10. Naar een andere manier van produceren

Wat ook alleen met regelgeving te realiseren is, is de stap naar een circulaire economie, waarbij wordt ingezet op recycling en hergebruik van grondstoffen. Producenten maken nu doelbewust producten met een korte levensduur, zodat wij blijven kopen. Met wet- en regelgeving maar ook het gericht inzetten van heffingen kunnen we afdwingen dat producten langer meegaan, beter recyclebaar zijn en schoner worden geproduceerd. Deze nieuwe vorm van produceren kan ook veel nieuwe banen opleveren.

De Green Deal wil het bedrijfsleven mobiliseren en stimuleren om tot een schone economie te komen. Maar bedrijven zijn gericht op winst, niet op het welzijn van mens en milieu. Het hinken op deze twee tegenstrijdige belangen zal in de praktijk niet of nauwelijks gaan werken.

Ook hier geldt dat afdwingbare normen en het vastleggen van producentverantwoordelijkheid de oplossing is. Geen afkoopbare boetes of gemarchandeer met normering, maar echt schone producten die op eerlijke wijze tot stand zijn gekomen en zo lang mogelijk meegaan – dat moet de norm worden.