nieuws

VERSLAG PARTIJRAAD 27 SEPTEMBER 2014

1. Inleiding door Hans van Heijningen

Ongelijkheid heeft een negatief effect op de samenleving, of het nu gaat om gezondheid, welzijn of criminaliteit. De komende maanden zullen voor ons in het teken gaan staan van een campagne over de groeiende ongelijkheid in Nederland. Op de partijraad van 22 november zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed.

De lijsten en programma's voor de Provinciale verkiezingen zijn gereed; deze worden in de ledenvergaderingen in alle afdelingen besproken.

Lees De Nieuwe Lijn goed en zorg dat je de bestellingen op tijd door geeft. Er zijn inmiddels 150.000 stuks van de Ouderenkrant besteld. Ga zo door! Het is belangrijk om de Ouderen- en de ZO-krant te gebruiken om met de mensen in gesprek te gaan.

2. Harry van Bommel over de situatie in Irak en Syrië

Harry legt het SP-standpunt over deelname aan bombardementen tegen IS uit:

Deze week werden de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer onderbroken voor een extra ministerraad, een unicum. Onderwerp: de deelname van Nederland aan militair ingrijpen in Irak tegen IS. Kamerleden buitelden over elkaar heen om te zeggen dat we mee moeten doen, al voordat de regering hier iets over had gemeld. Afgelopen woensdag is besloten dat Nederland mee gaat doen, met zes F16's en bijna 400 militairen.

De SP heeft hier niet mee ingestemd. Voorzichtigheid is namelijk geboden. Het gaat om de hele situatie in Irak en Syrië, niet alleen om de opkomst van IS. Deze organisatie doet verschrikkelijke dingen, maar het probleem is veel breder (denk ook aan Al Qaida bijvoorbeeld).

Er is een burgeroorlog gaande in Syrië, al jaren. De ene groep steunen betekent dat men de ander gaat bestrijden. Er zijn in het gebied al 200.000 mensen gedood. Maar sinds er Westerse journalisten zijn gedood, wordt door de hele wereld plotseling gereageerd. In Irak is uit de burgeroorlog een terroristische organisatie ontstaan die profiteert van fouten van de regering. De Soennieten zijn slecht behandeld en bijvoorbeeld massaal ontslagen enkele jaren terug. Dat is nu een voedingsbodem voor IS. In Syrië is de situatie nog ingewikkelder: daar zijn 1.500 strijdgroepen die tegen elkaar vechten. Welke moet je dan 'steunen'? Wapens sturen werkt niet, want die kunnen verkeerd worden ingezet. Daarnaast leidt meedoen aan deze oorlog tot grotere dreigingen in Nederland, omdat het beeld ontstaat dat de aanvallen tegen de islam zijn gericht.

'Niets doen is geen optie', zeggen veel mensen. En dat klopt helemaal. Er is een humanitaire ramp aan de gang, miljoenen mensen in de regio zijn op de vlucht. Opvang van de mensen in die regio moet dan ook de eerste prioriteit zijn. Samenwerking tussen de regering van Irak in Bagdad en de Koerden zou goed zijn, maar werkt nu onvoldoende. De VS wil geen grondtroepen inzetten en de Koerden mogen dus het vuile werk opknappen (zie: http://nos.nl/audio/696953-obama-komt-metstappenplan-voor-aanpak-is.html).

De huidige luchtaanvallen zijn contraproductief. Ze hebben niets te maken met het beschermen van mensen, maar puur met het voortzetten van de 'strijd tegen terrorisme'. Oorlog om terreur te bestrijden werkt niet, dat weten we sinds Afghanistan en eerder in Irak. Het is belangrijk dat wij dit standpunt als SP’ers kunnen uitdragen. Voorkomt ons standpunt onthoofdingen en andere verschrikkingen? Nee. Maar luchtaanvallen voorkomen dat zeker ook niet.

