Organisatie

Partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. De Partijraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen.

Verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op deze website.

Het congres

Het congres bestaat uit de afgevaardigden van de leden en de leden van het partijbestuur. Het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Het congres stelt het verslag vast van het partijbestuur over de periode sinds het vorige congres. Het congres bespreekt de algemene politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Ook stelt het congres de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tevens kiest het congres ten minste negen leden rechtstreeks in het partijbestuur.

Partijbestuur

Het partijbestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit. Het houdt toezicht op de afdelingen en regionale conferenties en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

Samenstelling

 • de voorzitter en de algemeen secretaris rechtstreeks in functie gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • 19 regiovertegenwoordigers, gekozen door de regioconferenties;
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Rechtstreeks gekozen

Gekozen op de ledenvergadering in de afdelingen en bevestigd op het XXIVe congres van de SP op 14 december 2019.

 • Jannie Visscher (1961), Eindhoven  - Voorzitter
 • Arnout Hoekstra (1984), Vlaardingen - Algemeen secretaris
 • Sunita Biharie (1980), Apeldoorn
 • Thijs Coppus (1981), Leiden
 • Jimmy Dijk (1985), Groningen
 • Gerrie Elfrink (1974), Arnhem - Penningmeester* 
 • Nicole van Gemert (1975), Utrecht
 • Hans van Hooft (1966), Nijmegen
 • Bart van Kent (1983), Den Haag
 • Bert Peterse (1983), Rotterdam
 • Bram Roovers (1999), Den Bosch
 • Lieke van Rossum (1982), Delft
 • Spencer Zeegers (1954), Uden

*) in functie gekozen op de partijraad van 20 juni 2020

Regiovertegenwoordigers

 • Roy Ahlers, Emmen (regio Drenthe) [waarnemer]
 • Erwin Prins, Almere (regio Flevoland)
 • Lian Veenstra, Veendam (regio Friesland)
 • Jelle Nijhof, Berkelland (regio Gelderland Noord & Oost)
 • Willeke van Ooijen, West Maas en Waal (regio Gelderland Zuid)
 • Fenna Feenstra, Groningen (regio Groningen)
 • Sebastiaan van der Hout, Rijswijk (regio Haaglanden)
 • Mathijs Fiddelaers, Weert (regio Limburg Noord & Zuid)
 • Bram van Boven, 's-Hertogenbosch (regio Noord-Brabant Noordoost)
 • Anja Goossens, Bergen op Zoom (regio Noord-Brabant West)
 • Irma Koopman, Geldrop (regio Noord-Brabant Zuidoost)
 • Marcel Olierook, Wijdenes (regio Noord-Holland Noord)
 • Chris Schaeffer, Haarlem (regio Noord-Holland Zuid)
 • Robert Bos, Zwolle (regio Overijssel)
 • Erik van Donk, Nissewaard (regio Rijnmond)
 • Anne-Marie Mineur, De Bilt (regio Utrecht)
 • Marja Snoeren, Graauw (regio Zeeland)
 • Jeroen van Walstijn, Gouda (regio Zuid-Holland Noord)

Fractievoorzitters

 • Lilian Marijnissen, Tweede Kamer
 • Tiny Kox, Eerste Kamer

Diederik Olders (eindredacteur De Tribune) is als waarnemer aanwezig bij de partijbestuursvergadering.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De inrichting van de organisatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.

Organisatiestructuur in beeld

Bekijk hieronder een grafische weergave van hoe het bestuur van de is SP opgebouwd.

organogram 2019