7. Internationale solidariteit

Ontwikkelingslanden hebben nauwelijks bijgedragen aan de klimaatcrisis, maar lijden nu al onder de gevolgen door verwoestijning, zware tropische stormen, bosbranden en overstromingen. Natuurlijk willen (en gaan) ontwikkelingslanden de sprong naar meer welvaart maken. In de eerste plaats moeten we stoppen met ontwikkelingsgeld te laten vloeien naar de projecten voor olie- en gaswinning, maar investeren we in directe verduurzaming zodat zij de ‘fossiele fase’ over kunnen slaan. Deze financiering moeten we niet laten afhangen van private partijen. Door het opheffen van belastingverdragen tussen Europese lidstaten en ontwikkelingslanden die ontduiking mogelijk maken, stellen wij de landen zelf in staat om voldoende inkomsten te genereren.

We moeten af van het Energy Charter Treaty dat het bedrijven mogelijk maakt claims in te dienen tegen klimaat- en milieumaatregelen. Ons handelsbeleid moet inzetten op een coherent groen beleid zonder fossiele belangen te blijven ondersteunen. Ook een handelsakkoord met Brazilië onder leiding van Bolsonaro, die stelselmatig de Amazone aan het verwoesten is om er landbouwgrond van te maken, moet worden afgewezen. De Green Deal spreekt van een ‘onverstoorde, eerlijke handel en investeringen in de grondstoffen die de EU-economie nodig heeft voor de groene transitie’, maar dat mag niet leiden tot een leegroof uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

De Green Deal beziet internationaal klimaatbeleid alleen vanuit handelsverdragen en -mogelijkheden. Maar deze armoedige benadering helpt ontwikkelingslanden geen stap verder in de enorme opgave waar ze voor staan en ontneemt ze hun zeggenschap. Ontwikkelingshulp laat je niet afhangen van private belangen.

Zolang we in een kapitalistisch systeem leven waarin de snelste winst op de oude vervuilende manier wordt gemaakt, kan en mag duurzame ontwikkeling niet worden overgelaten aan bedrijven. De oneerlijke machtsverhouding tussen het Westen en de rest van de wereld wordt nu versterkt door een handelssysteem dat in het voordeel van vervuilende multinationals werkt. Hier maken we een einde aan, te beginnen met het stellen van eisen aan multinationals die nu hun hand op houden tijdens de coronacrisis.