nieuws

Verslag partijraad 22 juni 2019

Besluiten

  • Het verslag van de partijraad van 30 maart 2019 is vastgesteld.
  • De partijraad besluit om op zaterdag 14 december 2019 het XXIV Congres te organiseren. De volledige planning verschijnt op SPnet.
  • De taak van de congrescommissie is als volgt omschreven: De congrescommissie heeft als taak om een analyse te maken van de staat van onze partij, een evaluatie te doen van de afspraken gemaakt op het vorige congres en een visie en plan te ontwikkelen voor het versterken van de partij in de komende jaren. Daarbovenop wordt de congrescommissie specifiek gevraagd om een uitvoerige analyse te maken van de recente electorale ontwikkelingen en de lessen daaruit te verwerken in het congresstuk voor het XXIV Congres.
  • De congrescommissie voor het voorbereiden van het XXIV Congres bestaat in ieder geval uit: Sunita Biharie (fractievoorzitter Apeldoorn), Tiny Kox (fractievoorzitter Eerste Kamer), Renske Leijten (Tweede Kamerlid), Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer), Ron Meyer (partijvoorzitter), Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid), Lieke van Rossum (lid van het scholingsteam en fractievoorzitter Delft), Lieke Smits (algemeen secretaris), Arno van der Veen (voorzitter ROOD, jong in de SP) en Spencer Zeegers (regiovertegenwoordiger Noord-Brabant Noordoost). Van deze mensen krijgen Spencer Zeegers, Tiny Kox, Michiel van Nispen en Lieke van Rossum de taak om de evaluatie van de verkiezingen te leiden. Daarnaast worden er 6 mensen toegevoegd aan de commissie, die de afgelopen jaren geen landelijke functie hebben gehad binnen de partij. SP-leden kunnen zich tot en met 2 juli aanmelden via een email aan de algemeen secretaris (lsmits@sp.nl). Het partijbestuur besluit hierover op vrijdag 5 juli. Daarna worden de afdelingsvoorzitters geïnformeerd.
  • De kandidatencommissie voor het voorbereiden van het kiezen van het nieuwe partijbestuur bestaat uit Bastiaan van Apeldoorn (Eerste Kamerlid), Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid), Eric van den Broek (wethouder Boxtel), Theo Coskun (regiovertegenwoordiger Rijnmond), Erik Flentge (fractievoorzitter Amsterdam), Rosita van Gijlswijk (partijbestuurder en eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de afdrachtregeling), Agnes Kant (voormalig fractievoorzitter Tweede Kamer) en Krista van Velzen (voormalig Tweede Kamerlid).
  • De jaarrekening 2018 is vastgesteld en het partijbestuur is decharge verleend met betrekking tot de jaarrekening.

Lieke Smits opent met mededelingen

Het verslag van de partijraad van 30 maart 2019 is vastgesteld.

Lilian Marijnissen vertelt over SP’er Murat Memis, die in Turkije vastzit. ‘Hij wordt beschuldigd van terrorisme, maar hij is geen terrorist. Hij wordt vastgehouden omdat hij bepaalde tweets heeft geretweet, van journalisten en van mij onder andere. Het is ongelooflijk dat iemand die opkomt voor de Koerden, op grond van wat hij hier in Nederland doet, nu in Turkije vastzit. We zijn een manifest gestart: FreeMuratMemis. Teken het manifest, waarin we minister Blok oproepen zijn Turkse ambtgenoot aan te spreken. Aanstaande woensdag is er een Tweede Kamerdebat over Murat. Voorafgaand gaan we het manifest aanbieden aan minister Blok. Als je kunt, zorg dat je erbij bent.’ Vervolgens spreekt Murat in een filmpje vanuit Turkije de Partijraad toe.

Tweede Kamerlid Frank Futselaar over de landbouwvisie: ‘De SP heeft afgelopen tijd haar landbouwvisie opgeschreven. Een grondig stuk, geschreven door een groep partijgenoten onder leiding van Jules Iding uit Oss. Jullie worden uitgenodigd om Jules of mij te vragen langs te komen voor een avond of debat over landbouw. Ik houd mij ook aanbevolen voor vragen over het Programma Aanpak Stikstof.’

Evaluatie verkiezingen

Voorzitter Ron Meyer opent de discussie: ‘Ik ben geen type om lang om dingen heen te praten. De campagne is mislukt. Mijn aangekondigde stap opzij is weloverwogen. Gefundeerd in mijn eigen politieke vorming. Ik weet hoe politieke besluiten mensen raken. Volksvertegenwoordigers moeten daarom de gevolgen van hun keuzes voelen. Wij willen de gevestigde orde opschudden. Dat is waarom de handrem eraf moet. Ik geloof in een SP met lef. Ik gun de partij goede discussies, zonder te denken kampen, want etiketten smoren de discussie.

Ik ben optimistisch. Ik ging na mijn aankondiging naar een buurtactie van Sita en Anita. Nog nooit hadden ze actiegevoerd. Toen ik er arriveerde, hadden ze al vijftig huurders georganiseerd. Dat is ons socialisme. Er is geen tijd om lang te somberen. De lonen moeten omhoog en we gaan het Nationaal ZorgFonds invoeren – samen met de Sita’s en Anita’s. Ik hoop op een zelfkritische en respectvolle discussie. Ik zal wel reageren, maar ben vooral geïnteresseerd in wat jullie hebben gehoord op straat en in de afdeling.’

Jan Breur, Veenendaal: Complimenten voor het filmpje SP undercover. Baanbrekend, inhoudelijk relevant en het bracht urgentie over. Dat maakt het des te dommer dat daags hierna de Brusselmans-pulp kwam. Hoe verdedigen onze prominenten deze rotzooi? Strategische missers moeten stoppen.

Pieter Schol, Rotterdam: Deze dreun tikt nog even door. In Rotterdam hebben we die al met de gemeenteraad gehad. Wij willen een werkgroep die met voorstellen komt; open punten met discussie. We moeten elkaar niet de put in praten. En accepteren dat de ene afdeling niet de andere is. En niet het belang vergeten van onze buitenparlementaire acties: we zijn de enige partij die je ook ziet na de verkiezingen. Maar als we meedoen met verkiezingen moeten we dat goed doen. We zijn vergeten een stip op de horizon te maken. Vernieuwing en optimisme.

Irma Koopman, Helmond: Er moet evaluatie van onderop komen, ook met ervaringsdeskundigen, mensen die op lijsten stonden. Standpunten en koers van de partij zijn goed; we moeten het wel beter uitleggen. De strijd op sociale media moet ophouden. Ron had niet weg gehoeven. We bouwen gewoon door. Ons geluid is onmisbaar. Nog een idee: kan verkiezingsmateriaal eerst langs een testpanel?

Theo Coskun, regiovertegenwoordiger Rijnmond: Ik was twee weken geleden in Istanbul. Alles zal weer prachtig worden, stond daar op posters. Dat is een leus die een positieve boodschap uitstraalt. Dat is wat wij misten. ‘Brussel niet de baas’. Wat dan: Rutte de baas? Deze nederlaag zagen we aankomen. Al vijf jaar zakken we weg. Sinds vijf jaar zijn we 30 procent van onze leden kwijt. We zijn een erg parlementaire partij geworden. We hollen van verkiezing naar verkiezing. We moeten de SP opnieuw uitvinden. Wat is ons doel?

Welke strategie? Wie zijn onze bondgenoten, wie is de vijand? Welke strategie past daarbij? Laten we van nederlagen een les maken om te gaan winnen. De laatst gekozen tactiek met Brusselmans was een ramp, een aanslag op ons eigen moreel. De toestand in de afdelingen is miserabel. Zo krijgen we het vuur niet terug. De coach is nu vervangen, hoe goed hij ook is. Het is goed dat Ron zo ruimte maakt voor een open discussie. Daarom is het onhandig dat hij in de congrescommissie zit, alvast voor straks. Anders gaat het steeds over hem.

