Organisatie

Partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. De Partijraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen. Verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op deze website.

Het congres

Het congres bestaat uit de afgevaardigden van de leden en de leden van het partijbestuur. Het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Het congres stelt het verslag vast van het partijbestuur over de periode sinds het vorige congres. Het congres bespreekt de algemene politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Ook stelt het congres de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tevens kiest het congres ten minste negen leden rechtstreeks in het partijbestuur.

Partijbestuur

Het partijbestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit. Het houdt toezicht op de afdelingen en regionale conferenties en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

Samenstelling

 • de voorzitter en de algemeen secretaris die rechtstreeks in functie gekozen zijn door het congres
 • negen algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het congres
 • 20 regiovertegenwoordigers, gekozen door de regioconferenties
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Rechtstreeks gekozen

Gekozen door het XVIIIe Congres van de SP op 2 juni 2012.

 • Jan Marijnissen (1952), Oss - Voorzitter
 • Hans van Heijningen (1953), Amsterdam - Algemeen secretaris
 • Rosita van Gijlswijk (1974), Groningen - Penningmeester
 • Michiel Brouwer (1987), Utrecht
 • Hans van Leeuwen (1952), Leidschendam
 • Renske Leijten (1979), Haarlem
 • Vincent Mulder (1960), Hengelo
 • Ronald van Raak (1969), Amsterdam
 • Manja Smits (1985), Den Haag
 • Paul Ulenbelt (1952), Leiden
 • Arjan Vliegenthart (1978), Amsterdam

Regiovertegenwoordigers

Gekozen in najaar 2014.

 • Roelf Swarts, Muntendam (regio Groningen)
 • Pieter Kraaima, Harlingen (regio Friesland)
 • Philip Oosterlaak, Hoogeveen (regio Drenthe)
 • Rob Kolner, Hengelo (regio Overijssel)
 • Arie Stuivenberg, Almere (regio Flevoland)
 • Marco Mulder, Winterswijk (regio Gelderland Noord & Oost)
 • Marloes Piepers, Nijmegen (regio Gelderland Zuid)
 • Koen Verhofstad, Vinkeveen (regio Utrecht)
 • Wim Stolk, Enkhuizen (regio Noord-Holland Noord)
 • Meta Meijer, Amsterdam (regio Noord-Holland Zuid)
 • Antoine Theeuwen, Leiden (regio Zuid-Holland Noord)
 • Frank Johan Hoogendam, Delft (regio Haaglanden)
 • Maarten de Pijper, Brielle (regio Rijnmond West)
 • Maaike van Wingerden, Dordrecht (regio Rijnmond Oost)
 • Roland van Tilborg, Tholen (regio Zeeland)
 • Merian Marijnissen, Breda (regio Noord-Brabant West)
 • Paul Peters, Oss (regio Noord-Brabant Noordoost)
 • Ruud Merks, Schijndel (regio Noord-Brabant Zuidoost)
 • Elianne Sweelssen , Venray (regio Limburg Noord)
 • Irma Koopman (regio Limburg Zuid)

Fractievoorzitters

 • Emile Roemer, Tweede Kamer
 • Tiny Kox, Eerste Kamer
 • Dennis de Jong, Europees Parlement

Organisatiestructuur in beeld

Bekijk hieronder een grafische weergave van hoe het bestuur van de is SP opgebouwd.