nieuws

Verslag partijraad 31 maart 2018

Besluitenlijst

 • Het verslag van de partijraad van 3 februari 2018 wordt vastgesteld.

 • Op de partijraad op 23 juni worden de volgende zaken besproken: de evaluatie van het kiezen in de afdelingen, een voorstel voor SP-burgemeesters en het voorstel voor de uitvoering van de congresbesluiten.

 • Alle afdelingen maken een evaluatie van de verkiezingsuitslag ter voorbereiding op de regioconferenties. Ook het landelijk campagneteam maakt een evaluatie. Op de partijraad op 23 juni wordt de evaluatie afgerond. 

 • De partijraad neemt de lessen van de congresevaluatie over. 

 • De partijraad stelt de programmacommissie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in. 

 • De partijraad stelt de kandidatencommissie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in. 

 • De partijraad stelt de nieuwe financiële controlecommissie in. 

 

Partijvoorzitter Ron Meyer opent de partijraad met een mededeling van Lilian Marijnissen. Zij kan er niet bij zijn, omdat ze uitgegleden is en een flinke hersenschudding heeft.

 

Ron Meyer interviewt filmmaker, tv-presentator en schrijver Leon Verdonschot, waarvan recent de documentaire Het schoonmakersparlement uitkwam.

LV: ‘De film gaat over het parlement van alle schoonmakers in Nederland. Het bestaat sinds 2010, toen schoonmakers de langste staking in Nederland sinds 1933 hielden. We willen nooit meer onzichtbaar zijn – dat was hun doel. Toen besloten ze, met de FNV, om zichzelf te verenigen in een parlement, 75 man, die samenkomen. Ze hebben een regering gekozen, met Khadija als president.’

LV: ‘Wat ik heb gezien, is wat het met mensen doet als je leert voor jezelf op te komen. Als je leert solidair te zijn. Respect, zichtbaarheid: voor schoonmakers betekenen die woorden heel veel concreets. “Goedemorgen”, als je binnenloopt bijvoorbeeld. Schoonmaker Nadine, die nog nooit eerder met acties had meegedaan, zag ik in een jaar tijd uitgroeien tot iemand die een verhaal kan vertellen en medeschoonmakers organiseert. Dat is ultieme emancipatie. Ik heb vier mensen gevolgd. Eerst onderzoek gedaan; ik wilde mensen volgen thuis en op hun werk.’

LV: ‘Ik heb vier mensen gevolgd. Behalve Khadija en Nadine zie je Tim Edwards, een Engelse Maastrichtenaar met Brits/Limburgs accent. En ik volgde Solomon. Wat hij heel goed kan, is heel simpel uitleggen. De stoel waar jij nu op zit, is schoongemaakt. Dat is een basisvoorwaarde. Hij werkt op de VU, maar niet voor de VU. In de kantine zit hij alleen te lunchen.’

RM: ‘Wat betekent dit nu voor onze samenleving?’

LV: ‘Het is een metafoor voor heel veel dingen. Het gaat over een parlement met botsende meningen, over verschillen overbruggen. Ik ben niet zo heel negatief over flexwerk; ik merk dat veel mensen die zzp’er zijn, dat eigenlijk wel prima vinden. Maar voor de schoonmakers is dat geen verrijking van hun leven; het is een continue strijd.

<Er wordt een fragment uit de film getoond>

LV: ‘Meest veelzeggende in dit fragment: meneer Mohamed die zegt: “We moeten steeds weer schreeuwen als een gek.” Ze willen gewoon 1 op 1 gehoord worden. Ze willen dit niet. Dit doen ze uit noodzaak. Het is geen hobby.’

<Er worden fragmenten met Solomon en Khadija getoond>

LV: ‘Ze roepen: “Wij gaan door!” Strijd is niet alleen een middel maar ook een doel op zich. Het in beweging houden van wat je hebt opgebouwd en koesteren wat je als beweging hebt gemaakt. Stel ze zouden zeggen: we komen pas bij elkaar als er een nieuwe cao komt. Dan stort het bouwwerk in elkaar. Je moet ook jezelf oppeppen.’

<Er wordt een fragment getoond van een actie bij de TU Delft. >

LV: ‘Ik zou me kunnen voorstellen dat sommige werkgevers denken dat het parlement een pr-ding is. Hier wordt iemand die slecht Nederlands spreekt ingefluisterd door een FNV'er. Maar ze weet echt wel waar ze voor staat. Dit is de essentie van deze strijd: dat je elkaar helpt, een duwtje vooruit geeft. Voor mij zit de schoonheid in, als ze klaar is, hoe ze dan lacht. Ik zie daar trots en bevrijding. Ze had dagen tegen die tekst aangehikt. Ze heeft een enorme stap gedaan. Gedurfd. Alles zit in die lach. Trots, euforie, zelfbevrijding.’

