nieuws

Verslag Partijraad 22 maart 2014

1 Opening

De opening van de partijraad was deze keer, ter gelegenheid van de aftrap van campagne voor de Europese verkiezingen, bij de Lange Jan in het centrum van Amersfoort. Emile Roemer en Dennis de Jong namen de aftrap voor hun rekening door gezamenlijk onze nEUh en bEU posters op een groot verkiezingsbord te plakken. Terug in de Moed opent de partijraad met een mediacompilatie van SP'ers.

2 Speech Emile Roemer

De SP heeft een geweldige week achter de rug. Tegelijkertijd waren de woorden van Wilders een dieptepunt. Hij is wederom en overduidelijk veel te ver gegaan. We mogen niet toe laten dat een groep wordt uitgesloten. De samenwerking van Wilders met andere rechtse Europese partijen laat zien waar hij staat: de extreem-rechtse hoek.

Voor de SP was de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen erg mooi. We merkten de afgelopen weken dat we er fors op vooruit zouden gaan, we voelden aan dat mensen klaar waren met het kabinetsbeleid. De kiezer wilde in 2012 niet dat VVD en PvdA samen zouden werken. Beide partijen hebben hun idealen verkwanseld; dit is niet onbestraft gebleven. Ouderen maken zich verschrikkelijk veel zorgen. Mensen mogen niet naar het verzorgingshuis, omdat thuis ze op een alarmknopje kunnen drukken. En Harry de straatveger werd ontslagen, kreeg een uitkering, belandde in de bijstand en moest vervolgens met behoud van uitkering als straatveger aan de slag. Dit is wat dit kabinet verdedigt.

In Den Haag gaan we de strijd aan tegen de plannen van het kabinet, maar niet met dezelfde 15 mensen die nu in de fractie zitten. Jan de Wit gaat per 1 april stoppen als Kamerlid. (Hij wordt naar voren gehaald en ontvangt bloemen van Emile.)

We hebben met een groot aantal nieuwe afdelingen meegedaan. Allemaal zijn ze de gemeenteraad binnengekomen – twee afdelingen zelfs met vijf zetels nieuw in de raad. In bijna alle plaatsen waar de SP bestuurt, heeft de SP gewonnen. We hebben bewezen dat we kunnen besturen. Daar waar we een actieve afdeling hebben en bewijzen dat we onder de mensen zijn en weten wat er speelt, hebben we gewonnen. We hebben een grote groep afdelingen die nog niet hebben meegedaan aan de raadsverkiezingen, omdat ze nog niet sterk genoeg zijn. Hier moeten we in gaan investeren.

Er komen drukke tijden aan. We moeten gaan oogsten. Dit is de tijd om nieuwe leden te werven. Durf het te vragen, mensen willen dat vaak best. Maak van deze overwinning een kans, ga de straat op, ga met mensen in gesprek en schrijf ze in. Verslap niet. We hebben een fantastische campagne gehad. We moeten doorpakken! Er komen belangrijke tijden aan in afdelingen waar we mogelijk gaan meepraten. Vergeet één ding niet: wij zijn een partij die garant staat voor 100% sociaal. Maak dat waar de komende tijd. Begin vandaag weer aan de campagne van 2018!

3 Mededelingen Hans van Heijningen

 • Hans van Heijningen feliciteert de leden van de partijraad met de uitslag van de verkiezingen en de gevoerde verkiezingscampagne. De mensen in het partijbureau hebben hard gewerkt om een succes van de campagne te maken.
 • Het verslag van 25 januari wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
 • Op 5 en 12 april zijn er regioconferenties. Op deze conferenties gaan we het hebben over de uitslagen, het onderhandelen, het belang van actie en fractie, de provincie en de Europese verkiezingen. Voorzitters staan voor de uitdaging om mensen te motiveren om naar de regioconferentie te gaan. Zij moeten aangemeld worden via SPnet.
 • Voor afdelingen met een hulpdienst ligt een Grote Almanak klaar.
 • Om er voor te zorgen dat alle 430 gekozen raadsleden een brief krijgen, wordt de voorzitters verzocht om snel door te geven welke mensen zitting nemen in de raad.

4 Financiële controlecommissie

De partijraad gaat akkoord met de voordracht voor de financiële controlecommissie. De commissie bestaat uit de volgende afdelingsvoorzitters: Jan Zoll (Oss), Paul Kusters (Arnhem), Helma Meijer (Dordrecht), Mos Meijler (Winterswijk) en Ane Duijff (Heerhugowaard).

5 Evaluatie gemeenteraadsverkiezingen met Jan Marijnissen

De SP is vertegenwoordigd in 120 gemeenteraden (exclusief Oss, Den Bosch, Alkmaar en Spijkenisse waar eind dit jaar verkiezingen zijn). In bijna alle grote steden zit de SP nu in de gemeenteraad. De SP heeft nu in totaal 445 zetels, een gemiddelde score van 13,4%. In veertien gemeenten zijn we de grootste, in zes steden zijn we gelijk gebleven en in drie hebben we verloren.

