11. De trein in plaats van het vliegtuig

Van de een op de andere dag kon het internationale vliegverkeer stilgezet worden. Helaas lijkt er op oude voet weer opgestart te worden. Een klein aantal veelvliegers nam een zeer groot deel van de zeer korte vluchten voor hun rekening. Dat ligt nu nog stil. Het aantal korte vluchten kan drastisch teruggedrongen worden door juist deze zakelijke reizigers uit het vliegtuig te houden, nu ze (digitale) alternatieven hebben gevonden. Voer bijvoorbeeld een tarief in dat stijgt naarmate mensen vaker vliegen, dan betaalt de zakelijke veelvlieger het meest. Er moet direct een einde komen aan de vrijstellingen die de luchtvaart geniet. Vervuilende kerosine dient eerlijk belast te worden, terwijl (internationale) treintickets juist goedkoper moeten. De opbrengsten vanuit de heffingen in de luchtvaart worden geïnvesteerd in een dekkend, snel en goedkoop Europees spoorwegennetwerk, waardoor de trein het echte alternatief wordt binnen Europa.

Ook de Green Deal wil de luchtvaart meer belasten en het treinverkeer voor goederen stimuleren. Maar het ontbreekt aan een plan om juist het internationale treinverkeer als alternatief voor reizigers te ontwikkelen. Terwijl juist de verschuiving van korte vluchten naar treinverkeer 10 procent minder CO2-uitstoot oplevert. Korte vluchten mogen niet vervangen worden door intercontinentale vluchten, dat zou de CO2-uitsoot doen toenemen en dat kan niet.

Met onze plannen om de luchtvaart eerlijk te belasten en de opbrengsten in te zetten voor een dekkend internationaal treinnetwerk, bereiken we die verschuiving van vliegtuig naar trein wél. Hiermee wordt een grote stap in de CO2-reductie gezet.