nieuws

Verslag Partijraad 14 november 2009

Partijraad 14 november 2009

De Partijraad opent met een collage van tv-nieuwsfragmenten over onze volksvertegenwoordigers in de afgelopen periode.

Toespraak door Jan Kat, lid van de hoofddirectie van Detailresult Groep (Dirk van de Broek en Dekamarkt). Kat is macro-econoom en landbouweconoom, met enige jaren ervaring in ontwikkelingssamenwerking en 25 jaar ervaring in supermarktwerk. Zijn stelling is dat supermarkten midden in de maatschappij staan en direct met maatschappelijke discussies te maken hebben, zoals zondagopenstellingen, de kwaliteit van ons voedsel, de landbouw, het voedselvraagstuk, en marketingstrategieën die met supermarkten te maken hebben. De supermarkten bevinden zich in een zeer concurrerende markt, want er is nauwelijks sprake van groei. Het deel van ons inkomen dat aan levensmiddelen wordt besteed, wordt kleiner. In de zuivelbranch is er nu sprake van één monopolist die de prijs voor de producenten (de boeren) laag houdt. Kat houdt een pleidooi voor het landelijk vrijlaten van de winkeltijdenwet, en de beslissing daarover lokaal te laten plaatsvinden. Het is de vraag of de winkeltijdenverruiming naar de zondag duizenden banen op zal leveren, zoals eerder beweerd. Wel biedt het vooral meer baantjes voor studenten en scholieren. Of dit ten koste gaat van reguliere banen is niet duidelijk. Maar de supermarkten maken er niet meer omzet door. In wezen wordt door de winkeltijdenverruiming de concurrentie aangegaan met kleinere buurtsupers en eenmansbedrijven. Kat vindt dat supermarkten een zekere taak hebben bij het informeren van klanten over gezonde voeding en het aanbieden van gezondere producten. Ongezonde producten bestaan niet, ongezonde eetgewoonten wel. Het beperkte aanbod aan Fair Trade-producten zorgt niet voor een groter marktaandeel. Goede productkwaliteit is vaak een probleem. Daarom speelt Fair Trade maar een kleine rol binnen de sector van ontwikkelingssamenwerking.

Deelname Raadsverkiezingen

Het Partijbestuur heeft inmiddels 102 afdelingen toestemming verleend om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010; voor 8 afdelingen wordt het besluit uitgesteld tot de vergadering van het Partijbestuur van december. 19 afdelingen hebben zelf het besluit genomen om niet aan de raadsverkiezingen mee te doen, omdat ze er nog niet klaar voor zijn. Voor twee afdelingen, Oss en Sneek, geldt dat er herindelingsverkiezingen aankomen in 2010. Vijf afdelingen doen op 18 november mee aan de herindelingsverkiezingen: Horst aan de Maas, Oldambt, Venlo, Venray en Zuidplas.
De gemeenten waarvoor het Partijbestuur vanaf september toestemming voor deelname aan de raadsverkiezingen op 3 maart 2010 heeft gegeven zijn:

Groningen
Zuid-Holland
Bellingwedde
Alphen a/d Rijn
Groningen
Rijswijk
Pekela
Brielle
Stadskanaal
Zoetermeer
Menterwolde
Capelle a/d IJssel
  Gorinchem
Friesland
Leiden
Smallingerland
Vlaardingen
Harlingen
Maassluis
  Gouda
Drenthe
Rotterdam
Assen
Spijkenisse
Emmen
Den Haag
Hoogeveen
Hellevoetsluis
  Delft
Overijssel
 
Zwolle
Zeeland
Almelo
Goes
Enschede
Terneuzen
Steenwijkerland
Hulst
Hengelo
Middelburg
Raalte
Tholen
Kampen
Vlissingen
   
