nieuws

Verslag Partijraad 23 februari 2019

Besluitenlijst

  • De Partijraad stelt het verslag vast van de de Partijraad van 24 november 2018.
  • De Partijraad stelt de kandidatenlijst voor de Eerste Kamerverkiezingen vast.
  • De Partijraad stelt de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezingen vast.
  • De Partijraad stelt het verkiezingsprogramma voor de Europese Parlementsverkiezingen vast, inclusief overgenomen en in strekking overgenomen amendementen.

<opening met campagnefilmpje>

De Partijraad stelt het verslag vast van de de Partijraad van 24 november 2018.

 

Partijvoorzitter Ron Meyer opent de Partijraad.

Meyer: ‘De discussie in de partij heeft onze lijsten en voorstellen beter gemaakt. In de afgelopen maanden hebben 1500 nieuwe mensen zich aangesloten bij ons. In december waren dat er zelfs 700, het grootste aantal sinds de zomer van 2012 toen we torenhoog in de peilingen stonden. We lopen de achterstand op het CDA en de PvdA in. We zijn op jacht naar de gevestigde orde, naar de multinationals, naar Rutte, de loopjongen van die multinationals en we zijn op jacht om de grootste ledenpartij te worden.

Meyer stelt Nine Kooiman voor als voorzitter van de Partijraad.

Kooiman: ‘Van harte welkom, afgevaardigden van afdelingen, partijbestuur, mensen van de Tweede Kamerfractie, van het Europees Parlement, Provinciale Staten en het partijbureau. Ik ben niet alleen, want ik ben ook zwanger. Ik zal strak op de tijd en de procedure zitten. In de map vinden jullie de procedure voor vandaag. Alleen afgevaardigden kunnen spreken. Spreektijd is 1,5 minuut. We stemmen bij handopsteken; de voorstellen uit hoofdstuk 7 gaan via gewogen stemming, en dus schriftelijk. Moties en amendementen kunnen worden teruggetrokken tot het moment dat erover gestemd wordt. Als de programmacommissie stelt dat de strekking wordt overgenomen, komt het voorstel niet ter stemming – tenzij erom gevraagd wordt. Bij wijzigingsvoorstel 6.8 moet het advies zijn: afwijzen.

We benoemen een stembureau. Voorstel is om Boris Stil, Henk Hensen, Wilma Guldemond, Oane Sikkema, Walter Simons, Erik Braam, Hanne Drost, Yurre Wieken, Rita Bakker, Frank Johan Hoogendam, Michel Verschuren, Sebastiaan van der Hout, Anja Goossens, Ellis Müller, Marij Feddema, Eva de Bakker, Meltem Okcu, Sabine Spaansen en Daphne ten Klooster onder leiding van Tim van Hout als stembureau aan te stellen. Zij worden praktisch ondersteund door een tiental mensen.’

De Partijraad gaat akkoord met dit stembureau.

Kooiman: ‘Namens de programmacommissie zullen spreken Bastiaan van Apeldoorn, Renske Leijten, Jasper van Dijk en Frank Futselaar. Over de moties zullen namens het Partijbestuur spreken: Arnout Hoekstra en Jasper van Dijk.’

 

Eerste termijn bespreking concept-verkiezingsprogramma

Voorzitter van de programmacommissie Bastiaan van Apeldoorn spreekt over het conceptprogramma: ‘Het oude programma kopiëren zat er niet in. De wereld is veranderd. De Europese Commissie en de rechtse regeringen hebben de EU vormgegeven als één markt, een speeltuin voor het grootbedrijf en de banken. Mensen trap niet in de leus van de vrije markt: dat is de vrijheid van het kapitaal. Mens, dier en milieu zijn onderschikt aan de vrijheid van multinationals. In een rigide EU, waar maatwerk niet mogelijk is, laat staan de menselijke maat.

Grenzen aan arbeidsmigratie is niet “eigen arbeider eerst”. Het is de interne markt die mensen tegen elkaar opzet. We zijn tegen een EU die ten koste gaat van onze democratie. En voor een EU waarin we onze zeggenschap terugkrijgen. Om die rechtvaardige EU te realiseren moeten we de macht van Brussel breken, die immers aan de leiband van het grootkapitaal loopt. Dat vonden en vinden we. Voor Juncker en Timmermans heeft elk probleem een Europese oplossing. Wij willen juist opt-out, meer maatwerk, de flexibele EU. Een opt-out is altijd onder voorwaarden – het is niet gratis. Op een fatsoenlijke oplossing voor vluchtelingen ligt Hongarije dwars. Als zij de mogelijkheid zouden hebben voor een opt-out, kunnen wij eindelijk wat gaan doen. Net als milieuambities: dan kunnen we verder ondanks dat er landen tegenwerken.