 

Mededelingen door Algemeen secretaris Lieke Smits

 • Voor Lilian ligt een grote kaart klaar. Teken deze vooral, dan zorgen wij dat hij bij Lilian terecht komt.

 • Besluit Het verslag van de partijraad van 3 februari 2018 wordt vastgesteld.

 • Besluit Op de partijraad op 23 juni worden de volgende zaken besproken: de evaluatie van het kiezen van het Partijbestuur in de afdelingen, een voorstel voor SP-burgemeesters en het voorstel voor de uitvoering van de congresbesluiten.

 • Dit is een bijzondere partijraad. Elke partijraad kan niet plaatsvinden zonder de mensen achter de schermen. Een van de mensen is er deze keer voor het laatst: Hans van Leeuwen. Hij staat liever niet in het zonnetje, maar verdient wel een groot applaus.

 

Hans van Leeuwen over de Paul Petersprijs

HvL: ‘Ik heb wat goed te maken. In januari tijdens het congres in studio 21 heb ik in het ongewisse gelaten over wie de prijs zou winnen. Ik wist het al, de jury wist het. De Paul Petersprijs is een samenwerking met de Zilveren Camera. Ze zijn erg blij met de toevoeging van de categorie sociaal geëngageerde fotografie. De SP ook: het geeft een impuls aan sociale fotografie. Het gaat over onrecht en over hoopvolle oplossingen. Dat was een must voor Paul. Hij had een bloedhekel aan kommer en kwel. Er waren 141 inzendingen. Er was een unaniem oordeel: Selma van der Bijl is de eerste winnares van de Paul Peters fotoprijs.’

Selma van der Bijl: ‘Ik sta liever achter de camera dan voor een publiek. Ik ben in december pas afgestudeerd met deze serie. En dan nu al zo een groot podium. De Paul Peters fotoprijs is een heel mooi initiatief.’

HvL: ‘De winnende serie gaat over gezinsherenigingen op Schiphol. Hoe kom je tot die keuze?’

SvdB: ‘Je hoort vaak cijfers en vooroordelen over vluchtelingen. Ik wilde hun verhalen. Ik sta hier namens de families die hun intieme moment met ons delen. Dit zijn vaders, moeders en kinderen. Het is een universeel onderwerp, in een heftige tijd. Het is urgent en actueel.’

 

Ron Meyer over de campagne

RM: ‘Er was veel energie in de campagne. Nieuwe technieken, hologrammen en projecties en gave dingen in de afdelingen. Maar de uitslag was teleurstellend. Ik keek in Heerlen naar een aantal schermen en zag exitpolls uit Amsterdam en Rotterdam. Had zin om de telefoon naar het scherm te gooien. We hebben ruim 80 zetels verloren. Slechter dan 2014, beter dan 2010. Op 4 plekken de grootste, op 1 plek uit de raad verdwenen. Daar kunnen we veel van leren. Vandaag trekken we geen definitieve conclusies. We moeten het er op de regioconferenties over hebben. En afsluitend op de partijraad over 3 maanden.

<De afdelingen die nieuw in de raad zijn, krijgen applaus en bloemen>

RM: ‘We moeten allemaal een gefundeerde analyse maken. De opkomst heeft ons parten gespeeld. We onderzoeken nog hoe precies. We hebben te maken met de landelijke trend: we staan er nu beter voor dan einde afgelopen jaar, maar slechter dan in 2014. Lokalo’s en nieuwkomers zijn een factor. Volgens Ipsos heeft van de mensen die vorig jaar SP (TK) stemden 41% niet gestemd. 27% stemde lokaal ditmaal. Verder zijn we in gesprek met mensen buiten de partij, die beschikken over analyses. Onder anderen Tom van der Meer en Josse de Voogd.