Diane Vondeling, Geertruidenberg: Wij vonden het filmpje ok, maar hadden een vervolg verwacht. Bedoeling was bij ons wel duidelijk, maar niet bij de neutrale kijker. Onze kandidaat was niet bekend genoeg. Het filmpje is niet het enige probleem. We verliezen al meer verkiezingen. Een lid zei bij ons: ‘we lijken geen aandacht te hebben voor de verschuiving van sociaal-economisch naar sociaal-cultureel.’

Patrick Zoomermeijer, Zaanstreek: Dank aan Ron. Het gaat niet om de poppetjes. De film en poster waren nationalistisch en beklemmend. Terwijl onze boodschap is: afbreken van kapitalistische staat die de EU is. Het gaat om onze ideeën. Er is een ideologisch congres in de maak. We moeten naar de leden toe. Rekening houden met maatschappelijke bewegingen. Wat ik mee wil geven: haal zo veel mogelijk op. Wij als partij zijn over kwesties verdeeld, maar we kunnen een zijn. Ik heb hoop. Meningsverschillen zijn welkom: niet afbranden maar opnemen.

Willem de Man, Vlaardingen: Ik wil het partijbestuur bedanken, ze hebben goed leiding gegeven. Rotterdam, Schiedam en Nissewaard: ook bedankt voor het samen campagnevoeren. Het filmpje was onder niveau maar niet echt een probleem. Overigens wil ik op de volgende partijraad graag een agendapunt: ons vastgoed – wij krijgen de indruk dat ons vastgoed verkocht wordt. José Wichgers, Enschede. Winnen doe je samen en verliezen ook. Uitslag was teleurstellend. Mensen waren verdeeld op vluchtelingenthema. SP-stem leek verloren stem: ‘jullie willen toch niet meeregeren’. Geen strijdbare Kamerleden. De boodschap komt niet over. Testpanel van leden was goed geweest: ook voor Brusselmans. Als je ergens tegen bent, ben je ook ergens voor. Uitgaan van eigen kracht dus. Om je heen slaan dwingt geen respect af. Iedereen heeft dezelfde idealen. Worden wij weer een brede sociale partij, of alleen activisme? Samenwerken over links? Nietsdoen is geen optie. As we zelf geen keuzes maken, kunnen mensen niet voor ons kiezen.

Petra Zimmerman, Oude IJsselstreek: We zijn een partij van actie. Van schoppen tegen misstanden in Nederland en Europa. Maar die ook met alternatieven moet komen. Een partij die altijd boos is werkt niet. De verkiezingsboodschap was onduidelijk en sloot niet aan bij actuele politiek. Er was een leegte aan ideeën en gebrek aan initiatieven. De zorgen van afdelingen worden niet altijd serieus genomen. Voeg aan je boodschap toe: rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen, met een top-5 van speerpunten. Een prominente rol voor de richting die we opgaan. Kernthema’s en doelstellingen duidelijker formuleren. Hoop en perspectief. Moeten we samenwerken met andere partijen? Soms wel op onderwerpen. En: deel onze successen. Positief gerichte campagnes dus.

Anja Goossens, Bergen op Zoom: De reacties op Brusselmans gingen van walgelijk tot geweldig. Wij willen de handrem er wel af, maar niet in deze vorm. De SP is een rijke partij dus schakel een professioneel reclamebureau in. Niet de opkomst de schuld geven. We hadden geen eigen geluid, onze standpunten kwamen niet uit de verf. De partijleiding moet kritisch zijn op zichzelf. Arnout heeft het goed gedaan maar hij viel een beetje weg door het filmpje. De lijn is goed, de uitvoering is bagger. Stuur op scholing. Zet internationale solidariteit hoog in het vaandel en word geen zwakke versie van PvdA en GroenLinks.

Sunita Biharie, Apeldoorn: Wij staan wel achter Brusselmans. We moeten het niet alleen daarover hebben. We moeten naar de verdeeldheid kijken. Volgens ons was ons verhaal heel duidelijk. Onze oproep is: wij hebben het antwoord niet. Laten we kijken wat we tegen die verdeeldheid kunnen doen en dan kunnen we geen groep hebben die ons intern verdeeld maakt.

Joop Welter, Leusden: Ik wil Ron bedanken voor de inspiratie. Fijn dat hij in de congrescommissie zit. Moeten we een vriendelijke partij zijn? Nee. Wel met humor. Maar de tegenstelling tussen kapitaal en arbeid wordt groot. Wij dienen de heersende klasse aan te vallen. We pleiten voor meer aandacht in de campagne voor de middengroepen. Onze ideologische basis versterken. Anders verzanden we in parlementarisme. Er is ook iets wat ons bindt: Heel de Mens. Het versterkt onze eenheid. Laat ons niet verdelen in identiteitspolitiek. Behoed ons voor de halfzachte derde weg van de nepsocialisten. Activistisch socialisme en de massalijn: nooit mogen wij vergeten dat er heel veel mensen op ons rekenen.

Bram Roovers, Den Bosch: Ron jammer dat je weggaat. Ik las in de NOS-app: de SP is niet opgericht tegen arbeidsmigranten maar tegen het kapitaal. Eens, maar daarom zijn we tegen arbeidsmigratie. Er is verschil tussen plat racisme en systeemkritiek. Goed programma. Maar niemand leest dat. Hoe je het brengt maakt het verschil. Wat doet Baudet? Die beroept zich op een glorierijk verleden. Stem op mij dan stem je op deze wereld. Wij moeten een totaalwereldbeeld presenteren. Werk dat concept rechtvaardigheid uit. Doe dat en dan gaan we de goede kant op.

Henk Hensen, Pekela en Westerwolde: Pekela had het hoogste percentage SP-stemmers in Nederland. We hebben het niet verloren door het Brusselmans-filmpje. We zijn een socialistische partij. We zijn niet zoals de rest. Deze verkiezingen hebben geleerd dat 50 tot 60 procent niet gaat stemmen. Voor die mensen zijn wij er. Voor die mensen en met die mensen moeten wij vechten en sleuren. Kritiek op kapitalisme, alternatieven aandragen. Niet in stemhokjes, schouder aan schouder met mensen die niet meer geloven inhet politieke. Kruip niet in je schulp maar spring juist in de ring. Als er een panel komt wil ik er wel in.

Daniel Boer, Alphen aan den Rijn: Ik wil beginnen met een mailtje dat ik onderschept heb. Van mensen die zichzelf ‘de groep’ noemen. Die zeggen dat ze van binnenuit de partij willen veranderen. In de NOS-app lees ik dat het partijbestuur zijn eigen vlees keurt. Dat is van buitenaf met modder gooien. Ik steun wel de strijd voor internationale solidariteit en tegen racisme. Ik ben van de SP lid geworden omdat de SP de enige partij is die de racisten kan benaderen. Dan moet je wel het contact met die populistische stemmer opzoeken. De afgelopen verkiezingen liet een grote kloof zien tussen landelijk en lokaal. Geen enkele partij heeft zo veel actieve leden – ik heb dat te weinig in beeld gezien bij de verkiezingen. Blijf bij jezelf. Dus meer die lokale afdelingen in beeld. Dat is wie we zijn.

