nieuws

Verslag Partijraad 19 november 2016

Genomen besluiten

 • De Partijraad gaat akkoord met uitstel tot het voorjaar 2017 van de rapportages over Scholing voor gevorderden en Duurzaamheid.
 • De Partijraad stelt het verslag van de vorige Partijraad vast.
 • De Partijraad gaat akkoord met de begroting 2017.
 • De Partijraad is akkoord met de aanbevelingen van de Financiële Controlecommissie en de beantwoording van het Partijbestuur.
 • De evaluatie van de afdrachtregeling wordt op de Partijraad van 25 maart besproken.
   

SP-voorzitter Ron Meyer opent de Partijraad

Meyer: ‘Bijna een jaar geleden werd ik in Maarssen gekozen tot voorzitter. Afgelopen jaar heb ik 60.000 kilometer afgelegd en veel fantastische mensen overal in de partij ontmoet. We hebben het Nationaal ZorgFonds opgericht. En dat heeft wat gedaan! Een jaar geleden werd Emile voor gek verklaard omdat hij het Eigen Risico wilde afschaffen. En recenter nog hetzelfde verhaal, met de afschaffing van de marktwerking in de zorg. Maar inmiddels beginnen andere politici het ook door te hebben. Samsom ook. We hebben al gewonnen, alleen onze tegenstanders weten het nog niet.

Mensen zijn de falende politiek spuugzat. Het is tijd voor een herwaardering van de nobele arbeider. Mensen voelen zich onthecht in de huidige neoliberale maatschappij. Zonder hechting trekken we ons terug achter onze rolluiken. Als er één partij is die het neoliberalisme kan verslaan, dan is het onze partij. We moeten dan vijf dingen in beeld houden:

 1. wij zijn socialisten, we voelen de pijn van mensen, ook als die niet gepolijst is
 2. wij klagen het onrecht aan
 3. wij bouwen aan coalities buiten het parlement
 4. echte verandering is alleen mogelijk als we veel mensen mee hebben
 5. we strijden niet voor een onsje meer of minder, maar voor de hele weegschaal, ook als dat stap voor stap moet.

Een voorbeeld van waarom onze strijd nodig is; ik sprak met werknemers die zijn ontslagen omdat ze – en dat is hen zo letterlijk meegedeeld – als een onnodige kostenpost worden beschouwd tijdens een doorstart van een failliet bedrijf. Dit waren mensen met ernstige ziektes, die jarenlang keihard hadden gewerkt bij hun bedrijf. Met hen richtte ik het actiecomité DOKU op – De Onnodige Kostenposten United. Gewapend met een eigen rode koffiekan – neem je eigen koffie mee, want we willen u niet op kosten jagen – gaan zij het gesprek aan en eisen respect.

De mannen van DOKU laten zien: het vuur van verandering wordt aangestoken met de brandstof van de bezieling. Onze bezieling stopt niet op 15 maart.’
 

Meyer laat een song horen van Tracy Chapman: Talking about a revolution.

 

Lieke Smits over Nationaal ZorgFonds

Smits toont het filmpje van het NZF waarin de auto van zorgbobo Rouvoet in beslag wordt genomen.

Smits: ‘We zijn een half jaar bezig met het NZF. Overal is het zichtbaar geweest. Meer dan 200.000 mensen hebben zich aangesloten. Meer dan 75.000 zeggen: stuur mij zo’n actiepakket op. Fysiotherapeuten, specialisten, huisartsen en organisaties hebben zich aangesloten.

Dit onderwerp moet tot aan 15 maart bovenaan de lijst blijven staan. We starten aankomende zaterdag met de landelijke aftrap van een 100-dagentour. We gaan de krachten bundelen. Schrijf 18 februari alvast in je agenda. Dan komt er een nóg groter moment voor het NZF. En 15 maart wordt natuurlijk ook een referendum over het NZF.

Wat gaan we in 100 dagen doen? Om te beginnen verdere verdieping, samen met professoren, economen en organisaties. In de verkiezingscampagne-veldplannen zal het NZF een belangrijke rol spelen.