Discussie zaal:

In de discussie met de zaal wordt gesproken over de angst die heerst in Nederland en die de mening van mensen beïnvloed. Het is belangrijk om rationeel te blijven en tegelijkertijd de dreiging voor Nederland niet weg te redeneren. Jongeren in Nederland vertrekken naar Syrië, vaak omdat ze hier geen perspectief hebben.
Er is steun voor het standpunt dat de fractie heeft ingenomen. We moeten onze alternatieven duidelijk uitdragen: opvang in de regio en – indien nodig – in Nederland; het leveren van geld en medische voorzieningen; het stoppen van de geldstroom naar IS door de verkoop van olie te blokkeren.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor Koerdische en Islamitische organisaties in Nederland. Het is van belang met hen samen te werken en ons standpunt goed uit te dragen. Het is goed als je als afdeling een avond over dit onderwerp organiseert, maar zorg dat je overlegt met de Tweede Kamerfractie, zodat je het juiste verhaal kunt laten vertellen.

3. Ronald van Raak over Nederlandse jihadisten

Ronald schetst een beeld van Nederlandse jihadisten en hun achtergrond:

In Nederland wonen zo'n 900.000 moslims en dat zijn bijna allemaal gewoon Nederlanders zoals jij en ik. Maar er is wel iets aan de hand. Een klein groepje, inmiddels meer dan 100 jongeren in Nederland en enkele duizenden in de Europese Unie, is 'jihadist' geworden. 'Plotseling zijn onze kinderen onze vijanden geworden.'

In Nederland zijn bijna 30 radicale jongerenprekers. Deze mensen worden terecht uitgezet. Het afnemen van het paspoort is iets dat altijd al mogelijk was met tussenkomst van de rechter. Het afpakken van iemands nationaliteit vóórdat de rechter erbij aan te pas is gekomen, is natuurlijk achterlijk: er is dan helemaal geen controle meer op dit middel. Er is desalniettemin wel degelijk een reële dreiging in Nederland. Ondanks onze kritiek op de AIVD moeten de geheime diensten hun werk wel goed kunnen doen.

Maar waarom slaat het ronselen van jongeren zo aan? In 'De Banier' (een boek over de zuivere islam dat specifiek voor deze jongeren is geschreven) gaat het grotendeels over de onvrede en de teleurstelling die jongeren voelen in de Nederlandse maatschappij. Dit is de voedingsbodem voor deze jongens en meisjes. Speelt dit in je afdeling en wil je er iets mee doen? Neem dan contact op met Ronald van Raak.

Discussie zaal:

Er is discussie over de vraag of je jihadstrijders wel of niet zou moeten laten gaan. Voorstanders zeggen: deze jongeren hebben een geïdealiseerd beeld van de jihad en ze komen er vanzelf wel achter dat dit niet klopt. Tegenstanders zeggen: je moet deze jongeren niet zomaar laten vertrekken, omdat ze bij terugkomst gevaarlijk kunnen zijn. De overheid moet het probleem aanpakken. Maar ook in dit geval geldt: nooit zonder dat de rechter er tussen komt!

Daarnaast wordt gewezen op het belang van internationale solidariteit. Er wordt al veel rond dit onderwerp georganiseerd, en dat blijven we doen omdat we merken dat leden dit belangrijk vinden. Sta dus open voor campagnes en samenwerking met islamitische, Koerdische of christelijke organisaties.

4. Tiny Kox over de situatie in de Oekraïne en Gaza

Oekraïne:

Vanwege de vliegramp is Nederland verbonden met de situatie in dat land. Er is nu een bestand in de Oekraïne, maar de afgelopen tijd zijn 3.000 mensen gedood omdat ze in opstand kwamen tegen de achterstelling en corruptie in het land.

De achtergrond van de problemen is in Nederland echter nooit goed uitgelegd. Hoe kan het dat Nederlanders zo’n eenzijdig beeld hebben gekregen van dit conflict? Dit komt door de belangen van het Westen (de Oekraïne is een grote afzetmarkt voor westerse producten) en doordat de geschiedenis niet wordt bekeken. Vijfentwintig jaar geleden implodeerde het Oosten en expandeerde het Westen. Er was toen heel veel geweld in Oost-Europa, iets dat hier helemaal niet bekend is geworden. De Oekraïne is een bedacht land. Het is altijd een land geweest met verschillende groepen die het niet eens waren met de grenzen. Op de Krim waren de mensen altijd al Russisch. En de EU heeft dat zo gelaten. Het is belangrijk dat dit verhaal bekend wordt!