Han van de Vlist, Midden-Groningen: Ik leerde de SP kennen als beweging, niet zozeer als partij. Bij elke actie ging je vertellen waar je voor stond. Strijden met de mensen tegen onrecht. Er is vaker kritiek op onze partij. Nu excuses voor Brusselmans: hoezo? Zijn zetels zo belangrijk? De ingezette lijn is goed. Een harde en duidelijke lijn. Leer van de geschiedenis. Kijk naar de afdelingen. Acties, gecompleteerd met avonden over onze visie. Tot slot een citaat uit de Internationale: ‘De staat verdrukt; de wet is logen – de rijkaard leeft zelfzuchtig voort – Tot ’t merg wordt d’arme uitgezogen – en zijn recht is een ijdel woord.’

Inge van de Vooren, Den Haag: Ik had liever een filmpje gezien: de EU nu en toen. We hebben de socialistische campagne gemist. Durf te vertellen waar we voor staan. Een tegengeluid kun je ook positief framen. Laat zien wat we 5 jaar hebben gedaan in Brussel. Veel gedaan met weinig mensen. Ook een gemiste kans: internationale samenwerking. Bijvoorbeeld met de PVDA in België die wel hun eigen verhaal hebben verteld. Onze arbeidsmigranten: zijn wij boos op de Polen? Nee. Daar is iets mis gegaan. Meer democratie in de EU, klimaatrechtvaardigheid. Waarom staat het partijbestuur zo ver weg van de leden? Als er dan zo een commissie komt: ik wil daar in. Ik ben geen bobo, ik ben niks. Ik heb niks te winnen, behalve de SP groot maken.

Jeroen van de Wolf, regiovertegenwoordiger Friesland: Laten we ophouden de sociale media te misbruiken voor een wedstrijdje verpissen wie de beste socialisten zijn. We zijn het allemaal.

Jos Piefer, Kerkrade: Twee jaar geleden werd ik verliefd op de SP. Dat gaat over in houden van. Daar hoort loyaliteit en openheid bij. Dit zijn de voorwaarden voor die liefdevolle relatie. We zijn het niet altijd eens. Vandaag stemmen we over twee voorstellen van het bestuur. Ik niet. Want ik heb die niet kunnen voorleggen aan de leden. Deze weg is niet de goede om meer inspraak te hebben.

Gera Matobo, Doetinchem: Aan het bestuur: jullie zijn gekozen door de leden. We werden verrast met het filmpje, met het besluit van Ron, met de boete aan de cartoonist. Neem ons mee met besluiten. In mijn afdeling had ik tien opzeggingen vanwege de negatieve toon en het filmpje. In de buurt hoor ik: niet gestemd, te ver van mijn bed. Hadden ze wel gestemd, dan was het een standaardpartij of FvD. Wij zijn niet zichtbaar en niet groen genoeg. Mensen denken dat we tegen Europa zijn en Polen discrimineren. Met deze aanpak kunnen we een kleine partij op links worden. Zorg voor een goede en veilige sfeer voor discussie. Zorg dat we de verschillende stromingen samenbrengen. Laten we kijken naar wat ons bindt; laten we dat doen met gezond verstand en kameraadschap.

Helena Schrijen, Brunssum: We streven toch allemaal naar hetzelfde. Dat het linkse, socialistische geluid weer duidelijk te horen is. Met oog voor meerdere doelgroepen in de samenleving. Met duidelijke profilering op klimaat, identiteit, immigratie, antifascisme en verzet tegen de opkomst van extreem-rechtse partijen. We zijn de SP. We hebben genoeg kracht – waar nodig werken we samen met andere partijen. Ontdoen van imago tegenpartij. We leven nu in een andere tijd.

Sebastiaan van den Hout, Rijswijk: Ik heb veel vragen gehoord. Was het campagneplan goed en de uitvoering slecht? Of andersom? Of waren het de omstandigheden? Om de kwaliteit van de discussies te verbeteren heb ik een vraag: wat was de strategische overweging? Wie is de doelgroep, en waarom, welke cijfers onderbouwen dat? Wat was het speerpunt van de campagne en hoe verhoudt zich dat tot onsverkiezingsprogramma? De communicatie bestond uit vijf punten: 1 We zijn de enige linkse eurokritische partij, 2 De Polen in Nederland worden uitgebuit, 3 Polen lijdt onder de EU, 4 Brusselmansfilmpje 5 De Europalezing over democratie in Brussel. Was hier een plan en eenduidig profiel bij? Hoe verhoudt zich dit tot fundamentele kritiek op het kapitalisme?

Nick Wasilopoulos, Nijmegen: Afgelopen partijraad is afgesproken: rem eraf. Dat moet zo blijven. Maar wel op inhoud. Gestrekt been: ja, maar met radicale alternatieven. Goed voorbeeld is het Nationaal ZorgFonds. Een stip op de horizon én aan de slag.

Jeroen Rensen, Winterswijk: Op een van de eerste SP-scholingen leerde ik: als je actie voert, moet je niet tegen zijn, maar komen met een alternatief. De afgelopen jaren waren we tegen dingen. Tegen Rutte, tegen zorgstelsel, tegen Europa. Laten we weer eens vóór strijden. We zien een zoektocht naar onszelf. Als we dat zelf al niet weten, hoe kunnen we dan mensen overtuigen? Misschien wordt het eens tijd om Heel de Mens eens tegen het licht houden. En te vernieuwen.

Gerda Siks, Oldambt: Oldambt is het gebied met generatiearmoede en leefbaarheid die onder druk staat. Aan de Hamer en Sikkellaan heeft men op Forum voor Democratie gestemd. Mensen geloven de politiek en ons niet meer. Wij zijn de gevestigde orde. Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt. Men is gestopt met stemmen; de democratie is er niet voor hen. Parlementair verlies is pijnlijk. Maar het verhaal van de man die mij vertelt: de democratie is er niet meer voor mij, vind ik pijnlijker. Laten we de socialistische partij zijn, het socialistisch alternatief. Fel, de macht aanpakken en hoop bieden. Kapitalisme aanvechten en dapper zijn. Elkaar niet afzwakken. Afzwakken om mee te besturen moeten we niet doen. Activistischer, feller dan ooit.

Robin van Ee, Wageningen: Undercover-filmpje: fantastisch. Kunnen we alleen maar achter staan. Werd echter overschaduwd door het Brusselmans-filmpje. Jammer dat het harde werk van onze Europarlementariërs niet over het voetlicht kwam. Dat is een koppeling met de wat bredere ontwikkeling van de laatste tijd: we missen het positieve verhaal. Laat je woede hand in hand met het goede dat je doet.

Ad Meijer, Amersfoort: Ik wil opmerken dat het besluit van Ron een groot verlies is voor onze partij. Ook Amersfoort heeft met haar leden overlegd. Logisch dat mensen boos zijn over de staat van onze partij. De SP lijkt er niet meer toe te doen. Brusselmans: de reacties van partijen en media waren hypocriet. Zeker achteraf kun je zeggen: Brusselmans heeft de interne draagkracht van onze partij overschat. Ik wil uit de grond van mijn hart zeggen: dit gaan wij samen doen.

Chris Hesse, Heerlen: Hoe komt het dat we hier eensgezind opriepen om de fik erin te zetten en als dat gebeurt in paniek wegrennen? Overal kwamen kameraden om met pek en veren om zich heen te gooien. We zijn niet meer relevant. Al meerdere verkiezingen. Laten we op 22 juni vooruitkijken. Heerlen roept op om de staat van de partij te analyseren. Steek daar je energie in. En niet in roepen dat jij er niet verantwoordelijk voor bent.

