8. We pakken de grootvervuilers Europees aan

Twintig multinationals in fossiele brandstoffen zijn verantwoordelijk voor een derde van de uitstoot van de broeikasgassen wereldwijd. De decennialange lobby van multinationals heeft klimaatbeleid tegengewerkt, de vrije markt heeft de klimaatcrisis verergerd. Toch zijn het deze bedrijven die aan tafel zitten en klimaatbeleid mede vormgeven. Een nieuw fonds om de grote vervuilers uit te kopen, kunnen wij dan ook niet steunen. Het is hoog tijd dat we het falende ETS van de uitstoothandel vaarwel zeggen.

Een drastische indamming van de uitstoot bereiken we alleen door het invoeren van harde wetgeving en afdwingbare normen. Te beginnen met die bedrijven die staatssteun ontvangen als gevolg van de coronacrisis. Wetgeving is ook de enige manier om bijvoorbeeld de auto-industrie te verduurzamen; nieuwe modellen stoten nog steeds te veel uit omdat dit door succesvolle lobby is afgedwongen. Ook moet de vraag op tafel welke sectoren we wel willen behouden, zoals bijvoorbeeld de staalindustrie, en welke niet, zoals kunstmestfabrieken.

De Green Deal wil alles met en binnen de vervuilende sectoren zelf oplossen. Heilig is het geloof in het ETS, zo heilig dat ze dit verder wil uitbreiden in plaats van te werken aan een echte oplossing. Zo wordt ruim baan gegeven aan een nieuwe ronde voor de lobbyisten, die met greenwashing de schijn van verduurzaming in stand houden zonder echt te veranderen.

De uitwassen van het kapitalistisch systeem moeten worden aangepakt; verdergaande integratie van de Europese markt is onderdeel van het probleem. Die macht moet ingeperkt. Geen greenwashing die bedrijven onder een groene sausje op de oude voet verder laat gaan, maar directe stopzetting van alle vormen van ondersteuning van fossiele bedrijven. Afdwingbare normen maken schoon produceren praktijk. De economische herstart om uit de coronacrisis te komen moet een groene herstart zijn. Pak deze kans op een nieuwe start.