nieuws

Verslag Partijraad 19 september 2009

De Partijraad opent met een filmpje over onder andere algemene beschouwingen. Daarna introduceert Jan Marijnissen kritisch PvdA’er en econoom Arnold Heertje.

Toespraak Arnold Heertje

De wereld zal er na de crisis fundamenteel anders uit zien. De crisis leert ons minstens drie lessen. 1) De kredietcrisis illustreert de eenzijdige aandacht voor winst en tegelijk de eenzijdige aandacht van economen op geld. 2) Financiële transacties zijn gedehumaniseerd (ontmenselijkt); die dehumanisering is belichaamd in de cultuur van managers. 3) Als je mensen en instellingen vrijheid geeft zonder coördinatie, leidt dat tot rampen.

Na de crisis moet het in de economie niet alleen gaan om geld, maar om behoeftebevrediging van mensen, nu en straks, hier en elders. De financiële crisis is ondergeschikt aan de overlevingscrisis: milieu, energie, water. Duurzaamheid dient daarom de kern van de samenleving na de crisis te zijn. We moeten ons realiseren dat 3% groei níét beter is dan 2% groei.

Duurzaamheid staat bij dit kabinet eigenlijk niet op de agenda. De reden: we moeten eerst de financiën saneren. Dat argument is stupide en getuigt van een enorm intellectueel tekort.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen vraagt aan de Partijraad toestemming om de behandeling van de beroepsprocedure in verband met het uit het lidmaatschap zetten van een lid in Groningen naar de volgende Partijraad te verplaatsen. De Partijraad stemt daarmee in.

De Partijraad stemt in met eenzelfde verzoek voor de behandeling van de voorstellen van de financiële controlecommissie. Het verslag van de Partijraad van 2 mei 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Hans van Heijningen roept afdelingen op om zo snel mogelijk werk te maken van de 65blijft65-actie en daarnaast de ZO-krant te bestellen.

Congresvoorbereiding

Voor de voorbereiding van het congres op 30 januari 2010 hebben alle afdelingen stukken toegestuurd gekregen. De afdelingen wordt gevraagd om vóór 30 september die stukken te bespreken en hiervan verslag te doen via verslagen@sp.nl

Ook wordt een nieuw partijbestuur gekozen op het congres. Op de regioconferenties in oktober worden de regiobestuurders gekozen, die op grond van hun functie deel uit zullen maken van het nieuwe partijbestuur. Daarnaast worden 9 algemeen bestuursleden, een voorzitter en een secretaris benoemd. Kandidaten voor die functies dienen zich te melden vóór 1 november. De spelregels zijn te vinden op SPnet.

Gemeenteraadsverkiezingen

Vincent Mulder houdt de Partijraad voor dat het nog maar 173 dagen is tot de gemeenteraadsverkiezingen. 19 afdelingen zijn tot de conclusie gekomen dat zij niet klaar zijn om daaraan mee te doen. Een afdeling dient om mee te doen erkend te zijn, slagvaardig te opereren en over voldoende kader te beschikken om naast het raadswerk als afdeling goed te functioneren. Het Partijbestuur moet toestemming geven voor deelname. Tot nog toe is in één geval (Meppel) een negatief advies uitgebracht. 80 afdelingen zijn er inmiddels klaar voor; 30 afdelingen zijn nog niet klaar maar bereiden zich voor. In november zal over deelname van deze afdelingen besloten worden.

Vincent Mulder roept afdelingsvoorzitters, campagneleiders en (beoogd) lijsttrekkers op zich zo snel mogelijk op te geven voor een speciale scholingsdag met Jan Marijnissen. De scholingen zullen plaatsvinden in Zeist op de volgende zaterdagen: 24 oktober, 31 oktober, 7 november en 21 november.

Afdrachtregeling

Sjef van Dongen uit Haarlemmermeer spreekt de Partijraad toe over zijn voorstel om de afdrachtregeling te versoepelen. Volgens van Dongen doet zijn afdeling niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mee omdat teveel goede kandidaten afhaken vanwege de te geringe financiële vergoeding. Dit kan hij niet aan zijn kiezers uitleggen. Hij krijgt hiervoor geen steun bij de Partijraad. Tijdens de discussie komen de volgende argumenten naar voren: goed lopende afdelingen hebben geen problemen bij het vinden van geschikte en gemotiveerde kandidaten, kandidaten die de afdrachtregeling niet onderschrijven moet je niet op je lijst willen, we zijn trots op de afdrachtregeling en zouden ons schamen wanneer we die overboord zouden zetten.

