6. Internationaal klimaatbeleid is nodig

De klimaatcrisis is een mondiale crisis die grensoverstijgend aangepakt moet worden. We zien bij de coronacrisis dat grote internationale veranderingen van de ene op de andere dag doorgevoerd kunnen worden. Laten we de klimaatcrisis op effectieve wijze samen aanpakken. Juist nú kan de EU haar waarde laten zien, door die stappen te zetten die door één land alleen niet genomen kunnen worden. Zo kunnen de fossiele multinationals en de lucht- en scheepvaart alleen door internationale wet- en regelgeving tot verduurzaming gedwongen worden.

De Green Deal noemt het stopzetten van de subsidiëring van fossiele brandstoffen in lijn met eerdere toezeggingen als een optie om lopend initiatief te versterken, maar in de praktijk gebeurt daar helemaal niks mee. Het gevaar van de Green Deal is dan ook dat er juist op die terreinen waar de EU nodig is – het aanpakken van multinationals en vervuilende sectoren zoals lucht- en scheepvaart – het beleid te laks en vrijblijvend zal zijn. En er anderzijds zaken teveel op detailniveau vastgelegd zullen worden door Brussel die ook prima op nationaal of multilateraal niveau afgesproken kunnen worden. Zo wil de Europese Klimaatwet gaan vastleggen wanneer Brussel mag ingrijpen in het nationale klimaatbeleid.

En wat betekent Europees klimaatbeleid, wanneer de EU vrijhandelsverdragen aangaat die het fossiele bedrijven mogelijk maakt overheden aan te klagen voor klimaatmaatregelen? Het aanpakken van deze bizarre verdragen moet stap één zijn, maar helaas worden deze ongemoeid gelaten door de Green Deal. Wij willen dat deze verdragen direct de prullenbak in gaan. Wij willen een Europees klimaatbeleid dat internationale sectoren aanpakt en de uiteindelijke doelen vaststelt, maar de invulling van klimaatbeleid aan de lidstaten laat.