nieuws

Verslag partijraad 23 november 2013

1. De Slepersstaking

De partijraad opent met de film over de slepersstaking in 1979. Na afloop gaat Jan Marijnissen in op de strijd van de slepers en de rol van de SP bij deze staking. De hele partij werd in 1979 gemobiliseerd; huis aan huis werd geld opgehaald voor de stakers van Smit. We zijn een partij met een heel lange historie van strijd voor een betere samenleving en een partij van hulptroepen die in actie komen als mensen strijden voor een betere wereld. De strijd van de slepers is primair een strijd van de mensen zelf.
De relatie met de vakbonden is altijd een ingewikkelde geweest. We hebben altijd een haat-liefdeverhouding gehad met de vakbond, die zeker toen nauw gelieerd aan de PvdA was. Wij zijn er niet om de vakbonden kapot te maken. Maar wij komen wel in verzet als mensen opkomen voor hun rechten, en als de vakbonden het niet doen, dan doen wij dat. En waar de vakbond haar werk goed doet, daar zullen we ze steunen. Maar we hebben als partij ook onze eigen verantwoordelijkheid. Wij komen op voor de belangen van mensen. Dat is ook de verantwoordelijkheid van onze partij naar de Nederlandse bevolking toe. Dat deden we en dat moeten we altijd blijven doen.

2. Werkbezoek Canada

Een maand geleden was Jan Marijnissen een week lang in Canada. Hij heeft daar met mensen gesproken over het leven in Canada en de Verenigde Staten. Canada is een interessant land. Er wonen 35 miljoen mensen en het is ruim 200 keer zo groot als Nederland. In Canada is concurrentie in de zorg verboden. De zorg is er toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. In de VS zitten van de 100.000 mensen 700 in de gevangenis, in Canada zijn dat er 140. De recidivecijfers zijn aanzienlijk lager in de VS. We kunnen inspiratie halen uit Canada; ondanks de kapitalistische verhoudingen kunnen er wezenlijke zaken voor inwoners worden binnengehaald. In de VS wordt de staat als vijand gezien, in Canada als hoedster van publieke waarden. Jan Marijnissen heeft een verslag gemaakt van alle gesprekken die in Canada zijn gevoerd; dit krijgen alle leden van de partijraad uitgereikt.

3. Mededelingen

  • Het verslag van vorige partijraad wordt vastgesteld zonder op of aanmerkingen.
  • Ledenontwikkeling: er zijn ruim 1.000 leden minder dit jaar. Leden zeggen bijna nooit om politieke redenen op. Maar wel omdat ze verwachtingen hadden dat de SP het verschil zou maken. Daarnaast geven ze financiĆ«le redenen aan. De reden waarom mensen opzeggen is vaak een relatieve. Ga daarom in gesprek met leden die opzeggen, ze zijn vaak te overtuigen om lid te blijven.
  • 98 afdelingen hebben geen flyers voor 30 november besteld. Er zijn 40.000 flyers over, deze kunnen worden meegenomen na de partijraad.
  • Gisteravond was Hans met Emile in Varsseveld bij de mensen die bij Sensire hebben gestaakt. De sfeer was positief en strijdbaar. Een compliment voor de afdelingen die hier mee bezig zijn geweest. Dankzij deze afdelingen zaten we in het hart van de beweging en van de medewerksters.
  • Tijdens de vorige partijraad was er een oproep om het afdelingsverslag te maken; dit heeft resultaat opgeleverd.
  • Op SPnet staat een vacature voor de functie van fractiemedewerker sociale zaken en werkgelegenheid.

4. Op naar 200 afdelingen

Vincent Mulder licht de stand van zaken toe. Inmiddels heeft de SP 160 afdelingen. Wel zijn er minder afdelingen in oprichting. Veel afdelingen zijn bezig met de raadsverkiezingen, maar daar waar we niet meedoen moeten we volop inzetten op nieuwe afdelingen. Neem contact op met het scholingsteam als er betere begeleiding nodig is voor een ledenwerkgroep of een afdeling in oprichting. Stede Broec (Noord-Holland) krijgt de status van nieuwe afdeling in oprichting. Nieuwe afdelingen zijn Sluis en Berkelland.