Afdelingswebsites

Jan Marijnissen heeft over SP-websites gesurft en heeft vastgesteld dat er veel te verbeteren valt. Te veel websites zijn niet actueel. Als je een website hebt, moet je hem regelmatig bijhouden. Anders wordt wat een publicitaire kans is, juist een publicitaire misser. Een partij die claimt actief te zijn, maakt een beroerde indruk als je bij het doorklikken naar ‘Acties’ op een lege pagina uitkomt. Als je geen actienieuws, geen agenda enzovoort hebt, haal de link dan weg! Maar beter nog: zorg dat er wél wat staat. Taal op websites: let op taalfouten, toegankelijkheid en het vermijden van beleidstaal. Lees er zo nodig de scholingskrant met de bijdrage van Jan Kuitenbrouwer nog eens op na.

Foto's op websites: zorg voor goede foto’s. Als je het zelf niet kunt - en fotograferen is een vak - laat dan desnoods de foto's van je mensen door een professionele fotograaf doen. En leid een fotograaf op in je afdeling.

De bezoekersaantallen zijn vaak te laag. Als dat het geval is dan moet je óf de site stoppen, óf er professioneel werk van maken - bijvoorbeeld door die interactiever te maken. De website is de verantwoordelijkheid van het bestuur en moet niet worden overgelaten aan een technische beheerder. Het is een belangrijk politiek uithangbord. Kijk als je inspiratie nodig hebt op groningen.sp.nl

65blijft65

Paul Ulenbelt vertelt dat er wat betreft de regeringsplannen voor het verhogen van de AOW-leeftijd een kloof gaapt tussen het volk en de politieke elite. Veel mensen zijn boos op de regering en het ophalen van handtekeningen gaat dan ook tamelijk gemakkelijk. Het lot van de AOW hangt af van de SP en de FNV - de enige organisaties die actief zijn om de AOW-leeftijd op 65 te houden. Aan de slag!

ROOD

In een discussie met ROOD-voorzitter Eva Gerrebrands, Jan Marijnissen en Gronings SP-wethouder Peter Verschuren worden tips uitgewisseld over hoe je een ROOD-groep kunt krijgen en houden. Het blijft moeilijk, maar blijven proberen is toch het devies.

Toespraak Agnes Kant

Na het filmpje '65 jaar, trillend op mijn benen', spreekt fractievoorzitter Agnes Kant de Partijraad toe.

‘Ik las deze ochtend in het AD dat de best betaalde bankiers in 2008 nog steeds riante bonussen hebben gehad. Bos en het kabinet doen niets. Daarom heb ik een bankenheffing voorgesteld, als ze weer winsten maken, gaan ze meebetalen aan de schade die ze aan de samenleving hebben toegebracht.’

‘Regeren is vooruitschuiven’ lijkt het motto van dit kabinet. CDA en PvdA houden elkaar in een houdgreep en hebben als oplossing voor de crisis: praatgroepjes. Ik kan niet meer uitleggen waarom wij dit kabinet zouden steunen en heb het vertrouwen opgezegd. De premier was naar eigen zeggen niet in vorm. Net als bij een voetbalwedstrijd moet er dan gewoon gewisseld worden.

Dat de PVV opschuift naar links is mooi, maar helaas blijft Wilders genoeg rechtse hobby’s houden. De hypotheekrenteaftrek is onbespreekbaar voor hem, terwijl de ontwikkelingssamenwerking maar moet worden afgeschaft. Het wegzetten van moslims is een andere PVV-hobby; onlangs kwam de PVV met het onbeschofte voorstel om een hoofddoekjesbelasting in te voeren. De toekomst van de PVV is niet de mijne, en ook niet die van u.

De SP kiest voor een andere toekomst, en: de SP is wél in vorm. De afgelopen 30 jaar kenmerkten zich door grote technologische vooruitgang. Ik wil dat we over 30 jaar kunnen terugkijken op een periode van grote sociale vooruitgang.