nieuws

Verslag partijraad 24 september 2011

De partijraad opent met beelden van de acties rondom Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Partijvoorzitter Jan Marijnissen verwelkomt iedereen in de Brabanthallen; het is de eerste partijraad in Brabant. Hij kondigt Arnold Karskens aan, oorlogsverslaggever en verklaard tegenstander van de missie in Kunduz.

1. Arnold Karskens

Ik ben een onafhankelijk journalist; ik wil niet 'embedded' journalistiek bedrijven, en ik blijf ook liever weg bij politieke partijen. Omdat Emile Roemer me zo had geholpen met mijn pogingen oorlogsmisdadiger Faber achter de tralies te krijgen, wilde ik wat terug doen. Ik ga proberen wat een onafhankelijk journalist altijd behoort te doen: een spiegel voorhouden. Er zijn genoeg SP-standpunten waar ik me in kan vinden: jullie Afghanistan-standpunten, jullie strijd voor de pensioenleeftijd en ik moet ook toegeven dat ik bij uitzondering een petitie heb getekend, die voor de sociale werkplaatsen. Maar daar wil ik het juist niet over hebben. Denk eens na over het volgende.

Ontwikkelingshulp. Het kost jaarlijks 4,6 miljard en er gebeurt weinig mee. Als je in ontwikkelingslanden komt, zie je ook altijd ergens een groep villa's staan: daar wonen de mensen die werken met ontwikkelingssamenwerking. Je ziet ze nu ook in Afghanistan. Die 600 euro per werkende persoon kun je beter aan iets anders uitgeven. Het begrotingstekort verkleinen en handelsbarrières slechten bijvoorbeeld. En: een universiteit stichten voor hulp aan ontwikkelingslanden. Studenten uit die landen kunnen gratis studeren – management, dijken bouwen – en zijn verplicht terug te gaan naar hun land om die kennis toe te passen. Het doel moet zijn dat je de afhankelijkheid van ontwikkelingslanden van ontwikkelingshulp afbouwt.

Vluchtelingen. Het systeem is discriminerend nu. Echt vluchten uit gevaarlijke gebieden kunnen alleen de allerrijksten, zeker naar Europa. Het zouden de échte slachtoffers moeten zijn die hier asiel krijgen. Nog beter: ondersteun bijvoorbeeld echtgenoten en kinderen van politieke gevangenen, zodat men weet: als ik gepakt word, wordt er voor mijn vrouw en kinderen gezorgd. En tot slot natuurlijk: opvang in de regio.

Giro 555. Vijftig procent van het World Food Programme-geld voor bestrijding van de honger in de Hoorn van Afrika wordt achterovergedrukt. Waarom spreken we niet Turkije en Saoedi-Arabië aan om eens wat te doen? En: geld geven geeft een goed gevoel, maar het lost structureel helemaal niets op.

Conflictgebieden in Nederland, bijvoorbeeld Helmond. Mensen zijn bang om te praten. Marokkaanse jongens zijn het probleem en zorgen voor dagelijkse terreur. Daar zou de SP meer over moeten zeggen. Want daar stemmen de arbeiders nu PVV. Noem het beestje bij de naam.

Discussie

De spiegel van Karskens werkt. De partijraad discussieert vooral veel over ontwikkelingshulp en Helmond.

2. Mededelingen Hans van Heijningen

 • Het protest op 19 september tegen de stapeling van bezuinigingen had een groter succes kunnen zijn. Het heeft niet aan de SP-leden gelegen, want die waren er wél. Complimenten. Naarmate het draagvlak voor het kabinet kleiner wordt, lijkt het aantal gedoogpartners toe te nemen. De SP is de enige serieuze oppositiepartij.
 • Enkele tientallen afdelingen hebben nog geen Armoede werkt niet-handschoenen besteld. Doe mee, want het is een belangrijk, heel veel mensen steunen dit en het is leuk om te doen.
 • De ZO-krant is door driekwart van de afdelingen nog niet besteld. Doe dat snel, dan weten we hoeveel we er moeten drukken.
 • Afdelingsverslagen. Wie volgende keer niet heeft ingeleverd, mag het in de volgende partijraad komen uitleggen.
 • Kijk kritisch naar je websites. Steeds meer mensen kijken op lokale websites. Wat voor beeld krijgen ze van ons als er dan sinds juni geen nieuw bericht meer op staat?
 • Slechts 30 afdelingen maken gebruik van de mogelijkheid om een afdelingskrant te maken. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om je te presenteren in je gemeente. Je krijgt hulp bij tekst en vormgeving, dus waarom zou je het niet doen?
 • We zijn bezig met opruimen in het partijkantoor. Met als resultaat onder andere vele dozen met sponsjes. Iedere afdeling krijgt een doos mee, tenzij je aangeeft dat je 'm niet wilt.
 • Partijraadverslag. Onder punt 5 is de naam van de accountant onjuist geschreven. Dat moet zijn: ‘Leon van den Hoogen’. Iets verder staat: ‘En de SP blijkt in staat bij tegenvallende afdrachten het bestedingspatroon aan te passen.’ Dat moet zijn: ‘En de SP blijkt in staat bij tegenvallende verkiezingsresultaten het bestedingspatroon aan te passen.’ Na deze wijzigingen stelt de partijraad het verslag van 25 juni 2011 vast.

