nieuws

Verslag Partijraad 28 januari 2017

Besluiten in het kort:

De Partijraad besluit om het verkiezingsprogramma aan te passen, zodat het standpunt 'AOW op 65 zonder mitsen en maren' het op het congres aangenomen AOW-standpunt vervangt.

De Partijraad stelt het verslag van de Partijraad van 19 november vast.

De Partijraad besluit met algemene stemmen dat de statuten van de vereniging gewijzigd moeten worden op basis van het met de agenda meegestuurde overzicht. Voorts besluit de Partijraad volmacht te verlenen aan de algemeen secretaris om de zojuist aangenomen statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en alles te doen wat daarvoor nodig is.

 

Openingstoespraak door Emile Roemer

‘Ik sta aan het begin van de dag. Straks mag ik bij TROS Kamerbreed aan heel Nederland uitleggen wat onze plannen zijn en op welke partij de mensen het beste kunnen stemmen. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt. Aan een verkiezingsprogramma, aan de voorbereiding van de campagne die inmiddels al van start is, aan de voorbereiding van het congres. Wat hebben veel vrijwilligers er had aan gewerkt! Geef ze nog één keer een oorverdovend applaus!

We zijn nu twee weken verder. Er is veel gebeurd. Niet alleen in VS ontdekt men wat het betekent om een doldrieste miljardair als president te kiezen. Het gaat een zware tijd worden. Mensen gaan de straat op. Mensen gaan knokken voor menselijke waardigheid en solidariteit. Wij gaan ook de strijd aan. De boodschap van de VVD is: doe normaal of ga weg. Ik zie dat als een aanmoediging aan hun eigen mensen om op te stappen. Hebben jullie het debat met Van de Steur gezien? Zijn zesde functioneringsgesprek. Als je al die tijd de Kamer en Nederland voorliegt en de deksel op de doofpot houdt, dan is je vertrek onvermijdelijk! Maar er was meer. Het is blijkbaar gewoon bij de VVD om zo om te gaan met politiek. Het lijstje afgetreden, weggestuurde of wegens fraude aangeklaagde VVD-prominenten blijft groeien. En dan een brief schrijven met de boodschap 'Doe normaal'! Nogmaals een bewijs waarom er na 15 maart een kabinet moet komen zonder de VVD. Uit onderzoeken blijkt: 60 procent van PvdA'ers wil dat, 76 procent van de GroenLinksers wil dat, en 89 procent van onze kiezers wil dat.

Het wordt steeds duidelijker: partijen zijn aan het schuiven in onze richting. Asscher komt er nu achter dat zijn voorstellen tot meer flexwerk leiden en dat de SP-voorstellen beter waren. Dat is fijn. Het tegengaan van flexwerk gaat alleen lukken met ons en niet met de VVD. Ik ben blij dat hij eindelijk naar links kijkt. Over de geloofwaardigheid van Asscher laat ik de kiezer oordelen. Maar een stem op een kabinet zónder de VVD is er een op de SP!

Op meerdere fronten hebben we gezien dat er geroepen wordt: wat de SP wil kan niet, het kan niet betaald worden. Dat werd ook gezegd over de Klimaatwet. Toch is die er gekomen. Wij hebben de Klimaatwet laten aanpassen zodat je het mét de mensen doet. Omdat we de baanzekerheid en werkgelegenheid van groot belang vinden. De SP heeft deze aangepaste Klimaatwet ondertekend. Samenwerken dus. Daar moet je niet over lullen, dat moet je gewoon doen.

Onlangs zat ik trots naar de tv te kijken: een debat in de Tweede Kamer. In de plenaire zaal, in vak K, zag ik Sadet zitten. Zij wilde onmogelijk maken dat je werkt zonder dat je ervoor betaald krijgt. Grote kans ook dat die wet het gaat halen! Maar dat is nog niet genoeg, dacht Renske. Die kwam in vak K met een initiatief, samen met PvdA en CDA, om winstuitkeringen in de zorg te verbieden. Er is ongelooflijk brede steun voor deze wet. De oplettende kijker heeft gezien dat de weerstand van de VVD kwam. Hoe duidelijk moeten wij het GroenLinks en PvdA maken? Dat een echte stem op links alleen kan met een kabinet zonder de VVD! Daarom was er ook dat gestoei over wel of geen lijstverbinding. Wij zijn nooit te beroerd om onze standpunten tegen het licht te houden. Met een echte garantie voor echt links beleid. Laat GroenLinks en de PvdA, net als ons, zich openlijk uitspreken voor een kabinet zonder VVD! Dan hebben we een vorm van samenwerking die ook na de verkiezingen wat waard is. En toen haakten ze allebei af. Met een bil op schoot bij Mark Rutte. En daar is geen plaats voor ons.