<Er wordt een filmpje getoond met Josse de Voogd. Zijn boodschap: ‘SP is slachtoffer van een perfecte storm. Last van zowel lokale partijen als slechte opkomst. Landelijk is er een stijgende lijn; dus ik begrijp dat dit tegen valt. Toch zie ik geen reden om te denken dat dit afwijkt van de landelijke peiling. SP heeft flink verloren in de grote steden. De SP leunt niet zo op de grote steden; moet het hebben van gemeentes als Lingewaard, Uden en zo. Maar daar doen lokale partijen het ook heel goed. Kiezersstromen zijn niet overal hetzelfde. In Utrecht gingen ze naar GroenLinks, in Uden naar lokaal. Het verschilt gigantisch per plek.’>

RM: ‘Wij hoeven ons niet neer te leggen bij “1/3e van de koek is voor de lokalo's”. Ik stel voor dat we nu onze eerste indrukken bespreken, met elkaar tot een vragenlijst komen en op de volgende partijraad onze analyses met elkaar te delen.’

 

Besluit Alle afdelingen maken een evaluatie van de verkiezingsuitslag ter voorbereiding op de regioconferenties. Ook het landelijk campagneteam maakt een evaluatie. Op de partijraad op 23 juni wordt de evaluatie afgerond.

 

De afdelingen delen hun eerste indrukken.

 • Breda. Bedankt voor alle energie. Wel nog een slag in te maken. In iedere afdeling moeten mensen zijn die affiniteit hebben met opmaken van de dingen. Ik zou willen vragen aan de partijraad om te komen met een voorstel tot cursus mediateam, waar we elkaar kunnen helpen, dingen beschikbaar stellen. In Breda hebben we bestuurd. Van 6 naar 4 zetels. We bereiken te weinig mensen. De VVD ging van 8 naar 11 door een optimistische campagne. En 80.000 euro.

 • Doetinchem. 5 naar 4 zetels. Goed gescoord in wijk De Hoop. Veel geweest, actie, mensen in beweging gebracht.

 • Rotterdam. We hebben te weinig gedaan. Linkse samenwerking was vlucht naar voren, en we hadden de verdediging niet op orde. Nieuwe plan is onderweg.

 • Hengelo. Van 7 naar 5. Geen paniek. Wel vraag: hoe krijgen we mensen naar stembus. Maar ook: hoe krijgen we de GroenLinks-stemmers weer terug? En tegelijk diep in de buurten zitten.

 • Cuijk. 1 kerkdorp, geen actie gevoerd. Toch winst.

 • Zwolle. 5 naar 2. Wel 100 mensen actief gehad. Onze conclusie: toch weer meer doen.

 • Zeist: In 2014 waren er ook lokale partijen, waarom hadden we daar toen geen last van. Hogere opkomst door referendum, maar die stemmen gingen niet naar ons?

 • Dordrecht. Redelijk gehandhaafd. 3 naar 2. We hebben het goed gedaan, maar niemand weet het. Andere partijen roepen nu hetzelfde. Dus: permanent zorgen dat mensen weten wat wij doen. We moeten niet samenwerken met religieuze partijen.

 • Veenendaal. Bij ons is de revolutie nog even uitgesteld. Van 2 naar 1. In de wijk waar wij langsgingen stemde men op Denk. Als er een club is die voor sociale woningbouw, voor afschaffen eigen bijdrage Wmo is, dan moet je daarmee samenwerken. Werk samen op het doel, niet op grondslag. We zijn niet alleen de partij van de mensen die het slecht hebben. Meer positiviteit.

 • Zutphen. Van 5 naar 4. In wijken waar we acties hebben gevoerd zijn we gestegen. In traditionele SP-wijk hebben we verloren. Daar hebben we wel veel aangebeld, maar geen actie gevoerd.

 • Heerlen. Van 11 naar 10. Ook bij ons was de campagne geen walk in the park. Eerste analyse: grootste vijand is het opkomstpercentage. We hebben al onze leden gebeld. Veel leden: ik weet niet of ik ga stemmen, en of ik SP ga stemmen. Het mobiliseren van de eigen leden is dus heel nuttig. Donderdag zijn onze raadsleden geïnstalleerd door Emile.

 • Zuidplas. Deze keer van 3 naar 2. We hadden zelf posters gemaakt. Het landelijk bestuur moet ook kritisch op zichzelf zijn. Eer niet alleen de afdelingen waar het wel goed gaat. Help de afdelingen waar het niet goed gaat.

 • Pekela. De hoogste score van Nederland. Kon Minder. 3 dingen. 1e: we hadden op een vroeg moment de juiste referendumonderwerpen te pakken: herindeling en sociale woningbouw. 2e: wij zijn de lokale partij. 3e: we zijn een jaar lang aan de slag geweest om PVV-stemmers terug te winnen, met mensen te gaan strijden. Het lukte om er een tweestrijd van te maken: andere linkse mensen stemden ook op ons.

