nieuws

Verslag Partijraad 12 maart 2011

De Partijraad wordt geopend met een filmpje over recente acties, mediaoptredens en parlementaire successen.

Toespraak Marcel van Dam

Wat mij in de politiek ergert is dat bij vervelende maatregelen een redenering gezocht wordt waarom die juist in het belang zouden zijn voor de slachtoffers van de maatregelen. Zelfs áls het verlagen van uitkeringen meer banen zou opleveren – wat niet zo is – is het moreel dan wel in orde om mensen in de armoede te storten? Niet alleen de kosten, maar ook de opbrengsten van de verzorgingsstaat moeten op een rij worden gezet.
De elite eist van ons dat we een flink deel van onze sociale zekerheden opgeven en flexibel inspelen op de globalisering. Maar voor veel mensen is zekerheid juist van grote betekenis, namelijk om niet in sociaal isolement te komen. Het is niet een uitkering die mensen in sociaal isolement dringt, maar een te lage uitkering. Niet iedereen is even geschikt om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Als iemand niet geschikt te maken is voor de arbeidsmarkt, moet de arbeidsmarkt geschikt gemaakt worden voor hem. Het kabinet wil met het schrappen van WSW-banen het tegenovergestelde doen. Volgens de internationale armoedegrens van de Oeso is in Nederland de armoede toegenomen van 4 procent in 1980 tot 11 procent nu.
Het CPB heeft berekend dat onze arrangementen behouden kunnen worden als we 29 miljard bezuinigen. Dat tekort is echter door het CPB zelf gecreëerd. Met ging er bij de berekeningen vanuit dat belastingschijven behalve voor inflatie ook voor stijging van de koopkracht worden gecorrigeerd. Iets wat we nog niet deden. Gevolg: 29 miljard minder belastinginkomsten. Anders zou, volgens het CPB een verpleegkundige in een verre toekomst in de hoogste belastingschijf vallen. Mijn vader zei altijd: ‘viel ik maar in de hoogste belastingschijf, dan reed ik nu in een mooie auto.’ De overheid kan niet onbeperkt geld uitgeven. Maar het is niet waar dat een humane samenleving niet samengaat met houdbare overheidsfinanciën.
Op het punt van de armoedebestrijding zouden de linkse partijen toch een gezamenlijk pact moeten kunnen sluiten. Het verbaast me dat dit niet gebeurt. De armoede van nu is een grotere ramp dan een verpleegkundige die over 50 jaar zoveel verdient dat ze in het hoogste belastingtarief valt. Als links het daarover niet eens kan worden, waarover dan wel?

Mededelingen

Algemeen secretaris Hans van Heijningen doet een aantal mededelingen:

 • Geert van Ostaden, SP-fractievoorzitter in Goirle is op 11 maart op 55-jarige leeftijd overleden. Namens de Partijraad wenst Hans van Heijningen de familie veel sterkte.
 • Het verslag van de Partijraad van 22 januari wordt vastgesteld.
 • Voormalig SP-partijbestuurslid Serdar Dosky is samen met Koerdisch-Iraaks parlementslid Amîna Zikrî te gast bij de Partijraad. Later zal Serdar even het podium opkomen.
 • De Partijraad stemt in met de volgende samenstelling van de Financiële controlecommissie:
  Wouter Groot Koerkamp (Den Haag), Jeroen Pomper (Hoogeveen), Jacob Kes (Waterland), Bets Beltman (Amersfoort) en Guido Tubbing (Veghel).

Overstappen op Rabobank en financiële gegevens

Penningmeester Rosita van Gijlswijk vraagt de Partijraad toestemming om te beginnen met het overstappen op de Rabobank als huisbankier. Dit overstappen zal stapsgewijs gaan, per cluster, per provincie; eerst de afdelingen dan de raadsfracties. De Partijraad stemt toe.

De penningmeester wijst er verder op dat van de 135 afdelingen er 60 hun financiële gegevens over 2010 nog niet hebben ingeleverd. Zij krijgen nog één week, daarna stopt de bijdrage.

