nieuws

Verslag partijraad 25 juni 2011

De Partijraad begint met een filmpje over de succesvolle actie in de Oude Passart in Heerlen. De bewoners slaagden er, met de SP, in om woningen in het hart van de wijk te redden voor sloop.

1. Organizing en de SP

Partijvoorzitter Jan Marijnissen vertelt over onze haat-liefdeverhouding met de vakbeweging; we vinden de bonden belangrijk, maar vaak te toegeeflijk als het gaat om de belangen van het kapitaal. Een nieuwe, goede ontwikkeling is het organizing. Marijnissen nodigt Lilian Marijnissen van Abvakabo en Ron Meyer van Bondgenoten uit om hierover te vertellen.

Meyer en Marijnissen stellen de vraag: in wat voor vakbeweging geloof je? Wij geloven in een vakbond van sterke mensen, en niet in de bond als zaakwaarnemer, als 'sociale ANWB'. Belangrijk is: de mensen zelf aan het woord. Belangrijk bij organizing is het plan. Dat behelst het vinden en ontwikkelen van leiders (iemand die het vertrouwen van collega's geniet); het ontwikkelen van zelfbewustzijn; het ontwikkelen van visie en het ontwikkelen van macht. Organizing gaat in stappen. Eerst zoek je naar thema's die breed gedragen, oplosbaar, nu en hier en diepgevoeld zijn. Dan ga je organiseren: leiders vinden en de werkplek in kaart brengen. Dan educatie van leiders en anderen: waarom een vakbond, waarom actie, wat zal de reactie van de werkgever zijn? Dan pas is het tijd voor collectieve actie . en daarna natuurlijk voor reflectie daarop.

De acties van de schoonmakers laten zien hoe deze verhoudingen kunnen liggen. Het begon met 6 maanden ondergronds werk, toen 3 maanden druk opvoeren (pickets, naming & shaming) en toen kwamen de 3 maanden totale actie.

Om te winnen is sympathie onder de bevolking nodig. Een goede communicatiestrategie is dan ook belangrijk.

 • Start de discussie, houd grip op de discussie.
 • Vertel het verhaal (keer op en keer en overal).
 • Win de harten van de mensen. De schoonmakers hadden een 'witboek', waarin de mensen vertellen hoe ze leven, ze komen zelf aan het woord. Zo win je harten.
 • Wees geduldig.
 • Win!

Hoe houd je grip op de discussie. Heb je een herhaalbaar verhaal met een goede boodschap? Zoek 'VIP-woorden', die je overal laat terugkomen en verwerk die in je boodschap. Bij de schoonmakers waren de VIP-woorden: respect, waardering en familie. De boodschap was: 'Schoonmakers doen belangrijk werk; ze vragen om respect, waardering en meer loon om hun families te onderhouden.' Bij de nu lopende acties van Abvakabo in de zorg zijn de VIP-woorden: kwaliteit van zorg en waardering. De boodschap: 'Wij willen goede zorg kunnen verlenen; wij staan hier niet voor onszelf, voor meer salaris of vakantie, maar onze bewoners verdienen goede kwaliteit van zorg in een veilige omgeving. Wij eisen waardering.'

Kies de doelwitten van acties zorgvuldig. We houden van groot, sappig en invloedrijk (en je moet je tijd goed besteden). NS, Schiphol en Cordaan kregen een speciale behandeling.

Wat kan de SP van organizing leren?

 1. Hannibalisme: winnaars hebben een plan, verliezers hebben excuses.
 2. Moraal-isme: identiteit en waarden zijn belangrijk.
 3. Sportschoolsocialisme: spieren kweek je niet door lid te zijn van een sportschool, maar door ze te gebruiken.

2. Huisstijl

Onze huisstijl kan nog beter op straat worden toegepast. Jelmer Zijlstra is productontwerper in Amsterdam. Hij is benaderd door Thonik om hier ideeën voor te ontwikkelen. Zijlstra laat een paar concepten zien aan de partijraad en vraagt om reacties en andere ideeën. Er worden ideeën uitgewisseld, onder andere de wens dat wat er ook bedacht wordt, het vooral draagbaar en mobiel moet zijn. Verder is er behoefte aan een speed-date-meubeltje en zitkussens waardoor mensen zich welkom voelen.