 • Nuenen. Mogen wij het filmpje van Josse de Voogd? En moeten we niet ons socialisme meer richten op de middenklasse?

 • Heerenveen: Het waren mensen met flexcontracten die juist naar de stembus kwamen. Wij hadden een goede voorbereiding. Actie gevoerd op Wmo en het Domela Nieuwenhuismuseum. Blij met verkiezingsmateriaal en de scholing. Wij willen wel graag nog grotere posters.

 • Weert. Van 4 naar 2. We hebben hard gewerkt, toch verlies. We waren aan het zwemmen, maar niet duidelijk in welke richting. Zegt iets over onze afdeling. We moeten ook Heel de Mens gaan afstoffen. De recente geschiedenis meenemen. Ook: taal en toon. We willen ook juist verbinden.

 • Arnhem. Heel slechte score. Ook wij moeten meer de straat op. Niet verzuren over wat er gebeurd is. Op de straat horen we thuis.

 • Amsterdam. Geen feestje. Van 6 naar 3. Twee wethouders die veel lof kregen. Alleen mensen voelen het nog niet. Ze voelen vaak niet dat we naast ze staan. We hebben wel een leuke jonge actieve ploeg. Het heeft even tijd nodig. Complimenten voor Lilian. Opkomst 50 procent. Veel cynisme in de stad.

 • Leiden. Van 5 naar 3. Actie gevoerd in wijk en gewonnen: daar zijn we de grootste geworden. Maar ook tweede in een wijk waar we niks gedaan hebben. Dus niet heel duidelijk. We missen nog de scherpte om te schakelen tussen fractie en actie. Buurten is goed, maar onderscheidt ons niet. Actievoeren wel. We moeten ook betaalde advertenties in sociale media gebruiken. Zorgde voor veel mensen op onze pagina's. Compliment aan media-team, al die krantjes, de flexibiliteit.

 • Utrecht. Van 4 naar 2. In onze wijken: opkomst extreem laag. 1/3 maar. Wij moeten nog veel opbouwen wat betreft actievoeren. Ik zie veel kansen en mogelijkheden.

 • Landgraaf. Van 4 naar 2. Mensen stemmen met hoofd en hart. Voor het eerst ledengroei. Ook wel iets waard. Wij zaten in coalitie. We zijn ondergesneeuwd. Niet zichtbaar. Bij ons: de lokale partij 13 van de 25 zetels. Lokale partij doet goed werk. Waarom lukt het in Pekela, Oss en Heerlen wel?

 • Kerkrade. 3 bleef 3. Goed campagne gevoerd, maar dat geldt voor velen. Wel: Emile kunnen strikken. Persoonlijke foto werkt toch beter op posters.

 • Gorinchem. Nog nooit zo sterk gestaan als na deze verkiezingen. Direct nieuwe actie. Wel verlies. Maar winst voor de afdeling. Er komen Statenverkiezingen waar buitengebieden bij uitstek interessant zijn en waar je kunt bouwen.

 • Groningen. Later dit jaar hebben wij ook verkiezingen. Acties zijn belangrijk. Maar nog niet voldoende. Het systeem wordt niet meer betwijfeld. We moeten bij acties ook mensen tussen de oren krijgen dat dit het systeem is.

 • Den Haag. Van 2 naar 1. Goed campagneteam gehad, nog nooit zo actief geweest. De Mos had 3 ton voor de campagne. Wij horen graag van anderen: ervaringen met adverteren.

 • Rijswijk. Observatie: het woord jongeren is niet echt gevallen. Jongeren in schijnpeilingen: VVD en Denk op mbo populair. Daar liggen kansen voor ons. Niet vergeten.

 • Beuningen. 2 zetels. Wel socialisten blijven. Ik heb een hekel aan identiteitspolitiek.

 • Brunssum. Wij hadden geen concurrentie van Denk, Partij voor de Dieren of GroenLinks. Wel van plaatselijke partijen, die veel macht hebben. Positieve reacties op de markt en tijdens het kloppen.

 • Duiven. Lokale partij gekrompen, links is gegroeid, wij stabiel op 3. Actief geweest met schimmelwoningen. Zorg dat mensen in verenigingen je kennen.

