nieuws

Verslag partijraad 25 januari 2014

1. Opening

De partijraad opent met een eerbetoon aan Nelson Mandela middels een filmpje over zijn leven.

2. Inleiding door Adjiedj Bakas, trendwatcher

De trend van het moment is economisch nationalisme: het gaat er om dat de eigen industrie wordt beschermd en deze niet wordt weggekocht door andere landen of bedrijven. Volgens KLM-topman Hartman is de SP de enige die begrijpt wat economisch nationalisme is.
Zo zijn er nog een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande. Darwin zei dat het dier dat zich het beste aanpast aan de omgeving, de meeste kans op overwinning heeft. Nieuw in deze tijd is dat mensen hun talenten via internet gaan inzetten. Talenten worden wereldwijd vermarkt. De rest van de mensen moet zich permanent scholen. Er is meer ruimte voor omdenkers, dwarsdenkers en nieuwe mensen. Bakas ziet drie trends:

Trend 1: Nieuwe energie en grondstoffenpolitiek. De nieuwe technologie, zonne-energie, komt er aan. Energie is binnen 10 jaar spotgoedkoop en afval wordt veel waard. Van 1 kilo plastic kun je een liter olie maken. Fabrieken worden kleiner. Nieuwe energie-technologie kan per straat of per wijk worden gerealiseerd. Er komen grote veranderingen in de bouw door de komst van de 3D-printer. Er is sinds kort een 3D-printer die binnen een dag een huis print. We kunnen steeds meer gaan variëren. Met bacteriën kan een coating-laag worden aangebracht op producten, waardoor dingen schoon blijven. Dit is een kans voor onze boeren. Ook in het vervoer zijn er trends. Er wordt steeds meer gedeeld. Auto's rijden steeds meer zelfstandig. Er zijn minder auto's nodig. Bussen worden afgeschaft; in plaats hiervan komt vervoer op vraag. Spullen worden in de toekomst vaker per drone vervoerd. Het platteland wordt hierdoor bereikbaarder. Voor jonge mensen wordt het aantrekkelijker om weer op het platteland te gaan wonen, mits er snel internet is. Dit kan positieve gevolgen hebben voor de krimpregio's.

Trend 2: De opmars van het vierde rijk. In Zuidoost Azië wonen meer mensen dan in de rest van de wereld. Veel Aziaten komen hier naartoe en investeren in Europa. Noorwegen, Singapore en Zwitserland doen het goed in de welvaart. Nederland zakte van de 4de naar de 24ste plaats. Hoezo heeft de euro ons veel gebracht? De jeugd is de grote verliezer van de euro. In Nederland zijn de schulden per huishouden het hoogste. We hebben te veel geleend. Men heeft voor de gekste dingen geleend. Daarom moeten we schulden gaan saneren.

Trend 3: Reset van het kapitalisme en de verarming van de middenklasse. Bakas toont de derde trend in een filmpje. Hierin wordt gesteld dat we niet in een crisis, maar in een nieuwe werkelijkheid verkeren. Er heeft een reset van het kapitalisme plaatsgevonden. De middenklasse is de grote verliezer. We moeten terug naar de basis, naar de ambachten; deze hebben een grote toekomst. Wat klein(-schalig) is wordt groot. En steeds meer grondstoffen komen uit planten en (microscopische) dieren.

Discussie zaal
Tijdens de discussie met de zaal wordt gesproken over de gevolgen voor de arbeidsmarkt, de zorg en het economisch systeem. Bakas stelt dat mensen hun hele leven lang moeten blijven leren en dat de zorg anders moet worden georganiseerd. Te veel bedden staan leeg en mensen moeten weer meer voor elkaar zorgen. Bakas vindt het economisch systeem (het kapitalisme) niet het probleem. Het kapitalisme moet naar een nieuwe fase. De toekomst is niet links of rechts volgens Bakas.

