nieuws

Verslag Partijraad 25 september 2010

Verkiezingen Provinciale Staten

Algemeen secretaris Hans van Heijningen opent de Partijraad: Op 2 maart 2011 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Er staat wat op het spel – inclusief de samenstelling van de Eerste Kamer. Afdelingen worden opgeroepen om De Lijn goed in de gaten te houden. Daar zijn de prioriteiten voor de komende maanden te vinden. Lees die goed en geef gehoor aan de verzoeken om informatie. In de tweede en derde week van oktober is het de bedoeling dat afdelingen de conceptlijsten en conceptverkiezingsprogramma's bespreken. Als afdelingen bij die vergaderingen een vertegenwoordiger van landelijk of van Provinciale Staten willen hebben, kunnen zij dat melden. Op 6 en 13 november stellen de regioconferenties de lijsten en programma's vast.

Mededelingen

 • Afdelingsverslagen: Hans van Heijningen roept afdelingen op om de afdelingsverslagen te blijven opsturen. Het gaat nu wel beter dan een half jaar terug.
 • Kijk kritisch naar hoeveel mensen er in je afdeling actief zijn. Een kwart tot een derde moet haalbaar zijn in SP-afdelingen. Een sterke afdeling is nu belangrijker dan ooit; de SP moet draagvlak winnen voor een progressief alternatief.
 • Het verslag van de Partijraad van 26 juni 2010 wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Toespraak Emile Roemer

Afgelopen drieënhalve maand is er veel gebeurd in het Haagse. De formatie is nog aan de gang. De uitslag op 9 juni was lastig. De PvdA heeft gegokt en verloren; zij wilden Paars-plus. Op één paard wedden is riskant; de PvdA heeft mijn uitgestoken hand herhaaldelijk geweigerd. Langzaam maar zeker wordt er door GroenLinks en de PvdA nu toch naar de SP gekeken. Deze week is de begroting van het demissionaire kabinet-Balkenende ingediend. Met een nieuwe bezuinigingsopdracht van 3,2 miljard, de 1,8 miljard die er nog lag en de 2,5 miljard die nog op de verschillende ministeries liggen te wachten op dekking, bezuinigt dit kabinet totaal 7,5 miljard! Je zou daarover een stevig debat verwachten, maar dat wil de Tweede Kamer niet. Onbegrijpelijk. Het is gelukt om met GroenLinks, PvdA en D66 een sociaal alternatief te maken voor de bezuiniging van 3,2 miljard. Ons voorstel haalt de agenten, de leraren, de inburgering en de kinderopvang uit de bezuiniging. Wij halen meer bij defensie. Maar we zijn er nog lang niet. Dit is de voorbode van Rutte-1 die door wil bezuinigen naar 18 miljard; dan weet je waar de klappen zullen vallen.

De PVV mag bij het nieuwe regeerakkoord overal over meepraten, maar neemt geen verantwoordelijkheid. CDA en VVD accepteren zijn verhalen over islamisering. Wij zullen dat nooit accepteren.

Heeft u al iets over de banken gehoord, over de bonussen? Nederland dreigt wél sociaal afgebroken te worden. Wij zijn opgericht om dat te voorkomen. Wij moeten mensen mobiliseren. Er is maar één leider van de oppositie, en dat zijn jullie! Het is tijd voor een enorm grote SP.

Een nieuw begin

Tiny Kox, campagneleider tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, presenteert het boek ‘Een nieuw begin’. Hij zegt hierover: Wie geschiedenis wil schrijven, moet die ook láten schrijven. Fotografen Maurice Boyer en Klaas Fopma hebben op een treffende manier de SP tijdens de verkiezingscampagne vastgelegd. De leden van de Partijraad krijgen er een mee, voor zichzelf of voor de mensen die bleven doorzetten, ook toen we de wind tegen hadden.

Onderzoek Thuiszorg Nederland

Tweede Kamerlid Renske Leijten kondigt een grootschalig onderzoek naar de grote thuiszorginstelling Thuiszorg Service Nederland. De SP krijgt veel klachten over personeelsbeleid en de geleverde zorg. Afdelingen kunnen helpen door lokaal medewerkers van TSN te zoeken. In Amersfoort is TSN al onder curatele gesteld.

Demonstratie in Den Haag

Tweede Kamerlid Sadet Karabulut roept iedereen op om woensdag 29 september naar Den Haag te komen om met de Abvakabo te demonstreren en sterk te staan voor publiek werk.

Op naar 200 afdelingen

Partijvoorzitter Jan Marijnissen stelt dat met 400 gemeentes, de SP met maar 140 lokale afdelingen zichzelf tekort doet. Hij presenteert een grootscheepse campagne. Afdelingen, scholingsteam en partijbestuur geven prioriteit aan het oprichten van tenminste 60 nieuwe afdelingen, zodat de teller op 31 december 2011 op 200 staat.

Peter de Vos uit Doetinchem, Ruud Geraerts uit Gennep en Erik de Vries uit Helmond vertellen over hun inspanningen, valkuilen en tips bij het oprichten van een afdeling. Ter inspiratie wordt daarna een filmpje getoond over de succesvolle oprichting van de afdeling Tholen – een gemeente in de Bible Belt waar op het eerste gezicht weinig kans was op een SP-afdeling.

Om een goede afdeling op te richten, zijn er 10 stappen te nemen.

 1. Aanwijzen van één verantwoordelijke
 2. Inventariseren van en kennismaken met de leden
 3. Drie tot vijf mensen selecteren die het bestuur zouden kunnen vormen
 4. Op cursus; het s-team biedt een zesdelige curus aan
 5. Meteen aan de slag met onderzoek en actie
 6. Koppel een actie aan je belangrijkste actiepunten voor de gemeente
 7. Leden maken en scholen
 8. Een lokale SP-krant maken
 9. De status 'afdeling in oprichting' aanvragen (en krijgen)
 10. Een officiële afdeling worden.

Alle afdelingen leveren op 1 oktober een plan in, waarin ze aangeven waar ze afdelingen kunnen oprichten. Daarna maakt elke afdelingen elke eerste zondag van de maand een verslagje over de voortgang. Op 4 december is er een bijeenkomst van de verantwoordelijken.

Nadat de Partijraad het plan heeft aangenomen, wordt in een aantal groepen gesproken over de details van het plan, worden eerdere ervaringen uitgewisseld en twijfels en ideeën besproken.

ROOD

ROOD-voorzitter Leon Botter presenteert samen met Wouter Groot Koerkamp een dertiental contactpersonen van ROOD-groepen uit heel het land. Zij vertellen over bijzondere acties die ze gevoerd hebben, successen en samenwerking met de afdelingen. Leon Botter houdt de Partijraad voor dat investeren in een ROOD-groep, investeren in de toekomst van de afdeling is.