nieuws

Verslag partijraad 23 maart 2013

1 Opening

De Partijraad opent met een aantal mediaoptredens van SP-Kamerleden.

2 Inleiding René Cuperus

Jan Marijnissen introduceert René Cuperus, medewerker van het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Cuperus schreef onlangs het boek ´De wereldburger bestaat niet: Waarom de opstand der elites de samenleving ondermijnt´.

Cuperus wil dat de lijnen tussen de PvdA en de SP open worden gehouden. Er is een moeizame haat-liefdeverhouding tussen PvdA en SP. En de meeste mensen binnen de PvdA zitten dichter bij de haat dan bij de liefde. Maar beide partijen hebben elkaar wel nodig om het politieke midden naar links te trekken. De PvdA heeft meer te leren van de SP dan GL en D66, de partijen voor de happy few. SP en PvdA moeten over de onderlinge verschillen heen springen en samenwerken.

We moeten ons terecht zorgen maken over de kant die Nederland opgaat. Het beeld dat het slecht met Nederland gaat, heeft zich meester gemaakt van ons land. We dreigen een marktsamenleving te worden, opgeofferd voor een Europees project. We zijn bezig om de na-oorlogse samenleving, de sociale voorzieningen van de verzorgingsstaat, kapot te maken. Dit ligt voor een belangrijk deel aan Europa en de immigratie.

Mensen geloven niet meer in de politiek. Deze geloofscrisis is te vergelijken met een geloofscrisis in religieuze zin. Het geloof in politiek herstellen is de belangrijkste opgave voor links in de komende jaren. Mensen zijn geschiedenisloos geworden. Alsof de geschiedenis niet meer telt. Mensen denken dat ze globale individualisten zijn, zonder dat ze anderen nodig hebben. 70% van de bevolking vindt dat het de verkeerde kant opgaat met Nederland. Dit is een uitgangspunt voor links om over na te denken.

Conclusies: het onbehagen van veel mensen is terecht, we gaan de verkeerde kant op. We moeten het politieke midden naar links trekken. Maar veel gewone mensen kiezen nog niet voor links, terwijl wij wel hun belangen verdedigen. We moeten deze mensen winnen. En we moeten nadenken over hoe we dit doen. We moeten slimmer zijn in onze taal en in het definiëeren van wat we vinden. Ook moeten we zuiverder zijn in het uitwerken van onze visie, analyse en ideeën. We laten te veel moeilijke thema´s over aan rechts.

3 Mededelingen en verslag partijraad 19 januari 2013

  • Eef Grootveld, afdelingsvoorzitter van de afdeling Maassluis, is overleden. Eef heeft de afdeling Maassluis op een voorbeeldige manier geleid.
  • Het verslag van 19 januari wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
  • Discussie democratisering economie: Gebruik de komende twee weken om discussies te organiseren. Er is veel waardering voor onze voorstellen. Gezien de huidige ontwikkelingen in Europa is het van belang om op een goede manier na te denken over onze ideeën over de economie.
  • De nieuwe Lijn is in een nieuw jasje gestoken en moet door iedereen elke week even bekeken worden.
  • Afdelingsverslagen zijn belangrijk om te weten hoe de stemming in het land is en wat er in de afdelingen gebeurt. Een aantal afdelingen heeft de afgelopen maanden geen verslag gestuurd. Afdelingen die de afgelopen drie maanden geen verslag hebben gestuurd wordt verzocht om komende maand alsnog een verslag te sturen.

4 Financiële controlecommissie jaarrekening 2012

De nieuwe financiële controlecommissie zal uit vijf mensen bestaan. John van den Heuvel uit Lelystad gaat nog een jaar door. De nieuwe vier kandidaten zijn Daniel Westhoek (Zoetermeer), Jan Müter (Velsen), Jan Zoll (Oss) en Gezina van de Ven (Almelo). De Partijraad stemt unaniem in met de samenstelling van de nieuwe controlecommissie.

5 Gevangeniswezen

SP-Kamerlid Nine Kooiman licht de kabinetsplannen voor het gevangeniswezen toe. 3.700 medewerkers worden ontslagen en 26 gevangenissen, 3 tbs-klinieken en een jeugdgevangenis worden gesloten. Dit heeft direct gevolgen voor de veiligheid van Nederland. Hier moet een vuist tegen gemaakt worden door met medewerkers in gesprek te gaan, hen een hart onder de riem te steken en samen actie te voeren.

6 Op naar 200 afdelingen

Westland en Castricum krijgen de status van afdeling.