Aankomende zaterdag begint het programma om 12 uur. Om half twee vertrekt er een NZF-mars naar het Malieveld, waar we om drie uur aankomen. Gebruik de komende week om zoveel mogelijk te mobiliseren. Dus: bellen deze week. Er zijn mooie flyers; neem ze mee en verspreid ze deze week. Voor de bussen zijn meer dan 30 opstapplaatsen, overal in Nederland. Garandeer je een volle bus, dan vertrekt er uiteraard een bus. Ze zijn rolstoeltoegankelijk, behalve als mensen echt vast zitten aan hun rolstoel. Over een paar dagen worden de opstaplocaties bekend. Gebruik de tijd in de bus om mensen lid te maken. Denk er alvast over na hoe je dat gaat aanpakken. Veel mensen zeggen ja, want ze weten dat de SP een grote rol speelt bij het NZF. Zorg verder ook voor lokaal actiemateriaal; een bord met “Utrecht tegen het eigen risico” bijvoorbeeld.’
 

Mededelingen door Algemeen Secretaris Hans van Heijningen

– Afdelingsvergaderingen en regiovergaderingen. We hebben de eerste ronde over het verkiezingsprogramma gehad, waar we trots op kunnen zijn. Nu is er een tweede versie, die beter is dan de eerste versie. Het verzoek aan jullie is om tussen 28 november en 9 december de tweede ronde te organiseren. Maak er een mooie en uitnodigende bijeenkomst van. Kijk op SPnet voor de strakke planning.

– We vragen namens de commissies uitstel voor de rapportages over Scholing voor gevorderden en Duurzaamheid. Tot het voorjaar 2017. Zij verzetten werk, maar we zitten nu te veel in de campagnedynamiek.

– Partijraad gaat akkoord.

– Het verslag van de vorige Partijraad. Oss heeft een opmerking: ‘Er is toegezegd de afdrachtregeling vandaag te bespreken?’ Van Heijningen: ‘De commissie is die zeer grondig aan het evalueren. Ze zijn al een heel eind. Belangrijk thema, zowel Kamerleden als gemeenteraadsleden moeten weten waar ze aan toe zijn.’ Mededeling eind Partijraad: ‘Op de Partijraad van 25 maart gaan we de afdrachtregeling bespreken.’

– De Partijraad stelt het verslag vast.


Het Wetenschappelijk Bureau / SPARK

Sandra Beckerman stelt haar nieuwe collega’s in het Wetenschappelijk Bureau SPark voor: Bart Linssen, Remco Bouma en Eduard van Scheltinga.

Beckerman: ‘De enige manier om angst te dempen is door te dromen. Ik ben bang voor ongelijkheid, dat angst van mensen wordt omgezet in iets slechts. Mensen komen niet in actie omdat ze het slecht hebben, maar omdat ze denken dat ze het beter kunnen hebben. Dat is de rol van het WB. Dromen en alternatieven aanbieden. Bijvoorbeeld een economisch perspectief om tweedeling te stoppen – Remco gaat zich daarmee bezighouden. En alternatieven voor marktwerking in de publieke sector – dat gaat Bart doen. We dromen van zorg zonder markt – Eduard werkt aan dat perspectief.

We gaan daarnaast in de aanval tegen vercommercialiseerde wetenschap. We maken een SPanning over de doorgeslagen flexibilisering. Wij willen discussies aanzwengelen en verdiepen. SP wil de beste en grootste worden op links, liefst de allergrootste. Het WB gaat daarbij helpen.’
 

Afdelingen

Daan Brandenbarg van het Scholingsteam: ‘Er is een nieuwe afdeling Zuidhorn. Een enorme gemeente in Groningen. Ze hadden een mooie actie: wie is de held van de leefbaarheid. Dat is daarna provinciaal ook gedaan. Zo kwam er een mooie bijeenkomst met mensen die zich inzetten voor de leefbaarheid. Ook hielden ze een fietsveiligheids-actie. Het ging niet altijd makkelijk. Maar de goede mensen in Zuidhorn hebben doorgezet. Het is terecht dat ze na drie jaar afdeling worden.’

Emile Roemer: ‘Laat dit een aanmoediging zijn voor al die plekken waar we veel enthousiaste leden hebben. Er wachten nog meer gebieden om knalrood te worden.


