nieuws

Verslag partijraad 29 september 2012

1. Opening

De partijraad begint met media-optredens van Kamerleden van de SP en met een korte terugblik op de campagne. Daarna opent algemeen secretaris Hans van Heijningen de partijraad en heet de aanwezigen welkom.

2. Verslag partijraad 23 juni

Het verslag wordt met algemene stemmen vastgesteld. In het verslag werd gesproken over 'Noorderveld'; moet 'Noordenveld' zijn.

3. Evaluatie campagne

Hans van Heijningen opent de discussie over de evaluatie van de campagne. Hans geeft aan dat de lat van tevoren erg hoog lag, we stonden bovenaan in de peilingen. De discussie op de partijraad is bedoeld om zaken te benoemen en om lessen voor de toekomst te trekken. Emile was bij het eerste grote debat niet in topvorm, terwijl Samsom dat wel was. Vervolgens kwamen de peilingen, meningen en de tweede schermen. Binnen een week ontstond het beeld dat de SP de 'grote verliezer' was en dat de PvdA de 'grote winnaar' was.

Tegelijkertijd hebben onze afdelingen beter dan ooit gepresteerd. We hebben er een flinke groep nieuwe leden bij gekregen en er waren meer mensen actief dan in iedere andere campagne. We hebben ongelofelijk veel materiaal het land in gekregen. Er is ongelofelijk veel bijgesteld in vergelijking met andere campagnes. Door de vakantietijd waren er wisselende adressen, dit was soms lastig. Sommige zaken werden door bezorgbedrijven simpelweg te laat bezorgd. Onderling is er veel geregeld, daarvoor waardering.

We zijn de verkiezingen ingegaan met het uitgangspunt dat de bazen en de bankiers de prijs voor de crisis zouden gaan betalen. En niet de gewone Nederlanders. Vervolgens kregen we de gevestigde orde over ons heen. Met Wientjes, Biesheuvel, HP de Tijd, Telegraaf, Elsevier en Quote voorop.

De reacties op straat waren erg positief. We hebben een goede naam onder de mensen, dit maakte het extra zuur dat we op 15 zetels uitkwamen. Mensen hadden het idee dat we redelijk goed zouden presteren. Toch is het hartstikke goed dat we ons staande hebben gehouden en niet zijn weggevaagd. Onze actieve mensen zijn recht overeind gebleven, ook toen het wat minder ging. Netto 2700 nieuwe leden, het aantal actieve leden is met honderden toegenomen. We hebben onveranderd een hele goede naam onder de mensen, hier kunnen we de komende jaren verder op bouwen.

Samsom heeft een tophypotheek genomen voor de sociale uitweg uit de crisis. Als het goed gaat krijgt hij onze steun, als het niet goed gaat weten wij hem te vinden.

Emile Roemer

Emile Roemer gaat in op de uitslag van de verkiezingen. Het waren bizarre verkiezingen. Hoe kan het dat we wel sympathie hebben gekregen, maar dit niet hebben kunnen omzetten in stemmen? Daarom is het belangrijk om de campagne op alle fronten te bespreken. Een goede analyse leert je wat je hebt onderschat en wat je moet leren en waar je fouten hebt gemaakt. Een goede analyse leert ons ook waar we sterk zijn, waar onze kracht zit. De hoge peilingen hebben verlammend gewerkt. Roemer trad naar eigen zeggen te voorzichtig op omdat hij geen fouten wilde maken.

Op een aantal onderwerpen zijn we er niet in geslaagd om het voortouw te nemen. Neem bijvoorbeeld de AOW. Want het was niet de SP die de AOW leeftijd omhoog wilde doen, we moesten reageren op een bestaande situatie. We hadden goede alternatieven, maar brachten deze niet naar voren, hierdoor kregen anderen de kans om hier verhalen over te vertellen en werd er geframed. We hebben onvoldoende het verschil duidelijk gemaakt met onze directe concurrenten, en toen we ons dit realiseerden was het al te laat. We hebben veel gedaan, maar het moet beter gecoördineerd worden. We moeten ons realiseren dat we aangevallen worden en moeten de verdediging op orde hebben.

Want laat duidelijk zijn: we hebben de macht getart. Tegen de multinationals, de graaiers in de zorg en de woningbouw. Dit heeft veel opgeroepen. We hebben niet voor niks gestreden, en we zullen hiermee doorgaan. We hebben niet gewonnen, maar zeker niet verloren.

