nieuws

Verslag Partijraad 27 november 2010

Frank Bovenkerk over criminaliteit

Prof. dr. Frank Bovenkerk is cultureel antropoloog, criminoloog en bijzonder hoogleraar radicaliseringsstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij pleit al jaren voor ‘nieuw realisme’ in de criminaliteitsbestrijding. Belangrijk daarbij is dat er kritisch wordt gekeken naar de zin van maatregelen, maar dat het probleem van criminaliteit niet wordt weggepoetst. Er zijn echte slachtoffers.

Het nieuw realisme, toegepast op recente discussies, ziet er als volgt uit. Bijvoorbeeld de vraag: hoe komt het dat bij bepaalde migrantengroepen veel criminaliteit voorkomt? De nieuw realist wil dat feit erkennen, maar tegelijkertijd de migrantengroepen daarom niet als bedreiging bestempelen. Het is beter om de verhoogde criminaliteit te zien als een teken van maatschappelijk ontwrichting, en te handelen vanuit compassie.

De aanpak van criminaliteit in sociaal zwakkere buurten wordt succesvoller als er meer directe democratie is. De politie is nu regionaal georganiseerd en wordt niet afgerekend op buurtniveau. Het is veel verstandiger als mensen mogen meebeslissen over de prioriteiten van de buurtagenten; verkeersovertreders of wietplantages? De voordelen van zo een systeem zijn dat het effectiever is, dat de bevolking leert over de keuzes die de politie moet maken, dat mensen in hun buurt meer verantwoordelijkheid voelen voor de veiligheid en dat het feit dat je invloed hebt op de veiligheid ook het veiligheidsgevoel verbetert.

Als ik nu drie dingen mocht regelen die de veiligheid in Nederland verbeteren dan zouden dat zijn: 1. drugs legaliseren, 2. directe democratie in de buurten en 3. veel meer prioriteit voor internationale criminaliteit, zoals die rond giftig afval.

Live-verslag van de manifestatie Armoede werkt niet

Op de dag van de Partijraad vindt in Den Bosch de manifestatie Armoede Werkt Niet. Sadet Karabulut doet aan de telefoon verslag van de succesvolle manifestatie.

Mededelingen door algemeen secretaris Hans van Heijningen

  • Er is afgelopen maand afscheid genomen van Ger Wouters, die op 26 oktober overleed.
  • Goed nieuws: er wordt goed gewerkt in de afdelingen, het gaat beter met de afdelingsverslagen; de sfeer in de partij is goed.
  • We komen net leden tekort om 2010 met ledenwinst af te kunnen sluiten. Als elke afdeling de komende maand 10 nieuwe leden extra maakt, dan staan wij zeker in het rijtje dat vooruitgang heeft geboekt dit jaar.
  • Het verslag van de vorige partijraad, van 25 september, wordt vastgesteld.

De begroting 2011

Penningmeester Rosita van Gijlswijk behandelt de begroting voor 2011. Voor het eerst sinds jaren is er een negatief resultaat. Het voorstel is om dit ten laste van de algemene reserve te laten komen. Er komt minder binnen, onder andere door minder netto afdracht van onze volksvertegenwoordigers, en we krijgen minder subsidie. De uitgaven gaan ook omlaag; onder andere de Tweede Kamerfractie, het scholingsteam, het Wetenschappelijk Bureau en ROOD gaan bezuinigen of zijn dat al aan het doen.

Bij de vragenronde wordt geopperd om leden die nog 3,40 euro per kwartaal betalen te vragen of zij vrijwillig willen verhogen naar het lidmaatschapsgeld dat geldt sinds 2005, namelijk 5 euro per kwartaal. Ook wordt geopperd dat er geld kan wordt bespaard door minder ongevraagd drukwerk te versturen.

De begroting wordt goedgekeurd.

Op naar 200 afdelingen

Na een inspirerend filmpje over de SP’ers in Berkelland, weet Vincent Mulder te melden dat er nu op 63 plaatsen serieuze pogingen worden gedaan om afdelingen op te richten. De werkgroep Oude IJsselstreek wordt een afdeling in oprichting. Vincent Mulder vraagt de aanwezigen om zich te melden; voor zo'n 30 gemeentes zijn nog goede kaderleden nodig die daar nieuwe werkgroepen op kunnen zetten en ondersteunen.

Nogmaals Armoede werkt niet

Intussen is Paul Ulenbelt uit Den Bosch naar Amersfoort gekomen. Hij meldt dat er maar liefst 1500 mensen waren, en dat Rutte zijn borst kan natmaken, nu links zich verenigt.

De campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen roept de partijraadleden op om vooral leden te activeren en motiveren; voor een goede campagne zijn leden nodig. Maak in verband hiermee ook gebruik van de mogelijkheid om met je leden een bezoekje aan de Tweede Kamerfractie te brengen.

De planning van campagnemateriaal is als volgt:

  • 19 januari: affiches binnen
  • 22 januari: ZO-kranten binnen, met daarin een mix van landelijk en provinciale stukken
  • 2 februari: folders binnen
  • 25 februari: laatste dagkaarten binnen

Zorg dat we binnen nu en 10 dagen de bestellijsten voor het campagnemateriaal binnen hebben.

 

Toespraak Emile Roemer

Ik kom rechtstreeks uit Den Bosch; het was daar fantastisch. Ik kwam de zaal amper uit, omdat iedereen zijn persoonlijke verhaal wil vertellen. Die verhalen kunnen geen mens ongeroerd laten. Ik geef hier ook graag een vet compliment aan de PvdA, dat zij zich hierbij hebben aangesloten. Tijdens mijn toespraak daar heb ik Rutte beloofd dat dit pas het begin van het verzet is. We moeten nu echt alles uit de kast halen om de afbraak van de solidariteit een halt toe te roepen.

Maxime Verhagen van het CDA had gezegd dat het CDA meer onder mensen moet komen. Dan had hij vandaag in Den Bosch moeten zijn! Wilders was er ook niet; hij haalde kiezers op sociale onderwerpen binnen maar heeft alles net zo gemakkelijk weer ingeleverd. Tegen GroenLinks zeg ik: met zo een rechts kabinet past het niet om elkaar vliegen af te vangen. Richt je pijlen op het rechtse kabinet.

De komende tijd is erg belangrijk voor onze partij. We hebben afgesproken dat we naar 200 afdelingen toe moeten. Een betere tijd dan nu is er niet om nieuwe leden te werven. En op 2 maart is wat mij betreft de tijd rijp voor de SP om te gaan winnen. Dat zou een duidelijk signaal geven: blijf met je tengels van onze beschaving af. Ik zal niet rusten voor we dit samen voor elkaar hebben.

Lijsttrekkers

Ter afsluiting worden de lijsttrekkers van voor de Provinciale Statenverkiezingen op het podium geroepen, voorzien van bloemen en toegejuicht en -gezongen door de Partijraad.