Jeremy Corbyn: ‘Tegengif tegen apathie en wanhoop’

Tegen alle verwachtingen in werd de radicaal-linkse kandidaat Jeremy Corbyn door de leden gekozen als de nieuwe leider van Labour, in september 2015. Sindsdien is hij erin geslaagd om van Labour – ondanks forse tegenwerking van de partijtop en gevestigde media –  weer een werkelijk progressieve partij te maken, die miljoenen Britten hoop biedt op een betere toekomst. Het ledenaantal van Labour is onder Corbyn gestegen van 190 duizend naar meer dan 500 duizend, een teken van zijn grote populariteit, vooral onder jongeren. In onderstaande speech zet Corbyn de plannen van Labour uiteen voor een Groot-Brittannië voor de massa, niet voor de elite.

‘Congres, we komen deze week bij elkaar als een verenigde partij, die in elk deel van Groot-Brittannië groter wordt, het vertrouwen wint van miljoenen landgenoten, ideeën en plannen voor de toekomst van ons land maakt, en mensen van allerlei leeftijden en achtergronden al geïnspireerd heeft.

Ik beloofde jullie twee jaar geleden dat we een andere politiek zouden voeren. Het is niet altijd gemakkelijk geweest, maar er zijn nog slechts enkelen die terug willen naar de oude politiek. Laat ik het nogmaals zeggen. Wij gaan het anders doen. En het cruciale woord hierbij is ‘wij’. Niet alleen dat leiders zeggen dat dingen anders gaan, maar dat iedereen echt de mogelijkheid krijgt om onze democratie vorm te geven. Onze rechten als burgers zijn minstens zo belangrijk als onze rechten als consumenten. Macht moet worden overgedragen aan de gemeenschap, in plaats van gemonopoliseerd in Westminster en Whitehall (plaatsen waar het Britse parlement en regering zetelen, –red.). Laten we nu een stap verder gaan. Laat publieke diensten verantwoording afleggen aan de gemeenschappen. Laat bedrijven verantwoording afleggen aan het publiek en laten wij, politici, werkelijk verantwoording afleggen aan degenen die we dienen. Laat de volgende Labour-regering Groot-Brittannië veranderen door daadwerkelijk de macht in handen van het volk te leggen, bij de creatieve, barmhartige en toegewijde mensen van ons land. Wat onze politiek ondersteunt, is onze betrokkenheid en solidariteit met de mensen.

Jeremy Corbyn: kampioen van het volk. (Foto: Duncan C / Flickr cc)

Nu is het tijd dat de de regering een actievere rol neemt in het herstructureren van onze economie. Nu is het tijd dat raden van bestuur verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden. En nu is het tijd dat we een nieuw model van economisch bestuur ontwikkelen dat de mislukte dogma’s van het neoliberalisme moet vervangen... Daarom wil Labour niet alleen de schade herstellen die is ontstaan door ‘austerity’ (bezuinigingsbeleid) maar ook de economie veranderen door een nieuwe en dynamische rol voor de publieke sector, vooral daar waar de private sector duidelijk heeft gefaald. Daarom zijn wij vastbesloten om onze nutsbedrijven weer in publieke handen te nemen om ze in dienst te stellen van ons volk en onze economie, en te stoppen met het uitbuiten van mensen.   

De Conservatieve benadering van de economie is niet ondernemend, maar onttrekkend. De Conservatieven richten zich niet op langetermijninvesteringen en het scheppen van welvaart. Als je kijkt naar wat ze doen in plaats van wat ze zeggen, dan zie je dat het allemaal draait om het verlagen van de lonen, voorzieningen en standaarden... om maar zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen, waarbij de regering niet de mensen dient, maar de multinationals. En hun verontachtzaming van ongebreidelde ongelijkheid, het uithollen van de publieke voorzieningen en de minachting voor de machtelozen en de armoedzaaiers, heeft onze samenleving harder en minder zorgzaam gemaakt.  

Gedurende de verkiezingscampagne heb ik mensen ontmoet en gesproken in elk deel van het land. Alleenstaande ouders die worstelden, jongeren die niet verder komen door gebrek aan kansen. Gepensioneerden die zich zorgen maken over gezondheidszorg en sociale zekerheid, ambtenaren die proberen om voorzieningen draaiende te houden. Mensen met een laag of middeninkomen, zelfstandig of in loondienst, die te maken hebben met onzekerheid en een drastisch verlaagde levensstandaard. Maar zij zijn nu hoopvol dat dingen kunnen veranderen en dat Labour het verschil kan maken. Velen van hen hadden nog nooit gestemd, of hadden dat al jaren niet meer gedaan. Maar zij geloofden in onze partij. Wij gaven ze een tegengif tegen apathie en wanhoop. Laat voor iedereen duidelijk zijn: wij laten jullie niet in de steek. Omdat we naar jullie luisteren en omdat we in jullie geloven. Labour kan en zal een Groot-Brittannië verwezenlijken voor de velen, niet slechts voor de weinigen.’

Dit is een vertaling van de speech die Jeremy Corbyn hield op het Labour-congres in Brighton van 27 september 2017 is hier terug te zien.