Velen waren op 12 september even teleurgesteld. Met dit gelijke spel kun je geen voorsprong nemen. We kunnen slechte ontwikkelingen geen halt toeroepen. Maar we gaan er de komende tijd wel alles aan doen. We hebben tijdens deze campagne ook winst geboekt. Een aantal partijen zijn in de tweestrijd tussen VVD en PvdA helemaal ten onder gegaan. Maar wij zijn niet alleen overeind gebleven, maar ook gegroeid: meer sympathie, meer actieve leden en in 70 gemeenten voor het eerst actief geweest. We staan er beter voor dan ooit, we moeten ons daarom niet uit het veld laten slaan. De campagne voor de raadsverkiezingen is begonnen!

Reacties zaal

• Patrick Zomermeijer, Zaanstreek. Wil zich vooral focussen op de politieke analyse. We hebben ons te weinig geprofileerd als een socialistische partij en meer als sociaal-democratische partij. Hierdoor wilden mensen op het origineel, de PvdA, stemmen. Het was niet verstandig om de uitspraak van Emile over de 3%-norm terug te nemen. Niet meer laten dicteren door het CPB. Te 'regeringsgeil' geworden. Emile heeft het geweldig gedaan, goede uitstraling, hij moet blijven.

• Diederik Olders, Rotterdam. Alle kritiek die nu komt, is achteraf, we waren hier allemaal bij. De analyse klopt, mensen en de media reageerden op peilingen. We zijn te voorzichtig geweest, hierdoor konden we gaandeweg niet veranderen van strategie. Mensen vertrouwen op de SP omdat we niet draaien en onze rug recht houden. We hadden veel dichter bij onszelf moeten blijven. We hebben onze tegenstanders de ruimte gegeven om ons te beschuldigen van draaien. Als we zo in de problemen zijn gekomen door de CPB-doorrekening, moeten we het eens hebben of we nog wel willen meewerken aan die doorrekening. Wat is de basis voor het politieke handelen van de TK fractie: CPB-berekeningen of verkiezingsprogramma?

• Irma Koopmans, Landgraaf. De lolly actie was goed sloeg ook goed aan. De gemiddelde burger snapt helemaal niks van het CPB. Mensen spreken ons hier over aan op straat. Waarom geen briefing? Social media flink onderschat. Meer gebruik van maken.

• Ilya Jongeneel, Deventer. We hadden al geconstateerd dat we alles over ons heen zouden krijgen. Hadden we hier geen antwoord op moeten hebben? Hoe is dit ingeschat? Er is maar één socialistische partij, dit zijn wij. De keuze tussen PvdA of SP had er nooit mogen zijn.

• Anke van Hest, Eindhoven. Complimenten voor de logistiek. Fijn dat het zo goed is gegaan. Het AOW-standpunt heeft veel stemmers gekost. Hoe gaat de nieuwe fractie hier mee om?

• Piet de Peuter, Geertruidenberg. Kijkend naar de historie is Nederland nooit een links land geweest. Linkse partijen die wezenlijke veranderingen nastreven op het gebied van sociaal-economische verhoudingen hebben altijd maximaal 10% gehaald.

• Frank Futselaar, Zwolle. Veel waardering voor Emile gekregen. Als je je eigen tempo rent win je niet de sprint, maar wel de marathon. Maar wel kritisch kijken naar de campagne. Het eerste beeld bij de campagne is ijsjes en lolly's. We wilden geen enkele kiezer voor het hoofd stoten, hierdoor een vrij algemeen verhaal. Had duidelijker naar voren kunnen worden gebracht. AOW-cijfers, onze leden hadden hierin meegenomen moeten worden, een blunder.

• Bets Veltman, Amersfoort. Veel bewondering voor Emile. In de afdeling geconstateerd dat er geen plan B was. Toen dat misging hadden we geen antwoord. Strategische fout gemaakt. Onduidelijk of we in de aanval moesten gaan of niet. Gebrek aan profileren. Als partij nog weinig geworteld in maatschappelijke organisaties. We moeten ook via de maatschappelijke organisaties laten zien dat er veel draagvlak is voor onze standpunten.