Flevoland
Noord-Brabant
Lelystad
Bernheze
Almere
Breda
  Schijndel
Gelderland
Boxmeer
Doesburg
Geldrop-Mierlo
Nijmegen
Goirle
Doetinchem
Boxtel
Apeldoorn
Helmond
Rheden
Dongen
Wageningen
Den Bosch
Winterswijk
Roosendaal
Duiven
Eindhoven
Zutphen
Geertruidenberg
Arnhem
Uden
Zevenaar
Tilburg
  Veghel
Utrecht
Moerdijk
Amersfoort
Vught
Utrecht
Oosterhout
De Bilt
 
Wijk bij Duurstede
Limburg
Heuvelrug
Heerlen
Zeist
Roermond
IJsselstein
Landgraaf
Veenendaal Sittard-Geleen
Nieuwegein
Maastricht
  Kerkrade
Noord-Holland
Weert
Amstelveen Valkenburg
Haarlem
 
Amsterdam  
Zaanstad
 
Diemen  
Alkmaar
 
Hilversum  
Den Helder
 
Purmerend  
Heerhugowaard
 
Waterland
 
Hoorn  
Schagen
 
Velsen  
Enkhuizen  

De acht afdelingen waarvoor het besluit tot de partijbestuursvergadering van december is uitgesteld zijn: Bergen op Zoom, Culemborg, Deventer, Dordrecht, Leeuwarden, Hof van Twente, Schiedam en Soest. (Nagekomen bericht: met uitzondering van Dordrecht hebben al deze afdelingen een fiat voor deelname gekregen.)

Campagne gemeenteraadsverkiezingen maart 2010

Op vier zaterdagen worden de voorzitters en campagneleiders van de afdelingen waar we aan de raadsverkiezingen meedoen, op de komende verkiezingen voorbereid. Voor de afdelingen die aan de herindelingsverkiezingen deelnemen is gekozen voor de verkiezingsleus “De Frisse Wind”. Dit blijkt voor afdelingen die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen, of waar we voor het eerst een doorbraak willen forceren in het college, een prima leus. Maar voor de meeste afdelingen past de leus niet echt. Er is gezocht naar een betere leus, en die wordt door de Partijraad omarmd: “Jij. Ik. Wij. SP”. Er komen een streamer, een teaser en losse posters met de tekst “Jij SP, Ik SP, Wij SP” die door elkaar te gebruiken zijn.

Voorbereiding Congres

Het XVIe Congres dat op 30 januari in Rotterdam zal worden gehouden, vormt het startschot voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Ook zal er een nieuw partijbestuur worden gekozen (waarvan ook de onlangs gekozen regiovertegenwoordigers deel zullen uitmaken). Tevens zullen we de tussenbalans opmaken over de staat en de koers van de partij.
Tijdens de regioconferenties is gebleken dat er vanuit de afdelingen instemming bestaat voor het evaluatiestuk “Uitvoering Besluiten 15e Congres” en het discussiestuk “10 jaar Heel de Mens”. Er is weinig aanleiding om discussies over specifieke thema’s te voeren. Binnenkort wordt het afsluitende congresstuk aan de afdelingen toegestuurd. Afdelingen horen dit voor begin januari op een ledenvergadering te bespreken en worden opgeroepen te komen met voorstellen en ideeën waar we als partij mee komen. Voor wat betreft het onderwerp democratisering van de economie is besloten om eerst komend voorjaar een symposium te organiseren met verschillende maatschappelijke organisaties en om daarna de discussie partijbreed te voeren, voorstellen in te brengen en de discussie af te sluiten op een congres.

