nieuws

Verslag partijraad 22 september 2018

Besluitenlijst

 • Het verslag van de partijraad van 23 juni 2018 wordt vastgesteld.
 • De aanbevelingen van de evaluatie kiezen partijbestuur in de afdelingen worden overgenomen.
 • De partijraad stemt in met de reactie van het partijbestuur op de aanbevelingen van de financiële controlecommissie. 

Voorzitter Ron Meyer opent de partijraad met een moment van stilte in verband met het ongeluk in Oss.
Er wordt een filmpje getoond van de Tijd voor Rechtvaardigheid-manifestatie in Rotterdam.

Gesprek Ron Meyer met Sander Heijne
Ron Meyer introduceert historicus en onderzoeksjournalist bij onder andere De Correspondent, Sander Heijne. Hij schreef een boek, Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u, over dertig jaar marktwerking. Na het gesprek tussen Ron Meyer en Sander Heijne stellen de leden van de partijraad vragen aan Sander. 

Algemeen secretaris Lieke Smits introduceert enkele agendapunten
- Besluit: de Partijraad stelt het verslag van de partijraad van 23 juni 2018 vast.

- Thema migratie: Jasper van Dijk vertelt over de stand van zaken op dit gebied.
Jasper: ‘In het partijbestuur, op de partijraad van juni, tijdens het fractieweekend en in de programmacommissie voor de Europese verkiezingen is over migratie gesproken. Migratie is een ingewikkeld onderwerp. De situatie met drenkelingen op de Middellandse Zee vraagt om doordachte oplossingen. Wij zijn uitgegaan van:

 • onze kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
 • realisme: hulp aan mensen in nood, geen plek voor mensen die niet volgens het verdrag vluchteling zijn.
 • Europa niet op slot: iedereen die aanklopt in Europa kan een asielaanvraag doen.
 • pak de grondoorzaken aan: kapitalisme, ongelijkheid, oorlogen en klimaatverandering.
 • opvang in de regio verbeteren: fors in investeren. De VN heeft 8 miljard nodig, er is maar 2 miljard.
 • onderzoek aanmeldcentra in de regio, zodat mensen niet in bootjes hoeven te stappen. Uit het Plan De Jong uit 2015: we moeten mensen opnemen die niet veilig in de regio opgevangen kunnen worden. 
 • in 7 dagen wordt bepaald of je kans maakt op asiel. Indien dit niet geval is, zullen mensen moeten terugkeren. Dat terugkeren is lastig, maar belangrijk voor het draagvlak voor opvang van echte vluchtelingen.
 • verdeling moet eerlijk over Europa. We willen een financiële wortel en stok.
 • niet alleen asielzoekerscentra in arme wijken, maar eerlijk spreiden over de gemeentes en buurten.
 • inburgering moet zonder marktwerking, nadruk op de taal leren.
 • een rechtvaardig kinderpardon.’

- Michiel van Nispen over symposium recht
Michiel: ‘Mensen moeten hun recht kunnen halen. Dat staat onder druk. De SP steunt sociaal advocaten in hun protesten. De SP heeft een plan: Huis van het recht. Met een rechter dichter bij de mensen, laagdrempelig, zodat problemen niet escaleren. Op 5 oktober is er een symposium in De Moed. Vooral voor mensen die werken in de juridische of sociale sector. Voor meer informatie: snet.nl/symposiumrecht of spreek mij of Christel aan.’ 

- Sandra Beckerman over klimaatconferentie
Sandra: ‘Het kabinet gaat met gemiddeld 175 euro de energierekening verhogen. Zogenaamd om het klimaatbeleid te betalen. De echte vervuilers pakt ze niet aan. Het is tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Kom daarom op 6 oktober naar Haarlem voor de conferentie over klimaatrechtvaardigheid. Kijk op sp.nl/klimaat. Schrijf je alsjeblieft snel in, er zijn 150 plaatsen.

- Lieke Smits: ‘Op zaterdag 29 september is er een middag in De Moed over de EU. Daar kun je meedenken over ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Met twee themagroepen: samenwerken en democratie. Bastiaan van Apeldoorn en Renske Leijten leiden deze middag. Meld je leden uit je afdeling daarvoor aan.’

- Lieke Smits: ‘De landkaart staat weer in de zaal. Vol met acties van huurders. Tegen sloop, schimmel en hoge energiekosten. Kijk even of jullie acties ontbreken. We zijn begonnen met een online meldpunt: sp.nl/schimmelalarm. Meld je bij Lisa de Leeuw met acties en verhalen.
- Er wordt een filmpje getoond over de nieuwe SPits-app. Lieke Smits: ‘Download hem nu, vraag dit ook aan je leden. Met de app ben je als eerste op de hoogte van media-optredens, acties en activiteiten. En zo zorgen we dat we online beter zichtbaar zijn.’

