16. Meer investeringen in de infrastructuur

Er doemen steeds meer praktische problemen op bij het in goede banen leiden van vraag en aanbod van hernieuwbare energie. Lokale initiatieven kunnen het energienet niet op omdat er geen ruimte is, maar ondertussen worden projecten van energieboeren waar niemand op zit te wachten wél toegelaten. Ook blijft de opslag van energie een probleem, want hoe de pieken en dalen op te vangen? Hier zijn veel meer publieke investeringen voor nodig, om die benodigde infrastructuur op orde te krijgen.

De Green Deal ziet de oplossing in slimme technologieën en ‘upgrading’ van bestaande infrastructuur. Maar ook in verdere marktintegratie.

Wij zien forse publieke investeringen en meer regie van de overheid als de oplossing; we kunnen niet afhankelijk blijven van innovaties van de markt. Nu verdwijnt te veel publiek geld in de zakken van projectontwikkelaars die dikke winsten maken.