17. Wetenschap gericht op duurzame oplossingen

Een verbetering van de infrastructuur is verder afhankelijk van wetenschappelijke oplossingen en nieuwe inzichten. De huidige coronacrisis laat zien hoe belangrijk de plek van wetenschap is. Maar de wetenschap wordt door inkrimpende publieke financiering steeds meer afhankelijk van private investeringen en kortetermijnresultaten. Het zijn fossiele bedrijven met fossiele belangen die het onderzoek bepalen, in plaats van onafhankelijke geldstromen. Willen we de benodigde kennis en ontwikkelingen die nodig zijn om de energietransitie vorm te geven, dan moet daar publiek in worden geïnvesteerd en de fixatie op kortetermijnonderzoeken worden losgelaten.

Uiteraard noemt de Green Deal bestaande onderzoeksprogramma’s die technologische vooruitgang moeten stimuleren. Maar zolang dit gestoeld blijft op de bestaande wetenschappelijke verstrengeling met fossiele bedrijven komen we geen stap verder.

Wetenschap moet onafhankelijk zijn en voldoende middelen krijgen om fundamenteel onderzoek te kunnen doen. Er wordt niet meer geïnvesteerd in onderzoek opgezet door fossiele bedrijven maar in oplossingen gericht op duurzame en schone technologie. Zo worden de stappen gezet om de energie-infrastructuur toekomstbestendig te maken.