ANBI status

De SP is een erkend goed doel

De SP (statutaire naam ‘Socialistische Partij’) is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 8030.03.316.

Organisatie en financiƫn

Beloningsbeleid

Medewerkers van de SP zijn in dienst van Stichting Personeel SP en worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van deze stichting. Voor partijbestuurders geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

Donaties kunt u ook storten op:

rekeningnummer NL60 RABO 0381965090
t.n.v. de Socialistische Partij te Amersfoort
o.v.v. Donatie