nieuws

Verslag partijraad 24 november 2018

Besluitenlijst

  • De partijraad stelt het verslag van de partijraad van 22 september 2018 vast.
  • De partijraad stemt in met het voorstel Solidariteitsregeling voor burgemeesters; deze regeling zal ingaan bij het eerst volgende SP-lid dat aan zijn termijn als burgemeester begint.
  • De partijraad neemt de begroting 2019 aan.
  • De partijraad stemt in met het voorstel Nieuwe bijdrageregeling afdelingen, met één wijziging, namelijk dat de ruimte voor extra financiële ondersteuning vanuit de landelijke partij niet rechtstreeks afhangt van het eigen vermogen van de afdeling. De penningmeester wordt gevraagd om per verzoek een redelijke afweging te maken, rekening houdend met de omstandigheden van de desbetreffende afdeling.

Voorzitter Ron Meyer opent de partijraad en spreekt met Eelco Eikenaar, SP-gedeputeerde in Groningen. Hierbij worden enkele fragmenten uit de film De Brullende Draak getoond. Vervolgens spreekt Ron Meyer met Daan Brandenbarg en Jimmy Dijk van de SP-afdeling Groningen over de uitslag van de herindelingsverkiezing.

Algemeen secretaris Lieke Smits behandelt enkele punten.
Besluit: De partijraad stelt het verslag van de partijraad van 22 september 2018 vast.
Lieke Smits roept iedereen op om nu zo snel mogelijk de formaliteiten voor de Provinciale Statenverkiezingen te regelen.
Een mededeling: Arjan Vliegenthart is directeur van het NIBUD geworden. Daarom is hij uit ons partijbestuur gegaan.

Er wordt een fragment getoond van Lilian Marijnissen over de solidariteitsregeling bij Van der Vorst ziet sterren.

Ron Meyer behandelt het voorstel Solidariteitsregeling voor burgemeesters.
Ron Meyer: SP-leden kunnen nu al solliciteren, ook als wij dat niet verstandig vinden. Wij willen dat leden van onze partij die burgemeester (alsmede bewindspersoon of commissaris van de koning) worden, zullen afdragen, net zoals onze volksvertegenwoordigers en bestuurders. Andere partijen hebben ook afdrachtregelingen. Met de toelage van 20% volgen we het bestaande verschil van inkomen tussen wethouders en burgemeesters. De ambtstoelage valt niet onder de afdracht.

Besluit: De partijraad stemt in met het voorstel Solidariteitsregeling voor burgemeesters; deze regeling zal ingaan bij het eerst volgende SP-lid dat aan zijn termijn als burgemeester (of bewindspersoon of commissaris) begint.

Dennis de Jong en Renske Leijten over de Europese verkiezingen.
Dennis en Renske vertellen over de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement. Uit recent onderzoek blijkt dat de SP de ruggengraat vormt van euroscepsis. Andere partijen zijn het namelijk niet echt. Zij hebben het over onze cultuur. Die wordt echter niet ondermijnd door mensen van buiten, maar door economische belangen. Wat willen we dan wel? Grenzen aan vrij verkeer van kapitaal. Grenzen aan verkeer van werknemers. Dat is het belang van de werkgevers. Grenzen aan het vrije verkeer van diensten. Dat betekent: een nieuw verdrag, met de lidstaten aan het roer.
De afgevaardigden spreken met elkaar door over de Europese Unie.

Penningmeester Thijs Coppus behandelt de begroting.
Thijs Coppus: Afgelopen jaren hadden we altijd overschot. Voor het eerst is er nu een tekort op de begroting. Dat betekent dat we een beroep doen op de algemene reserve. En dat we onszelf de opdracht geven om ervoor te zorgen dat de begroting 2020 weer zwarte cijfers heeft. Daarnaast heeft het congres een aantal uitspraken gedaan: meer financiële ruimte voor de afdelingen, een sterke jongerenorganisatie, dus ook qua geld. We doen in 2019 voor 6 ton een beroep op de verkiezingskas.

Besluit: De partijraad neemt de begroting 2019 aan.

Thijs Coppus over de bijdrageregeling
Thijs Coppus: Het congres vroeg ons de bijdrageregeling te evalueren en opnieuw vast te stellen. Afgelopen maanden hebben we veel met mensen hierover gesproken. Met als resultaat dit voorstel.

Het voorstel heeft drie uitgangspunten:
1. meer middelen voor de afdelingen
2. eerlijke verdeling van de middelen
3. zicht op de begroting van de afdeling

Het basisbedrag gaat omhoog, de reiskosten voor de partijraad worden volledig vergoed en er komen hogere premies voor oprichten nieuwe afdelingen. De partijraad discussieert over het voorstel.

Besluit: De partijraad stemt in met het voorstel Nieuwe bijdrageregeling afdelingen, met één wijziging, namelijk dat de ruimte voor extra financiële ondersteuning vanuit de landelijke partij niet rechtstreeks afhangt van het eigen vermogen van de afdeling. De penningmeester wordt gevraagd om per verzoek een redelijke afweging te maken, rekening houdend met de omstandigheden van de desbetreffende afdeling.

Er wordt een filmpje getoond over de Schimmelschandpaal

Lieke Smits over Tijd voor Rechtvaardigheid en leden maken
Lieke Smits: Op 15 september zijn we begonnen met Tijd voor Rechtvaardigheid. Tussen onze 35.000 leden en de 1 miljoen stemmers en 3 miljoen sympathisanten zit er een groot gat. Daarmee is de potentie heel groot. Nu al hebben we 6000 vrienden, waarvan 5000 nog geen lid van onze partij. We vragen op allerlei manieren, ook online, of mensen lid willen worden. En dat levert veel nieuwe leden op.

Wat kan je lokaal hiermee? Vanaf volgende week kunnen jullie via CiviCrm zien welke Vrienden voor Rechtvaardigheid zich in jullie afdeling hebben gemeld. Denk na wat je met die mensen kunt doen. Als je je leukste mensen daar langs stuurt, kun je leden maken. Ook belangrijk: met nieuwe leden snel contact opnemen! Het is jullie taak om die mensen snel bij de afdeling te betrekken. Stel jezelf de vraag: wie is er verantwoordelijk in mijn afdeling voor de ledengroei?

Ron Meyer kondigt Lilian Marijnissen aan
Lilian is genomineerd als taalstaatmeester. De Tweede Kamer heeft er een spreekster van belang bij.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen spreekt met zorgverleners van de failliete ziekenhuizen
Lilian Marijnissen: Afgelopen maand hadden we een heel raar debat in de Tweede Kamer. Met zorgminister Bruno Bruins. Hij noemde failliete ziekenhuizen een stapel stenen noemde. Terwijl dat een belangrijke plek is in het leven van mensen. Het is niet alleen kwalijk, maar ook veelzeggend. Zo kijkt de VVD naar de zorg. Ziekenhuizen kunnen in Nederland failliet gaan. Bruins wist niks, deed niks en vond het wel prima.
Lilian interviewt Roos Blom uit Amsterdam en Cindy Netten uit Flevoland. Roos werkte bijna 25 jaar in het Slotervaart. Cindy is sinds 12 jaar huisarts in Lelystad.