Thuiszorg in actie

Renske Leijten wijst de Partijraad op de acties van de thuiszorgwerkers van VIVA-thuiszorg. Met drie van hen, Annemiek, Julia en Anita van de actiegroep ‘Wij zijn de thuiszorg’ bespreekt zij de redenen voor de acties (20 procent inleveren of ontslag) en de ludieke actievormen. Afdelingen die geïnspireerd zijn en dit ook willen, kunnen terecht bij Renske of bij Pieter Elbers van de afdeling Haarlem.

Evaluatie campagne

Algemeen secretaris Hans van Heijningen bespreekt de campagne.
We hebben een mooi resultaat geboekt, ook zijn we van 83 naar 56 Statenleden en van 11 naar 7 of 8 Eerste Kamerleden gegaan. Ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen hebben we bijna overal een plusje. Complimenten voor jullie inzet. Met 1,7 miljoen ZO-kranten, 1,8 miljoen folders, 500.000 sponsjes, 400.000 laatste dagfolders en 50.000 affiches zijn wij goed zichtbaar geweest. Volgende keer moeten we letten op de plakbestendigheid van onze affiches. De samenwerking tussen landelijk en de afdelingen was dit keer goed.

De Partijraad reageert met vragen en opmerkingen. In het kort:

 • vorige keer kritiek op distributie, nu graag applaus
 • kan de laatste-dagkaart volgende keer een nog centralere rol spelen?
 • blij met de landelijke insteek (protest) omdat het aansloot bij lopende acties
 • hoe krijgen we meer mensen naar de stembus?
 • we moeten wel de volkspartij die de SP is, blijven, ook qua taalgebruik
 • de kleine folder ging te veel over de provincie, sloot niet aan bij wat er op tv was
 • erg blij met de SP-PVV-folder
 • het roze-rood was slecht zichtbaar in ochtend- en avondspits

Hans van Heijningen vraagt de afdelingen om hun campagne in hun afdelingsverslag te analyseren.

Op naar 200

Na een filmpje over de werkgroep Lingewaard, loopt Jan Marijnissen alle provincies langs in een overzicht van waar overal gewerkt wordt aan nieuwe afdelingen. Het zijn er nu 61. De belangrijkste les: het stappenplan geeft niet alleen houvast in de ontwikkeling naar een afdeling, het voorkomt ook dat je stappen terug moet doen in een later stadium.

Serdar Dosky

Serdar Dosky wordt geïnterviewd door Harry van Bommel. Dosky ging in 2005 naar Noord-Irak, waar zijn partij, de Koerdische Democratische Partij nu in de regering zit. Hij heeft veel van de SP geleerd. Vooral dat als je goed luistert naar mensen, je sneller oplossingen vindt. Er moet in Irak nog wel aan democratische opbouw worden gedaan. En hoewel het economisch nu beter gaat, blijft het een moeilijk land om te besturen.

Armoede werkt niet

Paul Ulenbelt herinnert de Partijraad aan de manifestatie een half jaar eerder. Er zijn 30.000 handtekeningen opgehaald en klachtenlijnen geopend. Het VNG is in gesprek met het kabinet over de regelingen. Er zijn 1300 mailtjes gestuurd naar de onderhandelaars van de VNG. Er is een manifest, en op dit moment roepen wij jullie op om mee te werken aan ons sociale-werkplaatsonderzoek met behulp van vragenlijsten. En: organiseer lokaal bijeenkomsten over dit onderwerp. Organiseer een steuncomité. We werken toe naar een manifestatie van rendabelen én onrendabelen!

ROOD

ROOD-voorzitter Leon Botter interviewt Guido uit Veghel, waar sinds kort een ROOD-groep is. Hét bewijs dat je geen universiteit of grote HBO-instelling in je gemeente hoeft te hebben om een succesvolle ROOD-groep op te starten.
Leon roept verder iedereen op om naar de landelijke onderwijs-manifestatie op 29 maart, georganiseerd door ROOD, te komen.
Emile Roemer neemt nog even het woord over dit onderwerp: we spreken af dat we de volgende keer in het afdelingsverslag zetten 1. dat er gebeld is naar jonge leden, en 2. wat daarvan de eerste resultaten zijn. En ik ga ervoor zorgen dat er ook in Boxmeer een ROOD-afdeling komt.