3. Contributieachterstand

Penningmeester Rosita van Gijlswijk vertelt dat er een grote groep leden is met een beetje of veel contributieachterstand. Het is de afgelopen jaren onvoldoende bijgehouden en mensen hebben van de administratie geen herinneringen gehad. Dat is te verklaren uit het stellen van andere prioriteiten, maar het is vooral niet goed. Dat verandert nu. Voortaan wordt er wel tijdig aan de bel getrokken. Na 1 kwartaal niet betalen komt er een brief. Na 2 kwartalen een bericht aan de afdeling en na het derde kwartaal niet betalen word je uitgeschreven. Maar we zitten nu met een probleem: wat doen we met de mensen met achterstanden?

Er zijn vijf groepen:

 1. - 1 jaar achterstand
 2. - 2 jaar achterstand
 3. - ergens een keer een betaling overgeslagen
 4. - restgroep
 5. - geen adresgegevens en betalingsachterstand

Ik stel voor als volgt hiermee om te gaan. Groep 5 wordt uitgeschreven en het bedrag wordt kwijtgescholden. Groep 3 krijgt hun achterstand gewoon kwijtgescholden. Mensen uit groepen 1 en 2 worden bezocht door de afdelingen. Zij gaan langs met een brief en een usb-stick en het aanbod: het achterstallige wordt kwijtgescholden, maar wel nu betalen met een machtiging. Groep 1 wordt voor 1 november bezocht, groep 2 is klaar voor 15 december.

Na een discussie in de partijraad wordt het voorstel aangenomen.

4. Financiële controlecommissie

De partijraad benoemt Koen van Baal (Zwolle), Lenneke Bolt (Heuvelrug), Anke van Hest (Eindhoven), John van den Heuvel (Lelystad) en Guido Tubbing (Veghel) tot nieuwe financiële controlecommissie.

5. Op naar 200

Vincent Mulder doet verslag van Op naar 200. In oktober 2010 waren er 141 afdelingen. We zijn erin geslaagd 61 nieuwe ledengroepen op te richten. Daaruit zijn intussen 2 nieuwe afdelingen voortgekomen en zijn er 5 in oprichting. De rest is actief en zorgt ervoor dat de SP in al die gemeenten een eigen geluid heeft.
In Woerden heeft de werkgroep een succesvolle actie gevoerd om eindelijk na jaren het beloofde buitenzwembad te krijgen. In Elburg is de werkgroep erin geslaagd de bieb open te houden. In Oirschot hebben de leden een ledenwerfactie gedaan. Op 15 juni hadden ze nog 53 leden. Nu zijn dat er 94. Oirschot is afdeling in oprichting geworden.

6. Armoede werkt niet

Kamermedewerker Tjitske Siderius vertelt over de actie Armoede werkt niet. Rutte heeft het nog steeds niet begrepen. ‘Ga maar in een gewoon bedrijf werken’ zegt hij, en bezuinigt op ID-banen en op reíntegratie. De SP werkt aan een ketting van werkhandschoenen. De schatting is dat we nu al 9 kilometer hebben!
Ergens begin december houden we een grote manifestatie. We verbreden het verzet en voeren het op. Ook de pgb’s, de Wmo, het speciaal onderwijs betrekken we erbij. Mijn vraag aan jullie is: help ons te laten zien waar mensen met een beperking toe in staat zijn. Verzamel handtekeningen en mobiliseer voor onze manifestatie.

7. Toespraak Emile Roemer

Sorry, ik heb geen stekkerdoos meegenomen... Het was een verschrikkelijke week. Het debat ging over alles behalve de inhoud. Dat doet Wilders slim, en hij heeft er alle reden toe. 180 gebroken beloftes en slecht beleid mede mogelijk gemaakt door Wilders. Laat hem daar niet mee wegkomen!

Aandacht voor buitenlandse politiek is zeker in deze tijd belangrijk. Bijvoorbeeld voor Israël en Palestina. We zijn er geweest en zagen uitzichtloosheid, aan beide kanten. Wij steunen volmondig het verzoek van de Palestijnen om als staat erkend te worden. Vredesonderhandelingen met Israël kunnen alleen op basis van gelijkwaardigheid. Aandacht ook voor Griekenland. Wij krijgen gelijk: de Grieken kunnen het niet betalen. Hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt. Wij hadden vorig jaar al de juiste analyse.

Op mijn vraag aan Rutte wat zijn definitie van een samenleving is, kwam hij niet veel verder dan handel, economie, opleiden. Als je visie op de samenleving alleen over geld en handel gaat, heb je een blinde vlek. Rutte zegt met Thatcher: de samenleving bestaat niet. Als er ooit een reden voor de SP was om te bestaan, dan is het nu!

De PvdA is akkoord gegaan met een pensioenakkoord waarin werkgevers vaste premies gaan betalen, en de werknemers en de gepensioneerden mogen gaan betalen bij problemen. Voor een fooi van 40 miljoen heeft de PvdA zich in het pak laten naaien; op het bezuinigingsbedrag van 4 miljard een schijntje.

Rutte verdeelt Nederland verder in tweeën. Straks kun je weer aan iemands gebit zien of iemand een dikke portemonnee heeft. Wij stellen hier solidariteit tegenover: 1 voor allen. Laten we er een hete herfst en winter van maken, waarin mensen ontdekken dat ze het van óns moeten hebben. ROOD moet jongeren laten zien dat wij er voor ze zijn als het gaat om woonruimte, de kwaliteit van het onderwijs en de gevolgen van globalisering.

Op een vraag uit de partijraad ‘blijft 65 65?’ zegt Roemer: “Wij willen altijd onderhandelen, maar wij zeggen níet: 67 is wel okay.”

8. Palestijnse staat

De partijraad van de SP preekt zich unaniem uit voor de erkenning van de Palestijnse staat door de Verenigde Naties.

 

Overzicht verslagen partijraad