Frans Sannen, Boxtel: We toonden te weinig hoop en perspectief voor gewone mensen. Onze lijsttrekker was zwak te noemen. Mensen zegden op door Brusselmans. Goede jonge mensen. Van de 25 nieuwe mensen via Tijd voor Rechtvaardigheid zijn we de helft alweer kwijt. Hoeveel mensen zijn er weg? Hoeveel raadsleden zijn er weg? De beuk erin prima, maar op een positieve manier. Milieu, natuur, vrede, derde wereld. We willen een landelijke folder met standpunt over vluchtelingen en arbeidsmigratie. De afdelingen moeten meer de wijken in. De partijtop moet niet alleen naar de grote afdelingen luisteren.

Serena Rodenburg, Zuidplas: Ron heeft niet gefaald. Het campagneteam heeft gefaald. Wij zagen het een beetje aankomen en hebben zelf een campagne gemaakt. Poll gehouden, thema’s gevraagd aan mensen. We wilden een krant maken daarover – werd geweigerd door landelijk. Ik steun onze uitgangspunten. Het uitdragen kan gewoon beter. We moeten uit gaan van eigen kracht. Het filmpje: de kritiek is op de man en goedkoop. Wij hoopten op deel twee, waar een bijstandsmoeder vertelt hoe het wel moet. Humor en meer ideeën van leden erin.

Marja Snoeren, Hulst: Het filmpje met de Ferrari is niet goed gevallen. Brusselmans: niet heel blij mee. De boodschap erachter vonden de leden wel goed. Dus: simpeler uitleggen waar we tegen en voor zijn in Europa. Wij hebben met grote spijt kennisgenomen van het afscheid van Ron.

Bansta Blanckenburg, Leiden: De inhoud was wat negatief geformuleerd. Kom met radicaal positief geformuleerde alternatieven. We zien het in het buitenland gebeuren. Het is onze plicht. Waarmaken met acties, maar ook in het democratisch bestel. We moeten een partij zijn voor alle mensen en we moeten resultaten halen, op welke manier dan ook. Er is ook kritiek op de interne werking in de partij. Veel mensen spreken schande over een groep SP’ers die zich kritisch uiten en zich verenigen. Alle SP’ers die dit zo doen, doen dat omdat ze niet gehoord werden of dat gevoel hadden. Of dat gegrond is of niet. We moeten die discussie op welke manier dan ook voeren. Belangrijk dat we die mensen erbij houden en het helpt niet om te verketteren. We willen mensen met elkaar verenigingen: het allergrootste begin is om deze mensen niet uit te sluiten.

Mathijs ten Broeke, Zutphen: Verkiezingen is nooit ons hoogste doel geweest. We hebben wel een probleem. Structureler dan een filmpje. We moeten het hebben over onze maatschappelijke en ideologische strijd. We zijn langs de deuren gegaan na de verkiezingen. We horen: het heeft toch geen zin – jullie beloven van alles en ze zitten er alleen maar voor zichzelf. Ellen heeft voor de Eurofractie gewerkt, ze werkte zich het snot voor de ogen voor de truckers. Vervolgens kreeg ze te horen dat die truckers op Forum voor Democratie stemden want ‘die zijn tenminste duidelijk.’ In Zutphen knokten we al lang voor goede thuiszorg. Petities, moeizaam. Vanaf 2015 zijn we het anders gaan doen. We knokten voor vaste contracten en hogere lonen. Dat kan alleen met afschaffing van de marktwerking. Eerst werden we genegeerd, radicale gekkies. Maar het is wel gelukt. Vanaf 2021 komt in Zutphen een einde aan marktwerking in de huishoudelijke zorg. De oplossing is niet: onduidelijk en tweeslachtig blijven. Ook niet in de details zitten. Wel: radicaal naast onze mensen de macht uitdagen en het onmogelijke eisen. Zolang dat niet het geval is, begrijp ik die mensen aan de deur wel. Tijd om voor grote veranderingen te gaan.

Mathijs van Otterdijk, Schiedam: Het is onduidelijk wat wij willen. Nederland kent een hoop tegenpartijen en de SP is daarvan het meest genuanceerd. Betaalbare woningen, NZF, minimumloon. We zijn een socialistische partij, dus niet de PvdA. Systeemverandering willen we. Het gaat in veel afdelingen niet goed. Er is te veel ingezet op mensen inschrijven. Niet het aantal leden is belangrijk, de kwaliteit is belangrijker. Investeer in eigen kader. Het is niet handig dat we hier maar kort kunnen spreken. Discussie is nu onvoldoende mogelijk. Ik roep het partijbestuur om te onderzoeken wat er mogelijk is.

Emile Jacobs, Sittard-Geleen: Analyse: we sluiten niet meer aan bij bredere maatschappelijke bewegingen. Wij waren de partij van het verzet, keer het tij, de beweging tegen Irak-oorlog. De weg vooruit is niet méér tegen zijn. Maar ook niet met coalities. De weg vooruit is: 1 een positieve visie; een brede visie en niet één onderwerp. 2 principiële oppositie voor een fundamentele breuk met kapitaal. 3. Bouwen aan een bredere beweging. Dus ook een vakbondsstrategie en regelmatig overleg. Werk maken van democratie in de economie, help coöperatieven opzetten. Sociale verenigingen opzetten voor mensen die niet politiek actief zijn of willen zijn. Laten we eigen media opbouwen. Geduldig opbouwen dus; een echte tegenpartij.

Johan Koelman, Boxmeer: De slager die zijn eigen vlees keurt: wij hebben daar ook een mail over gestuurd, maar dat doen we niet in de pers. De commissie moet van onderaf gedragen worden. Verder moeten we een positief geluid uitdragen. Het links alternatief voor neoliberalisme en kapitalisme met goede tegenvoorstellen.

Dennis de Jong, Rotterdam: Ik spreek voor het team-Brussel. Ik wil echt even op de campagne ingaan. Ik heb veel boodschappen gehad: dat filmpje doet geen recht aan jouw goede werk. Mensen in mijn omgeving, de arbeiders die het filmpje leuk vonden, die gingen niet op die schoften stemmen. De inhoud van ons programma werd onderbelicht. Ook de speech van Lilian over democratisering is belangrijk; hebben we niet meer terug gehoord. De SP heeft veel goodwill gekregen bij de Europees parlementaire groep van links. Ons team gaat weg uit Brussel. Niet iedereen: sommigen kunnen bij de groep werken. Die lifeline isbelangrijk. Laten we die uitwisseling vasthouden. We hebben de hele periode na de verkiezingen telefoontjes gehad van Lilian gehad. Ze heeft zich blauw gelezen aan alle input. Wij hebben veel vertrouwen in Lilian. Betrek alle leden, hoe ze ook in discussies staan. En: alle ballen op Lilian.

Neeltje Peters Amsterdam: Op de vorige partijraad heb ik gezegd: links moet weer rellen. Daar bedoelde ik wel iets genuanceerds mee. In deze campagne misten we het grote verhaal. We hebben de woede aangesproken en het niet over de hoop gehad. Wat kan er in socialistisch Europa, wat zijn de goede stapjes die gedaan zijn Brussel? We willen fundamentele verandering. Dat breng je graag, zelfs af en toe met een gestrekt been. We zijn de wereldverbeteraars uit het oog verloren. We moeten de boze arbeider verenigen met die wereldverbeteraars. We moeten ons keihard uitspreken tegen de verdelers op rechts. Wij denken dat het goed is om alle leden te vragen naar de staat van de partij. Ledenonderzoek kan ons helpen op weg naar het congres. We zullen wel moeten. We kunnen het socialisme niet aan andere partijen overlaten.