 • Sittard-Geleen. Van 3 naar 2. In twee wijken, actiecomité voor een groen hart opgericht, toch van 14 naar 12%. De mensen waarderen het maar je plukt niet per se de vruchten. GroenLinks was bij ons oppositieleider. We moeten successen claimen. Je bent als afdeling zelf verantwoordelijk voor je verkiezingsbudget.

 • Apeldoorn. Wij zijn terug na 8 jaar. Wat hielp: de verbinding zoeken. Ook hulp van Tweede Kamerleden gehad.

 

RM: ‘Deze uitslag vraagt een kritische analyse in alle geledingen van de partij. Onze idealen zijn nog lang niet behaald of verzilverd. Deze uitslag gaat niet onze koers bepalen. We zijn de buurtencampagne niet gestart om deze verkiezingen te winnen. Langs de deuren is niet voldoende: het gaat om de strijd die je voert. Ook bij een grote overwinning zal ik niet zeggen dat onze koers ineens definitief bevestigd is. Je moet wel de analyse maken. Wat we laten liggen en wat je nodig vindt, dat moeten we natuurlijk oppakken. Complimenten aan Arnhem en Rotterdam dat zij het optimistisch oppakken. We gaan elkaars analyse met elkaar delen. Hoop heeft twee prachtige dochters, woede en moed. We zijn boos. Maar we lopen niet met een zure kop rond. We hebben systeemkritiek, ja. Die moeten we nog scherper en populairder formuleren. Onze strijd is nog lang niet gestreden. We kiezen voor de lange termijn.’

 

Ronald van Raak over het referendum

RvR: ‘Ik heb goed nieuws: we hebben gewonnen. Ze dachten dat zij gingen winnen; ze werden heel hooghartig. Het was een vreemde campagne. Als een voorman van de ChristenUnie zegt, dat als je tegen de sleepwet bent, je voor terroristen bent. Als de minister-president denkt zich te kunnen veroorloven om te zeggen: stemmen is zoiets als kantklossen. Hoe gaat hij zich hier uitkantklossen? Wat niet kan is: de bevolking afluisteren, als de bevolking kort daarvoor nee heeft gezegd. Het gaat om iets fundamenteels, het fundament van onze rechtsstaat. Ik merk dat binnen de coalitie veel politici denken: dit kunnen we toch niet maken? Het is ook gemakkelijk aan te passen. Een aantal dingen eruit. Makkelijk te doen.’

RvR: ‘Maar ook: nadenken over de Tweede Kamer. Het is de zoveelste keer dat er een belangrijke wet wordt aangenomen, terwijl de mensen duidelijk nee zeggen. Als we in een land leven waar de volksvertegenwoordiging systematisch iets anders vindt dan de bevolking, moeten we daarover nadenken. Dan de Eerste Kamer. Het referendum heeft zich bewezen. Én: is keihard nodig. Tiny zei dat iedereen op dit moment denkt dat het referendum niet meer bestaat. Maar de Eerste Kamer moet nog besluiten. Je kunt nog steeds een referendum organiseren.’
RvR: ‘Er is ook nog iets raars aan de hand. Je kunt niet een democratisch recht afnemen zonder dat de mensen daar wat over mogen zeggen. Democratie is van de bevolking. Je de democratie toe-eigenen is een coup. De regering zegt: hier mag geen referendum over gehouden worden. Dat deugt niet. Vinden ook staatsrechtdeskundigen. We gaan een mooie tijd tegemoet. Kennen jullie dat kleefkruid? Het referendum is het kleefkruid van Mark Rutte. Dat gaat de komende tijd gebeuren. We gaan in de Tweede Kamer strijden voor een goede wet voor de inlichtingendiensten. En Tiny gaat strijden dat het een referendabele wet wordt.
Ik zeg tegen Mark Rutte: You ain't seen nothing yet. Ik hoop dat jullie meedoen.’

 

Sandra Beckerman over Groningen

Sandra is vandaag jarig.