3. Europa

Het filmpje 'Europa in 15 minuten' wordt gepresenteerd aan de partijraad. (Terug te zien op www.sp.nl)

4. Mededelingen

 • Algemeen secretaris Hans van Heijningen vraagt of het verslag van de voorgaande partijraad is goedgekeurd, en de partijraad bevestigt dat.
 • Jasper van Dijk, die niet aanwezig is, laat via Van Heijningen weten dat er de twee dagen na de partijraad een groot cultuurprotest is in Rotterdam en Den Haag. Iedereen is uitgenodigd.
 • Hans van Heijningen stelt dat we een partij zijn die ertoe doet. Met onze WSW-protesten hebben we het bestuursakkoord van tafel weten te krijgen. Applaus voor de afdelingen in Gelderland, waar de protesten tot een hoogtepunt kwamen. Het idee bij onze 65 blijft 65-acties was: leuk geprobeerd, maar niks geworden. Maar het effect is niet altijd meteen duidelijk. Nu zien we wat de uitwerking is. Er ligt een pensioenplan waarvan vakbondsleden zeggen: dit gaat de prullenbak in. De komende tijd zullen wij weer de discussie op straat aangaan om dat plan van tafel te krijgen.
 • 109 van 149 afdelingen zijn uitstekend bezig met inleveren van verslagen. De afspraak is: iedere afdeling stuurt elke maand een verslag, zo weten we wat er gebeurt. Niet om de administratie te vullen, maar om er wat mee te doen. De partij heeft mensen in dienst om voor scholing en ondersteuning te zorgen. Uit verslagen en gesprekken blijkt regelmatig dat afspraken niet worden nagekomen. Dat kan dus niet. Afgelopen week was ik met Emile in Griekenland, waar elke dag tienduizenden mensen op straat zijn. Slechts een kleine minderheid voelt zich verbonden met linkse partijen van Griekenland. De rest heeft de houding: politiek, fuck you. De vraag die dit opwerpt is: hoe kijken de mensen in jouw stad tegen de SP aan? Staan we tussen de mensen of zijn we een van 'die anderen'? Het is nu geen tijd om op je handen te zitten. Wat we afspreken dat doen we. Aan het werk met zijn allen. Nog meer dan de afgelopen tijd de beste partij van Nederland sterker en beter maken.

5. Jaarrekening 2010

Penningmeester Rosita van Gijlswijk licht de financiële verantwoording over het jaar 2010 toe. Zij stelt de partijraad voor het overschot toe te voegen aan de algemene reserve, zodat het Eigen Vermogen toeneemt.

Aandachtspunt is het feit dat er afdelingen zijn die nog steeds niet hun gegevens over 2010 hebben ingeleverd. Het gaat om de afdelingen Baarn, Bergen op Zoom, Boxtel, Hulst, Kampen, Leeuwarden, Menterwolde, Noordwest-Veluwe, Sneek, Soest en Westfriesland-Oost

Leo van den Hooge, accountant bij Deloitte, krijgt het woord.
Onze kwalificatie is dat de SP een solide positie heeft opgebouwd. De financieringsconstructie bij de aankoop van het nieuwe gebouw is goed. Ook de administratie en de procedures zijn goed geregeld.

De financiële controlecommissie bestaat uit Jeroen Pomper (Hoogeveen), Wouter Groot Koerkamp (Den Haag), Bets Beltman (Amersfoort), Guido Tubbing (Veghel) en Jacob Kes (Waterland). Jeroen Pomper spreekt namens de financiële controlecommissie. Wij hebben bij het controleren van de jaarrekening geen onverklaarbare verschillen gevonden. Alle aanbevelingen van vorig jaar zijn overgenomen. Wij hebben vijf aanbevelingen.

 1. Alle afdelingen zouden ook een ook spaarrekening moeten hebben, vanwege soms grote tegoeden.
 2. Er moet een actieplan komen om die soms grote tegoeden aan te wenden.
 3. Bij zo'n 5 procent is er een probleem met de afdrachtregeling. Dit moet worden besproken op het congres.
 4. De SP heeft 1,8 miljoen euro belastinggeld teruggestort: zoek hiermee de publiciteit.
 5. In een volgend verslag graag uitgebreidere toelichting op de algemene reserve.

