Organisatie

Partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. De Partijraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen.

Verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op deze website.

Het congres

Het congres bestaat uit de afgevaardigden van de leden en de leden van het partijbestuur. Het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Het congres stelt het verslag vast van het partijbestuur over de periode sinds het vorige congres. Het congres bespreekt de algemene politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Ook stelt het congres de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tevens kiest het congres ten minste negen leden rechtstreeks in het partijbestuur.

Partijbestuur

Het partijbestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit. Het houdt toezicht op de afdelingen en regionale conferenties en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

Samenstelling

 • de voorzitter en de algemeen secretaris die rechtstreeks in functie gekozen zijn door het congres
 • elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen door het congres
 • 20 regiovertegenwoordigers, gekozen door de regioconferenties
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Rechtstreeks gekozen

Gekozen door het XXIe Congres van de SP op 28 november 2015.

 • Ron Meyer (1981), Heerlen - Voorzitter
 • Hans van Heijningen (1953), Amsterdam - Algemeen secretaris
 • Rosita van Gijlswijk (1974), Groningen
 • Maarten Hijink (1983), Utrecht
 • Bart van Kent (1983), Den Haag
 • Renske Leijten (1979), Haarlem
 • Vincent Mulder (1959), Hengelo
 • Ronald van Raak (1969), Amsterdam
 • Pim Siegers (1986), Nieuwe Pekela
 • Lieke Smits (1987), Rotterdam
 • Arjan Vliegenthart (1978), Amsterdam
 • Patrick Zoomermeijer (1970), Zaandijk

Regiovertegenwoordigers

Gekozen in najaar 2016.

 • Lian Veenstra, (regio Groningen; ad interim)
 • Jeroen van der Wolf, Wolvega (regio Friesland; ad interim)
 • Philip Oosterlaak, Nieuweroord  (regio Drenthe)
 • Rob Kolner, Hengelo (regio Overijssel)
 • Tjitske Hoekstra, Noordoostpolder (regio Flevoland)
 • Annemiek Kamphuis, Ulft (regio Gelderland Noord & Oost)
 • Seppe van de Wiel, Nijmegen (regio Gelderland Zuid)
 • Koen Verhofstad, Vinkeveen (regio Utrecht)
 • Marcel Olierook, Wijdenes (regio Noord-Holland Noord)
 • Meta Meijer, Amsterdam (regio Noord-Holland Zuid)
 • Thijs Coppus, Leiden (regio Zuid-Holland Noord)
 • Bob van Vliet, Den Haag (regio Haaglanden)
 • Maaike van Wingerden, Dordrecht (regio Rijnmond Oost)
 • Marianne de Leeuw, Goes (regio Zeeland)
 • Merian Marijnissen, Breda (regio Noord-Brabant West)
 • Spencer Zeegers, Uden (regio Noord-Brabant Noordoost)
 • Frans van Boekhold, Oirschot (region Noord-Brabant Zuidoost (ad interim))
 • Joep Gielens, Oostrum (regio Limburg Noord (ad interim))
 • Hilde Leeman, Hoensbroek (regio Limburg Zuid)

Voor regio’s Rijnmond West is er een vacature.

Fractievoorzitters

 • Emile Roemer, Tweede Kamer
 • Tiny Kox, Eerste Kamer
 • Dennis de Jong, Europees Parlement

Diederik Olders (eindredacteur De Tribune) en Lisa de Leeuw (voorzitter ROOD, jong in de SP) zijn als waarnemer aanwezig bij de partijbestuursvergadering.

Statuten en Huishoudelijk regelement

De inrichting van de organisatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.

Organisatiestructuur in beeld

Bekijk hieronder een grafische weergave van hoe het bestuur van de is SP opgebouwd.