Bernie Sanders: ‘Wanneer wij voor elkaar opkomen’

Onverwachts kreeg senator Bernie Sanders veel steun, van veelal jonge kiezers, tijdens de voorverkiezingen voor de presidentskandidaat van de Democratische partij in de VS. Mede door tegenwerking van de partijtop haalde hij de nominatie niet, maar zijn progressieve boodschap sloeg dermate aan dat miljoenen Amerikanen besloten hun steun te geven aan deze zelfverklaarde socialist. Een unicum in de Amerikaanse politiek. In zijn speeches, zoals onderstaande, weet hij een verbindend verhaal voor de samenleving te combineren met een voor Amerikaanse begrippen progressieve politieke agenda.

‘Geen enkele president kan de enorme problemen waar we in dit land voor staan alleen oplossen. Weet je waarom? Dat vertelt geen enkele andere kandidaat je. De macht van de grote bedrijven, van Wall Street, van de commerciële media en van de grote campagne-donoren is zo groot, dat geen enkele president alleen in staat is om hen werkelijk aan te pakken en de veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om de levens van werkende mensen te verbeteren.

De enige manier waarop echte verandering kan plaatsvinden, is wanneer we een politieke revolutie ontketenen. Een revolutie van miljoenen mensen, van jong tot oud, zwart en wit, Latijns-Amerikaans, Indiaans-Amerikaans en Aziatisch-Amerikaans, homo en hetero, mannen en vrouwen, mensen die hier geboren zijn en mensen die elders geboren zijn.

Nu proberen onze politieke tegenstanders ons te verdelen. Ze proberen mensen die hier zijn geboren op te zetten tegen mensen die hier niet geboren zijn. Ze proberen mensen die hetero zijn op te zetten tegen mensen die niet hetero zijn. Ze proberen mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten.

Ons tegengif is dat wij zeggen: nee, het gaat je niet lukken om ons te verdelen. Wij komen op voor elkaar. Ja, jullie, de grote geldschieters, hebben al het geld. Maar wij hebben iets wat jullie niet hebben. Kijk om je heen vanavond. Wij hebben de mensen!

Een aanhanger van Bernie Sanders tijdens een verkiezingsbijeenkomst. (Foto: Jen Wegmann-Gabb / Flickr cc)

Het is een eenvoudig politiek-historisch feit dat wanneer mensen opkomen voor elkaar en verandering eisen, zij nooit verliezen. Wij verliezen nooit. Denk daar eens een moment over na. 

Denk aan de burgerrechtenstrijd. Miljoenen mensen kwamen samen en zeiden: wij gaan een eind maken aan segregatie en racisme in Amerika. Denk aan de vrouwen die samen optrokken en zeiden: wij accepteren het niet meer om als tweederangsburgers te worden behandeld. Denk aan de milieubeweging die zich verenigde en zei: we moeten in actie komen tegen de klimaatcrisis. Denk aan de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt door de homogemeenschap en haar hetero-bondgenoten.

We moeten dus voor elkaar opkomen en zeggen dat we een economie gaan creëren die er niet alleen maar is om de rijken rijker te maken. Maar juist een economie die zorgt voor waardigheid en zekerheid voor ouderen, omdat we de sociale zekerheid niet uitkleden, maar juist uitbreiden.

Mijn boodschap vanavond is: denk alsjeblieft niet te klein, denk groot.

Als we nu een arm land waren geweest, dan hadden we een nogal andere discussie gehad. In een arm land kunnen mensen het zich simpelweg niet veroorloven om hun kinderen naar school te sturen, of gezondheidszorg voor iedereen mogelijk te maken. Broeders en zusters, jullie wonen momenteel in het rijkste land dat de wereld ooit gekend heeft. Dat is de waarheid. Weinig mensen hebben dat door, want alle rijkdom gaat naar een paar mensen aan de top.

Het is geen utopische gedachte om te zeggen dat, wanneer we groot denken en opkomen voor elkaar, we ervoor kunnen zorgen dat iedereen in dit land recht heeft op gezondheidszorg. Dat is geen utopische gedachte, want in alle andere grote landen is dit al de realiteit. Het is geen utopische gedachte om te zeggen dat we de beste kinderopvang en voorschoolse opvang in de wereld kunnen hebben. Het is geen utopische gedachte om te zeggen dat alle publieke scholen en universiteiten gratis moeten zijn. Veel landen hebben dat al, dus het is niet utopisch. 

Het is niet utopisch om te denken dat veteranen, mannen en vrouwen die hun leven in de waagschaal hebben gelegd om ons te beschermen, gezondheidszorg en een goed inkomen verdienen. En het is niet utopisch om te zeggen dat ieder persoon in dit land, ongeacht afkomst, religie, handicap, of seksuele oriëntatie, het recht heeft om gelijkwaardig behandeld te worden.

Als wij opkomen voor elkaar, dan is dit het land waar wij samen aan bouwen. Laten we dat doen!’

Dit is een vertaling van de speech die Bernie Sanders hield op 9 oktober 2015 in Tucson, Arizona en is hier terug te kijken.