Woonreferendum

Ron Meyer en kersverse afdelingsvoorzitter van Rotterdam Theo Coşkun praten over het woonreferendum, dat anderhalve week na de partijraad zal plaatsvinden. Coşkun: ‘Welke stad willen we? Een arbeidersstad of meer zoals in Parijs: de rijken in de stad, de rest aan het eind van de metro. Er zijn grote sloopplannen en wij zijn tegen de plannen.’ Een van de grote motoren achter het referendum, SP-raadslid Querien Velter, spreekt via een Skype-verbinding: ‘Overal in de stad zijn acties. Mijn gevoel over de uitslag: het gaat erom spannen of we de opkomst halen. Maar een zeer grote meerderheid gaat tegenstemmen.’


Herindelingsverkiezingen Meierijstad

Emile Roemer vertelt over de herindelingsverkiezingen in Meierijstad, over een paar dagen. Ruud Merks, lijsttrekker daar, spreekt met Emile via Skype: ‘We zijn er klaar voor. Woensdag zijn de verkiezingen en dan gaan we een slag maken. Het belangrijkste thema: een inhaalslag in de sociale woningbouw. Het is hier wel zo rechts als de pest. Hoeveel van de 35 zetels? Een zes, zeven zetels moet wel kunnen.’


Begroting

Penningmeester Thijs Coppus presenteert de begroting 2017: ‘We hebben een ambitieuze begroting. Vorig jaar hadden we een beleidsarme begroting, omdat we toen vlak de voor verkiezing van een nieuw bestuur zaten. We staan er financieel goed voor. ’

Er zijn wat complimenten en vragen om uitleg uit de zaal.
De partijraad gaat unaniem akkoord met de begroting.


Aanbevelingen Financiële controlecommissie

De commissie is akkoord met de beantwoording door het Partijbestuur, zoals bijgevoegd bij de uitnodigingen voor deze Partijraad.
De Partijraad is unaniem akkoord met de aanbevelingen en de beantwoording van het Partijbestuur.


Mededelingen door Hans van Heijningen

– Laatste nieuws: wij staan vandaag op de Margriet Winterfair. De boodschap die we vanuit daar nu krijgen is: ‘onze tent wordt overlopen’. Zij tekenen mensen in voor het Nationaal ZorgFonds. Er zijn net al twee extra mensen naar Utrecht vertrokken. Wij kunnen nog best een paar mensen gebruiken de komende dagen.

– De jaaragenda 2017 staat op SPnet.
 

Dennis de Jong over Europa

De Jong: ‘Europa is soms moeilijk. SP’ers zijn niet uniek daarin. Op de markt hoor je: het zijn allemaal zakkenvullers, opzouten. Inhoudelijke discussie is moeilijk. Geef die mensen eens ongelijk. Kijk naar de reeksen schandalen. De Duitse Eurocommissaris Öttinger vloog met een privévliegtuig van een lobbyist naar een gesprek met Orbán. Hoeveel foute vriendjes kun je hebben. Hij gaat nu Begrotingszaken doen. Timmermans kwam ook in de problemen. Op basis van info van de VS zouden er indicaties zijn dat Gülen achter de staatsgreep in Turkije zat. Jammer dat de Amerikanen dat ontkenden. Timmermans’ uitspraken laten zien hoe hij zich met de Turkijedeal in de vingers heeft gesneden. Hij is nu knecht van Erdogan. Er is verkwisting: 100 Europarlementariërs dronken champagne in Uruguay. Kosten: half miljoen euro. Zelfs de eigen peilingen over de populariteit van de EU laat zien dat de burgers geen vertrouwen hebben in Brussel.

In 1992 schreef Jan Marijnissen ‘Nee tegen deze EG: een kritische analyse van Europese eenwording. Het Verdrag van Maastricht uit 1991 gaat de boel op de kop zetten. Er komt een monetaire unie en een gebrek aan democratie.’ Helaas kreeg hij gelijk. Koenders begint het Nederlands verzet tegen een Europees leger op te geven. Een Europese CIA ziet-ie ook wel zitten. Zo kom je bij een federaal Europa; met kleine stapjes en met weinig debat. PvdA blijft een elitepartij; verwacht ook van GroenLinks niks anders.

Laat je niet misleiden door Eurocommissarissen en ministers en grote bedrijven. Die willen dat je het moeilijk vindt. Dan hebben zij vrij spel. Extreemrechts pakt die onvrede op. Zij maken het niet te ingewikkeld; mensen worden tegen elkaar opgezet. Laten wij die krachten hun gang gaan, of komen we daartegen in verzet? Of vinden we dat te moeilijk?