3. Gouden tomaat Paul Peters

Paul Peters heeft tijdens het Mandela-festival in Oss de gouden tomaat ontvangen. Hiervan wordt een korte film vertoond.

4. Mededelingen Hans van Heijningen

  • Belangrijkste boodschap: lees de Lijn. Dit is belangrijk om op de hoogte te blijven van het campagnenieuws.
  • Afdelingsverslagen: komende week moeten de verslagen weer worden ingeleverd.
  • Verslag 23 november wordt aangenomen zonder opmerkingen.

5. Gemeenteraadsverkiezingen en campagne

Hans van Heijningen gaat in op de komende campagnes. Over twee maanden zijn de raadsverkiezingen, over vier maanden de Europese verkiezingen. Deze verkiezingen vormen een krachtmeting met de rest van het politieke veld. Mogelijk stemt één op de zes mensen SP. Dit schept verwachtingen, maar het moet ons ook scherp houden. Campagne voeren is het oogsten van vertrouwen dat we onder de mensen genieten.

Waar gaat het bij de verkiezingen in essentie om?

  1. Vertrouwen: je moet de juiste politieke keuzes maken. Een groot deel van de bevolking steunt de punten van de SP.
  2. Betrouwbaar zijn. Daar heeft de PvdA nu een probleem mee. Wees betrouwbaar en doe wat je zegt.
  3. Opereer slim en effectief.

Een goede campagne heeft de genoemde punten in zich. Zorg dat je zichtbaar bent en de 'talk of the town' wordt. Wees creatief en onweerstaanbaar. Zorg voor een goede sfeer. Maak er wat van.
We gaan een uitvoerige campagne voeren: radiospots met Emile, een nieuw lied en veel campagnemateriaal. Maar het belangrijkste is ons menselijke kapitaal: dus mobiliseer nu leden! Bel ze en zorg dat de mensen actief zijn. We hebben nu veel te doen, zorg dat het gebeurd. We moeten ons menselijke kapitaal mobiliseren.
Denk ook na over het leveren van wethouders. Dit kan een reëel probleem in de afdelingen vormen. Als we in een grote afdeling een grote fractie met een basis krijgen, dan is dat goed. Maar kijk uit voor kandidaat-wethouders die graag willen en met te weinig onderhandelingsresultaten in een college willen stappen.
Wacht niet tot het congres van 22 februari, ga nu al er volop tegenaan. Er komt veel op de gemeentes af. De SP is het sociale geweten van Nederland. Wij staan voor 100% sociaal. Iedereen die daarop wil afdingen, dagen we uit. Weet dat je deelgenoot bent van een historisch moment van de partij. Zorg dat je er klaar voor bent!

6. Buurtplan Limburg

Thijs Coppus, raadslid in Horst aan de Maas en een van de initiatiefnemers van het buurtplan Limburg, licht dit plan toe. Een jaar geleden hebben de SP-afdelingen in Limburg afgesproken om de buurt in te gaan. Er werden plannen gemaakt, goede ideeën werden uitgewisseld en men sprak elkaar aan op de voortgang. Sinds die tijd komen de afdelingen in Limburg regelmatig bij elkaar. Het aantal aanwezigen groeide van 20 tijdens de eerste bijeenkomst tot ruimt 80 tijdens de afgelopen bijeenkomst. De kracht van het initiatief is dat afdelingen planmatig de buurten in gaan, nieuwe leden werven, een band krijgen met de mensen in een buurt, zichtbaar zijn en nieuwe actieve leden opleiden tot activisten.

7. Nieuwe zorgacties

SP-Kamerlid Tjitske Siderius roept de afdelingen op om mensen, die hun zorg of baan in de zorg verliezen, te organiseren. Want het helpt zeker als de SP gaat protesteren. In Oss, Haarlem en Didam hebben we resultaten behaald. Wij moeten deze mensen steunen en samen met hen strijden.