5. Gemeenteraadsverkiezingen

Vincent Mulder licht de stand van zaken met betrekking tot de raadsverkiezingen toe. Twee afdelingen hebben een negatief advies gekregen. 100 afdelingen hebben inmiddels toestemming om mee te doen met de verkiezingen. 19 afdelingen hebben om uitstel van het besluit gevraagd en 32 afdelingen hebben zelf besloten om niet mee te doen.
Jan Marijnissen gaat in op de lijstverbindingen. Stelregel in de partij is dat we dit niet doen. Het is een zwaktebod om een zetel te winnen doordat we een afspraak hebben met een andere partij. Toch willen we hier niet rigide in zijn. Er kunnen speciale omstandigheden zijn waarbij het wel kan, maar dit moet op basis van resultaten uit het verleden zijn. Als er vragen zijn, laat afdelingen contact opnemen met het partijbestuur.
Tot aan de verkiezingen is het vooral belangrijk om op straat en onder de mensen actief te zijn. In een campagne oogst je de zaken die je de afgelopen jaren hebt opgepakt. De verontwaardiging over de heersende politiek is er al. Waar het nu om gaat is dat we in staat zijn om de juiste, positieve toon aan te slaan. Geen zure campagne voeren; dat leidt zelden tot een overwinning. Op SPnet zijn alle verkiezingsmaterialen te vinden en er staat een instructie voor het schrijven van de verkiezingskrant.

6. Ton Heerts van de FNV

FNV-voorzitter Ton Heerts brengt een kort bezoek aan de partijraad. De vakbond start op 30 november de campagne 'meer koopkracht en echte banen'. Het front richt zich op de werkgevers, om hier meer koopkracht weg te halen. Daarnaast is de FNV het oneens met de miljarden-bezuinigingen. Daarnaast wordt er een beroep gedaan op de gemeenten om loondumping tegen te gaan bij de transitie van overheidstaken naar de gemeenten.

7. Begroting 2014

Rosita van Gijlswijk licht namens het partijbestuur de begroting voor 2014 toe. Er wordt uitgegaan van twee grote campagnes (gemeenteraden en Europees Parlement) en er is 500.000 euro gereserveerd voor overige campagnes. Doordat er komend jaar verkiezingen plaatsvinden, zal het aantal volksvertegenwoordigers veranderen. Er is daarom voorzichtig begroot. Samengevat: 8,5 miljoen aan inkomsten; 9,5 miljoen aan uitgaven; het verschil wordt met een miljoen uit het verkiezingsfonds gecompenseerd.

Discussie zaal
De discussie spitst zich toe op het vergoeden van de reiskosten voor de mensen die naar de partijraad komen. Afdelingen die ver moeten reizen, zijn veel geld kwijt voor een bezoek aan de partijraad. De afdeling Eemsmond dient een voorstel in om de kosten van reis naar de partijraad te vergoeden. Dit voorstel wordt verworpen met 53 stemmen voor en 66 stemmen tegen. De begroting wordt unaniem aangenomen.

8. Europese verkiezingen

Op 22 mei vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Op SPnet staat een planning voor deze verkiezingen. Dennis de Jong is de enige die zich heeft gekandideerd voor het lijsttrekkerschap van de SP. Er hebben zich redelijk wat mensen aangemeld, maar te weinig vrouwen. In het parlement heeft Dennis zich sterk gemaakt voor het zoeken naar bondgenoten. De SP is de enige linkse eurokritische partij; hier gaat de SP zich op profileren.
Gelijk loon voor gelijk werk is een van de belangrijke thema's van de SP in Europa. Samen met de chauffeurs hebben we hier veel aan gedaan. Dit thema komt weer terug. Als we dit op kunnen bouwen en samen met de chauffeurs actie kunnen voeren, dan kunnen we laten zien dat wij Europa dicht bij de mensen kunnen brengen.