De partijraad heeft een aantal vragen. De ledenontwikkeling lijkt fout; er is ledenwinst in plaats van ledenverlies. Dit blijkt echter te wijten aan het omkeren van kolommen. Ook wordt er een kanttekening geplaatst bij het aantal problemen met de afdrachtregeling; het aantal mensen dat hier hardnekkig problemen mee heeft is op anderhalve hand te tellen. De vraag komt of 11 procent inkomsten aan lidmaatschapsgeld niet weinig is voor een stevige basis. Als de SP kan blijven draaien, dan is die 11 procent een prima basis. En de SP blijkt in staat bij tegenvallende afdrachten het bestedingspatroon aan te passen.

De partijraad keurt de begroting goed en verleent de penningmeester decharge.

6. Team Brussel

Na een flitsend filmpje over het team Brussel beantwoorden Dennis de Jong en zijn medewerkers vragen van de partijraad. De SP stelt zich in Brussel constructief op en werkt hard aan wetten. We blijven wel kritisch over de macht van het grote bedrijfsleven. Rechts kaapt Europa, en zolang dat zo is, is Europa niet onze vriend.

Dennis nodigt afdelingen uit iets te doen met Europese onderwerpen. Als er actie is, is de Brusselse fractie paraat. Het is dan wel belangrijk dat er een verband is tussen Europees beleid of plannen en wat er lokaal aan de hand is.

7. Armoede werkt niet

Na een filmpje over het succesvolle protest rondom het VNG-congres, neem Sadet Karabulut het woord over de tweede fase van Armoede Werkt Niet. Hoe laf kun je zijn als je de rekening legt bij de laagste uitkeringen, bij de jonggehandicapten? Wij moeten er staan voor die mensen.

We zijn er nog niet. Eigenlijk begint de strijd nu pas. We gaan door met de campagne. De afdeling Heerlen heeft daar iets voor bedacht: een ketting van solidariteit met werkhandschoenen. Handschoenen staan voor respect en bescherming van de laagste inkomens. Ze staan ervoor dat wij samen een vuist maken. Op die handschoen kunnen mensen een persoonlijke boodschap aan het kabinet kwijt. We naaien de handschoenen aan elkaar tot een lange keten. Ergens aan het einde van het jaar gaan we daarmee op een demonstratie laten zien hoe groot de steun is in de samenleving. Weet hoe het zit in je gemeente, zoek de werkplaatsen op. Zet lokale actiecomités op. Ik zeg: het is mogelijk om minimaal 100.000 handschoenen op te halen. (De partijraad applaudisseert instemmend.)

8. Foto's

Algemeen secretaris Hans van Heijningen wijst de aanwezigen op de vele duizenden foto's die zijn overgebleven nadat er een selectie is gemaakt voor het digitaliseren van het fotoarchief. Hij vraagt afdelingen de foto's mee te nemen. Zorg ervoor dat je als afdeling een mooi archief aanlegt, want we maken geschiedenis.

9. Op naar 200

Vincent Mulder doet verslag van de actie 'Op naar 200'. Het gaat pas voorspoedig als er iets bij de kop gepakt kan worden, een onderwerp waar SP'ers mee aan de slag kunnen. In Appingedam bijvoorbeeld, is de sluiting van een deel van het ziekenhuis aangevochten. En met succes. In Woerden wordt gestreden voor het openen van een al lang beloofde recreatieplas. Elburg kent een succesvolle bibliotheek-actie en in Beuningen wordt gestreden tegen woningsloop.

Sinds 1 oktober vorig jaar zijn de volgende werkgroepen afdelingen in oprichting geworden: Appingedam, Haren, Lingewaard, Oirschot en Voorschoten. Twee afdelingen in oprichting zijn volwaardige afdeling geworden: Oude IJsselstreek en Gennep.

10. GGZ-demonstratie

Renske Leijten roept iedereen op mee te komen demonstreren op de woensdag na de partijraad. De GGZ komt in opstand tegen de plannen van het kabinet om de eigen bijdrage voor psychiatrische of psychologische hulp tot 300 euro te verhogen.