Nu is er een bestand. Het bestand is grotendeels in lijn met het voorstel dat de SP een half jaar geleden heeft gedaan. Maar we zijn nu wel duizenden slachtoffers verder.

Gaza:

Er zijn in Gaza 2.300 mensen (waarvan 2.230 Palestijnen) gedood binnen een maand. De VS dachten een oplossing te hebben voor het conflict, maar onderhandelingen werkten niet, want Israël blijft de bezette gebieden bezetten. Daarnaast wilde Hamas dit conflict ook uitbuiten. Nu ligt het land totaal in puin en de EU zal de wederopbouw moeten betalen, terwijl de EU zich niet met het probleem bemoeit. En dat zou wel moeten: de EU moet producten uit bezet gebied labelen, aandringen op een staakt het vuren en aandringen op een Europese rol in het Palestijnse conflict. 

Het is goed dat de afdelingen zich druk maken over dit onderwerp, maar er gebeurt al veel. Er zijn vanuit onze partij veel contacten met Gaza. Alle partijen in dit gebied maken fouten, maar Israël is bizar bezig in het conflict.

Discussie zaal:

Er is uit de zaal veel bijval voor het standpunt dat Tiny verwoord heeft. Sommige afdelingen vinden ook: 'Er is goed werk gedaan door de Tweede Kamerfractie, maar er is te weinig gedaan deze zomer, ook bijvoorbeeld in de deelname aan de demonstraties. Gelukkig is dit gekeerd. Afdelingen kunnen ook zelf dingen organiseren. We moeten voorop lopen in die strijd.' De zaal vraagt aandacht voor de bezetting van gebieden door Israël; dit moet de SP benadrukken. En moeten we als partij wel uitingen van Joodse organisaties steunen? Ja, als de inhoud goed is, dan moeten we dat altijd doen.

5. Oproep voor actie tegen topsalarissen bij Alliander door Jos Swartjes

Alliander is een netwerkorganisatie in de publieke sector, waar de bestuurders flink boven de Balkenendenorm verdienen. De provincies Gelderland, Noord-Holland en Friesland zijn grote aanhouders bij deze organisatie, net als de gemeente Amsterdam. Kom dus allemaal naar de actie bij de aandeelhoudersvergadering tegen deze topinkomens!

Actie in Apeldoorn, 17 november van 18.30 tot 23.00 uur.
Meld je aan door een mail te sturen naar: beuningen@sp.nl

6. Jean Rouwet over SP op de Ouderenbeurs

Jean levert al lang de SP-bijdrage aan de Ouderenbeurs. Hij is raadslid en Statenlid geweest, en is ook lid van het Hengelose afdelingsbestuur. Buitenparlementair werk vindt hij zeer belangrijk. Vandaar ook het waardevolle contact dat hij onderhoudt met de bezoekers van de Ouderenbeurs: 100.000 mensen in een paar dagen! Veel van die mensen zijn teleurgesteld in de ouderenpartij, dus wij mogen ze niet in de steek laten. Daarnaast heerst er teleurstelling over de hype die er is gemaakt over een kleine fout van Emile tijdens de algemene beschouwingen, er waren weinig mensen die daar echt mee zaten.

7. Hans van Leeuwen over Theater de Moed en het De Moed-college

De mens is een 'homo universalis' in plaats van 'homo economicus'. Aandacht voor kunst en cultuur is belangrijk. Henk van Os, kunsthistoricus en oud-directeur van het Rijksmuseum, zal in het De Moed-college van 19 oktober spreken over de relatie tussen kunst en maatschappij. Op 16 november vindt Theater de Moed plaats, met o.a. de Comedy Train. De toegangsprijs bedraagt € 5.  

