Organisatie

Partijraad

Het hoogste orgaan in de SP is de partijraad, die bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen en de leden van het partijbestuur. De Partijraad komt gemiddeld zes maal per jaar bijeen.

Verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op deze website.

Het congres

Het congres bestaat uit de afgevaardigden van de leden en de leden van het partijbestuur. Het congres vergadert in beginsel tenminste eenmaal per twee jaar en voorts zo vaak als het partijbestuur dit wenselijk acht. Het congres stelt het verslag vast van het partijbestuur over de periode sinds het vorige congres. Het congres bespreekt de algemene politieke situatie en neemt besluiten over de te volgen politieke lijn. Ook stelt het congres de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vast voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Tevens kiest het congres ten minste negen leden rechtstreeks in het partijbestuur.

Partijbestuur

Het partijbestuur is belast met de leiding van de vereniging. Het partijbestuur zorgt voor de voorbereiding van de vergaderingen van de partijraad en het congres en voert de besluiten van de partijraad en het congres uit. Het houdt toezicht op de afdelingen en regionale conferenties en geeft deze zo nodig hulp en aanwijzingen. Het partijbestuur legt verantwoording af aan de partijraad omtrent het gevoerde en te voeren beleid.

Samenstelling

 • de voorzitter en de algemeen secretaris rechtstreeks in functie gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • elf algemeen bestuursleden, rechtstreeks gekozen via de ledenvergadering in de afdelingen;
 • 19 regiovertegenwoordigers, gekozen door de regioconferenties;
 • de fractievoorzitters in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en het Europees Parlement.

Rechtstreeks gekozen

Gekozen op de ledenvergadering in de afdelingen en bevestigd op het XXIIIe congres van de SP op 20 januari 2018. 

 • Ron Meyer (1981), Heerlen - Voorzitter
 • Lieke Smits (1987), Rotterdam - Algemeen secretaris
 • Hans Boerwinkel (1965), Doetinchem
 • Thijs Coppus (1981), Leiden
 • Henk van Gerven (1955), Oss
 • Rosita van Gijlswijk (1974), Groningen
 • Arnout Hoekstra (1984), Vlaardingen
 • Bart van Kent (1983), Den Haag
 • Vincent Mulder (1959), Hengelo
 • Ronald van Raak (1969), Amsterdam
 • Aldo Schelvis (1990), Groningen
 • Pim Siegers (1986), Nieuwe Pekela
 • Arjan Vliegenthart (1978), Amsterdam (functie neergelegd per 8-10-2018)

Regiovertegenwoordigers

Gekozen in het najaar van 2017.

 • Angelique Schoonewille, Veendam (regio Groningen)
 • Jeroen van der Wolf, Wolvega (regio Friesland; ad interim)
 • Philip Oosterlaak, Nieuweroord  (regio Drenthe)
 • Rob Kolner, Hengelo (regio Overijssel)
 • Tjitske Hoekstra, Noordoostpolder (regio Flevoland)
 • Nils Müller, Zutphen (regio Gelderland Noord & Oost)
 • Sjoerd de Jong, Heumen (regio Gelderland Zuid)
 • Joop Welter, Leusden (regio Utrecht)
 • Marcel Olierook, Wijdenes (regio Noord-Holland Noord)
 • Meta Meijer, Amsterdam (regio Noord-Holland Zuid)
 • Jeroen van Walstijn, Gouda (regio Zuid-Holland Noord)
 • Theo Coşkun, Rotterdam (regio Rijnmond)
 • Joost van der Sluis, Delft (regio Haaglanden)
 • Fons Eeckhoudt, Sas van Gent (regio Zeeland)
 • Merian Marijnissen, Breda (regio Noord-Brabant West)
 • Spencer Zeegers, Uden (regio Noord-Brabant Noordoost)
 • Frans van Boekhold, Oirschot (regio Noord-Brabant Zuidoost)
 • Stefan Hugues, Venlo (regio Limburg Noord)
 • Cynthia Smeets, Heerlen (regio Limburg Zuid)

Fractievoorzitters

 • Lilian Marijnissen, Tweede Kamer
 • Tiny Kox, Eerste Kamer
 • Dennis de Jong, Europees Parlement (Uitgetreden uit het partijbestuur per 7 juni 2019) 

Diederik Olders (eindredacteur De Tribune) en Arno van der Veen (voorzitter ROOD, jong in de SP) zijn als waarnemer aanwezig bij de partijbestuursvergadering.

Statuten en Huishoudelijk reglement

De inrichting van de organisatie is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk regelement.

Organisatiestructuur in beeld

Bekijk hieronder een grafische weergave van hoe het bestuur van de is SP opgebouwd.

organogram 2019