11. Kleur je afdeling ROOD

Na een filmpje over ROOD Zutphen neemt Leon Botter, voorzitter van ROOD, het woord. Hij stelt het nieuwe ROOD-bestuur voor: Daan Brandenbarg uit Groningen, Nils Muller uit Zutphen, Michelle Foolen uit Nijmegen, Marc Smits uit Amersfoort en Lieke Smits uit Delft (niet op de partijraad aanwezig). Leon kondigt de campagne 'Doe ff sociaal' aan, waarin jongeren de grootste aso uit het kabinet kunnen kiezen. We gaan er met gestrekt been in! Alle afdelingen zonder ROOD-groep kunnen zich aansluiten bij 'Kleur je afdeling ROOD'. Dan krijgen zij ondersteuning van het ROOD-bestuur, bijvoorbeeld bij het bellen van jonge leden, of mee de straat op gaan. Er hebben zich nu al 27 afdelingen aangemeld. Je kunt je nog aanmelden! Er komt ook een kaderkrant over het oprichten van een ROOD-groep. Op de volgende partijraad evalueren we hoe het gaat.

12. Toespraak Emile Roemer

De SP staat er erg goed voor, in tegenstelling tot het land. In de peilingen zijn we de derde partij van het land, de grootste in de oppositie. Als het lukt om op 60 plekken afdelingen op te richten, op 27 plekken ROOD-groepen; dan bloeit de partij. We zijn ook nog op twee plekken aan het meebesturen in de provincie.

Het gaat goed met de SP, maar het gaat belabberd met Nederland en Europa. We hebben niet weten te voorkomen dat het meest rechtse kabinet ooit gekomen is. Rutte had het over beleid waar rechts zijn vingers bij aflikt: we weten nu wat dat betekent. Klap na klap na klap krijgen de meest kwetsbare mensen. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld. Afgelopen maanden zijn veel bezorgde mensen gaan demonstreren in Den Haag: studenten, professoren, kunstenaars, ambtenaren, mensen met een pgb, militairen, ouders van kinderen in het speciaal onderwijs, leraren; het wordt druk in Den Haag.

Voor ons houdt de wereld niet op bij Lobith, en al helemaal niet bij Venlo. We zijn naar Griekenland geweest om daar met de betrokkenen zelf te spreken. Er is alle reden om bezorgd te zijn. De staatsschuld van Griekenland is enorm. Vriend en vijand zegt: dat kunnen ze nooit terugbetalen. Dat weten Rutte en de Jager en dat weten zij bij de EU en IMF. Toch gaan ze door met steunpakketten. Waarom? Om tijd te rekken voor grote Europese banken die nog leningen hebben in Griekenland. Ook houden ze zo Griekenland in een wurggreep, zodat ze alles voor een habbekrats verkopen aan westerse multinationals.

Dan het pensioendrama. Ons pensioenstelsel is in staat gebleken de grootste graaicrisis te doorstaan. De gevolgen werden gedeeld door werkgevers en werknemers. Dat is afgelopen als de pensioenplannen doorgaan. De plannen van Kamp zijn slecht, het pensioenakkoord is slechter: het is de wet van Kamp plus een bonus voor werkgevers. De werkgever blijft namelijk altijd dezelfde premie betalen en werknemers en gepensioneerden mogen opdraaien voor tegenvallers. De twee grootste vakbonden hebben dit terecht afgewezen. Onbegrijpelijk dat Jongerius daar haar handtekening onder durfde te zetten. Beste Agnes: er is geen akkoord, er komt geen akkoord.

De zorg wordt zogenaamd onbetaalbaar. Als je als iets wil doen aan de kosten in de zorg: pak ziekelijke bureaucratie en marktwerking aan. Zorg voor een volksverzekering waarin de kosten over inkomensonafhankelijke premies verdeeld worden. Laat artsen en verpleegkundigen de zorg bepalen. Dan ben je af van het rondpompen van zorgtoeslagen, het CIZ kan weg, het CAK, je hebt geen sponsoring en reclame door zorginstellingen die reclame moeten maken.

Het toont ook het ware gezicht van de PVV. Voor de verkiezingen had de PVV het hoogste woord over de zorg. Nu weten we dat, dankzij de PVV, 100.000 mensen hun pgb kwijtraken zonder goed alternatief, er gekort wordt op zorgsalarissen, er fors bezuinigd wordt op zorgleerlingen, er te grote klassen komen.

Dit schreeuwt om verzet. Sla de handen ineen voor een massaal protest dit najaar tegen deze desastreuze plannen van het kabinet. Bundel het verzet tegen de politieke elite, waar we nu ook de PVV toe kunnen rekenen.

Het is aan ons om nu te laten zien: de SP was, is en blijft de enige partij die aan uw kant staat. Socialisten verenigt u, maar vooral: gaat heen en vermenigvuldigt u!

 

Overzicht verslagen partijraad