7 Voorbereiding raadsverkiezingen

Harre van der Nat, bestuurslid uit Alphen aan den Rijn, geeft uitleg over de voorbereidingen van de vervroegde raadsverkiezingen in Alphen aan den Rijn. Als voorbereiding op de verkiezingen heeft men zich drie doelen gesteld: krachtig en actief afdelingsbestuur, een goede raadsfractie samenstellen en starten met een ROOD-afdeling. Aan de hand hiervan is een planmatige aanpak ontwikkeld. Mensen die tijdens de campagne voor de Tweede Kamer waren opgevallen, zijn benaderd en gevraagd als bestuurslid. Elke week is de SP zichtbaar. Dit is goed voor het vertrouwen van mensen in de SP en van de leden zelf. Mensen worden actief. De leidende mensen in de afdeling zijn de mensen die een jaar geleden bij het bestuur werden gehaald. Een aantal van deze mensen gaat de raad in, een aantal gaat een ROOD-afdeling oprichten. Ook is het bestuur versterkt.

8 Thuiszorg

Uit drie afdelingen wordt verslag gedaan van een lokale actie voor betere thuiszorg. Daan Brandenborg uit Groningen gaat in op de mobilisatie voor de grote thuiszorgmanifestatie op 6 april. Er werd een comité opgezet dat haalbare doelen formuleerde. Daarnaast werden de Groningse ouderen gericht benaderd met de vraag om een slagzin af te maken.

SP-raadslid Cor van Norel vertelt dat er in Nijmegen 1.000 mensen ontslagen dreigen te worden als gevolg van de nieuwe aanbesteding van de thuiszorg. Deze mensen worden overgenomen door andere organisaties, maar wel voor 30% minder salaris. Van Norel organiseerde een informatieavond waar ruim 50 bezorgde thuiszorgmedewerkers op af kwamen. Deze mensen gaan samen met de SP het verzet tegen de plannen organiseren.

Ellis Müller vertelt over de onrust onder ouderen en thuiszorgmedewerkers in Zutphen naar aanleiding van de bezuinigingsplannen voor de thuiszorg. Inmiddels is er een comit&eactue; dat uit 10 thuiszorgmedewerkers en SP´ers bestaat. Dit comité heeft ruim 3.000 handtekeningen opgehaald.

Volgens Renske Leijten weten veel mensen nog niet wat hen boven het hoofd hangt. Er is daarom nog een hoop werk te doen. In het hele land worden informatieavonden georganiseerd die goed worden bezocht. Door actief te zijn onder de mensen komen we veel (jonge) strijdbare mensen tegen en kan de SP samen met de medewerkers en de vakbond het verzet van onderop organiseren.

9 ROOD

Lieke Smits, voorzitter van ROOD, gaat in op de acties voor behoud van de studiefinanciering. Lieke interviewt een tweetal scholieren die in Zutphen en Zwolle actie voeren voor behoud van hun studiefinanciering. In beide steden zijn actiecomités opgericht. De comités voeren actie, verspreiden flyers en gaan de scholen oproepen om zich uit te spreken tegen de bezuinigingen op de studiefinanciering. De acties zijn door de ROOD-groepen op een planmatige manier opgepakt. Mensen werden benaderd, er waren bellijsten en SP'ers namen het voortouw. Daarnaast zijn de ouders opgeroepen om zich aan te sluiten bij de actie.

10 Toespraak Emile Roemer

Emile begint met de gevolgen van het kabinetsbeleid. Want het kabinet-Rutte-Asscher breekt het ene record na het andere. Meer werklozen dan ooit, enorm veel faillissementen, et cetera. De ministers moeten van partij naar partij gaan om te leuren met hun akkoorden. Ook de SP gaat voor een akkoord: een rood akkoord. In navolging van René Couperus roept Emile Roemer op tot het smeden van coalities. Coalities met scholieren, studenten en hun ouders voor fatsoenlijk onderwijs, met huurders, de woonbond en corporaties, met thuiszorgmedewerkers, met mensen die werk zoeken en met iedereen die opkomt voor onze sociale verworvenheden.

De bezuinigingsplannen van Rutte II moeten worden gestopt. De SP wil een deltaplan voor de economie, voor de samenleving. Het vertrouwen in de samenleving moet worden hersteld. In verkiezingstijd zei Rutte: "De PvdA of de SP, het is lood om oud ijzer". Vandaag zijn de VVD en de PvdA lood om oud ijzer. De linkervleugel van de PvdA voerde campagne en de rechtervleugel zit nu op het pluche.

Over 12 maanden komt er een belangrijk moment om af te rekenen met het kabinet: de raadsverkiezingen. Tot die tijd moeten we iedereen mobiliseren. We moeten overal van ons laten horen, in de buurten en wijken. Zoek de mensen op, ga gesprekken met ze aan. Iedereen die je nu op straat spreekt, voelt de plannen van het kabinet. Wij moeten samen met deze mensen het verzet gaan aanvoeren.

Een voorbeeld zijn de mannen en vrouwen van de distributiecentra van Albert Heijn die de afgelopen weken actie voerden voor zekerheid en een vast contract. Deze mensen worden tijdens de partijraad door Emile in het zonnetje gezet.

 

Overzicht verslagen partijraad