nieuws

Verslag Partijraad 2 mei 2009

Na filmbeelden over debatten en acties van SP’ers binnen en buiten de Tweede Kamer introduceert Jan Marijnissen socioloog en schrijver Herman Vuijsje.

Toespraak Herman Vuijsje

Vuijsje introduceert zichzelf als een socioloog die graag stennis maakt. Hij heeft nagedacht over hoe hij reuring kan maken bij een partij waarmee hij het akelig vaak eens is. Privacy en veiligheid zijn daarvoor goede onderwerpen. Wat er gebeurde op Koninginnedag laat zien dat onze maatschappij steeds kwetsbaarder wordt door het gedrag van eenlingen. Dat heel Nederland onmiddellijk op zoek ging naar het motief voor de actie van Kars laat zien dat de samenleving niet meer met onzekerheid kan omgaan. De voortschrijdende communicatietechnologie heeft twee effecten: het gevaar wordt uitvergroot en het stimuleert mensen die met een gewelddadige actie hun ‘one minute of fame’ willen hebben. Vuijsje pleit ervoor dat we ons meer met elkaar gaan bemoeien, ook in kritische zin. Wanneer het inleveren van wat privacy, een veiliger gevoel op straat oplevert, dan kun je volgens Vuijsje van een goede ruil spreken.

Zoals voorspeld brandt daarna de discussie met de Partijraad los over de spanning tussen veiligheid en privacy.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen behandelt de voortgang van de uitvoering van het besluit om dubbellidmaatschap SP - Offensief uit te sluiten. De uitvoering hapert. Offensief-leden die aangeven niet te willen kiezen, zullen moeten worden geroyeerd. Afdelingen moeten dit besluit aan hun ledenvergadering voorleggen.

Vernieuwde statuten en huishoudelijk reglement

Naar aanleiding van voornamelijk de congresbesluiten (november 2007) zijn de statuten en het huishoudelijk reglement aangepast. De Partijraad bespreekt de wijzigingen. Op basis van de discussie worden de volgende wijzigingen ten opzichte van het concept toegezegd:

  • Huishoudelijk reglement, 5.6: Er wordt toegevoegd ‘in principe’.
  • Statuten, 3.2: Ten opzichte van de vorige statuten is nu weggevallen de verwijzing naar activisme en internationalisme. Toegezegd is dit weer op te nemen.
  • Statuten: Er lijkt een spanning te betaan tussen de formuleringen ‘gewogen stem’ en ‘1 stem per aanwezige’ tijdens congressen. Deze schijnbare spanning zal worden opgelost door anders te formuleren.

Na deze toezeggingen stemt de Partijraad in met zowel de Statuten als het Huishoudelijk reglement.

Afdracht Zeeuws Statenlid

Sinds 2007 onttrekt Statenlid in Zeeland Gert-Jan Bouterse zich aan de afdrachtregeling. Nu Bouterse vele kansen heeft laten liggen om hierover in overleg te treden, stelt het Partijbestuur voor het lidmaatschap te beëindigen. Na een korte discussie stemt de Partijraad hiermee in.

Afdelingen

De afdeling Veldhoven gaat verder als ledenwerkgroep onder afdeling Boxtel. Ook Heusden i.o. wordt weer ledenwerkgroep, bij de afdeling Den Bosch. In de afdeling Zaanstreek heeft de ledenwerkgroep Wormerland de status van afdeling in oprichting gekregen. Drie afdelingen i.o. worden volwaardige afdeling: Westervoort, Duiven en Leudal.

Benoeming financiële controlecommissie

Jaarlijks wordt een nieuwe financiële controlecommissie ingesteld. De Partijraad gaat akkoord met de volgende samenstelling voor komend jaar: Rikus Brader (Oldambt), Gerard Harmes (Alphen a/d/ Rijn), Ben Rewinkel (Landgraaf), Alex Vervoort (Venlo) en Cecile Visscher (Den Bosch).

Toespraak Europees lijsttrekker Dennis de Jong

De SP heeft voor de Europese verkiezingen een unieke boodschap. Als je als kiezer zegt: ik wil weer een menselijk en sociaal beleid zonder neoliberale bemoeizucht uit Brussel, dan kun je maar bij één partij terecht en dat is de SP.

Wat gebeurt er als het establishment zich in een hoek gedrukt voelt? Dan gaan ze de mensen bang maken. Als we ‘nee’ stemden tegen de Grondwet, zou het licht uitgaan en zou er misschien zelfs oorlog komen. We stemden ‘nee’ en het licht ging niet uit. En dus hebben ze iets anders gevonden: partijen als de SP die pleiten voor minder Brussel voeren Nederland naar de afgrond, want op die manier kan de economische crisis nooit worden opgelost. De SP is altijd overal tegen en heeft geen antwoord op de crisis. Mensen moeten weer bang gemaakt worden. Ik zou tegen het establishment willen zeggen: houd op met bangmakerij en sta open voor een echte discussie over de oorzaken van en de oplossingen voor de crisis. De SP is de enige partij met een echt, lange termijn en duurzaam antwoord op de crisis. Alle andere partijen doen alleen maar aan korte termijn noodverbanden en hopen dat de markt de rest van het werk doet. Ze leren het nooit.

We hebben een unieke boodschap en die moeten we de komende weken massaal uitdragen. Wij vertegenwoordigen bijna tweederde van de mensen in Nederland: we moeten dan ook kunnen winnen. Maar dan moeten we wel zichtbaar zijn. Als campagneteam doen we ons best in de media te komen, maar minstens zo belangrijk is dat we de komende weken op straat goed zichtbaar zijn. Je krijgt alleen minder Brussel en een sociaal-economisch links beleid als je SP stemt. We rekenen op jullie allemaal dat je die boodschap bij iedereen tussen de oren krijgt.

Toespraak Agnes Kant

Het kabinet legt de rekening van de crisis grotendeels bij de gewone mensen. Juist nú moet er gekozen worden voor solidariteit. De AOW naar 67: dat is dus niet sociaal, en het levert ook nog eens geen cent op. De SP zegt: 65 blijft 65. Na de zomer moeten we klaar staan om dit met acties duidelijk te maken. Het is tijd voor een nieuwe koers en bezuinigen op de zorgtoeslag is níet een nieuwe koers. De zorg, de publieke zaak: we moeten ze terugveroveren op de markt en de managers. We feliciteren Nico Heijmans met zijn Essent-succes in Brabant. De gedeputeerden toonden zich slechte verliezers en sloten zelfs niet uit dat de verkoop toch nog doorgaat… Het zal aan onze inzet liggen of de nieuwe koers ook echt ingezet wordt, in Nederland én in Europa. Zet ’m op tijdens de campagne!