Organisatie

Partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. De Partijraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen.

Verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op deze website.

Het congres

Het congres bestaat uit de afgevaardigden van de leden en de leden van het partijbestuur. Het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Het congres stelt het verslag vast van het partijbestuur over de periode sinds het vorige congres. Het congres bespreekt de algemene politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Ook stelt het congres de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tevens kiest het congres ten minste negen leden rechtstreeks in het partijbestuur.

Partijbestuur

Het partijbestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit. Het houdt toezicht op de afdelingen en regionale conferenties en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

Samenstelling

 • de voorzitter en de algemeen secretaris rechtstreeks in functie gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • tien algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • 19 regiovertegenwoordigers, gekozen door de regioconferenties;
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Rechtstreeks gekozen

Gekozen op de ledenvergadering in de afdelingen en bevestigd op het 29e congres van de SP op 2 maart 2024.

 • Lieke van Rossum (voorzitter)
 • Nils Müller (algemeen secretaris)
 • Gerrie Elfrink (penningmeester)
 • Renske Leijten
 • Bastiaan Meijer
 • Mathijs ten Broeke
 • Bram Roovers
 • Hans Boerwinkel
 • Heidi Bouhlel-Lascaris
 • Aldo Schelvis
 • Lian Veenstra
 • Jeremie van Zeist

Dagelijks bestuur

 • Lieke van Rossum (voorzitter)
 • Nils Müller (algemeen secretaris)
 • Gerrie Elfrink (penningmeester)
 • Jimmy Dijk (voorzitter Tweede Kamerfractie)

Regiovertegenwoordigers

 • Jannie Drenthe (regio Drenthe)
 • Aldo Schelvis (regio Friesland)
 • Alexander Sprong (regio Flevoland)
 • Mart de Ridder (waarnemend) (regio Gelderland Noord & Oost)
 • Willeke van Ooijen (regio Gelderland Zuid)
 • Niels van der Wijk (regio Groningen)
 • Sebastiaan van den Hout (regio Haaglanden)
 • Mathijs Fiddelaers (regio Limburg Noord & Zuid)
 • Henk van Gerven (regio Noord-Brabant Noordoost)
 • Sander van Hasselt (regio Noord-Brabant West)
 • Irma Koopman (regio Noord-Brabant Zuidoost)
 • Willem de Vries (regio Noord-Holland Noord)
 • Chris Schaeffer (regio Noord-Holland Zuid)
 • Samuel Michon (regio Overijssel)
 • Bert Peterse (regio Rijnmond)
 • Anne-Marie Mineur (regio Utrecht)
 • Henk van Gerven (regio Zeeland)
 • Daniel Boer (regio Zuid-Holland Noord)

Fractievoorzitters

 • Jimmy Dijk, Tweede Kamer
 • Rik Janssen, Eerste Kamer

Statuten en Huishoudelijk reglement

De inrichting van de organisatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.

Organisatiestructuur in beeld

Bekijk hieronder een grafische weergave van hoe het bestuur van de is SP opgebouwd.

organogram 2019