Dan ons vluchtelingen- en migratie-standpunt. We staan pal achter het vluchtelingenverdrag. Maar het vraagstuk is anders geworden. Enerzijds zijn er veel oorlogsslachtoffers uit Syrië. Maar er komen ook veel mensen uit Afrika naar Europa om hun economisch geluk te beproeven. Met veel doden tot gevolg en een walgelijk verdienmodel van smokkelaars. De ellende van de opvang is een schandvlek voor de EU. Wij moeten ons eerlijke deel nemen. Maar we moeten voorkomen dat mensen op bootjes stappen. Dus op één: grondoorzaken aanpakken. Dennis schreef een plan voor vluchtelingenbeleid in de EU. De UNHCR en Vluchtelingenwerk zeggen: het moet mogelijk zijn mensen buiten Europa asiel te laten aanvragen. Er is nu geen land dat dat wil. Maar we moeten dat niet uitsluiten. Internationale solidariteit is dat we niet wegkijken. Dat bedoelen we met een rechtvaardige EU.’

De als spreker aangemelde afgevaardigden van de Partijraad bespreken het programma in eerste termijn.

 

Ron Meyer reikt Gouden Tomaten uit

Meyer: ‘Hij is lid sinds oktober 1989, zij sinds januari 1998. Henk en Teuni van der Wal. Samen zijn zij de SoeP Express. Waar zij verschijnen, breekt de zon door en is er soep. Hij is technisch wonderkind, zij nog veel meer. Van Sneek tot Parijs eisen zij de beste plek voor onze SoeP Express. Vandaag reiken wij de Gouden Tomaat uit aan Teuni en Henk van der Wal.’

Het applaus van de Partijraad is overweldigend.

 

Vervolg eerste termijn

Frank Futselaar, Renske Leijten, Jasper van Dijk en Bastiaan van Apeldoorn reageren in eerste termijn op de sprekers en voorstellen

 

Tweede termijn bespreking concept-verkiezingsprogramma

Kooiman: ‘Voorstellen 8.11 en 6.14 zijn ingetrokken. Naar aanleiding van vragen in de pauze: als er meerdere wijzigingsvoorstellen op hetzelfde punt worden aangenomen, komt de meest verstrekkende in het programma.’

De afgevaardigden die ook in eerste termijn spraken kunnen nu ook in tweede termijn spreken. De sprekers namens de programmacommissie reageren daarop.

 

Stemming bij handopsteken

Kooiman: we gaan stemmen over de amendementen en moties. We stemmen niet over voorstellen die overgenomen zijn of waarvan de strekking is overgenomen.

Over de volgende amendementen en moties wordt gestemd; allen worden verworpen.

Amendementen:

0.2, 0.3, 0.4, 0.5

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.30, 2.31

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13, 3.16, 3.17, 3.19

4.4, 4.5, 4.7, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17

5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28

6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.10, 6.18, 6.20, 6.22, 6.23, 6.26, 6.27, 6.29, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.38, 6. 39, 6.40, 6.42, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.50, 6.51

8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13

9.7

motie:

1

Over hoofdstuk 7 wordt gewogen, schriftelijk gestemd. Het gaat om de volgende amendementen:

7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.31, 7.32, 7.33

De uitslag hiervan wordt later in de middag bekendgemaakt.

 

Kandidatenlijst Eerste Kamer

Kandidatencommissie-voorzitter Ronald van Raak: ‘We moeten een heel goed team de wei insturen. Thijs Coppus, Krista van Velzen, Tiny Kox en ik hebben veel gesprekken gevoerd. Dat heeft geleid tot een interessante lijst. Ik ga ervan uit dat we tien zetels halen. Ik wil de mensen die na de verkiezingen stoppen en niet meer op de lijst staan hartelijk danken: Frank Köhler, Geert Reuten, Anneke Wezel, Hans-Martin Don en Henk Overbeek.

Er zijn geen insprekers over de Eerste Kamerlijst.

 

Kandidaten Europees Parlement

Kandidatencommissie-voorzitter Paul Ulenbelt: ‘De commissie bestond uit Hans Boerwinkel, Theo Coşkun, Rosita van Gijlswijk, Laurens Ivens, Ron Meyer, Femke Reudler-Talsma, Lian Veenstra en mijzelf. Onze opdracht: een frisse aanvallende straatvechterslijst te maken. Op de regioconferenties is er al over gesproken. Daar kwamen steeds twee vragen. De eerste: waarom Dennis niet? Na 10 jaar vindt hij het wel welletjes. Vraag twee: waarom niet Anne-Marie? Wij zochten een fris nieuw team dat zich niet in Brussel opsluit. Er zijn 29 Nederlandse zetels te verdelen. Daarom hebben we een lijst van 29 kandidaten. Als lijsttrekker hebben wij voorgesteld Arnout Hoekstra, ex-wethouder in Vlaardingen. Met deze lijst kunnen we de macht in Brussel breken.

