9. We pakken milieuvervuiling aan

Door bedrijven te dwingen schoon en duurzaam te produceren pakken we milieuvervuiling direct en bij de bron aan. Zo zorgen we voor én minder uitstoot én een schoner milieu én een betere leefomgeving. Europese milieuwetgeving moet verder worden aangescherpt. Het lozen en uitstoten van stoffen, waarvan niet is vastgesteld welke gevolgen dit heeft voor ons milieu en ons drinkwater, moeten worden verboden. Daarnaast willen we dat er wetgeving komt die bedrijven dwingt om afvalproducten, voortkomend uit productieprocessen rond gevaarlijke stoffen, af te voeren en te verwerken via een transparante en duurzame keten van transport en afvalverwerking.

De Green Deal ‘streeft’ ernaar vervuiling tot nul terug te brengen. Eerst worden bestaande maatregelen gemonitord vóór er nagedacht wordt over verdere stappen. Uiteindelijk zal elk voorstel weer door de machtige lobby worden afgezwakt tot een dode letter.

Wetgeving en afdwingbare normering zijn noodzakelijk, niet ‘samenwerken met alle partijen waaronder de industrie’ zoals de Green Deal voorstelt.