Bekende gezichten Oud-Tweede Kamerlid

Jan de Wit

'Niet alleen maar wat roepen en kletsen, maar ook daadwerkelijk wat doen.'

Jan de Wit

Meer over Jan

Ik ben sinds april 2014 oud-Tweede Kamerlid voor de SP. Ik heb de functie van Tweede Kamerlid  sinds 1998 mogen vervullen. Daarvóór was ik drie jaar Eerste Kamerlid voor de SP en 13 jaar lid van de gemeenteraad van mijn woonplaats Heerlen.

Ik ben kort na de oprichting van de SP in 1972 lid geworden, om twee redenen: de SP nam volgens mij de juiste standpunten in ten aanzien van de grote problemen van die tijd, én was een partij die op vele terreinen acties organiseerde. In de bedrijven, rond het probleem van de milieuvervuiling, op het terrein van de gezondheidszorg, tegen de oorlog in Vietnam, om maar wat te noemen.

Dus niet alleen maar wat roepen en kletsen, maar ook daadwerkelijk wat doen. Dat is nog steeds het sterke punt van de SP. Nu we inmiddels in vele gemeenteraden, provinciale staten, de Eerste en de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, combineren we nog steeds parlementaire én buitenparlementaire activiteiten. En zo hoort het ook.

De ruimte op deze site zou te klein zijn als ik alle acties, demonstraties en bijzondere manifestaties van de SP waaraan ik heb deelgenomen zou moeten opsommen. Maar ik wil er graag enkele noemen. De grote en succesvolle actie voor een vergoeding voor de mijnwerkers die silicose hebben opgelopen in de Limburgse mijnen(de actie “Ereschuld Oud-mijnwerkers”); acties tegen de oorlog in Vietnam (“Van Mens tot Mens”); acties tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika (steun voor het ANC); steunacties voor de stakende Engelse mijnwerkers; “Handen Af van de WAO”; acties voor het behoud van de sociale werkplaatsen; acties tegen de armoede in Nederland; acties tegen kinderarbeid (Ikea).

Toen de SP in 1994 voor het eerst in de Tweede Kamer kwam (met twee zetels: Jan Marijnissen en Remi Poppe) vroeg Jan Marijnissen mij om fractiemedewerker in Den Haag te worden. Ik was op dat moment advocaat in Heerlen, al 25 jaar. Ik heb daar “ja” tegen gezegd.  Als advocaat heb ik vele rechtszaken voor de SP mogen voeren, waarvan één nog als de dag van gisteren in mijn geheugen gegrift staat. De procedure tegen asbestproducent  Eternit voor de drie weduwen van werknemers van Eternit die overleden waren aan de gevolgen van het inademen van asbestvezels zonder ooit één cent schadevergoeding van die multinational te hebben ontvangen. Een procedure die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de weduwen een geldelijke vergoeding kregen.

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de belangrijkste grondbeginselen voor de SP. Ze vormen de meetlat waarlangs we onze standpunten bepalen en handelen. Ze houden de SP op het goede spoor. We zijn het er allemaal over eens dat de SP in de regering moet. Dan kunnen we Nederland weer sociaal maken en een einde maken aan de verslechteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Dat is een mooi en uitdagend doel waarvoor ik me – ook als gepensioneerde SP’er – graag inzet.

Jan de Wit op SP.nl