Socialisten kijken over de grens heen. Die demonstreren mee tegen onzinnige handelsverdragen. En zijn op 3 december in Maastricht, bij een conferentie waarmee we de activisten van de SP in 1991 in het zonnetje zetten. Hun strijd is onze strijd. Samen met linkse partijen in Europa zeggen wij: niet extreemrechts maar modern links moet aan de macht komen: NU WIJ.’
 

ROOD, Jong in de SP

ROOD-voorzitter Merel Stoop: ‘Er is ons gevraagd na de verdubbeling van ons budget bij het vorige congres: wat doen we met dat geld? Antwoord: beter scholen en toegankelijker scholen door lagere eigen bijdrage, op fatsoenlijke plekken. En door meer ondersteuning lokaal te bieden bij het opzetten van ROOD-groepen.

ROOD zal zich tijdens de verkiezingscampagne richten op onzekerheid en dus flexwerk. Tachtig procent van de flexwerkers wil een vast contract. Flexibel zijn is geen keuze. Het aantal jongeren met flexcontracten is verdubbeld de afgelopen jaren. Het gaat ook over bestaanszekerheid. Nog maar een kwart van de jongeren kan zelfstandig rondkomen. Eerder was dat de helft. Ondanks overwinningen is het jeugdloon nog niet weg. Achttienjarigen krijgen nog steeds geen volwassen loon. Een studentenkamer kost 400 euro in de maand en er is geen stufi meer. Werkgevers verdienen aan onze onzekerheid. Wij willen meer zekerheid en minder ongelijkheid. DUS: vaste dienst, jeugdloon weg, huren omlaag, stufi terug.’


Toespraak SP-fractievoorzitter en lijsttrekker Emile Roemer

Roemer: ‘Er is het nodige gebeurd de afgelopen tijd aan de overkant van de plas. Menigeen heeft met mij gedacht: wat nou als Bernie Sanders het tegen hem had opgenomen. Wat we wel weten: hij had het sociale alternatief voor de mensen die zo woest waren. Ik ben bang dat deze verkiezing grote gevolgen zal hebben. Alleen al vanwege de rechts-radicale adviseurs. Voor de mensenrechten en het klimaat verwacht ik stappen achteruit. Maar we zullen het zien.

Wel moeten we lessen trekken. Elke dag opnieuw. Je raakt mensen kwijt als je ze niet serieus neemt. Als je niet snapt dat mensen woest worden als ze zien dat de afgelopen twintig jaar de rijksten erop vooruitgingen en de rest erop achteruit. Als je niet snapt dat de afgelopen jaren de huren met 28 procent stegen; dat een half miljoen mensen de helft van hun salaris kwijt zijn aan woonlasten. Als je niet snapt dat mensen woest worden als ze eerst om hun mening wordt gevraagd in een referendum, om vervolgens de uitslag aan de laars te lappen. Dan word ik ook kwaad.

Het antwoord op radicaal rechts is niet te vinden bij sociaaldemocraten die vasthouden aan neoliberale politiek. Laten wij zorgen dat wij de kans die Bernie niet kreeg, wel pakken.

Nog een belangrijke les: neoliberale politiek heeft – zeker sinds de crisis van 2008 – de ruimte voor radicaal rechts vergroot. Dat zou andere partijen ook te denken moeten geven. Maar waarom dan bij bezuinigingen wel kijken bij mensen met lage en middeninkomens? Waarom studenten in de schulden stoppen terwijl van multinationals niks extra’s wordt gevraagd? Ik las de column van Pim Siegers en Jimmy Dijk met de boodschap: wie haalt het in zijn hoofd om te spreken over ‘laagopgeleiden’, over de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Dat zijn vakmensen die elke dag het werk doen. Als je zo spreekt over die mensen, ben je een arrogante kwal.

