nieuws

Verslag Partijraad 20 december 2008

Met een filmpje over de recente initiatieven van SP-Tweede Kamerleden – binnen en buiten het parlement – wordt de Partijraad geopend. Partijvoorzitter Jan Marijnissen introduceert Micha de Winter, behalve geboren in Oss ook nog hoogleraar Pedagogiek en Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken.

Toespraak Micha de Winter

Het individualisme heeft in Nederland de overhand en er is onvoldoende aandacht voor het feit dat opvoeden ook het algemeen belang dient. Opvoeden heeft twee doelstellingen. Het beste uit een kind halen én burgerschapsontwikkeling.

'De Jeugd' staat op de agenda. De voorstellen worden harder en harder – camera’s! kampementen! –en men denkt steeds vroeger te kunnen ingrijpen. Wat ik daar tegenover zet is wat Lea Dasberg noemt 'de pedagogiek van de hoop'. Geef ze perspectief en vertrouwen dat ze iets kunnen bijdragen. Ik ben lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en die adviseert de regering onder andere over hangjongeren We hebben een studie gemaakt van de aanpak van hangjongeren en zagen dat die heel eenzijdig is. De jongeren worden in drie categorieën verdeeld: hinderlijke groepen, overlastgevende groepen en criminele groepen. Voor gewone jongeren is geen categorie. Wat bij de problemen een belangrijke rol speelt, is het korte lontje van de omwonenden. Er is iets aan de hand in de relatie tussen jongeren en anderen; er wordt nauwelijks met elkaar gepraat. Beleid moet dus over die relatie gaan. Ons rapport met die boodschap heet 'Tussen flaneren en schofferen'.

Het beleid van minister Rouvoet is te eenzijdig, gericht op risico's. Risico-taxaties, er zo vroeg mogelijk bij zijn, liefst achter de voordeur enzovoort. Het beleid sluit niet aan op wat wetenschappelijk onderzoek erover te melden heeft. Bijvoorbeeld, kindermishandeling is een groot probleem in Nederland. In het huidige beleid wordt de risicofactor gezocht binnen het gezin. Maar wat blijkt? In buurten met weinig communicatie, weinig sociale ondersteuning, is de kans op kindermishandeling veel groter. Sociale buurtkenmerken zijn dus belangrijk! Dus moet je in beleid óók naar de context kijken, óók naar de buurt.

De begroting

Penningmeester Rosita van Gijlswijk behandelt de begroting. De uitgangspunten voor de begroting worden uitgelegd. Sommige afdelingen zijn erg laks met het betalen van landelijke facturen. Van Gijlswijk vraagt de Partijraad hoe ze hiermee om moet gaan.

In de reacties van de Partijraad ontstaat discussie over de vraag of er niet standaard verrekend kan worden met de kwartaalbijdrage. Anderen vinden dat niet goed voor je betalingsbewustzijn; inkomsten en uitgaven moet je scheiden. Ook wordt voorgesteld dat afdelingen tijdens de Partijraad mogen uitleggen waarom ze niet betalen.

Rosita van Gijlswijk reageert op de discussie. Zij steunt de oproep tot publieke verantwoording. Er zal niet worden verrekend, want het is je taak als afdelingspenningmeester om facturen te beoordelen. Zo neem je je eigen verantwoordelijkheid voor je afdelingsfinanciën. Korting op de kwartaalbijdrage is een noodmaatregel.

De Partijraad stemt in met de begroting 2009.

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen heeft een aantal mededelingen voor de Partijraad. Onder andere:

  • Op 4 juni zijn de Europese verkiezingen. Op de Partijraad van 21 februari gaan we het programma en de lijst vaststellen. Het conceptprogramma staat volgende week op SPnet, organiseer dan snel een ledenvergadering en rapporteer voor 24 januari. Richt je bij de bespreking van het programma op de hoofdpunten
  • Ook op 21 februari is de vaststelling van de nota 'Brandhaard Aarde'.
  • De regioconferenties zullen gaan over 'De buurt, schaal van de toekomst'.
  • Eind januari komt weer de ZO-krant. Kijk op SPnet voor bestellen en planning.

De Partijraad stelt het partijraadverslag van 1 november ongewijzigd vast.

Remi Poppe presenteert het rapportje 'Langs de slooplat' dat een aantal eisen stelt waaraan sloopplannen moeten voldoen. Ga ermee de wijken in en steun mensen in hun verzet tegen sloop. Ik verwacht veel uitnodigingen aan mij en Paulus Janssen om jullie daarbij te ondersteunen!

Afdelingen

Vincent Mulder maakt melding van de nieuwe status van een aantal afdelingen. De afdeling Zevenaar splitst twee afdelingen in oprichting af: Westervoort en Duiven. De afdeling Helmond heeft de status 'in oprichting' aangevraagd voor Gemert-Bakel. De afdelingen Reiderland, Scheemda en Winschoten fuseren vanwege een herindeling. De nieuwe afdeling zal Oldambt heten. De afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel zal Zuidplas gaan heten; Alblasserwaard wil voortaan Sliedrecht genoemd worden. In drie gevallen zijn afdelingen waar het niet goed ging opgeheven en ondergebracht bij een andere. Grave gaat naar Boxmeer, Zandvoort naar Haarlem en Voorschoten naar Leiden. Hoogeveen i.o. heeft een aanvraag ingediend voor een volledige status. Borne i.o. en Capelle a.d. IJssel i.o. krijgen de volledige status. Rob Kolner van Borne en Jurgen van der Sloot worden met bloemen en applaus hartelijk verwelkomd door de Partijraad.