Evaluatie van het kiezen van het bestuur in de afdelingen
Lieke Smits: ‘Alle SP leden konden afgelopen keer voor het eerst stemmen op kandidaten voor het partijbestuur. Dit is grondig geëvalueerd door het partijbestuur onder leiding van regiovertegenwoordiger Joop Welter. Er waren telefonische interviews, er zijn enquêtes gestuurd naar alle afdelingsvoorzitters, er is gesproken met het partijsecretariaat en met de voorzitter van de stemcommissie. De belangrijkste conclusies:
- Afdelingen geven aan het goed te kunnen organiseren. Wel was het druk, in de planning was het een zware opgave.
- De opkomst op ledenvergaderingen bleek ongeveer hetzelfde.
- Op de vraag Was het mogelijk een weloverwogen keuze te maken? zei 67% ja, 33% nee. Het advies is dan ook om meer informatie te bieden over de kandidaten. 
- Op de vraag Wat vind je ervan? antwoordde 66% ‘beter’, 23% ‘zelfde’ en 11% ‘slechter’. Handhaaf dus het stemmen op de ledenvergadering. Blijf deze goed evalueren. En neem het eventueel op in het Huishoudelijk Reglement. Zorg voor een betere introductie van de kandidaten. Ga uit van een realistisch aantal stembiljetten. Zorg voor een haalbare planning. Namens het partijbestuur vraag ik aan de partijraad deze conclusies over te nemen.’
Lieke Smits beantwoordt een aantal vragen van de partijraad.
Besluit: De partijraad neemt de aanbevelingen uit de Evaluatie kiezen partijbestuur in de afdelingen over.

De uitvoering van de congresopdrachten
Lieke Smits: ‘Het partijbestuur heeft gesproken over de taak van het partijbestuur en de hele partij het komende jaar. In het kort: we willen meer systeemkritiek uiten en meer ideologisch verdiepen. We gaan onze campagnes uitbouwen en koppelen aan Tijd voor Rechtvaardigheid; dat zorgt voor het grotere verhaal in de vorm van een samenhangende analyse. Dit krijgt vorm als volgt. Er komt een aanvulling op Heel de Mens. We gaan bouwen aan koplopersgroepen van wethouders en gedeputeerden, om te bespreken wat lokaal werkt en wat niet. Op 5 oktober is er een eerste bijeenkomst voor wethouders en gedeputeerden. In 2019 gaan we verder met het opzetten van een kunst- en cultuurcollectief. Er ligt een voorstel voor een database om lokale ervaringen beter uit te wisselen. De klop-app wordt verbeterd. We gaan de regioconferenties en regio-overleggen tegen het licht houden. Voor deze en nog twintig andere punten wijzen we verantwoordelijken aan en gaan we ermee aan de slag.’
Na de lunch wordt een filmpje getoond over de algemene beschouwingen.

Ron Meyer over Tijd voor Rechtvaardigheid
Ron: ‘Ik wil even met jullie terug naar 1 mei 2016. Het begin van het Nationaal ZorgFonds. Na de verkiezingen gingen we met een miljoen mensen spreken. Ik heb met een honderdtal maatschappelijk leiders gesproken. We zijn gestart met Voor Elkaar; we hebben 150 acties gevoerd overal in het land. En inmiddels is er de indrukwekkende kaart van Nederland met overal schimmelacties. Het is wel noodzakelijk om al die zaken aan elkaar te verbinden. Dat overkoepelende verhaal presenteerde Lilian op 15 september. We waren met 1000 man, maar dat kan veel beter. Begin 2019 komt er weer een moment: dan is 1000 mensen niet voldoende. 
We hebben 3 miljoen sympathisanten en 35.000 leden. Dat is een groot gat en er is dus veel potentie. We willen meer mensen erbij betrekken, ze in het voorportaal van ons huis uitnodigen. De komende tijd gaan we aan de slag met de klimaatconferentie, de acties met huurders, Lilian gaat on tour, acties voor het Nationaal ZorgFonds, en nog veel meer natuurlijk.’

Lieke Smits over ledenwerven
Lieke: ‘Ik zou graag aandacht willen geven aan Boxtel, een afdeling van ruim 300 leden. Afgelopen maanden zijn daar 40 leden bijgekomen. Hoe? Bestuurs- en raadslid Rinze van der Veen komt het uitleggen.’
Rinze: ‘Het is eigenlijk heel simpel. We zijn met een korte enquête begonnen - vier vragen. Vertel wat er goed gaat in de buurt; wat gaat er minder goed; hebben jullie op ons gestemd; willen jullie op de hoogte blijven? Zo ja, dan krijgen ze elke maand een korte flyer in de bus. Driekwart jaar erna komen we terug. Wil je lid worden? 40 mensen hebben ja gezegd. Met een klein clubje haal je heel veel op.’ 
Lieke: ‘Dit kan overal. Denk wel na wie je de buurt in stuurt. Ik wil ook graag aandacht geven aan Adri Slingerland, de beste beller van het telefoonteam in De Moed. Afgelopen donderdag nog heeft hij zes leden ingeschreven.’
Adri: ‘Je moet mensen met enthousiasme benaderen. Je moet echt geïnteresseerd zijn in mensen en voor je idealen staan. Dan doe je het ook graag. Ik ben niet zo’n spreker in het openbaar; aan de telefoon ben ik beter.’
Lieke: ‘We moeten het gewoon doen dus. Planmatig werken en het lef hebben om mensen te vragen: geef de beweging een zetje en word lid.’

