2. De overheid pakt de regie terug

Energie is een recht en moet weer een publieke taak worden. Iedereen heeft recht op schone en betaalbare energie. Dat steeds meer mensen de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen is schandalig. Deze rekening onder het mom van klimaatbeleid steeds verder verhogen is geen oplossing, maar wekt alleen maar meer weerstand op tegen klimaatmaatregelen.

Verdere vermarkting is geen oplossing maar onderdeel van het probleem. Dit is nu net wat de Green Deal wél wil doen: een nog verdergaande integratie naar één Europese energiemarkt. De energietransitie gaat nu eenmaal veel geld kosten; dit kun je niet overlaten aan bedrijven die winstmaximalisatie als doel hebben. Daar wordt de energierekening alleen maar hoger van. En het aanbieden van leningen om je woning te verduurzamen brengt schulden, geen oplossing voor energiearmoede.

Overheden wereldwijd pakken de regie terug van de markt en beschermen publieke belangen. De overheid moet ook van energie weer een publieke taak maken en fors investeren in het opwekken en realiseren van voldoende schone én betaalbare energie voor iedereen. De energierekening wordt zo verlaagd door lagere belastingen en goedkopere energie.