 

Twee sprekers stellen een vraag over de lijst, Ulenbelt beantwoordt die.

 

Kooiman: ‘We gaan nu schriftelijk stemmen. Mensen worden op de lijst gezet als ze de helft plus één stemmen krijgen.’

 

Ron Meyer: ‘Er is net door Paul Ulenbelt misschien de indruk gewekt dat Anne-Marie niet op de lijst staat vanwege kritiek. Dat was niet de bedoeling. We zijn trots op onze Europarlementariërs. Graag een daverend applaus voor beide.’

 

Uitslag gewogen stemming amendementen


Tim van Houten maakt de uitslag bekend.

De gewogen uitslagen per amendement worden voorgelezen. Twee uitersten: 7.4; 46% voor (256 voor 297 tegen) en 7.24; 5% voor (35 voor 618 tegen). Alle amendementen zijn verworpen.
 

Uitslag stemming Eerste Kamerlijst

Tim van Houten maakt de uitslag bekend.

Alle kandidaten halen ruimschoots de drempel, de laagste heeft 572 gewogen stemmen.

 

Toespraak lijsttrekker Eerste Kamerverkiezingen Tiny Kox

Kox: ‘Bedankt voor het vertrouwen. Dit is het moment om hier als zittend fractievoorzitter dank te zeggen aan de vertrekkende senatoren; ik zal nog veel een beroep op hen doen. Ik ben blij dat er nieuwe partijgenoten zijn die bereid zijn om dit te gaan doen. We hebben een top tien waarmee we de concurrentie aankunnen. We hopen dat jullie blij met ons zullen zijn!

Het worden spannende verkiezingen. Op 26 mei zal ik niet wakker liggen van de uitslag. Wel op 20 maart. Het is vreselijk belangrijk dat we sterk worden in de provincies. Maar ook de Eerste Kamer. Rutte-3 steunt nu in twee kamers op één stem meerderheid. Het lijkt wel zeker dat het kabinet in de Eerste Kamer een minderheidskabinet wordt. Dan is het kabinet in nood. Rutte zal op zoek gaan naar nieuwe vrienden. Laten we ons niet rijk rekenen. Hij doet het met iedereen die het met hem wil doen. Hij deed het met Wilders. Daarna Samson. Nu D66 CDA en CU. Als Rutte een hand uitsteekt, doet hij dat om je nek dicht te knijpen. Ik sluit niet uit dat Rutte zegt: “Geert, kunnen we praten? Thierry, je speelt zo goed piano.” Of een vluggertje met GroenLinks, zoals toen bij Kunduz. Hij zal het met mij proberen. Mijn antwoord: nee Mark, wij gaan niet uit vrijen met jou. Wij zijn niet voor wat kleingeld te koop. Een stem op de SP zal er niet toe leiden dat er een reddingsboei naar Rutte wordt gegooid. Dit was, is en wordt niet ons kabinet.

Hij mag met voorstellen komen. Als hij beleid is zijn beleid drastisch bij te stellen, dan valt er te praten met ons. Iedereen die zegt dat Rutte geen visie heeft, heeft het mis. Hij weet vastberaden een rechtse, harde, conservatief-liberale koers te varen.

Kies de beste partij in de provincie. Kies ook een goede partij in de Eerste Kamer. Als je ook nog wilt afrekenen met de minister-president, die maling heeft aan 90 procent van de bevolking, kun je een drieslag maken: NU SP.

 

Uitslag stemming over kandidatenlijst Europese Verkiezingen

Tim van Houten maakt de uitslag bekend.

Alle voorgestelde kandidaten halen ruimschoots de drempel. Tegenkandidaat voor plaats 15, Rahim Agovic, haalt 14 stemmen.

 

Uitslag stemming over hele programma

Tim van Houten maakt de uitslag bekend.

De partijraad stelt het programma inclusief overgenomen amendementen vast met 618 gewogen stemmen voor en 11 tegen.

 

Toespraak lijsttrekker verkiezingen Europees Parlement Arnout Hoekstra

Hoekstra: ‘Dank voor het vertrouwen in het team. Het Europees Parlement is voor mij onbekend terrein. Maar in de kern is het niet anders: ook daar moeten wij opkomen tegen uitbuiting van mens, dier en milieu en bieden wij socialistische alternatieven. Sommigen willen elk probleem in Brussel oplossen. Ik ben een vreemde in Brussel en mijn doel is dat te blijven. Brussel is voor de SP een belangrijke plek; daar is de invloed van bedrijven groot. Als je daar loopt, als je in die gigantische zaal staat, begint het je te duizelen. De grootste valkuil is om van een verwonderde buitenstaander tot stropdas-met-rolkoffer te worden.

