Samenvattend

Klimaatverandering stopt niet aan de grens en samenwerking is essentieel om echt positieve klimaatverandering te brengen. Wij staan dan ook pal voor Europese samenwerking om deze crisis het hoofd te bieden. Maar de Europese Green Deal staat juist niet voor deze samenwerking. Van samenwerking kan geen sprake zijn wanneer alles door de politieke elite in Brussel wordt beslist. Daarom zijn wij tegen ‘samenwerking’ middels het ETS systeem, een Europese energiemarkt of een Europese Klimaatwet. Simpelweg omdat de vinger in de pap van het bedrijfsleven en de financiële sector ervoor heeft gezorgd dat het een zielloos compromis is geworden. Daarom zijn we tegen de European Green Deal. Deze ‘deal’ is niet nieuw, het zet als vanouds de belangen van de rijksten bovenop en is daarom niet klimaatrechtvaardig.

Wat wij wel willen van de Europese Unie is ondersteuning van de samenwerking. De Europese Unie kan er goed voor zorgen dat dezelfde normen en waarden worden gehanteerd in lidstaten, in het belang van het klimaat. De Europese Unie moet ervoor zorgen dat lidstaten de handen ineenslaan en aan een gezamenlijk Europees Klimaatdoel werken. Daarom zijn wij dus wel voor het scherper belasten van de luchtvaart en de scheepvaart en ook met een belasting op kerosine. De emissienormen voor de auto-industrie moeten worden aangescherpt. De Europese wetgeving moet zo worden aangepast dat er in regio’s kan worden gewerkt aan bijvoorbeeld een gezamenlijk nutsbedrijf voor energie samenwerking in publieke handen voor verschillende landen. De EU moet ook gezamenlijk klimaatonderzoek faciliteren omdat je samen veel verder komt.

We willen Europees Klimaatbeleid waarin iedereen meedenkt, niet alleen de gaslobby. We willen een Europees bomenplan, plannen om de Europese infrastructuur te verbeteren en ook het landbouwbeleid en het handelsbeleid moet op Europees niveau worden herzien zodat het belang van het milieu voorop staat. Samen maken we Europa groener, schoner en duurzamer.