Verkiezingen gaan ook over eerlijkheid en betrouwbaarheid. Een stem op de SP is ook echt een linkse stem. De afgelopen vier jaar hebben we gezien wat het betekent als de PvdA ons verkiezingsprogramma overschrijft om vervolgens VVD-beleid te gaan uitvoeren. Tegen de linkse partijen zeg ik: sluit de VVD uit! Zo niet, dan weet links Nederland waar ze op moet stemmen. Als je de VVD een gifpil, een slap aftreksel van een populist, een ramp voor de middenklasse noemt, en vervolgens toch met de VVD wil regeren, dan is dat niet geloofwaardig.

Ik heb jullie steun nodig. We hebben 100.000 wensen, maar het moet ook te betalen zijn. Ook op die manier moet je eerlijk en betrouwbaar zijn. Wat wij willen is haalbaar en betaalbaar. Ik heb jullie verslagen van de voorbereiding van het congres gelezen. Een punt komt steeds weer naar voren: de AOW. Iedereen moet er met 65 uit kunnen. Dat vonden we al, en nog steeds, wetende dat als wij het huidige beleid volgen, we over 20 jaar mensen moeten verplichten tot hun 72e door te werken. Zie je het voor je, een man met zijn rollator op de bouwplaats? We hadden de eerste stap al gemaakt: een uitzondering voor mensen met zware beroepen. We hebben zitten tellen en rekenen. En we zijn eruit gekomen. Ik heb een voorstel: we gaan het verkiezingsprogramma aanpassen en niet zo beetje ook. We willen de AOW verlagen zonder mitsen en maren.’

De Partijraad stemt over dit voorstel: aangenomen.

Roemer:
‘Eindelijk een lang gekoesterde wens weer in ons verkiezingsprogramma. En het wettelijk minimumloon en dus ook de AOW gaan bij ons ook nog eens met 10 procent omhoog. We gaan deze verkiezingen vol de strijd aan tegen het bezuinigingsbeleid van de afgelopen 30 jaar! We zetten een streep door het neoliberale beleid van concurreren in plaats van samenwerken. Ik ben overtuigd van een fantastische campagne. Ook daar heb ik jullie hulp bij nodig. We gaan er een feest van maken. We gaan Nederland eindelijk menselijk en sociaal maken.’

 

'Straatvechters op het pluche': Pim Siegers interviewt Dessie Lividikou en Peter Kwint

Pim: ‘Na deze primeur hebben we ook een première, voor het eerst buiten de stadsgrenzen van Amsterdam, namelijk de documentaire 'Straatvechters op het pluche'. We hebben de filmmaakster uitgenodigd: Dessie Lividikou. Dessie, waarom deze film?'

Dessie: 'Het is de eerste keer dat de SP bestuurt in Amsterdam. Hoe is dat? Hoe blijf je dan de activistische SP? De film laat zien hoe we dat doen. Met de mensen op straat doen we dat.'

Pim: 'Kun je de film samenvatten?'
Dessie: 'Wat je in de film ziet is dat er heel hard wordt gewerkt. Er worden mensen gemobiliseerd. Je ziet harde werkers, idealisten. Ze zijn bevlogen en betrokken.'

Pim: 'Wat is jouw favoriete fragment?'
Dessie: 'We hebben laten zien wat de wethouders voor elkaar krijgen. Maar heel mooi vind ik een actie tegen achterstallig onderhoud in zuidoost. Het moment dat de bewoners naar de corporatie toe gaan om hun rechten op te eisen, dat is prachtig!'

Pim: 'Iedereen krijgen een dvdtje van de film mee. En als je de film in je afdeling wilt vertonen, trek dan even aan de bel.'

Enkele fragmenten van de film worden getoond.

Pim: 'Een van de mensen die te zien is, is Peter Kwint. Peter, wat vind jij ervan?'