De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn ook in volle gang. Er is een commissie benoemd die zal adviseren over deelname aan de verkiezingen: Meta Meijer, Wim van Gammeren, Rosita van Gijlswijk, Hans van Heijningen, Nico Heijmans, Paul Peters en Vincent Mulder. De commissie adviseert het Partijbestuur. Het Partijbestuur heeft het mandaat om te besluiten. Afdelingen kunnen uiteraard bezwaar aantekenen. Afdelingen doen mee in maximaal één gemeente. De voorwaarden zijn in het kort: 1) erkende afdeling, 2) organisatorisch goed op orde, 3) ideologisch op orde, vooral bij kandidaat-raadsleden, 4) actief en onder de mensen en 5) voldoende actief kader voor een sterk bestuur én een sterke fractie. De procedure is als volgt. De commissie vraagt in januari informatie aan de afdelingen. In april/mei is er een eerste beoordeling, waar nodig met een bezoek aan de afdeling. In juni zal de commissie informeren naar de vorderingen en in september volgt het advies aan het Partijbestuur. Voor vijf afdelingen geldt een ander tijdpad omdat die al in november 2009 herindelingsverkiezingen hebben.

Meld nu cursisten aan voor de eerste cyclus cursussen 'Lokale politiek'. In juli aanmelden voor de tweede cyclus na de zomer. Dat is meteen ook de laatste kans!

De Partijraad stemt in met de procedure.

Zorgacties

Renske Leijten kondigt aan dat 2009 het jaar wordt van een grote zorgcampagne. We pleiten voor gewoon zorg als je dat nodig hebt, voor betaalbare zorg. Denk als afdeling na hoe je op lokaal niveau deze onderwerpen kunt aanpakken. Leden van de fractie komen jullie graag ondersteunen.

Buurten in de buurt

Partijvoorzitter Jan Marijnissen kondigt een scholingskrant aan over de buurten. In april spreken we elkaar tijdens de regio-conferenties over het eerste deel van 'De buurt: schaal van de toekomst'. Op de Partijraad van 20 juni stellen we het boekje vast.
Op de vorige Partijraad is gesproken over de symbiose tussen het boekje en onze aanpak van buurten in de buurt. Partijraadsleden wisselen veel verhalen uit over hoe het buurten tot acties en goede ideeën heeft geleid.

Afsluitende toespraak Agnes Kant

Uit wat er door bijvoorbeeld Bos en Balkenende gezegd wordt, kun je opmaken dat de kredietcrisis de ogen en oren lijkt te openen. Maar woorden zijn niet genoeg; we moeten nog maar afwachten of er ook een echte koerswijziging komt. Want dit is niet het enige wat we horen. Is het jullie opgevallen dat er minder gesloopt moet worden, en bewoners meer inspraak moeten hebben – volgens de PvdA. Dat het CDA wil dat zorginstellingen minder fuseren. Het kabinet wil meer aandacht voor de buurt. Er komt een plan voor buurtverpleeghuizen. Is het jullie opgevallen dat mevrouw Bussemaker het licht heeft gezien: de wijkzuster moet terugkomen. In de thuiszorg moeten weer vaste krachten het werk doen, en niet alfahulpen. Is het jullie opgevallen dat Plasterk de schaalvergroting in het onderwijs wil tegengaan? Dat het CDA een fusiestop wil in het mbo? Dat het tóch niet zo handig is de grenzen open te stellen voor werknemers uit nieuwe Europese landen? En dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de topsalarissen in de publieke sector? Het heeft iets gênants hoe ze zich op de borst kloppen hierover. Het zijn toch stuk voor stuk ónze successen. Ze nemen onze ideeën over, niet omdat ze ons aardig vinden, maar omdat onze ideeën steun hebben onder de mensen.

Er is nog veel om voor te strijden. Volgend jaar staat in het teken van de crisis. Het kapitalisme zonder teugels laat nu echt zijn ware gezicht zien. Er komt vast verandering. Hoe? Dat debat gaan we het komende jaar voeren wat mij betreft. De topbankiers kwamen langs in de Tweede Kamer. Hun treft naar eigen zeggen geen enkele blaam. Wat een beschamende vertoning. Ook D66-fractievoorzitter reageerde furieus: "geen greintje zelfreflectie" zei hij terecht. Maar als het gaat over zelfreflectie, dan weet ik er ook nog wel een. Want wat is de oplossing van D66? Zelfregulering!

De ontkenningsfase is voorbij. Het is tijd voor een nieuwe koers, waarin zeggenschap, solidariteit en langetermijnbelangen voorop staan. Waarin niet de markt, maar de mens centraal staat. Wij moeten in 2009 vooropgaan. Want wij kennen de weg.