Jan gaat spreekt met een aantal voorzitters:

 • Matthias van Hunnik, Nijmegen. In 2010 kreeg de afdeling vijf zetels. De afdeling is nu de grootste met acht zetels. De staat van de afdeling is goed. Dit was vier jaar geleden wel anders. Toen ging de SP hard achteruit, de afdeling was er niet in geslaagd om uit te leggen wat de SP in het college had bereikt. Ook was de afdeling weinig op straat. Goed werk in de raad, in combinatie met actief zijn op straat, heeft zijn vruchten afgeworpen. Afgelopen campagne heeft de afdeling met veel mensen gesproken en actie gevoerd. Tienduizenden handtekeningen opgehaald en dus ook tienduizenden mensen gesproken. De afdeling is veel langs de deuren gegaan en is veel in de wijken geweest.
 • Sonja Claessens, Hoogezand-Sappemeer. De afdeling ging van nul naar vijf zetels. De afdeling bestaat sinds 2012, wel al jaren aan een basis gewerkt. Ineens is de SP de grootste en gaat de afdeling de onderhandelingen leiden. Dit is nu allemaal erg spannend, de onderhandelingen starten binnenkort.
 • Paula van Dijnen, Amsterdam. De SP is van drie naar zes zetels gegaan in de hoofdstad. Afgelopen jaren is er heel hard gewerkt door de afdeling. De SP is veel de buurten in gegaan. De afdeling was de afgelopen jaren een beetje verdeeld in eilandjes (stadsdelen). Nu is dat veel minder. Er is een eenheid en er wordt stadsbreed gewerkt. Er is gericht gewerkt in buurten en het vertrouwen is opgebouwd.
 • Maarten de Pijper, Brielle. De SP kreeg 29% van de stemmen en is van vier naar vijf zetels gegaan. Brielle heeft 16.000 inwoners. Veel leden waren in Brielle actief bij de campagne, daarnaast waren er nog een aantal sympathisanten die meewerkten. De campagne is kort en intensief geweest. Er is een feest gegeven in een tent en de SP is erg veel op straat geweest.
 • Helma Meijer, Dordrecht. De SP ging van nul naar drie zetels. Dordrecht is een grote stad waar we al jarenlang hebben gewerkt, maar niet in de raad kwamen. Afgelopen jaren is orde op zaken gesteld en is de vergadercultuur ingeruild voor de handen uit de mouwen steken. Er is een nieuw bestuur gekozen en mensen gingen daadwerkelijk aan de slag. De SP is veel op straat geweest en heeft hierdoor het vertrouwen van de mensen gewonnen.
 • Pim Siegers, Pekela. De afdeling kreeg 26% van de stemmen en ging van drie naar vier zetels. Afgelopen jaren is er hard gewerkt aan nieuwe afdelingen en met succes. Op vier plekken in Groningen is de SP de grootste geworden en in de overige gemeenten werd de SP de tweede partij. De SP heeft meebestuurd in Pekela en ruim gewonnen. De afdeling heeft de overwinning binnengesleept.
 • Jan de Wit en Chris Hesse, Heerlen. De afdeling ging van negen naar elf zetels (van 22,7 naar 27,1% van de stemmen). In Heerlen is de SP de grootste geworden. De SP heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een anticampagne van een louche ondernemer, maar dit heeft niks opgeleverd. De SP is nu de grootste en de sterkste partij. De staat van de afdeling is uitstekend: 1.300 leden die erg actief zijn. Er is continu campagne gevoerd: telefoonteam, huiskamerdebatten, een groep mensen die deur aan deur ging om met mensen in gesprek gaan (de 'klopclub'). De SP heeft bewezen een ingewikkelde stad als Heerlen te kunnen besturen. De SP bruist in Heerlen.

6 Rood

Lieke Smits, voorzitter van ROOD, spreekt over het belang van sterke ROOD-groepen. ROOD zorgt voor nieuwe aanwas en nieuw kader in de afdelingen. Ze noemt hierbij Zutphen als voorbeeld, waar SP-jongeren de afgelopen jaren keihard aan de weg hebben getimmerd. In Zutphen komen twee ROOD-leden in de gemeenteraad. Door deze groep is de afdeling nu wat hij is. ROOD heeft de afdeling nieuwe energie gegeven. ROOD is heel belangrijk geweest in Zutphen. Helaas is er nu in Zutphen geen ROOD-groep meer. Het is daarom van belang dat er wordt gebouwd aan een nieuwe ROOD-groep. Afgelopen weken zijn veel jongeren lid geworden van ROOD en de SP. Deze mensen moeten een plek binnen onze partij krijgen. Dit moet vandaag beginnen. Lieke roept iedereen op om vandaag aan de slag te gaan.

7 Afsluiting door Dennis de Jong

Vanmorgen was de aftrap voor de campagne. Het belooft heel veel goeds voor de komende maanden. De SP wil minimaal een verdubbeling van twee naar vier zetels. Met vier zetels kan de SP het verschil maken. Je kunt met meer onderwerpen in de media komen en voorstellen indienen. Een sterke SP rekent het kabinet af op hun eurofiele beleid. Het Europees begrotingsbeleid en het opofferen van het nationale budgetrecht is de uitverkoop van de autonomie. CDA, PvdA en VVD zijn hier verantwoordelijk voor.

Onlangs kwam de SP op voor de vrachtwagenchauffeurs. D66 wilde hier niet aan meewerken. Deze partij komt op voor de grote bedrijven, niet de werknemers. Laat D66 maar gaan borrelen met de multinationals, maar jullie vinden de SP op je weg als je de marktwerking verder door laat gaan en de belangen van gewone mensen wilt verkwanselen.

De PVV heeft een winterslaap van vijf jaar gehouden. Nu worden ze ineens wakker. We zien hoe Wilders zichzelf overschreeuwt, ook waar het Europa betreft. De SP zegt 'Nee tegen deze EU'. Weg met de Eurocommissarissen, weg met de paleizen, weg met de 25.000 lobbyisten! Wij willen zelf over onze nationale begroting stemmen en we willen zelf ons sociaal beleid bepalen. De verkiezingen zijn belangrijk, om Rutte een knock-out te geven, maar ook om te laten zien dat mensen het zat zijn om steeds maar bevoegdheden aan Brussel over te dragen. 100% sociaal!

 

Overzicht verslagen partijraad