Peter: 'Het is vooral een mooie weergave van de worsteling van het vinden van een nieuwe plek. Dat heeft best even wat tijd gekost. Stel je ergens schimmel vast? Ga je dan meteen wethouder Laurens bellen? Dat lijkt gemakkelijk, maar je kunt beter met de mensen naar de corporatie gaan.'

Pim: 'Dat is de vraag als je eigen wethouder op het dossier Wonen zit. Maar op het dossier Zorg zit een VVD-wethouder. Hoe gaat dat?'
Peter: 'Het blijft ongeveer hetzelfde. We zijn een betrouwbare partner. We houden ons aan afspraken. De VVD-wethouder verdient ook een kritische aanpak.'

Pim: 'Zijn jullie echt een team?'
Peter: 'Ja. En daar helpt juist dat activisme heel erg goed voor. Als je met mensen het verschil maakt, dan maakt dat veel uit.'

Pim: 'Wat is wat jou betreft de conclusie van de film?'
Peter: 'De verandering in je werkwijze hoeft helemaal niet zo groot te zijn als je gaat besturen. Je hebt er gewoon een extra instrument bij. En tot slot: de ellende met een coalitie is dat andere partijen andere dingen willen.'

 

Mededelingen

Partijsecretaris Hans van Heijningen: ‘We verwelkomen een aantal mensen van de meest recente groep van 30, met Jan Marijnissen en Hans van Leeuwen als begeleiders. ROOD is er vandaag niet, omdat zij een kaderweekend hebben, waar ze ook de voorbereiding van de campagne doen. Volgende keer vertellen ze over waar ze mee bezig zijn.

We hebben de basis voor een goede campagne. We hebben onze ledenenquête achter de rug. 1200 tot 1300 leden willen meer doen dan ze nu doen. 1000 leden zeggen: wij willen actief worden in de campagne. We hebben ze gebeld. Komende dinsdag krijgen afdelingsvoorzitters een verslag van die belactie. Schakel ze in! Ook voor na de verkiezingen, want dan komen de gemeenteraadsverkiezingen er al weer aan. Je moet dan ook nu al een slag slaan om daar klaar voor te zijn. Er is al een commissie Deelname Raadsverkiezingen. Slechts een deel van jullie heeft hen een verslag gestuurd. Denk daar aan.

20 afdelingen hebben nog geen verkiezingsmateriaal besteld. De bestelknop op de site was onduidelijk. Dus: vul de lijst voor de zekerheid nogmaals in. Dan hebben jullie 10 februari net als de rest alles keurig binnen.

De Partijraad stelt het verslag van de Partijraad van 19 november vast.

 

Social media-moment

Ami Gest van afdeling Landsmeer: ‘Ik ga iets nieuws introduceren. Mensen komen samen op sociale media. We gaan vandaag een social media-moment organiseren. Er gaat zo meteen een laptop rond. Stuur een berichtje naar je facebookvrienden om de SP te liken. We gaan het proberen!'

 

Ron Meyer interviewt Sadet Karabulut

Ron: ‘De Wet van Sadet: vóór een verplichte verdringingstoets om te voorkomen dat verplicht werken voor je bijstand ten koste gaat van echt betaalde banen. Sadet, vertel eens, hoe is deze wet tot stand gekomen?’

Sadet: ‘Dit initiatief is tot stand gekomen omdat ik al 10 jaar lang acties voer met groepen op dit onderwerp. Voor ondernemers is het ook oneerlijk. Stel je hebt een nette cao, je betaalt netjes. Vervolgens komt de gemeente dat ondermijnen door bijstandsgerechtigden in te zetten. In onder andere Dordrecht is dat aan de hand; daar raken mensen hun werk kwijt door beleid dat werkgevers op een foute manier bedient.'

Ron: 'Gaan we deze wet binnenhalen?'
Sadet: 'Ik heb goede hoop. De eerste termijn hebben we nu gehad. Wat me opvalt is dat de kranten er iedere dag vol mee staan. Ik verwacht steun van PvdA, GroenLinks en PVV. Andere partijen staan er open voor. Over twee weken gaan we de vragen van de Tweede Kamer beantwoorden.'