Marc van Caldenberg, Landgraaf: De handschoenen moeten af, was de conclusie van de vorige partijraad. Als we oproepen voor strijd dan moeten we samen een vuist maken. We hebben Arnout en Ron naar de oorlog gestuurd en bij de eerste veldslag, toen zijn er vele gedoken. Dan hebben we de strijd al verloren. Waarom is de SP ooit opgericht? Dit gaat over de staat van onze partij. Ron gaat altijd voorop in de strijd. Respect voor jou en je beslissing. En vooral voor alles wat je de afgelopen jaren voor de SP hebt gedaan. Wat doe je dan als de campagne mislukt? Dan knokt hij voor de banen van de mensen in de zorg. Ik neem er diep mijn hoed voor af.

André van Leeuwen, Smallingerland: Door het filmpje kregen we veel aandacht. Toen hadden we als partij onze fundamentele kritiek moeten uiten. Deden we niet. We kregen tweespalt in de partij. We hebben dat moment niet genomen, lokaal en landelijk niet.

Jannie Drenthe, Assen: Het filmpje staat haaks op menselijke waardigheid en daarmee respect voor elkaar. De boodschap is niet duidelijk. De boodschap komt niet over. Nationaal ZorgFonds: mensen horen er steeds te weinig van. Je moet als politicus ook betrouwbaar zijn. We moeten hoop geven. Dat politiek leuk is en dat we oplossingen hebben. Voor de evaluatie: neem de leden mee.

Marina Casadei, Amstelveen: Als er een afdeling is, waar ze om kunnen gaan met teleurstelling, is het onze afdeling. Wee moeten een positieve boodschap uitdragen. Het campagneteam had beter voorbereid moeten zijn: wat doe ja als je negatieve shit over je heen krijgt. We wisten niet wie er in het campagneteam zit. Filmpje: gemengde gevoelens. Mailtje gestuurd naar partijbestuur dat we het niet zo’n smakelijk filmpje vonden. Er had een vervolg op moeten komen. Filmpje had voorgelegd kunnen worden aan leden. Verder hadden we wel wat meer ondersteuning willen hebben.

Daan Brandenbarg, Groningen: Ik maak me zorgen. We zijn socialisten. Onze opdracht is tegen de stroom in gaan van de heersende macht. Dat geeft weerstand. Dat is altijd zo geweest. Dat wij tegen de stroom in moeten zwemmen. Al in 2012 concludeerden we dat we niet te lief moesten worden. In de vorige partijraad zeiden we dat de handrem eraf moest. Wij zijn niet geschrokken van het filmpje en de reacties. Wel dat partijgenoten excuses aanboden aan collega-raadsleden. Waar was de Tweede Kamerfractie met de inhoudelijke reactie? Als de partijraad zegt dat het steviger moet en inhoudelijker, dan gebeurt dat ook. Worden we een partij als andere anderen? Die denkt dat het socialisme er wel komt als we gezellig meedoen? Of worden we de partij die samen met de mensen wint?

Ronald Portier, Dordrecht: Ook zeer bedankt Ron, je had niet weg gehoeven. Het filmpje: wij moesten erom lachen. Het effect was echter: werd goed gevonden door mensen die niet op ons stemmen. Een vergissing die we niet moeten herhalen. Als socialistische partij zitten we op een aantal punten heel goed. 65 jaar, lonen omhoog. Toch stemmen minder mensen op links. Omdat een aantal andere zorgen door ons niet aan de orde worden gesteld. Massale en ongecontroleerde migratie. We stemmen voor het Marrakesh-pact, dat immigratie toejuicht. Criminaliteit: veel mensen voelen zich niet veilig, terwijl rechters die verkrachters werkstrafjes geven. Socialistisch populisme is de kant die we op moeten gaan.

Het eerste deel van de inbreng van de partijraad wordt afgesloten met een filmpje over het Nieuw Akkoord van Wassenaar.

Pim Siegers hervat de discussie

Jeanne Pouw, Schagen: Er is behoefte aan duidelijkheid. En serieus onderzoek naar wat er gaande is. De middenklasse wordt niet meegenomen in de visie. Dat moet een visie zij die hoopvol, humorvol en met elan is.

Dagmar Mous, Eindhoven: De campagne was te veel gericht op wat we niet willen. De poster gaf de indruk dat we uit de EU wilden. We hebben te veel ingehakt op Oost-Europeanen. De toon was negatief, zuur, venijnig. Dat maakt het moeilijk om op straat campagne te voeren. Zet je niet af tegen andere partijen. Klaag het systeem aan via de gedupeerden. Richt je op kwaliteit van afdelingen. Richt een testpanel in. Straal uit dat onze beginselen goed zijn voor iedereen. En luister naar elkaar.

Geert van der Laan, Middelburg: Het filmpje was de SP onwaardig. Die met de Ferrari was ook lastig uit te leggen. Inhoud en vorm moeten passen: als SP wil je dat het gaat over sociale en economische tegenstellingen. Maar je bent afhankelijk van de actualiteit. Het ging over klimaat, migranten en vluchtelingen. Dan moet je daar een standpunt hebben vanuit je waarden. Het beeld werd gecreëerd dat we een anti-immigratie partij zijn. En nationalistisch. Het laatste wat je als SP moet willen.

Marjo Husslage, Castricum: Afgelopen jaar hebben wij een goede actie voor een buslijn gevoerd. Dat heeft leden opgeleverd. Jammer dat het filmpje ons leden kostte.

Ronald Jansen, Arnhem: We hebben veel meningen gezien, soms lijnrecht tegenover elkaar. We zijn geen partij van jaknikkers. Ook dank aan Ron. Had niet weg gehoeven. Ik ben wel klaar met het filmpje. De handrem moest eraf. Wordt ernaar geluisterd, dan gaan we zeiken. Vol gas erop houden. Ik vind verder: de pers is welkom op de partijraad. En als het over samen gaat: de partij van binnenuit veranderen, dat doe je door het democratisch debat aan te gaan. En als er dan besloten is, dan laat je het. Niet altijd eerst via de pers. Een groep binnen de groep? Samen zijn we de groep.

Jorge Wolters, Roermond: De SP knokt sinds jaar en dag voor het algemeen belang. Lonen, wonen, zorg, onderwijs. Ik kreeg thuis de vraag: pap, waarom hebben de mensen niet op jullie gestemd? Er is ons van alles wijsgemaakt door rancuneuze afvalligen op sociale media. Laten we ons versterken. Onze kameraden goed informeren. Geen concessies, niet buigen om mee te doen.

Jos Swartjes, Beuningen: Respect voor besluit Ron. Ron heeft de massalijn weer ingevoerd. Tijd voor Rechtvaardigheid en het Nationaal ZorgFonds: dat zijn echt massalijnen. Die lijn wil ik doorzetten. Ik erger me aan de kritiek: kijk naar de afdeling zelf. Veel mensen die lullen maar niet poetsen.

David de Vreede, Almere: Ik spreek onze waardering uit naar Dennis en Anne-Marie. Ook voor Arnout. Dat is te weinig gezegd vandaag. Wat kan beter? Arnout was lijsttrekker, die te veel is overschaduwd door Lilian. Ook bij de Provinciale Statenverkiezingen: anti-Rutte. Richt je op de inhoud en heb een positief verhaal. Laat dat horen. Graag wat meer verbreding: niet alleen over geld praten, maar ook over arbeidsomstandigheden.

Michel Verschuren, Breda: Een paar jaar lang was het devies: meer actievoeren. Alleen activisme is niet genoeg. Parlementair werk met een goed verhaal helpt ook. Houd beide pijlers in stand. De verkiezingen tussen Ron en Sharon legde een open zenuw bloot. De strijd is intern verbitterd. Dat moeten we intern doen, niet in de media. De handrem eraf is niet hetzelfde als de persoonlijke aanval op mensen. Onze stemmers en leden vragen duidelijkheid. Analyses en alternatieven. We hebben ook meer jongeren nodig. Diepe buiging voor Ron. Hij treedt af in het belang van de partij.