Het is Dennis en Anne-Marie altijd gelukt om authentiek en activistisch te blijven. We nemen nog geen afscheid van hen; nog zeker tot juni zijn zij volop actief. Als toekomstige fractie gaan we hun werk voortzetten. Wij maken een vuist tegen het grenzeloze kapitalisme. Handel met landen buiten de EU moet eerlijk gebeuren. De euro als betaalmiddel is handig; als politiek middel is het onacceptabel. Samenwerking is nodig om mensen te helpen; om een veilige haven te bieden voor vluchtelingen; voor klimaatrechtvaardigheid. Wij zien dat internationale samenwerking nodig is, we willen dus niet uit de EU. Maar veel zaken kunnen we ook zelf regelen. Een groot deel van de mensen die onze ideeën delen, stemt niet. Ik hoop dan ook op steun uit de hele partij. Om samen uit te leggen hoe mensen de macht in Brussel kunnen breken – niet door thuis te blijven, maar door op de SP te stemmen.’

 

Toespraak Lilian Marijnissen

Marijnissen: ‘Het was een gure zaterdagavond in december. In mijn auto ging ik naar Tilburg. De autoradio stond aan; in Parijs waren de gele hesjes weer op straat. Ik wist nog niet dat ik die nacht ook in een geel hesje zou lopen. Ik liep mee met agent Coen. Coen heeft dagelijks te maken met meldingen van huiselijk geweld, of drugs in het bos. Agent Coen heeft wel tien redenen waarom hij geen agent zou willen zijn. Of hij wel thuiskomt. Het structurele tekort aan collega’s. Maar hij blijft toch. Door zijn werk is ons land veiliger en hebben collega’s hoop. De politie, de zorg, de rechtspraak, de kinderopvang – overal hebben de bezuinigingen tot verslechteringen geleid. De SP pakt de handschoen op: wij staan voorop in de strijd voor maatschappelijke vooruitgang. Want Rutte gaat daar niet voor zorgen. Hij vergelijkt Nederland met een teer vaasje waar we heel zuinig op moeten zijn. Maar met zijn neoliberale beleid gooit hij zelf dat vaasje kapot. Laten we daarom van 20 maart een referendum over Rutte maken! Kiezen we voor Rutte of rechtvaardigheid? Want het is tijd voor rechtvaardigheid, ook als het gaat om het klimaat. Niemand snapt dat de energierekening omhoog gaat terwijl de grote vervuilers niet hoeven te betalen. En ook door de btw-verhoging worden de mensen op kosten gejaagd. Daarom zeggen wij: laat mensen met een miljoen of meer 2 procent extra belasting betalen. Dan is die hele btw-verhoging niet nodig. Ook in Brussel is meer rood nodig. De ongereguleerde arbeidsmigratie heeft in heel Europa een race naar beneden in gang gezet. Dat moet stoppen. Daarom pleiten wij voor een vergunningsplicht voor arbeidsbureaus. Ook moet er een eind komen aan subsidiemaatregelen waardoor lonen laag worden gehouden. Laten we samen opstaan voor hogere lonen. Laten we jongeren weer een toekomst geven. Daarom hebben wij vandaag een soms felle discussie gevoerd over dit programma, maar het is er wel beter door geworden. Hiermee kunnen wij vol vertrouwen de campagne ingaan.

De mensen zijn er klaar voor. Overal komen mensen in beweging. Jongeren demonstreren voor het klimaat. Het onderwijspersoneel staakt. Honderd jaar geleden werd het algemeen kiesrecht ingevoerd in Nederland. Steeds meer mensen hebben het gevoel dat hun stem niet gehoord wordt. De VVD’er in Wassenaar laat zich wel horen. De rijken worden vertegenwoordigd, de rest wordt niet gehoord. Coen is niet de enige die mij inspireert. Afgelopen maand zagen we duizenden scholieren in Den Haag voor beter klimaatbeleid. Op 10 maart is de mars voor klimaatrechtvaardigheid. Op 15 maart staakt het onderwijs. Drie dagen laten wordt ook nog voor een fatsoenlijk pensioen gestaakt. Dit laat iets moois zien: dat het broeit, dat er iets in de lucht hangt. We kunnen op 20 maart een grote slag slaan.

Ik heb ook een waarschuwing. Als je goed luistert dansen andere partijen nu al de paringsdans met Rutte. Ga niet stemmen op de minnaars van de macht. Wij gaan dit kabinet niet aan zijn meerderheid helpen. Wij kiezen voor rechtvaardigheid. Voor Coen, voor de kappers en de zorgverleners, de vrachtwagenchauffeurs en de fotografen. Het kan, als we op 20 maar niet kiezen voor Rutte maar voor rechtvaardigheid.