• Ingrid Gyömörei, Den Haag. Meer dan ooit mensen op straat gekregen. Mensen waren teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen. Los van veel verdriet over de uitslag is de sfeer goed. Ding gedaan, maar het voelde niet natuurlijk. Ik wil een straatvechter zijn. Doordat we er in de zomer stonden, waren alle partijen er. We zijn er afgebluft door de PvdA; die miljoenen contactmomenten... flauwekul.

• Paula van Dijnen, Amsterdam. Beslissing om mee te regeren was goed, hierdoor punten moeten nuanceren. Graag meer briefings. Het gevoel ontstond dat de campagneleiding wat ver van de mensen op straat staat. In Amsterdam grote winst voor de afdeling, in stemmen gewonnen en veel nieuwe mensen. Klaar voor de raadsverkiezingen.

• Karl Lutterkort. Gorinchem. De winst is niet behaald die we hoopten. Ligt niet aan Emile. De afdelingen hebben het ook goed gedaan. In de afdeling zijn twee dingen gezegd over de campagne: te weinig politieke speelruimte voor de SP, begon al bij het congres. We hebben ons te veel gefocust op regeringsdeelname. Hierdoor hadden we geen plan B. Van tevoren terughoudend geweest met spotjes, en reclame-uitingen. Emile was nergens te vinden. We moeten verder als partij. Nu geen materiaal en teleurgestelde mensen.

• Floor van Lammoen, Goes. Als je naar het tweede scherm kijkt dan denk je dat Emile slechte debatten heeft gevoerd. Dit is niet representatief, de debatten waren wel goed. Te veel geleund op andere partijen. We hadden naar voren moeten brengen dat we managers weg bezuinigen. We hadden ons beter moeten profileren ten opzichte van de PvdA. In de ogen van veel mensen werd de SP een PvdA-light.

• Marine Marijt, Leiden. Emile heeft het gigantisch goed gedaan. Bezorging van materialen was soms wat warrig. Jammer dat de achterkant van de laatste dagbrief van Emile blanco was. Soms kregen de afdelingen pas op het laatste moment door dat er sprekers kwamen.

• Matthias van Hunnik, Nijmegen. Meer mensen dan ooit actief. Hoe is er omgegaan met het poster- en foldermateriaal? Een campagne van de SP is normaal flitsend en spetterend. Nu was het erg voorzichtig. Ons verhaal had strijdbaarder gemogen.

• Jan Mütter, Velzen. Ons te veel op de peilingen gericht. Emile is populairder dan ons programma. Inhoudelijk te vlak geweest, hierdoor konden we ons niet herpakken.

• Jannie Lambers, Coevorden. De campagne was goed voor de afdeling. Erg trots op de SP en op Emile. Vooral veel jongeren die op onze kraam afkwamen. Mensen stemden niet op de SP omdat er weinig mensen uit het noorden op de lijst stonden.

• Luciën Greefkens, Hoorn, Medemblik. Ineens meer mensen die voor ons actief werden. Maar de inhoud was erg belangrijk. We moeten een evenwicht vinden tussen het mannetjes maken en het brengen van het standpunt.

• Niels Jongerius, EP. Wij zijn als geen ander de partij die weet wat er speelt op de werkvloer. Als Biesheuvel een onzinverhaal heeft moeten we alle MKB'ers mobiliseren om in de tegenaanval te gaan. Dit moeten we veel vaker doen.

• Riet Nigten, Wageningen. Heeft de afdeling veel opgeleverd. We moeten de sociale media beter gebruiken en vaker tv-spotjes inzetten.

• Daan Brandenburg, Groningen. Ik wil het over plan A hebben. De strijd tussen Roemer en Rutte was in het begin van de campagne een zinnige strategie. Maar niet te ver doordrijven. We hebben heel NL laten weten dat we heel graag willen regeren. Maar het beste bewijs dat we echt kunnen regeren is door het te doen.

• Loes van der Fring, afdeling Noordenveld. Als er onduidelijkheid over de standpunten is, niet zomaar gaan roepen, maar naar het partijbureau bellen om verduidelijking te vragen. De sfeer sloeg gedurende de campagne om. Van positief naar schelden op de SP.

