14. Voedsel regionaal en lokaal

Er moet veel meer regionaal en lokaal worden ingezet, niet alleen als het gaat om vergroening maar ook om behoefte, dus niet méér produceren dan er regionaal gevraagd wordt. We produceren nu in de landbouw heel erg veel voor de export; dat moet anders. Hoe kwetsbaar internationale afhankelijkheid is, hebben we allemaal kunnen zien op het moment dat de grenzen wereldwijd sloten. Produceren gebeurt idealiter zo dicht mogelijk bij de afnemer. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn van echte kringloop-landbouw. Dat betekent dus ook herziening van het Europese handelsbeleid, dat niet langer gericht moet zijn op het verslepen van zoveel mogelijk producten over heel de wereld tegen zo laag mogelijke kosten. Ook de grootschalige import van soja voor veevoer in Europa moet stoppen.

Hierdoor is het niet alleen mogelijk om veel duurzamer én diervriendelijker te produceren, het zorgt ook voor betere prijzen voor de boeren. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Dat betekent een forse inkrimping van de veestapel, zeker in Nederland.  De vele miljarden aan landbouwsubsidie die nu naar de grootste boerenbedrijven gaan, worden geoormerkt voor groene kringlooplandbouw. De tussenhandel wordt aangepakt, zodat een groter deel van de winsten naar de boeren gaan.

Het ‘van boer naar bord’- plan van de Green Deal wil ook tot een meer duurzame manier van voedselproductie komen. Maar daarvoor zal wel het bestaande gemeenschappelijke landbouwbeleid compleet op de schop moeten. Dat nog niet eens de helft van de vele miljarden aan subsidies moet bijdragen aan ‘klimaatactie’ stemt niet direct hoopvol wanneer gekeken wordt wat daar nu van terecht komt. Want ook nu moeten de subsidies aan bepaalde milieu-eisen voldoen, maar in de praktijk betekent dat bar weinig, zo blijkt uit onderzoek van zowel de Europese als de Nederlandse Rekenkamer. Het geld komt niet op de goede plek terecht en heeft vrijwel geen milieuwinst tot gevolg gehad. Niets verzekert ons dat dit nu anders gaat zijn.

Het goed inzetten van de miljarden landbouwgeld levert directe klimaatwinst en gezonde natuur op en maakt kleinschalige eerlijke landbouw mogelijk. Ook hier zorgen we ervoor dat het geld echt daar komt waar het nodig is en verduurzaming gegarandeerd is.