Begroting 2010 en verslag financiële controlecommissie

De leden van de Partijraad hebben de begroting vooraf ontvangen en reageren met vragen en opmerkingen na een korte samenvattende presentatie van de penningmeester: er wordt uitgegaan van een resultaat van 889.400 euro (11.148.100 euro baten ten opzichte van 10.258.700 euro lasten); op voorstel van de penningmeester besluit de partijraad om een half miljoen toe te voegen aan het verkiezingsfonds en de rest toe te voegen aan de algemene reserve.
De financiële controlecommissie komt na inzage in de boeken met een aantal aanbevelingen. De aanpak van de vordering van openstaande rekeningen werpt vruchten af en moet worden voortgezet. Verder vindt de commissie dat de scholingsinvesteringen inzichtelijker moeten worden met betrekking tot het resultaat dat daarmee verkregen wordt. De pot bijzondere projecten moet beter bij afdelingen bekend worden gemaakt als mogelijkheid voor extra stimulering van bijzondere activiteiten. Verder moeten afdelingen en Statenfracties er op gewezen worden om nog beter de mogelijkheden van hun websites te benutten. En ten slotte beveelt de commissie aan dat de penningmeester van de afdeling ook de penningen van de fractie beheert (via een aparte rekening). Het Partijbestuur zal zich nog buigen over de aanbevelingen van de controlecommissie.
De Partijraad stemt in met deze begroting.

Evaluatie Afdrachtregeling Raads- en Statenleden

De landelijk penningmeester geeft een presentatie van de evaluatie van de uitvoering van de herziene afdrachtregeling zoals die maart 2007 is vastgesteld.
Onderbouwd met cijfers wordt eerst een overzicht gegeven van het verloop en de wisselingen van het aantal (deel)raadsleden en Statenleden in de huidige periode. Naar afspraak krijgen (deel)raadsleden 25% van hun raadsvergoeding terug. Voor Statenleden en raadsleden uit steden met meer dan 250.000 inwoners is die teruggave 50%. Voor één op de tien raads- en Statenleden wordt een compensatie op maat geregeld, waarbij naast de compensatie naar afspraak 15% van de raadsvergoeding wordt gecompenseerd. De afdracht geschiedt volgens afspraak bij 97% van de raadsleden, 88,5 % van de deelraadsleden en 97% van de Statenleden.
Een van de constateringen is dat de informatie over de regeling niet bij alle volksvertegenwoordigers goed bekend is. Op verschillende momenten wordt deze informatie wel verstrekt aan afdelingsvoorzitters en kandidaat-raadsleden, maar door verloop van het aantal voorzitters is deze informatie niet steeds paraat aanwezig. Wat in een klein aantal gevallen bestreden wordt is ons breed gedragen standpunt dat het raadslidmaatschap een nevenfunctie is, die naast een gewone baan moet kunnen worden vervuld. In enkele gevallen melden afdelingsvoorzitters wisselingen van raadsleden niet of niet tijdig.
96% van de gemeenten werkt mee aan de overeenkomst van cessie, waarbij de raadsvergoeding direct aan de landelijke partij wordt overgemaakt. Naast een handjevol gemeenten werken ook twee provincies niet mee aan een de cessie.
De minister van Binnenlandse Zaken wil het overheden verbieden om aan de cessie mee te werken. Als dit verbod wettelijk wordt, dan is de afdracht vrij praktisch via een andere manier te regelen. Er wordt voorgesteld om voor Statenleden die een compensatie op maat hebben eveneens een aanvulling van 15% van de afdracht terug te geven met terugwerkende kracht voor deze zittingsperiode. Ook wordt voorgesteld om afdelingsvoorzitters en eventuele kandidaat-wethouders in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van de regeling die voor wethouders geldt (normbedrag). Om meerdere redenen moet voorkomen worden dat kandidaat-wethouders in een laat stadium, bijvoorbeeld pas tijdens de onderhandelingen, worden gevraagd. Wanneer de informatie over de afdrachtregeling voor wethouders dan pas wordt gegeven, kan dat voor vervelende situaties zorgen. De regeling voor SP-wethouders is dat ook zij de wethoudersvergoeding aan de partij afdragen en daarvoor een normbedrag terugontvangen (momenteel 2.461,86 euro).
Er wordt voorgesteld om de regeling voor raads- en Statenleden zoals vastgesteld te handhaven: algemene compensatie (25% voor raadsleden en 50% voor Statenleden). Tevens is het voorstel om de compensatie-op-maat eveneens te handhaven als de compensatie niet aantoonbaar voldoende is voor de individuele volksvertegenwoordiger.
Daarnaast wordt voorgesteld om – naar analogie met de regeling voor raadsleden – Statenleden, bovenop de specifieke compensatie van het afgedragen Statengeld, 15% terug te geven waaruit zij hun overige onkosten kunnen bekostigen (in geval van compensatie-op-maat). Deze toevoeging is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf januari 2008.
De Partijraad stemt in met deze voorstellen.