Cees Sterkenburg, Deventer: Maandagochtend is er een protestactie in Deventer voor Murat. Kom ook! We zijn ons gezicht kwijt: politiek niet-geïnteresseerden weten niks van ons. Voor de leden en geïnteresseerden hebben we ook geen gezicht. Betere marketing is nodig. Zeg dingen in de taal van het volk. Geen onzin verkopen. Positieve uitstraling waarbij de kernwaarden de kapstok zijn. Denk aan een serie op YouTube zetten. Sociale media-teams. Lokaal: gesprek aan blijven gaan met mensen. Uitstralen dat we echt aan het roer willen.

Jan Dresmé, Het Hogeland: Sympathie is kwetsbaar, dat moet je verdienen. We hebben sympathie verloren. Laten we onze eigen boodschap brengen. De partij is een middel, geen doel. Onze afdeling, en niet alleen de onze, is leden kwijtgeraakt, die vinden dat de landelijke SP niet meer hún SP is. Het lijkt erop dat ‘Amersfoort’ en ‘Den Haag’ niet meer in de gaten hebben wat er op lokaal niveau speelt. Het is te vaak top- down, terwijl onze manier van werken bottom-up zou moeten zijn. We hebben moeite met kritiek op onszelf. Niet bang zijn voor de spiegel. Laten we kritiek omarmen. Laten we bouwen op het fundament van het beginselprogramma. Niet besturen maar mensen zijn het belangrijkst.

Peter Duvekot, Dronten: We zijn een partij in verandering. Dat is tof. Metafoor: politiek lijkt een schoolplein. Een aantal kinderen schreeuwt en probeert de kinderen mee te krijgen. Wij moeten niet meeschreeuwen. We zetten de muziek weer aan en zijn de leukste partij.

Piet de Ruiter, Leidschendam-Voorburg: Filmpje: over vijf jaar nog een keer kijken wie er gelijk heeft gekregen. Vroeger hadden we ook een V-team, met mensen buiten de partij. Dat moeten we meer doen. Weer een afdelingsteam in het leven roepen om te inspireren en te motiveren. We moeten oudgedienden niet zomaar afvoeren. En de partij ideologisch op orde krijgen.

Mathijs Fiddelaers, Weert: Geweldig filmpje. Rem mocht eraf en dan doen we dat en schaam ik me voor leden die zich uitspreken tegen het filmpje. Hoe haal je het in je hoofd. Die vinden het belangrijker om raadsleden of wethouders te vriend te houden. Ze moeten zich de ogen uit de kop schamen. In Weert is geen fractie meer. We hebben het kaf van de koren gescheiden. We zijn weer bondgenoot van de mensen zelf. Ron heeft leden weer de straat op gekregen, mensen emanciperen. Als een team niet goed presteert, gaat de trainer weg. Maar we moeten juist kijken naar de spelers.

Fred Kamminga Eemsdelta: 1 plus 1 is 3. Eendracht maakt macht. We zijn kinderen van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid broederschap. Nu: saamhorigheid, gelijkheid en vrijheid. We zijn individuen in het kader van een gemeenschap. In Groningen zijn we boos op de multinationals. Laten we buitenparlementair én parlementair zijn.

Erik van Donk, Nissewaard: Waardering naar Ron. Ook aan Lilian voor de bijeenkomst in Wassenaar. De oude Grieken hadden al een stoommachine. Er werd niet mee geïnnoveerd omdat ze slaven hadden. Een Akkoord van Wassenaar zorgt voor vernieuwing: hogere lonen dwingt om meer te innoveren.

Lian Veenstra, Veendam: Ik ben 21 jaar lid van deze club. Nog nooit eerder sprak ik op een partijraad. Ik voelde de urgentie niet. Sinds de verkiezingen loop ik met pijn in mijn lijf en kom ik niet tot rust. Komt dat door twee zetels? Door het filmpje? Het is iets dat veel dieper zit. Het dreigend verlies van mijn club, alles waar ik zo lang mijn ziel in gestopt heb. Vanuit de overtuiging dat deze club strijdt voor mensen die dit het hardst nodig hebben, voor de kinderen voor wie het uitmaakt waar hun wiegje staat. De strijd in Groningen tegen het grootkapitaal. De strijd met moeders die niet meer in schimmelwoningen willen wonen. Voor de mensen in Veendam-Noord, waar de voordeur niet open gaat, omdat de wereld buiten niet meer hun wereld is. Ik proef, lees zie, een dreigende deling in de club. Ik zie de weglopers, overstappers, ik proef een stroming die zich bezig houdt met identiteitspolitiek, maar vergeten dat voor al die identiteiten geldt dat het uitmaakt waar je wiegje staat. Ik zie een stroming die voor de parlementaire macht willen gaan. Gelukkig zie ik ook in Groningen tientallen medestrijders, die nog net zo in de club zitten als ik, wars van macht, wars van groepen, die de strijd aan willen gaan. Dit is waarom ik 21 jaar geleden lid werd van de club. Dat is de koers die we kozen toen we Ron kozen. Ik sta nog steeds volop achter die koers en ik laat mij die club niet en door niemand afpakken.

Willeke van Ooijen, West Maast en Waal: Onze rol is het kapitalisme te bestrijden en te vervangen. We sluiten ons aan bij de afdeling Arnhem. Ron had niet op hoeven stappen. Een voorzitter loopt voorop, geeft moed. Dat heb jij ook gedaan Ron. We zijn weer meer gaan kloppen en mensen gaan activeren. We hebben begrip en respect voor je besluit. Maar we voelen ons ook in de steek gelaten. We hopen dat je een nieuwe rol vindt in de partij. Wij willen die koers voortzetten. De beuk erin.

Henk van Gerven, Oss: Ik ben in 1977 lid geworden. Van een unieke partij die uitgroeide tot een grote partij in Nederland. Nu een fase waarin het minder gaat. Nog steeds unieke partij met radicale kritiek. In onze laatste campagne zijn we niet geslaagd om onze ideeën over het voetlicht te krijgen. Onze stemmers bleven thuis of stemden op een andere partij. Eenheid is geboden. We hebben vleugels in de partij. Daarmee kun je vliegen. Maar er moet wel worden samengewerkt.

Ron Meyer beantwoordt vragen.

‘Dank voor de mooie woorden en voor de minder mooie woorden. Zoals Ronald uit Arnhem zei: verschillende opvattingen, dat hoort erbij. Dit is het begin van de analyse. Wel alvast gehoord: de partij van de humor. Hoop heeft twee dochters: de woede en moed. Het is niet het een of het ander. Lians verhaal: combineren van de woede wat er niet goed gaat en de moed om dat te veranderen. Ik omarm dat we ook van de hoop moeten zijn. Het Nationaal ZorgFonds is daarvan een voorbeeld. Daar gaan we mee door. Dat haalt niet altijd het nieuws. We gaan door met dat soort ideeën. We zijn nooit gestopt met het ZorgFonds. We komen nog iedere maand samen. We hadden vlak voor de Statenverkiezingen nog een bijeenkomst. Is ons dat gelukt bij de Europese verkiezingen? Nee. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Voor mij werkt politiek op die manier. Is er genoeg ruimte voor kritiek en zelfkritiek? We staan hier al sinds de ochtend daarmee bezig te zijn.
Is er een groot overkoepelend verhaal nodig? Bram en Neeltje: rake woorden. Rellen op links, met een optimistisch groot verhaal. Hebben we dat dan niet geprobeerd? Het beeld dat is ontstaan is evident. Maar ik wil er op wijzen dat we opiniestukken hebben gehad, animaties, een lezing van Lilian over wat we allemaal willen met Europa. De vraag is dus: hoe genereren we net zo veel podium voor al onze ideeën, voor de hoop? Twee belangrijke campagnelessen zijn: ga altijd buiten de ervaring van je tegenstanders en ga niet te ver buiten de ervaring van je medestanders. We moeten dus beter controversieel zijn.