Het beleid van Rutte 1 en 2 is desastreus. PvdA’ers zeggen nu: “Mensen voelen nog niet dat het beter gaat.” Hoe denk je dat mensen zich voelen als eind januari hun eigen risico op is? Ze de huur niet meer kunnen betalen? Als je van flut- naar flexbaan gaat, terwijl je vastigheid wil? Dat arbeidsmigranten zo goedkoop mogelijk in hokjes worden weggestopt? Het gaat niet om gevoel: het gaat om realiteit. Dat wordt niet opgelost door een verkiezing tussen de linker- en de rechterhand van premier Rutte.

De strijd tegen neoliberale politiek laten we niet over aan radicalen op rechts. Wij weten dat dan de verschillen groter worden, en dat mensen tegen elkaar worden opgezet. Kijk naar het stemgedrag van de PVV. Belastingontwijking: tegen. Recent was er het voorstel voor een klein parlementair onderzoek over belastingontwijking. Je mag niet eens de bedrijven uitnodigen, wel de trustkantoren. CDA, VVD en PVV boycotten die gesprekken! Het is maar dat jullie het weten. WIJ pakken ze aan. Rechtse partijen stemmen tegen voorstellen om miljonairs en grote bedrijven meer te laten betalen om de belasting te kunnen verschuiven. Wij pakken dat wel aan. Ook zie je ze wegduiken als we de marktwerking in de zorg willen aanpakken. Dat is het grote euvel. Daar komt de bureaucratie vandaan. En daarom is er zoveel steun voor het Nationaal ZorgFonds.

Nog een les uit de VS. Clinton kreeg de meeste stemmen? Oké, maar 43 procent van de mensen bleef thuis! Zorg dat je weet waarom ze niet stemmen. Waarom ze thuisblijven. Onze boodschap is: door thuis te blijven wordt je huur niet lager, wordt je inkomen niet hoger en wordt het eigen risico niet afgeschaft. Wel met een stem op de SP. Sta op, pak je stempas en je paspoort. Kleur het juiste vak HEEL rood. Dat gaan wij doen. Overal. In Rotterdam, met het NZF, in Meierijstad. Ron had het al over de weegschaal: laat ik daar nou de laatste maanden goede ervaringen mee hebben...

Mensen zeggen dat ik lief ben. Ik mag dan wel lief zijn; ik lieg tenminste niet. Ík heb Rutte niet in dat torentje gehouden. Rutte 1 en 2 heeft te lang geduurd. Al die andere partijen, van PVV tot GroenLinks; ze hebben allemaal meegedaan, gedoogd, Kunduz gesteund, btw-deals, studieschuldakkoord enzovoort. Wij hebben daar niet aan meegedaan. Rutte zei dat hij verknocht is aan het torentje. Ik zeg tegen hem: het gaat niet gebeuren dat heel Nederland een flexcontract heeft en jij een vast baantje in het torentje. Dus Mark, opstaan voor iemand misstaat niemand. Je bent 6 jaar de verkeerde kant opgereden. Rem erop, sleutels inleveren.

Het roer moet om. Ons verkiezingsprogramma is een investeringsprogramma. Kijk naar de zorg. Betalingsproblemen bij een miljoen mensen. Als zorgwerker 30 procent van je tijd kwijt zijn aan formulieren. Wantrouwen in plaats van vertrouwen. Het ziekteverzuim is zo hoog vanwege de werkdruk; er zijn te weinig handen aan het bed. Wij moeten de zorg fundamenteel veranderen. Ik weet één ding zeker: deze strijd gaan wij winnen.

Het is niet het enige. We doen ook verregaande voorstellen voor het verhogen van de lonen, met 10 procent, en het afschaffen van het jeugdloon. Het gaat om zoveel dingen meer. Het gaat om hoe we met de huurder omgaan. Over zeggenschap in bedrijven. Over PostNL dat verkwanseld wordt. Waarom hebben werknemers daarover niks te zeggen? Waarom hebben zij niet meer zeggenschap over de enorme beloningen van bestuurders? We gaan ook de strijd aan met het idee dat bepaalde banen alleen maar flexbanen kunnen zijn. Wij maken flex duurder dan vast. Dan wordt het geprofiteer van flexwerkers aangepakt.

Nodig mensen uit om te praten over het verkiezingsprogramma. Om ze bij de campagne te betrekken. Thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel. Mensen willen geen rechtse kwibus, maar een sociaal alternatief. Er is geen partij in NL die zo veel vrijwilligers op de been brengt als wij. Succes de komende tijd en tot snel!’