13. Direct stoppen met houtkap voor biomassa

Uiteraard moet er direct worden gestopt met het kappen van bestaand (oer)bos om in biomassacentrales te worden verbrand. Op grote schaal toepassen van deze wijze van verwarmen zorgt voor meer klimaatschade dan kolen en gas en mag absoluut het predicaat ‘duurzaam’ niet meer voeren. De papieren werkelijkheid van de EU-regelgeving voor biomassa moet per direct worden afgeschaft. Alleen al in Nederland wordt er 11.4 miljard euro in meer dan 600 biomassacentrales gestoken, hierbij compleet voorbijgaand aan het feit dat dit én schadelijk is voor het klimaat én voor de luchtkwaliteit in de directe omgeving.

De Green Deal rept met geen woord over deze schijnwerkelijkheid van ‘verduurzaming’ en over de massaal gekapte bossen in de VS om aan de Europese vraag te voldoen. Zelfs het eigen Estland wordt compleet kaalgekapt. Geen woord over de verwoestende gevolgen van deze massale kap voor ecosystemen en lokale gemeenschappen. Dat deze schrijnende realiteit zich totaal niet verhoudt tot de papieren werkelijkheid van Brussel wordt voor het gemak genegeerd.

We sluiten dan ook geen woonwijken meer aan op deze schadelijke biomassacentrales; de subsidies voor deze centrales willen we direct inzetten voor écht duurzame en schone energie.