8. Armoede werkt niet

Sadet Karabulut, Kamerlid voor de SP, roept de afdelingen op om in verzet te komen tegen de verslechtering van de bijstand en de plannen in de Participatiewet. Veel mensen raken hun baan kwijt. We gaan richting de 900.000 uitkeringen. Werkers in de zorg worden vaker vervangen door werklozen die zonder loon moeten werken. Er zijn allerlei mooie woorden voor, maar we keren terug naar tijden waarin mensen zonder werk worden gezien als paria's. De PvdA voert met Klijnsma en Asscher nog rechtsere plannen uit dan de rest van het kabinet. Sadet roept iedereen op om op onderzoek uit te gaan, om te weten hoe het zit in onze gemeenten. Alle voorbeelden mogen worden doorgestuurd naar de Kamerfractie. De druk moet lokaal worden opgevoerd. Voorbeelden kunnen naar Sadet of naar Thijs Coppus worden gestuurd.

9. Op naar 200 afdelingen

De teller staat op dit moment op: 161 afdelingen, 23 nieuwe afdelingen, 3 afdelingen in oprichting en 34 actieve ledengroepen. De SP doet in 120 gemeenten mee aan de raadsverkiezingen; in 6 gemeenten zijn er geen verkiezingen in verband met een herindeling.

10. Moeddebatten

Vorige week was er in De Moed een symposium over democratie, economie en samenleving: vier uur lang konden mensen met elkaar in discussie gaan. De SP is een partij die wil leren en discussiëren. Het symposium werd goed bezocht, met een aantal inspirerende sprekers: Jos de Blok (buurtzorg), Pieter Winsemius (oud-VVD-minister), Alexis Tsipras (Syriza) en Arjo Klamer (hoogleraar). We kunnen met de uitkomsten vooruit. Op 14 februari organiseert de SP weer een nieuw Moed-debat, deze keer over de decentralisaties. Het debat begint om 16.00 uur en inschrijven kan via SPnet.

11. Ontmoeting met elf linkse partijen in Europa

Vanaf het ontstaan van de SP is internationale solidariteit een belangrijk uitgangspunt geweest. Dat de SP een partij is die wegduikt achter de dijken, is simpelweg niet waar. Er zijn weinig politieke partijen in Nederland die zich met ons kunnen meten als het gaat om internationale samenwerking. De SP organiseert dit overleg al sinds 2007 op informele wijze. We willen het hebben over kansen en bedreigingen. Er werd gesproken over de crisis, meebesturen en verantwoordelijkheden, en het Europees Parlement.
Er zijn verschillen van mening over wat er de komende tijd moet gebeuren. De Vänsterpartiet (Zweden) en de SP vinden dat bevoegdheden terug moeten naar de lidstaten. De Europese Commissie moet afblijven van pensioenen en sociale voorzieningen. Die Linke is beducht voor het terugdringen van de EU en voert een andere Europa-politiek. Daarom is er geen basis voor een Europese linkse partij.
In IJsland, Cyprus en Noorwegen hebben linkse partijen de afgelopen jaren meebestuurd. In Finland en Denemarken zitten onze Europese zusterpartijen nu in de regering. Dan wordt meebesturen pas echt lastig. Er zijn beschuldigingen van het verraden van de eigen achterban en de partijen zijn niet goed in staat om dit tegen te spreken. De les van de discussie is dat we de banden met de mensen heel goed aan moeten halen. Als je niet de kracht hebt om bij regeringsverantwoordelijkheid met de mensen in gesprek te gaan, dan verlies je de strijd.

12. Toelichting programma Europese verkiezingen

De programmacommissie is dankbaar voor alle reacties van de afdelingen. De programmacommissie heeft bijna 600 suggesties gekregen. Er is geen totaal nieuw programma gekomen, maar er is een lijst van wijzigingen gemaakt. Er zijn wijzigingen op de volgende punten: vetorecht, het salaris van Europarlementariërs, consumentenrecht, toegang tot water, roetstof, fijnstof en softdrugs. Het programma wordt op 22 februari vastgesteld.

