12. Massale bomenaanplant vergroent Europa

Te beginnen met het Nationale Bomenplan van SP en GroenLinks wordt er serieus werk gemaakt van het aanplanten van bossen. Grote bossen waar de ruimte is, kleine stroken en perken in de wijken. Dit zorgt voor een fijnere en gezonde leefomgeving dicht bij huis. En grootschalige aanleg van bossen zorgt voor opname van CO2, een relatief goedkope klimaatmaatregel met veel effect. Productiebos kan verder dienen als duurzame grondstof in de bouw.

Ook de Green Deal heeft een bossenstrategie. Maar zolang er meer wordt gekapt dan geplant, is dat een lege huls. Er wordt ook vooral ingezet op ‘behoud en beheer’, niet op massale aanplant.

Met het Nationale Bomenplan van de SP en GroenLinks wordt er op 100.000 hectare bomen geplant. Laat dit een begin zijn voor de vergroening van Europa.