nieuws

Verslag Partijraad 13 maart 2010

Terugblik verkiezingen

Partijvoorzitter Jan Marijnissen analyseert de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Het landelijke beeld is zetelverlies; veel afdelingen hebben zetels verloren, maar er zijn ook winnaars. Sommige afdelingen zoeken de oorzaak van de uitslag in de landelijke peilingen, maar de lokale prestaties van afdelingen lijken vooral van doorslaggevend belang te zijn geweest. Afdelingen worden gevraagd om binnen een maand hun eigen analyse klaar te hebben en op te sturen.
Er wordt vaak gesuggereerd dat de SP en de PVV communicerende vaten zijn. De uitslag laat zien dat dit niet klopt. De SP verliest vooral door thuisblijvers. De winst van de PVV komt maar voor 12 procent van de SP – tegenover bijvoorbeeld 25 procent van de VVD.
In de discussie brengen afdelingsvoorzitters lokale analyses naar voren. Verschillende afdelingen hebben gewonnen in buurten waar recent een duidelijke actie is geweest, zelfs als zij over de hele linie verloren hebben. Ook melden veel voorzitters dat de campagne goed is geweest voor het werven van nieuwe actieve leden. In de woorden van Wouter Groot Koerkamp van Den Haag: “Twee minder in de raad, veertig meer op straat”.
Jan Marijnissen sluit af met de observatie dat de lessen die we trekken niet nieuw zijn. Waar we actiever, zichtbaarder, controversiëler zijn, daar winnen we. De vraag die afdelingen zich moeten stellen is: waarom is dat dit jaar niet gebeurd? Een campagne is een oogstmachine: je hebt vier jaar om te zaaien en vervolgens moet je oogsten. Misschien zijn we door de overwinningen van de afgelopen jaren lui geworden; een keer verliezen is niet erg, als we er maar van leren.

Mededelingen en stemmingen

 • Algemeen secretaris Hans van Heijningen dankt de wethouders en raadsleden die na deze verkiezingen niet verder gaan.
 • De Partijraad stelt het vorige Partijraadverslag van 14 november 2009 vast.
 • De Partijraad stemt in met de samenstelling van de programmacommissie, de kandidatencommissie en de Eerste Kamerkandidatencommissie. Programmacommissie: Emile Roemer, Ronald van Raak, Harry van Bommel, Jules Iding, Ewout Irrgang, Tiny Kox, Sjoerd Uitslag, Paul Ulenbelt, Krista van Velzen en Arjan Vliegenthart. Kandidatencommissie: Jan Marijnissen, Marianne Langkamp, Rosita van Gijlswijk, Hans van Heijningen, Renske Leijten en Jan de Wit. Eerste Kamerkandidatencommissie: Tiny Kox, Rosita van Gijlswijk, Ronald van Raak en Tineke Slagter-Roukema.
 • Het tijdpad voor de voorbereiding van de verkiezingen op 9 juni is als volgt: Op 25, 26, 27 maart houden afdelingen een ledenvergadering over programma en kandidaten. Op 3 april zijn er regioconferenties. Op 7, 8, 9 en 10 april zijn er weer ledenvergaderingen ter voorbereiding van het XVIIe congres, dat op 24 april plaatsvindt.
 • Ineke Palm wil dat de Partijraad een besluit neemt over de vraag of er een doorschuifsysteem in plaats van een vervangingssysteem kan komen bij wijzigingsvoorstellen voor de kandidatenlijst. De Partijraad besluit dit punt niet in behandeling te nemen.
 • Rosita van Gijlswijk behandelt de afdrachtregeling en wil een uitspraak van de Partijraad over de uitvoering van een advies van de geschillencommissie, namelijk om vakantiegeld niet bruto, maar netto te berekenen. De Partijraad stemt in met haar voorstel.
 • Vincent Mulder weet te melden dat er sinds december een nieuwe afdeling is, namelijk Wormerland.
 • Leon Botter, voorzitter van ROOD, jong in de SP, meldt dat er acties komen tegen het plan om de basisbeurs af te schaffen. Er is een actiecomité “Stufi moet blijven” en mensen worden opgeroepen om de petitie te tekenen op de website www.stufimoetblijven.nl. Leon roept afdelingen op om hun jonge leden te wijzen op de campagnescholing die plaatsvindt op 10 en 11 april.

Agnes bedankt

Na een filmpje over Agnes Kant neemt Jan Marijnissen het woord. Dankzij Agnes en haar tomeloze inzet is er veel ten goede veranderd. De fractie en de partij waren ook zeer tevreden over haar rol als fractievoorzitter; haar oprechte verontwaardiging werkte inspirerend. Zij hoort bij ons en dat zal altijd zo blijven.


Agnes bedankt!

Contouren verkiezingsprogramma

Ronald van Raak meldt dat de zojuist benoemde programmacommissie stiekem al begonnen was. Het programma zal ongeveer het volgende inhouden:

 1. Verdeel de pijn van de crisis eerlijk; de rijken gaan betalen.
 2. Bied mensen in crisistijd zekerheid; we beschermen de publieke sector.
 3. Bied perspectief; we gaan een beter Nederland in de steigers zetten.

Bespreek dit in de afdeling, en beperk je alsjeblieft in het aantal voorstellen. Richt je op wat echt belangrijk is. Dan hebben we na het congres een prima verkiezingsprogramma.

Emile Roemer

Jan Marijnissen kondigt Emile Roemer aan, de nieuwe fractievoorzitter. Hij stelt voor dat Roemer de kandidaat-lijsttrekker namens de Partijraad is. De Partijraad stemt hiermee in.

Emile Roemer neemt het woord:
“Wij gaan Agnes niet teleurstellen. Het zijn roerige tijden. Er is onzekerheid over de toekomst bij mensen. Niemand heeft een blauwdruk van de toekomst – daarom onderzoekt de SP dagelijks de werkelijkheid en weten we dat die anders is dan de papieren werkelijkheid van ministers.
Zonder de SP wordt de pijn van de crisis niet eerlijk verdeeld. Wij kiezen ervoor om het geld te halen bij de villasubsidies, door premies inkomensafhankelijk te maken, door bonussen aan te pakken en door banken te laten meebetalen.
De AOW-leeftijd verhogen wij niet: zorg eerst maar voor werk voor de 50-plussers die allemaal thuis zitten. In mijn eerste debat met Cohen zal ik hem de 175.000 handtekeningen overhandigen van mensen die dat ook vinden.
Wij gaan voor een zo links en progressief mogelijke coalitie. Ik sluit uit dat wij de discriminerende voorstellen van de PVV ooit zullen accepteren. Ik wil snel overleg met Job en Femke, niet voor een kopje thee, maar om een lijstje te maken van de dingen waar we ons hoe dan ook voor zullen inzetten. Nederland is toe aan saamhorigheid. Ik zeg tegen Cohen en zijn PvdA: kies niet voor het retro-beleid van rechts, maar voor het lef van links.
Ik ben een nieuw gezicht, en sommigen zeggen dat drie maanden te kort is om de peilingen te keren. Ach, sommigen geloven dat de wereld in een week is geschapen. Mijn grootste voordeel is: ik zit bij de beste partij met de beste mensen en de beste ideeën. Wij gaan samen die klus klaren op 9 juni aanstaande.”