13. Afsluitend verhaal Emile Roemer

Het aftellen is begonnen. De dag dat Nederland weer naar de stembus mag, komt dichterbij. Deze dag kan beslissend zijn. Voor de mensen, voor ons en wellicht wel voor het kabinet. Deze verkiezingen zijn beslissend voor de gemeenteraden. Een sterke afdeling kan lokaal het verschil maken. Zit je in een college waar je niks te zoeken hebt, dan ben je eerder een ramp dan een ondersteuning voor je afdeling. Het is hard werken; je krijgt het allemaal niet voor niks. Het is een kwestie van heel goed luisteren en elke dag bezig zijn in je gemeente.
De verkiezingen gaan over de gemeenteraad. Maar ze gaan net zo goed over de landelijke politiek. Deze regering handelt onverantwoordelijk. Gemeenten krijgen veel verantwoordelijkheden, maar geen geld. Het kabinet schuift een harde bezuinigingsmaatregel af op de gemeenten en dus op de mensen. Wij zijn als partij groot geworden met kleinschaligheid en directe democratie. Wij zijn de partij die alles wat nationaal of internationaal speelt, vertaalt naar de gemeenten. Er is niks mis met het zo dicht mogelijk bij huis organiseren van jeugdzorg en thuiszorg, maar dan wel op een verantwoorde manier, met voldoende geld.

Op dit moment is nog geen enkele gemeente klaar om de jeugdzorg in te voeren, maar toch drukt de regering de plannen door. Ik mag hopen dat straks de Eerste Kamer de stempel 'retour afzender' erop drukt.
De kansen om op 19 maart de gemeenten een stuk socialer te maken, zijn groot. Maar dit gaat niet vanzelf. Het wordt tijd om de leugendetector aan te zetten. VVD'ers zeggen dat Eurofielen als Verhofstadt gevaarlijker voor Europa zijn dan extreem rechts. Een week later draaien ze en steunen ze Verhofstadt. Of neem referendumpartij als D66 die over elk onderwerp – behalve over Europa – een referendum wil organiseren. Hier moeten we ons tegen wapenen. Samsom gaat het land in om deur aan deur uit te leggen hoe sociaal de PvdA lokaal is. Hij heeft een goede reden om Den Haag uit te vluchten, zodat hij daar niet hoeft uit te leggen dat hij het beleid van de VVD uitvoert.
We komen de komende maanden weer de linkse PvdA tegen. Kijk uit, ze zullen vast weer vertellen over meer zorg in de buurt. Maar ze vertellen niet dat de thuiszorg wordt afgebroken en dat verzorgingshuizen dicht gaan. Het sociaal minimum gaat omlaag, de WSW wordt gesloopt, Wajongers worden de bijstand in gejaagd – hier zegt de PvdA niks over, ook niet over de JSF.

Maar de kiezer is niet achterlijk. Het ongenoegen over de linkse woorden van de PvdA wordt alleen maar groter. En we moeten niet schromen om de aanval aan te gaan. Wie links is, stemt niet meer op de PvdA. Nu is het moment om een doorbraak te maken en om in het hele land te laten zien dat wij het kunnen. Maak de SP de grootste partij. De sociaalste stad van Nederland is er één waar de SP groot is en meebestuurt.
We moeten glashelder maken waar wij voor staan. Er is nog maar één partij die daadwerkelijk staat voor linkse en progressieve politiek. Het is aan ons om dit waar te maken. Wij beseffen dat een systeem niet deugt als het er niet in slaagt om armoede en werkloosheid aan te pakken en om mensen met een beperking aan een baan te helpen. We moeten alle sympathie omzetten in stemmen. Wij zijn er voor de mensen. En de mensen zijn er klaar voor om te kiezen voor de SP. Nu is de boodschap voor heel Nederland: SP 100% sociaal.

 

Overzicht verslagen partijraad