• Bas Maes, Breda. Drie vragen stellen: is het fout gegaan, waar fout gegaan en hoe voorkomen of beter doen? Uitslag was teleurstellend. We hebben weinig vrienden op weinig posities. Maar onze stemmers en de achterban weerspraken dit niet. Tweede scherm ernstig onderschat. Bij partijen zoals PvdA en VVD is dit erg goed georganiseerd. Veel nieuwe leden geworven en veel mensen actief gekregen.

• Kees Slager, Tholen. Hoeveel zin heeft het om folders uit te delen? Weinig nieuwe technische ontwikkelingen in de campagne.

• Stef van der Steen, Culemborg. Logistiek ging het allemaal goed. Er werd juist wel adequaat gereageerd op de peilingen en de wendingen van de campagne. Goede lange tv-spot maken.

• Hugo Polderman, Roosendaal. Het afgeven van de folders was erg belangrijk. Gaandeweg zag je het kenteren. Conclusie is dat we de wedstrijd hebben verloren. Hierdoor zag je alles veranderen. Met mensen praten is goud, hier moeten we mee doorgaan.

Beantwoording Emile Roemer

Emile is blij met de reacties uit de zaal en zeer tevreden met grote aantal leden dat actief is geweest. Daarnaast waren er erg veel mensen rondom Emile actief, hij dankt deze mensen daar voor.

De grootste les die we met elkaar hebben geleerd is dat wij onze strijdbaarheid hadden moeten vasthouden. Ons eigen verhaal hadden moeten vertellen. Al hadden we 130 zetels in de peilingen gehad. We wilden geen fouten maken en speelden daarom op safe. We hebben de sympathie juist gekregen omdat we zo strijdbaar waren. We hadden ons eigen verhaal op onze eigen toon moeten blijven vertellen. De crisis en de grote verschillen tussen arm en rijk hadden we meteen als speerpunt moeten gebruiken. Dan hadden wij het verhaal van de grote economische verschillen tussen SP en VVD veel meer kunnen uitbuiten. Dit is nu te weinig en met minder strijd gebeurd. Dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen, hier hebben we van geleerd.

Wat betreft het CPB. Hier stonden geen nieuwe zaken in. Wanneer er zaken in staan die tegen ons worden gebruikt, moeten we zelf hierin de regie nemen. Op enig moment gleed het ons uit de handen. Dit was lastig en moeilijk. Maar we kunnen er wel trots op zijn dat we niet door de hoeven zijn gezakt, dit in tegenstelling tot andere partijen. We hebben onze basis dus behouden.

Het ligt niet aan de folders, maar aan het contact met de mensen. Hier hebben we onze basis van 15 zetels mee verdiend. Wat we moeten blijven doen is de zaken die ons sterk houden en sterk maken juist in blijven zetten in de campagne. Dit mogen we nooit meer vergeten. We mogen blij zijn dat we onze organisatie verder kunnen versterken. 2700 nieuwe leden, 70 nieuwe afdelingen, honderden mensen voor het eerst actief.

Een ding moeten we ons blijven realiseren: ons verhaal deugt en staat als een huis. Het is gestoeld op onze visie op de samenleving. Een samenleving waarin het om de mensen gaat en niet om de baantjes en om het grote geld.

Roemer heeft zich verschrikkelijk vergist in de ware Partij van de Arbeid. Hoopte dat wat rechts jaren lukte, dat dat ook op links zou lukken. De PvdA heeft de SP voor de verkiezingen al als een baksteen laten vallen, voelt als een mes in de rug. Maar de formatie is nog niet afgerond. We zullen kijken wat er uit komt en dit op de inhoud beoordelen. Emile weet een ding zeker: ze hebben hiermee de SP en Emile Roemer, krachtiger, sterker en strijdbaarder gemaakt!

4. Komende maanden

Vincent Mulder gaat namens het dagelijks bestuur in op de zaken die de komende maanden in de afdelingen moeten gaan gebeuren. Het belangrijkste is nu het bezoeken van leden, het betrekken van leden bij de afdeling en het scholen van deze mensen.

Daarnaast is het noodzakelijk om lokaal het verzet te organiseren tegen fout, rechts afbraakbeleid. We moeten nu samen met mensen het initiatief nemen met mensen die zich verzetten tegen het verdwijnen van voorzieningen. Belangrijk is om hier bondgenoten bij te zoeken. We zijn de bondgenoot van de mensen die knokken voor hun buurt, hun werk, hun stad en hun dorp. Daarbij is het belangrijk om onderzoek te doen. Geen wetenschappelijk onderzoek, we moeten echt weten wat er onder de mensen leeft en welke belangrijke politieke punten er spelen.