Financieel Reglement

Op het congres van november 2007 is besloten om een financieel reglement voor afdelingen op te stellen. Het van tevoren toegestuurde reglement is daarvan het resultaat. Het gaat om de belangrijkste afspraken tussen SP-afdelingen en de landelijke partij met betrekking tot de financiële middelen en bijdragen. Onder andere worden hiermee de afspraken vastgelegd over: bevoegdheden (art 1), contributie (art 2), financiële middelen en beheer (art 3), bijdrage voor bijzondere projecten (art 4), partijpanden (art 5), scholing (art 6), verkiezingen (art 7), gemeenteraadsfracties (art 8), vergoedingen (art 9) en doorberekening van kosten (art 10).
De Partijraad stelt het reglement vast.

Toespraak Agnes Kant

De voorzitter van onze Tweede Kamerfractie begint met de oproep aan allen om massaal te mobiliseren voor de vier regionale protestbijeenkomsten van de vakbonden die voor 21 november gepland staan in het kader van de “65 blijft 65”-campagne. Het eerste debat over de verhoging van de AOW-leeftijd is geweest. Er zullen er nog veel volgen, want die verhoging is nog verre van zeker. Een onontwarbare discussie zal losbarsten over de vraag wat zware arbeid is. Onze kritiek op het optrekken van de AOW-leeftijd naar 67 jaar zal overal moeten klinken. We hebben al meer dan 150.000 handtekeningen. Daar zullen we mee doorgaan.
De Tweede Kamerfractie heeft inmiddels vijf onderzoeken afgerond: grootschalige enquêtes onder politie, leerkrachten, binnenschippers, huisartsen en werkers in de jeugdzorg. Daarmee staan we sterk in onze oppositie tegen het neoliberale beleid. Steeds vaker laat de overheid bij grote problemen horen: “Daar gaan wij niet over.” Wij zullen ervoor vechten dat die taken wel door de overheid op worden gepakt, want wij gaan daar wel over.
Binnenkort wordt het SP-initiatief om te stoppen met de marktwerking in de zorg in de Kamer besproken.
Recent onderzoek bewijst dat een grote meerderheid van de mensen vindt dat de overheid een grotere rol moet krijgen in de samenleving. Slechts één op de tien mensen is enthousiast over de markteconomie. Nu de beurskoersen weer stijgen willen de meeste politici geen veranderingen meer. Ons antwoord op de crisis is in ieder geval geen bezuinigingen op de zorg, de politie en het onderwijs. Balkenende heeft zich gekwalificeerd voor Europa. Ze zoeken immers een grijze muis.

Kort

  • Besloten wordt dat De Lijn voortaan alleen per mail naar alle bestuurs- en raadsleden zal worden gestuurd en niet meer per post.
  • De Jaaragenda 2010 is vastgesteld en is op SPnet te vinden.
  • Willem Bouman, voorzitter van de beroepscommissie van de Partijraad, geeft een toelichting op de uitspraken van de commissie in de kwestie Veger (Offensief) en Wams, die beiden uit het lidmaatschap ontzet zijn door respectievelijk de landelijke partij en de afdeling Groningen. De beroepscommissie doet de aanbeveling aan afdelingen om, wanneer ze zich genoodzaakt zien een lid uit het lidmaatschap te ontzetten, zich strikt te houden aan de procedure en de formuleringen zoals die in de statuten zijn vastgelegd.
  • Op 12 december vindt in Zwolle voor de tweede maal de dag van de volksvertegenwoordigers plaats. Alle volksvertegenwoordigers zijn daarvoor uitgenodigd en kunnen zich aanmelden.
  • De vijf afdelingen die aan de herindelingsverkiezingen op 18 november deelnemen worden door de Partijraad veel succes gewenst.