9. ROOD

ROOD bestaat dit jaar 10 jaar en dat is vorig jaar gevierd. ROOD heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Het grootste succes van ROOD is dat veel jongeren actief zijn geworden – betrokken jongeren die de wereld niet accepteren zoals die is. ROOD-voorzitter Lieke Smits roept de afdelingen op om werk te maken van ROOD en jongeren te betrekken bij het werk van de SP.

10. Afsluitende speech Emile Roemer

Hema en Albert Heijn zijn voor veel Nederlanders de meest onmisbare merken. Van de politieke partijen is de SP volgens de Nederlanders het meest onmisbare merk. Onze naam staat als een huis en onze bekendheid is enorm. We mogen dit best als compliment beschouwen.
De lijst van zaken die Dennis en zijn team in Brussel hebben gepresteerd is enorm. Dankzij de inzet van de SP is de invloed van lobbyisten afgenomen. Dankzij de SP is de voorgestelde privatisering van het drinkwater van tafel. De vrachtwagenchauffeurs zijn onder leiding van Dennis actie gaan voeren. Het toezicht op misstanden is versterkt. En de samenwerking met de arbeidsinspectie is verbeterd.
Voor de verkiezingen voor het Europees Parlement vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Alphen aan den Rijn hebben we een voorproefje gehad. We hebben gewonnen. De verkiezingen van maart zijn erg belangrijk. We hebben nog vier maanden de tijd om Nederland duidelijk te maken dat een 100% sociale gemeente niet lukt zonder de SP. We moeten verder kijken dan de gemeenteraad alleen. De raad is geen doel op zich. Het is een middel om voor en met de mensen iets te bereiken.
Op veel plekken hebben we lokaal het verschil kunnen maken. In Varsseveld gingen de thuiszorgers een jaar geleden actie voeren. Dankzij de SP kwamen de medewerkers in actie. Er is een jaar lang geknokt en gestreden voor de mensen die afhankelijk zijn van fatsoenlijke zorg. De mensen van Sensire zijn een voorbeeld voor alle mensen die afhankelijk zijn van de thuiszorg of voor de thuiszorg werken. De strijd voor een goede thuiszorg is in Varsseveld opgepakt, wij maken er een strijd voor heel Nederland van.
Er zijn veel voorbeelden van SP'ers die lokaal het verschil maken. In Amsterdam slaagt de SP erin om de graaiers in de zorg aan de pakken. In Breda is een huurverlaging gerealiseerd. Heerlen stond jaren geleden bekend door problemen zoals drugsoverlast, maar nu is Heerlen al twee jaar op rij de sociaalste stad van Nederland. Dat kan alleen maar omdat de SP er zit. Geloof dat wij dingen aan kunnen pakken en veranderen. Wij zullen er soms een schepje bovenop moeten gooien.
VVD en PvdA laten het gebeuren dat ouderen uit het verzorgingshuis worden gezet. De PvdA jaagt Wajongers in de bijstand, draait de sociale werkvoorziening de nek op, wil drie miljard bezuinigen op de pensioenen, en stemt in met een bezuiniging van 5 miljard op de gemeentes. We weten nu al dat gemeenten straks in grote problemen komen. Je hebt niks aan de PvdA als ze in de regering zitten. De rechtsstaat wordt uitgehold. Mensen met lagere inkomens zijn niet meer in staat om hun recht te halen bij de rechter. Dat mogen wij nooit toestaan, wij moeten ons hier blijven tegen verzetten.
De SP is groot geworden door het vertrouwen van mensen te verwerven. Dit vertrouwen mogen we niet beschamen. We zullen in veel plaatsen gaan onderhandelen voor het college. Maar doe alleen mee als je zeker weet dat je jouw gemeente socialer kunt maken en een andere richting op kunt sturen. Het is niet vanzelfsprekend dat mensen gaan stemmen. Je zult er voor moeten knokken, tot op de laatste dag. Bel aan en spreek mensen om ze er van te overtuigen. We krijgen alleen stemmen als we ze verdienen en daar hebben we nog vier maanden voor.

 

Overzicht verslagen partijraad