 

Ron Meyer interviewt Renske Leijten

Ron: 'Er is nóg een initiatiefwet. Die van Renske tegen winstuitkeringen in de zorg. Renske, vertel er eens over!'
Renske: 'Toen het zorgstelsel startte was het idee dat commerciële bedrijven geld mochten onttrekken in de vorm van winst. Maar de eerste tien jaar mochten ze nog geen winst maken. Toen is dat dankzij ons tot 2018 uitgesteld. En nu hebben we een initiatiefwet gemaakt. We hebben CDA en PvdA uitgenodigd mee te doen. Ze hebben toen besloten mee te doen. De wet is ingediend en afgelopen week behandeld. Dinsdag gaan we stemmen. ChristenUnie, D66 en GroenLinks zijn al om. Alleen de VVD verzet zich. VVD is de woordvoerder van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars zeggen steeds: wij zijn niet uit op winst. Maar de avond voor het debat kwam er een brief van Achmea waarin stond dat zij nooit hadden meegedaan als op voorhand duidelijk was dat ze geen winst kunnen maken. Dát onderstreept dus de noodzaak van onze wet.'

Ron: 'Gaan we het halen?'
Renske: 'Ik verwacht dat we het gaan redden, ondanks een negatief advies van de Raad van State. Die redeneert dat je op deze manier het stelsel niet afmaakt. In de Eerste Kamer komt het ook wel goed. We krijgen straks de doorrekening van het CPB van ons verkiezingsprogramma. Ze proberen ons een hak te zetten door hoge transitiekosten te rekenen voor de invoering van het Nationaal ZorgFonds. Want we zouden de verwachte winsten moeten compenseren. Maar dat hangt af van het uitgangspunt dat private investeerders winst maken. Dus die doemdenkerij over de haalbaarheid van het ZorgFonds zonder eigen risico kan de prullenbak in.'

 

Aanpassingen reglementen en statuten

Hans van Heijningen: ‘We gaan het nu hebben over besluiten die wij genomen hebben op het congres in Maarssen en eerder al in 2007. Dat vraagt om aanpassingen van statuten en reglementen. De voorstellen zijn meegestuurd met de uitnodiging van deze Partijraad. Het voorstel is om nu te besluiten. De geschillencommissie afdrachtregeling hebben we al sinds 2007. Wat we nu hebben is een voorstel voor een aangepast reglement: niet alleen volksvertegenwoordigers die zich tekort gedaan voelen maar ook andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de regiovertegenwoordigers, kunnen voortaan bij de commissie terecht. Het hoofd afdracht in plaats van de penningmeester levert de stukken.’

Een aantal afdelingen hebben tekstuele wijzigingsvoorstellen. Ook komt de vraag op of de termijn '5 maanden en dan de volgende Partijraad' niet in strijd is met de statutair vastgestelde termijn van 6 maanden. Hans van Heijningen zegt toe professioneel advies in te winnen om de aanpassingen in maart correct door te voeren bij de notaris.

De Partijraad besluit met algemene stemmen dat de statuten van de vereniging gewijzigd moeten worden op basis van het met de agenda meegestuurde overzicht. Voorts besluit de Partijraad volmacht te verlenen aan de algemeen secretaris om de zojuist aangenomen statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen en alles te doen wat daarvoor nodig is.

 

Nationaal ZorgFonds

Er wordt geopend met een filmpje over het zorgsymposium.

Lieke Smits: 'Is het een beetje stil geweest rond het Nationaal ZorgFonds? Nee, dat is niet het geval. Er is heel hard gewerkt aan de uitwerking ervan. Daar is een bouwstenendocument uit gekomen. We hebben een kwart miljoen mensen achter ons staan. We zijn een sterke beweging. Op 18 februari is het Nationaal Zorgdebat. Eén van de sprekers is Lodewijk Asscher. Dat betekent dat jullie het fantastisch gedaan hebben. Ons succes dus. En nu doorbouwen.'

