4. We verduurzamen woningen collectief

We beginnen met het grootschalig verduurzamen van woningen door fors te investeren in isoleren en zonnepanelen te plaatsen op elk geschikt dak. Dit doen we collectief, zoals ook ooit de aanleg van riolering en de aansluiting op gas collectief is uitgevoerd. Het verduurzamen van woningen biedt dé kans om mensen ook echt te laten profiteren van klimaatbeleid. Te beginnen met tochtige schimmelwoningen en sociale huurwoningen, gevolgd door het ondersteunen van huiseigenaren met lage en middeninkomens, worden er op grote schaal woningen geïsoleerd. Dit zorgt direct voor een betere woning, minder energieverbruik en een lagere energierekening. Ook levert dit extra werkgelegenheid op.

De renovatiegolf van de Green Deal komt vooralsnog niet verder dan ‘barrières wegnemen’ in regelgeving en ‘financieringsmogelijkheden’ voor huishoudens. Dit zal niet zorgen voor de grootscheepse verduurzamingsoperatie die nodig is. Laat staan dat hiermee nieuwe banen worden gecreëerd.

Het collectief organiseren van de combinatie van isolatie en zonnepanelen op het dak is wél effectief. Niet alleen scheelt dit huishoudens een hoop geld, alleen al in Nederland kan dit in 40 tot 50 procent van de totale elektriciteitsbehoefte voorzien. De grootscheepse renovatie van de woningvoorraad die hiervoor nodig is, zorgt voor veel extra banen.