Penningmeester Thijs Coppus over de aanbevelingen van de financiële controlecommissie
Thijs: ‘De financiële controlecommissie bestaat uit Theo Coskun uit Rotterdam, Boris Stil uit Gouda, Ton Segers uit Uden, Sonja Veenstra uit Midden-Groningen en Ronald van Hal uit Venray. De aanbevelingen van de financiële controlecommissie zijn vorige keer kort behandeld. Nu doen we dat wat uitgebreider. Wij zien de aanbevelingen als versterkingen van ons financiële beleid. We zijn een rijke partij. We moeten dat doelmatig uitgeven en niet oppotten. Die richting kunnen we onderschrijven. Het is belangrijk om verantwoord om te gaan met het kapitaal dat we binnenkrijgen als partij. Voor goede acties is altijd geld beschikbaar.’
Theo: ‘Het belangrijkste kapitaal zijn de bloed zweet en tranen van onze leden. Budgetteren moeten we leren. Die cijfers zijn er voor onszelf; ze helpen ons om het beter te organiseren. Een paar opmerkingen bij de reactie van het partijbestuur op onze aanbevelingen. Aanbeveling 2 (vacatures echt vullen nu) is overgenomen. Maar is dat nu ook gedaan? Het is inmiddels september. Graag inzicht geven bij de volgende partijraad. Aanbeveling 5 – reserves inzetten voor uitvoering congresbesluiten – is overgenomen. Maar maak dat ook zichtbaar, zodat de partijraad daarin kan worden meegenomen. Niet alleen toezeggen op papier, maar ook zichtbaar maken met budgetten.’
Thijs: ‘Eens dat partijraad en partijbestuur betrokken moeten worden bij de cijfers. Ik zie de begroting en de jaarrekening als momenten om het hierover te hebben. En: we kunnen niet alles begroten. Tijd voor Rechtvaardigheid was er bijvoorbeeld nog niet toen we vorig jaar begrootten. We maken nu per kwartaal een rapportage over de uitgaven. We maken goed gebruik van de reserves. Er zijn nieuwe functies bijgekomen en er zijn vacatures. Maar we liggen op koers. We gaan er ook mee aan de slag om het jaarverslag niet alleen maar financieel te maken. 
Besluit: De partijraad stemt in met de reactie van het partijbestuur op de aanbevelingen van de financiële controlecommissie. 

Pim Siegers over scholingen
Pim: ‘Ik doe graag verslag van waar we mee bezig zijn. ‘We’ is het scholingsteam, onder andere Lieke van Rossem, Jimmy Dijk en Nico Heijmans zijn hier vandaag ook. We hebben een activisten-bootcamp georganiseerd. In Steenwijk zijn we een weekend met onze activisten op pad geweest. We zijn daarnaast bezig met een groep afdelingscoaches; dat zijn ervaren partijgenoten die afdelingen ondersteunen. Die hadden we altijd al, maar het afgelopen anderhalf jaar hebben we het beter op orde gebracht, waardoor iedere afdeling de begeleiding krijgt die het verdient. Maak daar dus goed gebruik van!’
Er wordt een foto getoond van Angelique uit Venlo. Pim: ‘Dit is Angelique die op de foto aan het worstelen is met scholingsboekjes. Zij hoort bij de Tomatenkweekschool; een groep van 30 partijgenoten die scholingen kunnen geven. Zij kunnen de basisscholingen in de afdelingen geven – Heel de Mens, politieke basisvorming. Op SPnet staat een aanvraagformulier om een scholing aan te vragen. Dan de ideologische verdieping. SP’ers hebben de plicht om zich te blijven vormen. En het recht om op je eigen niveau iets aangeboden te krijgen. Bijvoorbeeld de avonden met Jan over zijn reis naar de VS en de Grip-avonden met Ron. Er zijn al tientallen aanvragen voor Ron, maar aanvragen blijft mogelijk. De laatste Spanning ging over Marx. Nieuw is het boekje over onze wereldbeschouwing. Je afdelingscoach heeft de trainingskits met onder andere dit boekje. En er wordt natuurlijk ook nog steeds gewoon op zaterdag geschoold. Bijvoorbeeld een media- en debattraining voor lijsttrekkers. Het congres vroeg om live-streams van scholingen uit te proberen. We hebben nu video's van de geschiedenis van ideologie door Spencer Zeegers voor tomatenkweekscholers.’

Speech en interviews door Lilian Marijnissen
Lilian interviewt verschillende mensen uit de publieke sector (onder andere het onderwijs en de politie) over de bezuinigingen op de publieke sector. De leden van de partijraad stellen vervolgens vragen aan de sprekers.