Renske Leijten: '46 miljard per jaar wordt nu op privérekeningen van zorgverzekeraars gestort. Wij gaan dat herverdelen. Ingewikkeld? Nee hoor. We halen de zorgverzekeraars ertussenuit. Zo simpel is het ook. Dat er verzet komt is logisch. Ze zullen de concurrentie blijven aanzwengelen. Maar wij gaan het anders doen. We gaan uit van regionale samenwerking. Zorgaanbieders gaan samenwerken. Er komt een absoluut vrije arts- en behandelaarskeuze. We geven het vertrouwen aan hen die zorgen en aan hen die zorg nodig hebben. We gaan uit van toegankelijke zorg, zonder financiële drempels. Er blijven wel drempels: de huisarts bepaalt of zorg nodig is. Huisartsen gaan samenwerken met wijkverpleegkundigen en specialisten. Als we dat de kern maken van de organisatie, dan is dat veel beter. We gaan uit van de zorgbehoefte. Het is voor 85 procent uit te rekenen waar in een regio behoefte aan is. En we zetten in op preventie: voor het voorkomen van ziek zijn heb je plannen nodig voor de midden- en lange termijn. Nu telt alleen volgend jaar. We willen een zorgstelsel zonder winstbelang. Algemeen belang gaat boven winstbelang. Dit stond allemaal in de bouwstenen van 28 november. De volgende stap was het symposium van afgelopen vrijdag. Daar zijn muurtjes gemaakt. Wat betekent kwaliteit, wie stelt dat vast? Hoe vallen we de bureaucratie aan? Wat betekent het als een regio aan zet is? Voorkom dat het ziekenhuis de dienst gaat uitmaken. En: hoe zorg je voor een soepele overgang? We willen niet de fout maken die de regering maakte.’

Lieke Smits spreekt met gezins- en relatietherapeut Gert Muller:
Gert: ‘Afgelopen donderdag hadden we in Emmeloord een zaal met meer dan 100 mensen. Het was een goede avond. Er zijn toen ook SP-leden geworven. Diezelfde avond is er al een volle bus voor 18 februari geregeld. Er wordt onderschat wat de macht van de zorgverzekeraars is. Lijstjes invullen kost veel tijd, oké. Maar het probleem is indringender. Het is alsof de zorgverzekeraar via het administratieve systeem in je kruipt en je frustreert in de uitoefening van je vak. In het voorjaar werd ik gevraagd om mijn ervaringen te delen. Doordat ik actiever werd, merkte ik dat ik wat kon doen. Dat ik niet mokkend in een hoekje bleef zitten. Je ziet dat het werkt, dat het invloed heeft. Dat is zo inspirerend. Ook nu, om het hier te zeggen. Ga wat doen, kom in actie. Zo kun je wat veranderen.’

Lieke: ‘Bedankt voor je wijze woorden. Nog een paar weken tot 18 februari. We gaan er een groot succes van maken. Breng mensen op de been! Kunnen we misschien het voorbeeld van Emmeloord volgen en uit alle afdelingen volle bussen laten vertrekken? Op nationaalzorgfonds.nl vind je de opstapplekken. Nog niet alle afdelingen staan erop. Als je een volle bus hebt, zorgen wij voor een bus. Tot slot: in de SP-shop kun je spullen vinden voor het Nationaal ZorgFonds. Neem die mee. Het is ook een aanvulling op de verkiezingscampagne. We hoeven niet bescheiden te zijn omdat we de initiatiefnemer zijn. De PvdA gaat ook de straat op met een zorgverhaal. Bestel het materiaal, download het, zorg dat er volle bussen vertrekken. Flink mobiliseren! Zodat ook na 15 maart het Nationaal ZorgFonds op de agenda blijft.'

 

Ron Meyer over de campagne

'Dit is een historische kans om te breken met het dominante VVD-beleid. 60 procent van de PvdA-stemmers, 70 procent van de PVV-stemmers, 75 procent van de Krol-stemmers, 76 procent van de GroenLinks-stemmers, 89 procent van de SP-stemmers – ze willen allemaal af van de VVD in de regering, van de ieder-voor-zich-politiek. Nederland is VVD-moe. Niet alleen ideologisch. Hoeveel van de VVD-bewindspersonen zijn er wel niet van het decor verdwenen, omdat ze onbetrouwbaar waren en hadden gelogen? De SP gaat het zonder de VVD en zonder VVD-beleid doen. Wij bieden perspectief voor bezieling en betrokkenheid. Naar elkaar omkijken. Geen winst over de rug van patiënten, maar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.

Wij hadden een voorstel voor lijstverbinding met GroenLinks en PvdA, maar met een cruciale voorwaarde, namelijk dat we een VVD-kabinet uitsluiten. Wij willen niet dat onze stemmen terechtkomen in een regering met de VVD. Waarom zou je het kattenluikje naar de regering-Rutte openhouden? Via het kattenluikje komen de meest smerige dingen je huis binnen. Hoe wil Krol, die flirt met PVV en VVD, de AOW op 65 houden?