8. Koos Slagter, Sandra Beckerman en Pim Siegers over de campagne 'Op naar 200 afdelingen'

In de plattelandsgemeente Zuidhorn, ontstaan door een fusie van vier dorpen, is een mooi voorbeeld te vinden van een nieuwe SP-werkgroep. De werkgroep is in 2012 ontstaan toen de SP'ers in Zuidhoorn de handen ineen sloegen. Sandra legt uit dat de moederafdeling Groningen even moed moest verzamelen, omdat het moeilijk is om zo'n groot gebied onder je hoede te hebben. Je moet doorzetten en op zoek gaan naar goede mensen, en dat is gelukt!

Koos vertelt dat Emile Roemer onlangs op bezoek is geweest. Samen met hem is de afdeling op bezoek geweest in de kleinste dorpen. Ze zijn begonnen in het Pieterzijl. Op deze dag zijn 'opstekers' uitgedeeld voor de vrijwilligers van o.a het museum. Het doel was om een boost geven aan de werkgroep en nieuwe leden in te schrijven.

In de zaal wordt opgemerkt dat ook de andere omliggende afdelingen kunnen bijdragen aan het opzetten van een nieuwe werkgroep.

9. Henk van Gerven over de bezuinigingen op verzorgingstehuizen

We bekijken een filmpje van Nieuwsuur over de zogenaamde 'wenswachtenden': mensen die wel op de wachtlijst staan maar waar geen plek voor is in een verzorgingshuis, omdat zij zogenaamd vrijwillig zouden wachten.  

De zorg is onbetaalbaar, zo wordt vaak beweerd. Maar er is maar 0,5 procent van onze welvaart (3 miljard) nodig om alle ouderen een onbezorgde oude dag te kunnen geven. De andere partijen keuren de bezuinigingen op de ouderenzorg allemaal goed. Daarom zullen wij buitenparlementair actie moeten voeren in de afdelingen. Vanaf 1 januari zal iedereen de gevolgen gaan merken van het beleid uit Den Haag. Staatssecretaris van Rijn gaat ondertussen gewoon 'op roadshow' om in gesprek te gaan met wethouders in het land! Er moeten heel veel mensen bij zijn tour aanwezig zijn om actie te voeren tegen zijn beleid.

10. Merel Stoop over ROOD

Op 14 november vindt de demonstratie tegen het schuldenstelsel plaats op het Malieveld in Den Haag. ROOD zegt: houdt het onderwijs toegankelijk! Poster en flyer zijn verkrijgbaar via: rood@sp.nl
Op 5 oktober vindt de ´Kleur je afdeling ROOD'-scholing plaats in De Moed in Amersfoort. Meldt je aan via: rood@sp.nl
Laura uit Enschede legt uit dat ze ROOD-lid is geworden omdat haar vader haar inspireerde. Binnen drie maanden had zij met anderen een ROOD-groep opgericht.

11. Toespraak door Emile Roemer

'You never walk alone!' Dat geldt voor Emile zelf en ook voor de mensen die afhankelijk zijn thuiszorg of jeugdzorg, voor ondernemers die btw-verhoging krijgen, en voor mensen die de huur niet kunnen betalen. Politici praten helaas liever over cijfers dan over de gevolgen van hun beleid. Duizenden mensen hebben hetzelfde verhaal als meneer Van Beek uit Nieuwsuur. 400.000 kinderen moeten onder de armoedegrens opgroeien. Om dat soort cijfers gaat het! De sociale politiek van de SP is uniek.

Rutte heeft ons 100.000 banen beloofd, maar die zijn er nog steeds niet. De koopkrachtcijfers bleken niet te kloppen. En het kabinet stuurt ons wéér een oorlog in. Dit is niet onze samenleving. De tweedeling neemt steeds verder toe. De kloof tussen de mensen met veel geld en de mensen met veel schulden wordt steeds groter. Net als de kloof tussen mensen van verschillende culturen. Nederland wordt in rap tempo intolerant en ongelijk. En de gewone mensen betalen de rekening van de crisis. De lasten op arbeid gaan veel meer omhoog en die op kapitaal gaan omlaag.

Wat is vrijheid als je financieel niet rond kunt komen of niet genoeg zorg krijgt? Of wanneer jouw vrijheid ten koste gaat van die van een ander? Het systeem is verziekt en moet vervangen worden. Tijd voor actie en om de macht in de provincie te pakken!

 

Overzicht verslagen partijraad