3. Mensen beslissen en delen mee

De energietransitie gaat voor ingrijpende veranderingen zorgen; mensen voelen dit direct in hun portemonnee en zien het landschap veranderen. De groeiende weerstand in deze onzekere tijden buigen we om naar echt draagvlak door mensen mee te laten beslissen en mee te laten delen. Bewoners denken en praten mee over waar welke vorm van energieopwekking het meest geschikt is, in plaats van voor voldongen feiten geplaatst te worden. Zeggenschap over en participatie in vormen van duurzame energieopwekking die leiden tot én een beter huis én een lagere energierekening, dát moet het startpunt van de transitie zijn.

Het Nederlands Klimaatakkoord gaat nu al niet verder dan ‘streven naar’ 50 procent lokaal eigendom bij hernieuwbare energieprojecten. Met de Green Deal krijgt Brussel steeds meer macht en wordt klimaatbeleid op nog grotere afstand van nationale parlementen én de inwoners van de EU geplaatst. Dit gaat met de Europese Klimaatwet alleen maar erger worden; dan beslist Brussel over óns klimaatbeleid.

Wij willen energie- en klimaatmaatregelen dichter bij de mensen brengen en samen naar oplossingen zoeken, oplossingen waar iederéén beter van wordt. Inspraak en echte medezeggenschap moeten worden vastgelegd, net als het meedelen in de opbrengsten en het verlagen van de lasten.