De campagnestijl hebben jullie al gezien tijdens het congres. Hadden jullie lasogen na het congres? Het is een felle campagne, de campagnekleuren zijn dat ook. Je krijgt straks een setje posters mee. Je mag geen kleuren kiezen. Dat doen wij voor je, want dat kan niet anders. Er komen vouwfolders, magneetkaarten voor de stempas, stickers, posters, vlaggen. Ik heb nog geen voorbeelden gezien. Ik verwacht foto’s en video’s van plekken waar de vlag wordt ophangen. Laat zien dat we bezig zijn met landjepik. Via plakdemacht@sp.nl kun je met een geniale leus voor je regio komen. Van de beste maken we posters.

Stijn Dekker zorgt voor technologische vernieuwing in deze campagne, zodat we weer vooroplopen. Bijvoorbeeld door SP-maps, door Bob van Vliet bedacht. Daar is in 2102 al naar gekeken. Vandaag op SPnet gezet. SP-maps is een online tool met de informatie die voor een afdeling nodig is om activistisch aan de slag te gaan. Het bevat functies waardoor je geïnformeerde beslissingen kunt nemen: waar zitten mijn leden, wie woont in de buurt van een gevaarlijke kruising, hoe kan ik een groepje mailen, enzovoort. Afdelingsvoorzitters kunnen inloggen en zien dan de leden. De rest niet, vanwege privacy. Je vindt er statistische info over wijken en buurten: het aantal huishoudens, alle CBS-data die er zijn, het percentage woningen van woningbouwcorporaties, huishoudens met een laag en hoog inkomen, en het stemgedrag in je gemeente.

Ook nieuw is de campagnestream. Aanstaande dinsdag om half zeven praten we met alle afdelingen via youtube. Je kunt je meekijken en via een chat-functie meepraten. Er is de klop-app; mensen werken er nu al mee. Daarmee verwerk je snel gegevens van mensen. De app is gewoon van de play store en app store te downloaden. We kunnen zelfs landelijk Facebook-reclame aanpassen aan gegevens die via klop-app binnenkomen. Dan is er ook nog de SP-Spits. Dit is de vervanger van red-alert – dat was een groep met whatsapp-berichtjes. Het is een aparte app; het maakt delen makkelijker. En we kunnen beter zien welke berichtjes het goed doen. Deze app kun je ook downloaden.

Er zijn ook goede voorbeelden uit afdelingen. SP-Zutphen zamelde campagne-geld in tijdens de campagne-aftrap, met onder andere een veiling. SP-Utrecht had een knetterende nieuwjaars-campagnebijeenkomst. En ze verkopen Tribunes aan de deur; maar liefst 80 procent kocht er één. Ook belangrijk: het Telefoonteam. Leonie van Tongeren is een van de kartrekkers. Een goede manier om in korte tijd veel mensen te spreken. In één avond worden er 800 telefoontjes gedaan. Er worden nieuwe leden ingeschreven en busgangers vastgelegd. Er is een vaste ploeg van vrijwilligers. Mensen die mee willen helpen zijn zeer welkom. Er wordt samen gegeten, op dinsdag wordt er gekookt door de moeder van Leonie. Ook lokaal, zoals in Groningen, wordt er gebeld.

Onze campagne is groter dan een verkiezingscampagne. Het is een onverzettelijk pleidooi voor het gezamenlijk belang. We geven voor en na 15 maart de macht terug aan mensen. Samen breken we de jarenlange VVD-politiek van ieder voor zich. Dat doen we met grote idealen en concrete voorstellen, zoals het Nationaal ZorgFonds, de AOW op 65, verhoging van de lonen, de studiebeurs terug, meer betaalbare woningen, en het klimaat. Wij geloven ten diepste dat de omstandigheden de mens maken; laten we dan omstandigheden zo goed mogelijk te maken. Wees er trots op dat er verzet zal zijn tegen wat we zeggen! Wees trots op de weerstand van VVD'ers en D66'ers tegen AOW op 65. Ons ware goud, dat zijn onze duizenden vastbesloten actievelingen. De kloppers, de hulpdiensters, de timmerlieden, de soepers, van toen en nu en de toekomst. Daar zijn we apetrots op. Daarom de volgende video, als ode aan alle actievelingen.'

Er wordt een video getoond: Ode aan de actievelingen.