SB: ‘Maar de grootste felicitaties gaan naar Groningen. In november kwam er een nieuw regeerakkoord: daarin stond dat de winning de komende 4 jaar anderhalf miljard kuub omlaag gaat. Afgelopen week bleek: in 2030 al naar 0. Dat waren ze in november niet van plan. De enige reden is omdat Groningers naar de rechter gingen, met fakkels de straat op gingen en met trekkers naar Den Haag. Dit is groot. Durf te strijden en durf te winnen!’
SB: ‘Maar je wint nooit alles in een keer. Dit is voor de Groningers nog geen reden om te stoppen. Ze moeten nog steeds hun kinderen in een onveilig huis laten slapen. Het lijkt alsof Wiebes de benen neemt, alsof hij nu niks meer hoeft te doen voor Groningen. Tegelijk komt het nieuws dat ze op een nieuwe plek in Groningen gaan fracken naar aardgas. Wij strijden met de Groningers voor veiligheid, schadeloosstelling en perspectief. We hebben op Sint Maarten tienduizenden bloembollen gepoot op een veld in Uithuizen. Die bloemen komen nu op. Sybrand Nijhoff voert al heel lang actie; hij gaat elke week even kijken naar het monument. Een monument voor al die mensen die moed houden. Op 21 april gaan we terug, voor feest, maar ook voor het gesprek met mensen: wat is je droom? We gaan dromen van Groningers verzamelen. En kijken hoe we samen verder strijden om die dromen werkelijkheid te laten worden. Kom allemaal. Op 21 april. Schrijf je dromen voor Groningen op en doneer voor ons bloeiend verzet. Ik sta straks bij de uitgang. Met jullie steun gaan we dit winnen.’

 

Algemeen secretaris Lieke Smits heeft nog een aantal punten

De Congresevaluatie. In januari hebben we congres gehad. Dat is geëvalueerd. Een aantal punten komt naar voren:

 • De dag is goed verlopen. Organisatorisch en sprekers met goede verhalen. Weinig punten over binnengekomen.

 • De timing van het congres: was mooi als begin van de campagne. Wel waren afdelingen heel zwaar belast. Daar moeten we bij ieder congres aan denken.

 • De regelmatig gewijzigde planning in aanloop naar het congres. Dat verdiende geen schoonheidsprijs.

 • Gedoe rondom wijzigingsvoorstellen. Veel voorstellen zijn ingediend die niet aan de eisen voldeden. We hebben hier veel over gesproken. Wij moeten op tijd reageren, zodat er nog tijd is om afspraken te maken.

 • Opdracht aan partijbestuur: bespreek de eisen aan wijzigingsvoorstellen.


Besluit: De partijraad neemt de lessen van de congresevaluatie over.


Commissies Europese verkiezingen

Voor de samenstelling van de programmacommissie is het voorstel:

Bastiaan van Apeldoorn, Renske Leijten, Jasper van Dijk, Frank Futselaar, Josje Beukema, Arnout Hoekstra, Bart van Kent, Jannie Visscher, Patrick Zoomermeijer, Tiny Kox, Annemarie Mineur en Lieke Smits.

Voor de samenstelling van de kandidatencommissie is het voorstel:

Rosita van Gijlswijk, Femke Reudler Talsma, Theo Coskun, Laurens Ivens, Paul Ulenbelt, Lian Veenstra, Hans Boerwinkel en Ron Meyer.

 

Besluit: De partijraad stelt de programmacommissie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in.

Besluit: De partijraad stelt de kandidatencommissie voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in.

 

Financiële controlecommissie

Voor de samenstelling van de financiële controlecommissie is het voorstel:
Theo Coskun (Rotterdam), Boris Stil (Gouda), Ronald van Hal (Venray), Ton Seegers (Uden) en Sonja Klaassens (Midden-Groningen).

 

Besluit: De partijraad stelt de nieuwe financiële controlecommissie in.
 

 

Lisa de Leeuw over ROOD

<Er wordt een filmpje getoond over de ROOD-acties tegen de sleepwet>

LdL: ‘Het enthousiasme in het filmpje: dit is wat een ROOD-groep in je afdeling kan brengen. Ronald heeft al veel gezegd over het referendum. Van tevoren is ingeschat dat het vooral jongeren zouden zijn die tegen gingen stemmen. 18-24-jarigen waren inderdaad (meer dan 60%) tegen.’

LdL: ‘ROOD brengt veel enthousiasme, creativiteit én opvolging in de toekomst je afdeling in. Van afdelingen hoor je: het is moeilijk. Maar neem nou Almere. Een van hun leden van 19 heeft in de campagne gedacht: ik organiseer een avond over flex met Bart van Kent. Hij heeft zijn vrienden ermee naartoe genomen. Verschillenden zijn die avond ROOD-lid geworden. Later nog 3. Nu zijn er daar ineens 6,7,8 jongeren die plannen hebben voor acties, die meedoen aan ons scholingsweekend. Allemaal vanwege één jongen die aan de slag wilde. Ik hoop dat het jullie inspireert. Jullie kunnen altijd bij het ROOD-bestuur terecht voor hulp.’