwsberichten leveren u soms een tracking-cookie op van de verschillende videoaanbieders en de advertentie-diensten die zij dan weer gebruiken, de SP heeft geen toegang tot deze gegevens.

Cookies blokkeren

Op onderstaande links vind je informatie over hoe je cookies (achteraf) in de meest gebruikte browsers kunt verwijderen of plaatsing van (tracking) cookies zo goed mogelijk kunt voorkomen.

Toegankelijkheid

Er bestaan veel soorten computers, smartphones, browsers en gebruikers. Om er voor te zorgen dat onze websites toegankelijk zijn, proberen we ons te houden aan de wereldwijde standaarden van het Word Wide Web Consortium (W3C).

Binnen de grenzen van onze mogelijkheden houden wij rekening met bezoekers met een visuele, auditieve, motorische of verstandelijke handicap. Heb je in dit opzicht aanmerkingen op onze website(s), meld het dan aan de webmaster.

Open source software

Waar goede open source software oplossingen voorhanden, maken wij daar graag gebruik van. Onze webservers draaien dan ook onder Debian en Apache, Nginx. We gebruiken onder meer PHP, Perl, Python, MySQL, Postgress, Drupal, CiviCRM, AWStats en MailMan.