We zouden ons niet moeten verschuilen achter de opkomst. Zeggen dat de opkomst niet goed is, is geen verschuilen, geen excuus. Het is de meest fundamentele zelfkritiek die we kunnen hebben. Dat het ons niet lukt om meer mensen te laten stemmen in onze buurten. De discussie in de partij moet je voeren zonder etiketten vooraf. Dan smoor je de discussie. Accepteer de verschillen. Die zijn er altijd geweest. Daar hoort ook bij dat je de partijdemocratie moet accepteren. Je mag telkens weer voorstellen doen. Maar zeggen dat de koers een probleem is omdat je je zin niet krijgt, is wat anders. De les van Gary Lineker: wat toen zo verschrikkelijk leek, daar zat wel enorme potentie in. In alle geledingen spat de potentie er vanaf. Vandaag is het misschien kut, maar in alle geledingen van de partij is enorm veel potentie.’

Lieke Smits antwoordt.

‘Nog een paar dingen. Wat voor onderzoek doen we. Dat is cruciaal. We weten niet alles zelf. Ik ben blij dat zo’n 20 afdelingen de buurten in gegaan zijn waar mensen wel op ons hebben gestemd maar waar de opkomst laag was. Waarom heeft u niet gestemd of niet op ons gestemd? Hoe kunnen wij bondgenoot zijn van al die mensen in de buurten? Kan dit in meer afdelingen? We doen ook extern onderzoek. We geven opdrachten aan onderzoeksbureaus. Moeten we niet meer met jongeren? Dat doen we met onderzoeksbureaus. Die lessen komen hier terug. De ledencijfers. We hebben meer opzeggingen dan aanmeldingen. 900 leden sinds 1 januari meer uitgeschreven dan ingeschreven. We willen leren van de redenen. Groep 1: dat ene spotje was wel erg pittig. Moeten we niet wat vriendelijker zijn? Dit was de druppel. Groep 2: waar is de relevantie van de SP gebleven? Hoe onderscheiden we ons? Richt zich ook op onze Kamerfractie. Afgelopen weken: pensioenen, voor onze partij een belangrijk thema, motiveert mensen om actief te worden. Sinds EU-verkiezingen hebben 300 mensen aangegeven dat ze lid willen worden via dit thema. Nog 11.000 mensen staan klaar om benaderd te worden. De potentie is dus groot.

Neeltje zegt: met alle leden in gesprek. Met je eens, vanuit alle afdelingen. Even samen nadenken of we dat het beste kunnen doen. Amstelveen, Hogeland: leden niet genoeg betrokken. We hebben geprobeerd om via voorzitters en kadernieuwsbrieven zo veel mogelijk ideeën uit te wisselen. Drie maal een campagnestream georganiseerd. Kijkers lopen terug. We moeten blijven zoeken naar middelen. Moeten we niet een besloten partijraad organiseren? Ik begrijp de zorg wel. Ik wil niet dat mensen zich belemmerd voelen om hier het woord voeren. We moeten hier met elkaar over spreken. Bijvoorbeeld door in groepen uit elkaar te gaan.

Er wordt voorgesteld om het bij één termijn te houden: aangenomen.

Lieke Smits over de voorbereidingen van het congres
‘Waarom een congres, over de staat van onze partij, over de afgelopen 2 jaar en de afspraken van vorige congres. En de komende jaren. Daarbovenop: een uitvoerige analyse van de electorale ontwikkelingen. Daarom worden vier mensen uit de congrescommissie verantwoordelijk voor die evaluatie. Iemand riep om de luiken te openen: die staan ook open. Dan Heel de Mens. We willen voorstellen om dat traject over te laten aan het nieuwe partijbestuur. De congrescommissie. Het partijbestuur heeft uitvoerig gesproken over de bemensing. Met jarenlange ervaring en jonge mensen. Combinatie van landelijk podium en lokale mensen.’

Het voorstel:
Sunita Biharie (fractievoorzitter Apeldoorn), Tiny Kox (fractievoorzitter Eerste Kamer), Renske Leijten (Tweede Kamerlid), Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer), Ron Meyer (partijvoorzitter), Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid), Lieke van Rossum (lid van het scholingsteam en fractievoorzitter Delft), Lieke Smits (algemeen secretaris), Arno van der Veen (voorzitter ROOD, jong in de SP) en Spencer Zeegers (regiovertegenwoordiger Noord-Brabant Noordoost).

Voor de kandidatencommissie is het voorstel:
Bastiaan van Apeldoorn (Eerste Kamerlid), Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid), Eric van den Broek (wethouder Boxtel), Theo Coskun (regiovertegenwoordiger Rijnmond), Erik Flentge (fractievoorzitter Amsterdam), Rosita van Gijlswijk (partijbestuurder en eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de afdrachtregeling), Agnes Kant (voormalig fractievoorzitter Tweede Kamer) en Krista van Velzen (voormalig Tweede Kamerlid)

De planning naar het congres. We moeten wel een paar maanden de tijd nemen. 14 december congres. Het is een strakke planning, dus dat vergt iets van ons allemaal. Belangrijk om goede ruimte te geven aan goede discussies.

Er vindt een discussie plaats over de congrescommissie. Afdeling Nijmegen stelt voor om 15 mensen toe te voegen die niet een landelijke functie, leidende rol of betaalde functie hebben gehad.

Lieke Smits stelt in reactie voor om er 6 in plaats van 15 toe te voegen. Dat wordt ter stemming gebracht. Ook over de congresplanning en de samenstelling van de kandidatencommissie wordt gestemd.

Besluit: De congrescommissie voor het voorbereiden van het XXIV Congres bestaat in ieder geval uit: Sunita Biharie (fractievoorzitter Apeldoorn), Tiny Kox (fractievoorzitter Eerste Kamer), Renske Leijten (Tweede Kamerlid), Lilian Marijnissen (fractievoorzitter Tweede Kamer), Ron Meyer (partijvoorzitter), Michiel van Nispen (Tweede Kamerlid), Lieke van Rossum (lid van het scholingsteam en fractievoorzitter Delft), Lieke Smits (algemeen secretaris), Arno van der Veen (voorzitter ROOD, jong in de SP) en Spencer Zeegers (regiovertegenwoordiger Noord-Brabant Noordoost). Van deze mensen krijgen Spencer Zeegers, Tiny Kox, Michiel van Nispen en Lieke van Rossum de taak om de evaluatie van de verkiezingen te leiden. Daarnaast worden er 6 mensen toegevoegd aan de commissie, die de afgelopen jaren geen landelijke functie hebben gehad binnen de partij. SP-leden kunnen zich tot en met 2 juli aanmelden via een email aan de algemeen secretaris (lsmits@sp.nl). Het partijbestuur besluit hierover op vrijdag 5 juli. Daarna worden de afdelingsvoorzitters geïnformeerd.

Besluit: De kandidatencommissie voor het voorbereiden van het kiezen van het nieuwe partijbestuur bestaat uit Bastiaan van Apeldoorn (Eerste Kamerlid), Sandra Beckerman (Tweede Kamerlid), Eric van den Broek (wethouder Boxtel), Theo Coskun (regiovertegenwoordiger Rijnmond), Erik Flentge (fractievoorzitter Amsterdam), Rosita van Gijlswijk (partijbestuurder en eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de afdrachtregeling), Agnes Kant (voormalig fractievoorzitter Tweede Kamer) en Krista van Velzen (voormalig Tweede Kamerlid).

