nieuws

Verslag Partijraad 20 juni 2009

Na een filmpje over voornamelijk de Europese campagne, wordt Hans Galjaard aangekondigd, emeritus hoogleraar humane genetica, die gaat spreken over ‘Darwin, diversiteit en democratie'.

Toespraak Hans Galjaard

Verandering is de enige constante. Verandering ging altijd heel langzaam, maar we hebben nu een wereld gemaakt waarin het heel snel gaat. In mijn boek ‘Alle mensen zijn ongelijk' beweer ik dat je mensen onrecht aandoet als je ze gelijk behandelt. Pronk zei: “De wereld is ons dorp”, maar voor velen geldt dat hun dorp de wereld is. Kan iedereen wel goed omgaan met de snelle veranderingen? Velen zijn minder hoog opgeleid en zijn vooral bezig met overleven. Meer dan ooit moeten we kinderen leren omgaan met de snelheid van de samenleving. En met diversiteit.

In de genetica zie je dat steeds meer eigenschappen een genetische basis hebben. Dat is niet hetzelfde als genetisch determinisme – de gedachte dat alles door verschillen in aanleg wordt bepaald en dat je daar dus niks aan kunt veranderen. Je moet juist rékening houden met verschillen in aanleg om iedereen gelijke kansen te geven op ontplooiing. Als zelfontplooiing het doel is, en als we dat gelijkstellen met een goede baan, dan moet je je afvragen of de overheid daarvoor wel kan zorgen. Door de technologisering is er immers structurele werkeloosheid. Mijn vraag aan de SP is: wilt u nadenken over een nieuwe manier van zelfontplooiing, een andere dan materiële?

Bespreking europese verkiezingen

Jan Marijnissen interviewt europees lijsttrekker en inmiddels europarlementariër Dennis de Jong. Deze vertelt dat hem tijdens de campagne vooral is opgevallen dat de SP in vergelijking met andere partijen echt een familie is. Dennis wil in Brussel vooral gaan werken aan de zichtbaarheid van de EU en wat die betekent voor Nederlanders.

De Partijraad bespreekt vervolgens de campagne. Over het algemeen vond men de leus lastig – omdat er uitleg bij nodig was – en weinig mobiliserend. Voordeel was wel dat de SP daardoor echt een inhoudelijke campagne heeft gevoerd. Wat op prijs werd gesteld was het overzicht met 'moeilijke vragen'.

Algemeen secretaris Hans van Heijningen stelt dat de campagne ondanks het inhoudelijk sterke optreden van Dennis de Jong (te) weinig effect heeft gehad; met twee zetels in het Europese Parlement zijn we stabiel gebleven. De Europese Unie leeft niet in Nederland, wat maakt dat er van een verkiezingscampagne nauwelijks sprake was. Wij hadden geen simpele ‘ja-' of ‘nee-opstelling' waardoor we bijvoorbeeld ten opzichte van de grote winnaar, de PVV, te weinig onderscheidend waren voor de kiezers. De leus ‘Minder Brussel' sprak onvoldoende tot de verbeelding en de uitwerking van de campagne was weinig verrassend.

Toespraak Agnes Kant

In de peilingen gaat het nu even wat minder. Toch ligt onze partij op koers – de juiste koers. Veel mensen zijn het eens met onze standpunten, onze oplossingen. Wij zeggen niet: ‘we moeten het beter uitleggen'; dat zeggen andere partijen. Wij zeggen: ‘we moeten het beter doen!'

En dat gaan we doen. In de actie ‘onze zorg' gaan we in het land uitzoeken hoe het lokaal ervoor staat met de zorg. Richt zorgbrigades op, nodig Kamerleden uit; laat zien dat de SP niet opgeeft voor de problemen zijn opgelost. Wat we nog meer gaan doen: de ‘65 blijft 65'-acties. De verhoging van de AOW-leeftijd is ongewenst, onzinnig en onnodig. Wij komen in actie om dit te stoppen. We moeten mensen laten zien dat wij hun bondgenoot zijn. Wilders brult maar heeft geen oplossingen. Ik brul ook wel eens te hard – maar wij hebben wel de oplossingen. Wie wil oogsten, moet zaaien. En oogsten betekent bij ons veranderingen bewerkstelligen. We staan voor een zwoele zomer en een hete herfst.

Verslag

De Partijraad keurt het verslag van de 2 mei goed.

Afdelingen

De afdeling in oprichting Tholen wordt een volwaardige afdeling.

Herindelingsverkiezingen

In Horst aan de Maas, Oldambt, Venlo en Zuidplas gaan we meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, die hier in verband met herindelingen al op 18 november plaatsvinden. Voor Venray ligt er nog geen advies. Het Partijbestuur krijgt van de Partijraad het fiat om een definitief besluit te nemen over de deelname van Venray aan die verkiezingen.

Jaarrekening 2008

Na een uitleg door penningmeester Rosita van Gijlswijk, komt Gerard Harmes namens de financiële controlecommissie aan het woord. De financiële controlecommissie komt met een aantal voorstellen, onder andere om cijfers over de effectiviteit van scholingen bij te houden. Er ontstaat discussie over de voorstellen; daarom wordt voorgesteld om deze voorstellen in de volgende Partijraad te bespreken, als iedereen ze van tevoren heeft kunnen bekijken.

De Partijraad keurt de jaarrekening 2008 goed.

Nieuw bestuur ROOD

ROOD-voorzitter Eva Gerrebrands stelt de vier nieuwe ROOD-bestuursleden voor: Anna La Verge, Lieke Smits, Leon Botter en Mark Smits.