Daarbij is scholing van belang. Het scholingsteam gaat lokaal ‘Heel de Mens’ weer aanbieden. Het gaat er om dat we theoretische zaken naar lokale en concrete standpunten vertalen. Op deze manier kun je een basis opbouwen voor de raadsverkiezingen.

Komende maanden zullen afdelingsbesturen zich voor moeten bereiden op de raadsverkiezingen. Maak nu een afgewogen keuze. Afdelingen die denken dat ze sterk genoeg zijn om mee te kunnen doen, kunnen een aanvraag indienen. Hier wordt een speciale commissie voor samengesteld. Dit geldt ook voor afdelingen die al in de raad zitten. Tijdens de kaderscholingsweekenden in Steenwijk zal er uitgebreid over deze voorbereiding worden gesproken.

5. Programma scholingsteam

Komend half jaar worden de volgende scholingen georganiseerd:

  • Scholing politieke basisvorming. Voor nieuwe en actieve leden.
  • Heel de Mens cyclus. Voor bestuur, raadsleden en actieve leden. Maandelijks in de afdeling.
  • Kaderscholingsweekenden. Voor afdelingsvoorzitters, organisatiesecretarissen en fractievoorzitters.
  • Lokale politiek. De opleiding voor kandidaat raadsleden.
  • Op naar 200 afdelingen. Speciale bijeenkomsten voor afdelingen en ledenwerkgroepen.
  • Kaderscholingen. De groepen van 30 en de regionale kaderscholingen.
  • Scholingen voor onze raads- en Statenleden.
  • Drie SP zomeruniversiteitsweekenden. De ervaringen van de afgelopen weekenden waren heel positief. Mensen hebben veel geleerd.
  • Daarnaast het reguliere landelijk scholingsaanbod: lokaal actief, actie voeren, helpende hand, omgaan met de media, in debat, lokale financiën.

6. Reactie Rosita van Gijlswijk over situatie Groningen

In het Groningse college is een crisis ontstaan over de aanleg van een tram in de stad. De kosten voor deze tram lopen steeds verder op terwijl de financiële situatie in Groningen verslechterd is. SP en D66 wilden geen begroting met de tram omdat de kosten te hoog zijn. Beide partijen hebben dit in het college besproken en hun standpunt naar buiten gebracht.

Naar aanleiding hiervan zou de gemeenteraad vergaderen, vlak van tevoren dienden de wethouders van PvdA en GL hun ontslag in. Momenteel is de coalitie demissionair en komende week moet duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een coalitie.

7. ROOD, Lieke Smits

De afgelopen maanden is Rood keihard actief geweest, in veel dorpen en steden is met jongeren actie en campagne gevoerd. Lieke noemt het voorbeeld van Zutphen waar twee jaar geleden een jongere actief voor Rood wilde worden. Inmiddels is er actie gevoerd voor twee lantaarnpalen bij een skatebaan. Na 2 jaar zijn er 18 jongeren in Zutphen actief voor Rood, en wordt er veel actie gevoerd.

De afgelopen campagne heeft ook Rood versterkt. In Heerlen zijn 's avonds ijsjes uitgedeeld. In de Noord-Oostpolder werd de SP door 12 enthousiaste mensen ontvangen en in Zeeland werden alle ROC's bezocht.

Rood heeft sinds januari 524 nieuwe leden erbij gekregen. We hebben 160 afdelingen, maar tegelijkertijd hebben we maar 20 Rood-groepen. Dit moet anders. Alle nieuwe jongeren moeten actief worden. Lieke vraagt de afdeling met jonge leden om dit te melden, Rood steun geven bij het opbouwen van een Roodgroep. Op 1 december zal er in de Moed een speciale scholing voor Roodgroepen en actieve Rood leden organiseren. Op 9 december wordt een meet and greet met Emile Roemer georganiseerd. De afdelingen moeten de jongeren hier op wijzen.

8. Afsluiting partijraad

Hans van Heijningen geeft aan erg trots te zijn op het verloop van de partijraad en de manier waarop de evaluatie van de campagne is verlopen.

 

Overzicht verslagen partijraad