Afscheid Team-Brussel
Lilian Marijnissen: ‘We hebben een goede discussie gevoerd. Vandaag moeten we ook afscheid nemen van de mensen die keihard hebben gewerkt in het Europees Parlement. Anne-Marie heeft het ene na het andere vrijhandelsverdrag getoetst en in daad en woord het opgenomen voor de mensen. Dennis heeft onze partij 10 jaar vertegenwoordigd. Maar ook als ondervoorzitter van de linkse fractie veel goed werk gedaan. Zijn deskundigheid heeft hij ten dienste gesteld van de mensen die het nodig hebben. Dankzij het werk van Anne-Marie, Dennis en het team blijft de deur open gelukkig. Beide SP'ers hebben zich waardige volksvertegenwoordigers getoond in misschien wel het moeilijkste parlement van Europa.

Diederik, Ellen, Martijn, Meltem, Sarah, Femke, Demi, Vera, Sahar, en Hans. Mag ik jullie van harte bedanken en verzoeken onder een warm applaus hier naar voren te komen?

Dennis de Jong: ‘Ik zal geen lange speech houden. Ik wens over vijf jaar de nieuwe SP-Eurofractie veel succes!’

Afscheid Lisa de Leeuw

Er wordt een filmpje getoond over Lisa de Leeuw, scheidend ROOD-voorzitter.

Ron Meyer: ‘Toen ik Lisa voor het eerst ontmoette, was ze kalm en rustig. Maar als ze brult, dan gaat het ook los. Ze bezorgde prijzen bij de machthebbers, en poep voor shitcontracten. Haar woorden: kleine overwinningen kunnen in de hoofden van mensen grote revoluties veroorzaken. Een van de beste voorzitters van ROOD, daar moet Arno nog maar eens overheen gaan ☺’

Lisa de Leeuw: ‘Ik had hier niet op gerekend. Ik ben twee jaar voorzitter geweest. Er is veel gezegd over welke kant we op moeten met de club, over parlementarisme. Ik ben blij dat ik me de afgelopen tien jaar heb kunnen inzetten voor een club die niet in het parlement zit. Ik blijf lekker actief bij de SP in Groningen.’

Speech nieuwe ROOD-voorzitter Arno van der Veen

Arno: ‘Hallo allemaal. Ik heb de eer om Lisa op te volgen. Met Bob, Hans en Bastiaan in het ROOD-bestuur. Samen met onze leden en toekomstige leden gaan we bouwen aan een nieuwe wereld. Sinds de val van de muur werd de macht van het grote geld groter en de macht van de mensen minder. Het waren de economische omstandigheden die mensen veranderden van buren in concurrenten. De gemiddelde student heeft 24.000 euro studieschuld. Vier van de vijf contracten zijn onzekere contracten. Wanneer je werkt, of je werkt en welk bedrag je krijgt, hangt af van je werkgever. We moeten concurreren om woningen. We worden tegen elkaar opgezet, als individu tegen individu en als groep tegen groep. Extreem rechts zegt: het ligt aan de ander. Liefst een die het minst op ons lijkt. De 26 rijksten bezitten evenveel als de helft van de mensen. Wij kijken naar dé tegenstelling: die tussen kapitaal en arbeid. Door samen op te staan en solidariteit tussen elkaar te organiseren. Door problemen niet het probleem van het individu te maken, maar van het systeem. Als we zeggen dat ons bewustzijn voortkomt uit de omstandigheden, laat ons dan over die omstandigheden gaan. Er is hoop. Lokaal en landelijk kwamen we in actie voor poppodia, tegen studieschulden. Er zijn successen. Tegen hoge schoolkosten, tegen verhoging van de studieschuldrente. De druk daartegen wordt mede door ons georganiseerd. Wij gaan die druk opbouwen: niet voor de kruimels, niet voor de koek, maar voor de koekjesfabriek.’

De jaarrekening

Penningmeester Thijs Coppus: ‘2018 was een bewogen jaar met veel ontwikkelingen. Twee belangrijke aanbevelingen aan het partijbestuur waren: blijf binnen de kaders van de begroting en geef de Tweede Kamerfractie ruimte om dingen te doen. Plus graag een meer toegankelijke jaarrekening.

Belangrijke verschillen in deze jaarrekening met het jaar ervoor:

  • Minder inkomsten uit solidariteitsregeling
  • Lager resultaat
  • Hogere uitgaven Tweede Kamer
  • Lagere uitgaven vereniging, afdelingen, campagnes ROOD en scholing.

We zijn financieel gezond, maar ook omdat we een zuinige partij zijn. We willen komend jaar kritisch naar de tien afdelingspanden kijken.

Er is 20.000 euro resultaat: het voorstel is dat dat naar de algemene reserves gaan.

Onze positie is gezond. Wat is ons vermogen? 5,5 miljoen van ons vermogen zit in onze gebouwen. Die vergen ook onderhoud. Dat moeten we aan de partijraad uitleggen – daar komen we nog op terug. Het woord nu aan de Financiële Controlecommissie, bestaande uit Wilma Guldemond uit Noordoostpolder, Simon Zandvliet uit Zwolle, Ton Segers uit Uden, Wim Hoogervorst uit West-Friesland Oost en Michel Verschuren uit Breda.

Namens de Financiële Controlecommissie spreekt Michel Verschuren: ‘Thijs en zijn team bedanken we voor de openheid van zaken. Wij controleren niet de cijfertjes: dat doet de accountant. Wij zijn tevreden met wat de penningmeester gedaan heeft.

Onze aanbevelingen. Leesbaarheid en vormgeving: opgevolgd.

Aanbeveling 1: doel stellen voor geld uitgeven. Met de toevoeging dat overschrijding verantwoord moeten worden. Hier kan nog een slag gemaakt worden.

Aanbeveling 2: Iets doen met de grote post debiteuren. Misschien hard besluit om af te schrijven?

Aanbeveling 3: De afdelingspanden. Dat is een precaire discussie. De commissie stelt voor met een realistische visie te komen met waardering voor historische waarde.

Aanbeveling 4: ROOD krijgt minder geld? ROOD maakt het budget niet op. Dus aanpassen. Mochten er veel snode plannen van Arno komen, kan de partijraad altijd daarin voorzien.

Aanbeveling 5: het verkiezingsbudget loopt leeg. Dat is logisch. Maar wel kijken of we mensen kunnen laten bijdragen.

Aanbeveling 6: organiseer ook een verkiezingsbudget voor Statenfractie.

Aanbeveling 7: maak de Tweede Kamer-trekkingsrechten wel op.

Aanbeveling 8: maak ook een sociaal jaarverslag. Dat geeft overzicht van hoe onze partij zich ontwikkelt op personeelsbeleid

Aanbeveling 9: we moeten avg-bestendigheid van ons software-pakket testen, want hoge boetes.

Thijs Coppus reageert kort op de aanbevelingen en op vragen van de partijraad: ‘We gaan met het partijbestuur uitgebreid op de aanbevelingen reageren. Ik zeg wel alvast: met ROOD voeren we gesprekken, maar we gaan niet meteen extreem korten. De debiteuren zijn achterstanden in de afdracht van soms heel lang geleden. Daar kijken we kritisch naar.’

De jaarrekening wordt in stemming gebracht.

Besluit: De jaarrekening 2018 is vastgesteld en het partijbestuur is decharge verleend met betrekking tot de jaarrekening.

Afsluiting door fractievoorzitter Lilian Marijnissen
Lilian geeft een toespraak, waarin zij Ron bedankt voor zijn tijd als voorzitter van de partij en aandacht vraagt voor de strijd voor een fatsoenlijk pensioen voor iedereen.